Кодекс за поведение

Мисията ни е да преоткрием начина, по който светът работи с парите. Целта е да бъде по-лесно, по-полезно и по-удовлетворяващо за всички. Всички имаме роля в изграждането на първото в света финансово суперприложение. Този кодекс за поведение е създаден да гарантира, че печелим по правилния начин.

Съобщение от Ник Сторонски, главен изпълнителен директор

Вярваме, че брилянтните хора, работещи заедно в една честна култура с високи постижения, са ключът към предоставянето на невероятните продукти и услуги, които нашите клиенти обичат. А ние знаем, че нашето поведение един към друг е от решаващо значение за този успех. Нашият Кодекс за поведение определя принципите, които трябва да ръководят начина, по който се държим, и решенията, които вземаме. Да, това е малко формално, но трябва да бъде, за да гарантираме, че всички ние действаме почтено и в най-добрия интерес на нашите клиенти, хора, общности и заинтересовани страни по всяко време.

Визия, ценности и поведение

Нашата визия е да изградим първото в света финансово суперприложение и за да направим това, трябва да съберем и задържим брилянтен Dream Team, съставен от хора, които са щастливи и удовлетворени на работата си. Нашата култура е вярна на нашите ценности; тук всеки е отговорен за действията си, всеки бива насърчаван да говори открито, да се стреми към съвършенство и винаги да прави правилното нещо.

Очакваме всички наши хора да спазват правилата за поведение, определени от нашите регулатори:

 • Действайте почтено
 • Отнасяйте се справедливо към клиентите
 • Действайте с необходимите умения, грижи и старание
 • Бъдете отворени и действайте кооперативно с регулаторите
 • Спазвайте правилните стандарти за поведение на пазара

Нашият подход към поведението

Нашата репутация се основава на доверието и почтеността на нашите хора и хората, с които работим. В Revolut очакваме всички наши служители да спазват най-високите етични и правни стандарти, както са определени в нашите глобални и местни правила и процедури. Ние поддържаме репутацията си, като винаги правим правилното нещо.

Ключови насоки за служителите на Revolut

 • Правила и процедури
 • Наръчник за служителите
 • Портал за открито говорене
 • Вашият пряк ръководител
 • Бюро за обслужване на риск и съответствие
 • Бюро за правно обслужване

Нашите клиенти

Нашите клиенти винаги са на първо място. Всеки продукт и услуга, които създаваме, започва с техните нужди, а не с нашите, защото когато наистина разбираме нашите клиенти, ние предоставяме изключителни продукти, които работят по-добре за тях и техните пари.

Какво означава „добро“:

 • Ние винаги поставяме клиента в центъра на това, което правим
 • Изслушваме и отчитаме техните нужди
 • Ние проектираме нашите продукти да бъдат лесни за използване
 • Ние помагаме на нашите клиенти да извлекат максимума от нашите продукти и услуги
 • Говорим с тях като с хора, а не като роботи
 • Ние помним, че клиентите са истински хора със свои собствени уникални обстоятелства
 • Ние намираме решения на техните оплаквания и запитвания своевременно и справедливо
 • Ние уважаваме и защитаваме техните лични данни и права за поверителност
 • Ние избягваме всякакви конфликти между нашите лични интереси и тези на Revolut и клиентите на Revolut

Нашите хора

Нашата философия Dream Team е проста: привличане, наемане и задържане на най-добрите хора, както и създаване на условия, които да им позволят да правят брилянтни неща за нашите клиенти.

Какво означава „добро“:

 • Ние действаме почтено и спазваме закона
 • Ние вярваме на нашите хора, тъй като наемаме най-добрите
 • Ние се отнасяме към всеки с учтивост и уважение
 • Ние насърчаваме безопасна и здравословна работна среда
 • Ние се отнасяме добре с хората
 • Ние подкрепяме кариерното развитие
 • Ние споделяме знанията си
 • Ние насърчаваме хората да говорят открито
 • Ние приемаме сериозно всички оплаквания, свързани с работата

Нашите общности и заинтересовани страни

Ние сме ангажирани да направим разлика, да „оставим света по-добър, отколкото го намерихме“ – независимо дали чрез минимизиране на отпечатъка ни върху околната среда, насърчаване на лоялна конкуренция или подобряване на общностите, в които живеем и работим. В Revolut признаваме, че имаме важна роля в подкрепата на дългосрочното благополучие на общностите, които обслужваме.

Какво означава „добро“:

 • Ние работим съвместно с правителства и регулатори, за да помогнем за разработването на правила, които защитават нашите клиенти
 • Ние насърчаваме конкуренцията, като предлагаме на клиентите повече избор, стойност и услуги
 • Ние се борим се с финансовите престъпления и измамите
 • Ние се грижим за въздействието на нашите решения върху обществото и околната среда
 • Ние даваме на клиентите възможността лесно да даряват на благотворителни организации в приложението
 • Ние сме прозрачни в нашите търговски отношения
 • Ние разбираме нашите вериги за доставки

Управление на риска

Корпоративната рамка за управление на риска на Revolut определя нашия подход за идентифициране, измерване, наблюдение, смекчаване и отчитане на рисковете. Тя определя ролите и отговорностите на всички участващи и призовава всички нас да бъдем отговорни за нашите действия.

Какво означава „добро“:

 • Имаме уменията и знанията, за да изпълняваме ролите си компетентно
 • Ние разбираме правилата и законите за съответствие, които се отнасят за нас
 • Ние стимулираме отговорен и устойчив растеж
 • Ние не жертваме качеството заради скоростта
 • Ние се уверяваме, че всички служители изпълняват задължителните модули за обучение

Нашият подход за вземане на решения

Ние вземаме предвид етичните последици от нашите решения и действаме само ако е подходящо да го направим. Задайте си следните въпроси. Ако отговорът е „да“, решението да продължим изглежда подходящо. Ако отговорът е „не“ или „не съм сигурен“, първо потърсете помощ. Помолете за насоки

Задайте си следните въпроси

 1. 1
  Резултат за клиентите

  Моето решение в най-голяма степен ли е в интерес на нашите клиенти?

 2. 2
  Честност и почтеност

  Бих ли се гордял(а) с решението си, ако беше съобщено по новините?

 3. 3
  Съответствие със закони, разпоредби и правила

  Действията ми отговарят ли на всички регулаторни и законови изисквания?

 4. 4
  Дългосрочна визия

  Ще изглежда ли това решение като добра идея след пет години?

Заключителни мисли

Мартин Гилбърт, Председател на Revolut

Нашите основни ценности са сърцето и душата на всичко, което правим. Те ни напътстват както в трудни, така и в добри времена и трябва да бъдат мярката, спрямо която съдим себе си като лидери. Ръководителите задават тона отгоре и трябва да демонстрират, че живеем и дишаме ценностите на Revolut. Този кодекс за поведение е одобрен от борда на директорите на Revolut и предоставя принципите на добро поведение, които поддържаме