За нас

Ръководство на Revolut Bank

Директорският съвет на Revolut Bank изпълнява бизнес стратегията, наблюдава представянето на Revolut и взема решения за това как да управлява бизнеса ежедневно. Надзорният съвет е колегиален орган, който наблюдава дейността на директорския съвет, одобрява бизнес стратегията на дружеството и наблюдава напредъка в изпълнението на стратегията.

Управителен съвет

Надзорен съвет