Купете облигации за редовни плащания

Добавяйте облигации към портфейла си и се наслаждавайте на фиксирани, редовни плащания на лихва – до 5,5%¹ годишно.

Инвестирайте в глобални институции

Работете с парите си на световната сцена, като инвестирате в държавни облигации. Те предлагат по-ниско ниво на риск в сравнение с много други опции за инвестиране, както и предвидим източник на фиксиран доход.

Получавайте плащания като по часовник

Облигациите предлагат фиксирани лихвени плащания – до 5,5%¹ годишно – на редовни интервали. Използвайте предвидимостта на тези плащания, за да ви помогнат да определите бюджет, да планирате покупки или просто да се поглезите.

Оценени за успех

Всяка облигация е оценена по кредитоспособност и риск. Също така получавате пълни данни за процентите на възвръщаемост, периодите на падеж и датите на плащане предварително, което не оставя никаква неяснота относно това, в което инвестирате.Купете облигации

Върнете всичко обратно вкъщи

Сякаш редовните, фиксирани плащания не бяха достатъчно добри, с облигациите получавате първоначалната си инвестиция обратно в края на периода на падеж – като вишничката на тортата.

Нека разгледаме подробно

Следвайте тези лесни стъпки, за да започнете да инвестирате в облигации – знаем, че искате. Ако искате да прочетете още за облигациите, разгледайте нашата публикация в блога.

¹Показаната доходност е брутна и не е надежден индикатор за бъдещото представяне. Може да загубите цялата си инвестиция, ако емитентът не изпълни задълженията си.

За рисковете

Инвестирането в облигации, въпреки че често се счита за по-сигурно от акциите, също носи своя дял от рискове. Те включват колебания на лихвените проценти, кредитен риск, инфлация, ерозираща възвръщаемостта, проблеми с ликвидността и реинвестиционен риск. Също така е важно да отбележите, че дружество или правителство може да не изпълни задълженията си през срока на облигацията, което може да доведе до загуба на цялата ви първоначална инвестиция. Управлението на тези рискове е от съществено значение за поддържане на балансиран портфейл. За да спечелите обещаната доходност от облигацията, трябва да реинвестирате всяко купонно плащане в същата облигация с доходност равна или по-голяма от първоначалната доходност.

  • Да. След като сте купили облигация, можете да я продадете по всяко време, без да чакате падежа й – в зависимост от пазарното търсене. Въпреки това, за да постигнете декларираната доходност до падеж, ще трябва да задържите инвестицията си до падежа й.
  • Комисионата за всяка сделка е 0,25% или 1 EUR/USD (което е по-високо). Няма други такси за сделки с облигации. Моля, имайте предвид, че безкомисионните сделки, според вашия план, не се прилагат за облигации.
  • Когато купувате акции на дружество, вие купувате собственост в това дружество. Разчитате на потенциална доходност от дивиденти или увеличение на цената на акциите за възвръщаемост, но също така сте изложени на риск от намаляване на цената на акциите. От друга страна, купуването на корпоративна облигация ви прави кредитор, като наемате пари на дружеството в замяна за лихвени плащания и погасяване на заема при падеж. Облигациите обикновено предлагат по-стабилен доход с по-нисък риск, докато акциите носят потенциал за по-висока възвръщаемост, заедно с по-висок риск.
Инвестиционните услуги се предоставят от Revolut Securities Europe UAB. Съдържащата се тук информация не представлява лична препоръка, инвестиционен съвет или предложение за вземане на инвестиционно решение, поради което трябва внимателно да обмислите финансовото си състояние, да прегледате съответните документи и информация или да потърсите професионален независим съвет, преди да сключите финансови сделки или да се абонирате за нови инвестиционни услуги. Стойността на инвестициите може да се повиши, както и да се понижи, и вие може да получите по-малко от първоначалната си инвестиция или да загубите стойността на цялата си първоначална инвестиция. Миналите резултати и прогнозите не са надежден показател за бъдещи резултати. Колебанията на валутните курсове могат да окажат неблагоприятно въздействие върху общата възвръщаемост на първоначалната ви инвестиция. Допълнителна информация можете да намерите в нашите Оповестяване на риска и Често задавани въпроси за инвестиране. Revolut Securities Europe UAB (код на компанията: 305799582; регистриран адрес: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Lithuania, LT-08130) е литовски инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Банката на Литва. В зависимост от местоположението ви, услугите на Revolut в областта на криптовалутите се предлагат от Revolut Ltd (код на компанията: 08804411; регистриран адрес: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD) или RT Digital Securities Cyprus Ltd (код на компанията: HE430310; регистриран адрес Pikioni, 10 Flat/Office 5, 3075, Limassol, Cyprus). Услугите за ценни метали се предоставят от Revolut Ltd.