Кодекс за поведение

Мисията ни е да преоткрием начина, по който светът работи с парите. Целта е да бъде по-лесно, по-полезно и по-удовлетворяващо за всички. Всички имаме роля в изграждането на първото в света финансово суперприложение. Този кодекс за поведение е създаден да гарантира, че печелим по правилния начин.

Съобщение от Ник Сторонски, главен изпълнителен директор

Вярваме, че брилянтните хора, работещи заедно в една честна култура с високи постижения, са ключът към предоставянето на невероятните продукти и услуги, които нашите клиенти обичат. А ние знаем, че нашето поведение един към друг е от решаващо значение за този успех. Нашият Кодекс за поведение определя принципите, които трябва да ръководят начина, по който се държим, и решенията, които вземаме. Да, това е малко формално, но трябва да бъде, за да гарантираме, че всички ние действаме почтено и в най-добрия интерес на нашите клиенти, хора, общности и заинтересовани страни по всяко време.

Визия, ценности и поведение

Нашата визия е да изградим първото в света финансово суперприложение и за да направим това, трябва да съберем и задържим брилянтен Dream Team, съставен от хора, които са щастливи и удовлетворени на работата си. Нашата култура е вярна на нашите ценности; тук всеки е отговорен за действията си, всеки бива насърчаван да говори открито, да се стреми към съвършенство и винаги да прави правилното нещо.

Очакваме всички наши хора да спазват правилата за поведение, определени от нашите регулатори:

 • Действайте с интегритет
 • Действайте, за да постигнете добри резултати за клиента
 • Действайте с подобаващи умения, грижа и внимание
 • Бъдете отворени и си сътрудничете с регулаторите
 • Спазвайте правилните стандарти за поведение на пазара

Нашият подход към поведението

Нашата репутация е основана на доверието и честността на хората, с които работим. В Revolut очакваме всички наши служители да спазват най-високите етични и правни стандарти, както е определено в нашите глобални и локални правила и процедури. Поддържаме репутацията си, като постъпваме правилно.

Ключови насоки за служителите на Revolut

 • Правила и процедури
 • Материали за обучение
 • Ръководство за служители
 • Портал „Изразете се“
 • Вашият пряк ръководител
 • Служба за поддръжка „Риск и съответствие“
 • Юридическа служба за поддръжка

Нашите клиенти

Клиентите винаги са на първо място за нас. Ние поставяме клиентите в сърцето на нашия бизнес и доставяме добри резултати. Всеки продукт и услуга, които разглеждаме, проектираме и създаваме, започват с техните нужди, а не с нашите. Защото когато разбираме действително нашите клиенти, ние предлагаме изключителни продукти, които работят повече за тях и техните пари.

Какво означава „добро“:

 • Винаги поставяме клиентите в сърцето на това, което правим
 • Проектираме продуктите си да са лесни за употреба и да отговарят на нуждите на клиентите
 • Поддържаме връзка с клиентите си, като ги информираме за нови продукти и услуги, съответни актуализации или промени в правилата
 • Предоставяме на клиентите си справедлива стойност
 • Предоставяме полезна информация на клиентите, която отговаря на техните нужди и е ясна, честна и не е подвеждаща, насърчавайки положително клиентско изживяване
 • Предоставяме на клиентите си подкрепа, която им позволява да използват предимствата на продуктите ни
 • Гарантираме, че клиентите ни не се сблъскват с неоснователни бариери при използване на продуктите ни
 • Отзивчиви сме и се стремим да разрешим оплакванията и въпросите на клиентите си бързо и справедливо
 • Уважаваме и защитаваме личните данни и правото на поверителност на клиентите
 • Избягваме всякакви конфликти между нашите лични интереси и тези на Revolut и неговите клиенти

Нашите хора

Нашата философия Dream Team е проста: привличане, наемане и задържане на най-добрите хора, както и създаване на условия, които да им позволят да правят брилянтни неща за нашите клиенти.

Какво означава „добро“:

 • Действаме с интегритет и спазваме закона
 • Доверяваме се на хората си, защото наемаме най-добрите
 • Отнасяме се с уважение и учтивост към всички
 • Насърчаваме безопасна и здравословна работна среда
 • Подкрепяме кариерното развитие
 • Споделяме знанията си
 • Насърчаваме хората да изразяват мнението си
 • Отнасяме се сериозно към всяко оплакване, свързано с работата

Нашите общности и заинтересовани страни

Ние сме ангажирани да направим разлика, да „оставим света по-добър, отколкото го намерихме“ – независимо дали чрез минимизиране на отпечатъка ни върху околната среда, насърчаване на лоялна конкуренция или подобряване на общностите, в които живеем и работим. В Revolut признаваме, че имаме важна роля в подкрепата на дългосрочното благополучие на общностите, които обслужваме.

Какво означава „добро“:

 • Ние работим съвместно с правителства и регулатори, за да помогнем за разработването на правила, които защитават нашите клиенти
 • Ние насърчаваме конкуренцията, като предлагаме на клиентите повече избор, стойност и услуги
 • Ние се борим се с финансовите престъпления и измамите
 • Ние се грижим за въздействието на нашите решения върху обществото и околната среда
 • Ние даваме на клиентите възможността лесно да даряват на благотворителни организации в приложението
 • Ние сме прозрачни в нашите търговски отношения
 • Ние разбираме нашите вериги за доставки

Управление на риска

Корпоративната рамка за управление на риска на Revolut определя нашия подход за идентифициране, измерване, наблюдение, смекчаване и отчитане на рисковете. Тя определя ролите и отговорностите на всички участващи и призовава всички нас да бъдем отговорни за нашите действия.

Какво означава „добро“:

 • Имаме уменията и знанията, за да изпълняваме ролите си компетентно
 • Ние разбираме правилата и законите за съответствие, които се отнасят за нас
 • Ние стимулираме отговорен и устойчив растеж
 • Ние не жертваме качеството заради скоростта
 • Ние се уверяваме, че всички служители изпълняват задължителните модули за обучение

Нашият подход за вземане на решения

Ние вземаме предвид етичните последици от нашите решения и действаме само ако е подходящо да го направим. Задайте си следните въпроси. Ако отговорът е „да“, решението да продължим изглежда подходящо. Ако отговорът е „не“ или „не съм сигурен“, първо потърсете помощ. Помолете за насоки

Задайте си следните въпроси

 1. 1

  Резултат за клиентите

  Клиентът ще получи добри резултати на базата на решението, което взех?

 2. 2

  Честност и почтеност

  Щях ли да се гордея с решението си, ако то беше отразено в новините?

 3. 3

  Съответствие със закони, разпоредби и правила

  Съответстват ли действията ми на всички регулаторни и правни изисквания?

 4. 4

  Дългосрочна визия

  Ще изглежда ли това решение като добра идея след пет години?

Заключителни мисли

Мартин Гилбърт, Председател на Revolut

Нашите основни ценности са сърцето и душата на всичко, което правим. Те ни напътстват както в трудни, така и в добри времена и трябва да бъдат мярката, спрямо която съдим себе си като лидери. Ръководителите задават тона отгоре и трябва да демонстрират, че живеем и дишаме ценностите на Revolut. Този кодекс за поведение е одобрен от борда на директорите на Revolut и предоставя принципите на добро поведение, които поддържаме