За нас

Глобално лидерство

Съвет на директорите

Управленско лидерство

Нашата политика

Прегледайте нашите задължения по закон и по справедливост и ангажиментите ни на нашата страница за политиките

Ribbit Capital
Index Ventures
Lake Star
TVC
Balderton Capital
DST