За нас

Глобално лидерство

Съвет на директорите

Управленско лидерство

Нашата политика

Прегледайте нашите задължения по закон и по справедливост и ангажиментите ни на нашата страница за политиките

  • Ribbit Capital
  • Index Ventures
  • Lake Star
  • TVC
  • Balderton Capital
  • DST