Условия и политики

Правила за жалби

Изтегляне в PDF

Как се подават жалби

Ако просто желаете да поговорите с някого за проблем, който ви притеснява, се свържете с нас чрез приложението Revolut. Обикновено бързо успяваме да уредим въпросите чрез приложението. Вероятно ще трябва да ни предоставите информацията по-долу.


Ако предпочитате, можете да подадете жалбата си чрез нашия онлайн формуляр. Или можете да ни пишете по имейл на [email protected].

Ще трябва да ни информирате за:

  • името и фамилията си;
  • телефонния номер и имейл адреса, свързани с вашия акаунт;
  • естеството на проблема;
  • времето на възникване на проблема; и
  • как бихте искали да уредим въпроса.


Ще разгледаме вашата жалба и ще ви отговорим по имейл. Ще комуникираме с вас на английски или литовски език, освен ако не ни инструктирате друго.


Независимо от горното винаги имате право да се обърнете към органите за извънсъдебно разрешаване на спорове, упоменати по-горе, във връзка с жалба относно наша услуга. Също имате правото да подадете жалба във всеки компетентен съд, ако считате, че сме нарушили закона.

Ако сте недоволни от услугата ни, ще се опитаме да коригираме ситуацията

Винаги правим всичко по силите си, но също така си даваме сметка, че понякога нещата се объркват. Ако имате жалба, се свържете с нас. Ще приемем и вземем предвид всяка жалба, подадена от вас към нас. Нашият окончателен отговор на вашата жалба или писмо с обяснение защо окончателният отговор не е бил завършен, ще бъде предоставен в рамките на 15 работни дни след отправяне на вашата жалба и при изключителни обстоятелства – в рамките на 35 работни дни (като в този случай ще ви уведомим).


Орган за извънсъдебно разрешаване на спорове за жалби, свързани с финансови услуги

Ако не сте доволни от начина, по който сме обработили жалбата, можете да я отнесете до Банката на Литва в рамките на 1 (една) година от датата, на която сте изпратили вашата жалба. В такъв случай Банката на Литва би действала като орган за извънсъдебно споразумяване, който се занимава със спорове между потребители и доставчици на финансови услуги.


Адресът е: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Република Литва. Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт.


Ако пожелаете да имате възможността да се обърнете към Банката на Литва в качеството й на орган за извънсъдебно разрешаване на спорове, то трябва да отправите жалбата си към нас в рамките на 3 (три) месеца от деня, в който сте разбрали или би следвало да сте разбрали за вероятното нарушение на вашите права или законови интереси, произтичащи от споразумението с нас. Можете също да подадете жалба до съответните органи за извънсъдебно споразумяване, които се занимават с жалби от граждани във вашата държава по отношение на финансовите услуги, които предоставяме. Списък с такива органи можете да намерите тук.


Разглеждането на жалбата в Банката на Литва е безплатно.


Органът за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с потребителски спорове, които не попадат в компетенциите на Банката на Литва, е Държавният орган за защита на правата на потребителите.


Адресът е: Vilniaus str. 25, 01402 Vilnius, Република Литва. Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт. Можете също да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.

Орган за извънсъдебно разрешаване на спорове за жалби, свързани с обработката на лични данни

Имате право да подадете жалба до Държавния инспекторат за защита на данните (SDPI) – литовският надзорен орган за проблеми със защитата на данни.

Адресът е: L. Sapiegos str. 17, 10312, Vilnius, Република Литва; имейл: [email protected].


Можете да намерите повече информация на техния уеб сайт.