Ето какво правим в помощ на планетата 🌎

Устойчивост в Revolut

Ние в Revolut променяме начина, по който хората използват и взаимодействат с технологиите, и оформяме бъдещето на финансовите дейности и начина на живот. Една компания на бъдещето обаче трябва да покрие цялостно нуждите на бъдещето – не само икономическите нужди, но и нуждите от екологична и социална значимост в света около нас. Затова в Revolut сме си поставили мисия да поставяме глобалната устойчивост в основата на всичко, което правим.

Борба с климатичните промени

Промяната на климата е проблем, пред който всички сме изправени, и всички носим отговорност за благополучието на нашите общества и възстановяването на планетата. Изграждайки първото в света наистина глобално финансово суперприложение, искаме да се уверим, че правим това по устойчив начин и че нашите клиенти контролират отражението си върху околната среда, като за целта намаляваме отражението, което ние имаме, колкото се може повече. Посветени сме на това да осъществяваме промяната и се гордеем с това, че през 2021 г. се присъединихме към Tech Zero – инициатива, която събира британски и глобални технологични компании, готови да се борят с климатичната криза чрез технологии, данни и наука.

Tech Zero

Измерване на въглеродния ни отпечатък

Предлагаме всичките си услуги дигитално и нямаме физически клонове, което ни позволява да ограничим емисиите от употреба на здания. Въпреки това редовните ни бизнес дейности все пак допринасят за промяната на климата, поради което си сътрудничим с Watershed, за да ни помогнат да измерим въглеродния си отпечатък в реално време, да съставим ясна стратегия за намаляване на отражението от всеки един аспект на нашия бизнес и да докладваме тези емисии. Измерваме въглеродния си отпечатък в съответствие със стандартите за индустрията, следвайки протокола за парниковите газове, като включваме в сметките си емисии от обхвати 1, 2 и 3.

Watershed

Въглероден отпечатък

Нашите емисии

 1. 1

  Обхват едно

  Преки емисии – по-малко от 1% от нашия отпечатък

 2. 2

  Обхват две

  Непреки емисии. Например емисиите, свързани с електроенергията, която купуваме – по-малко от 3% от нашия отпечатък

 3. 3

  Обхват три

  Емисии, притежавани от нашите доставчици, които не са пряко притежавани от Revolut – около 97% от нашия отпечатък

Разбивка на въглеродния отпечатък

Нашите нетни корпоративни емисии за 2021 г. бяха 16 833 метрични тона CO2e, което е спад от 8,61% спрямо 2020 г.

По-долу предоставяме разбивка на въглеродния ни отпечатък за 2021 г. по основни категории. Тъй като компанията ни все още се развива бързо, искаме да покажем на всички как се развива ефективността на нашите дейности с времето. Ще изложим данните относно нашия въглероден отпечатък като tCO2e спрямо 1 милион £ приход и ще се стремим да намалим нашия въглероден отпечатък както като цяло, така и като съотношение спрямо приходите. Въглеродният ни отпечатък за 2021 г. е 26 tCO2e на 1 милион £ приходи. Спадът е с над 68% спрямо 2020 г.

CO2e по категории (2021 г.)

Въглеродният ни отпечатък/приходи за 2021 г. е спаднал с 68% спрямо 2020 г.

• „Стоки и услуги“ са емисиите, свързани със стоки и услуги, които купуваме от нашите доставчици • „Продукти“ са услугите, които ние предлагаме на нашите клиенти • „Офиси“ се отнася до нашите офис пространства по света • „Служители“ представя отпечатъка от нашите служители, които работят от вкъщи, пътуват до работа и т.н. • „Облак“ се отнася до употребата ни на компютърни платформи в облака

Намаляване на нашето отражение

Предприехме редица стъпки за намаляване на въглеродния ни отпечатък: • Ясни процедури за управление на отпадъците, които позволяват сортиране и рециклиране на общите отпадъци на различни места. • Стриктно управление на електронните отпадъци (т.е. изхвърлените електрически и електронни технологии); когато е възможно, даряваме или ремонтираме всяко ненужно електронно оборудване, когато то достигне края на експлоатационния си срок. Ако то не може да бъде ремонтирано или използвано повторно, разчитаме на услугите на доверен глобален партньор за рециклиране на електронните отпадъци и гарантираме, че нито един от тях не е насочен към депото за отпадъци. • Въведохме политика за устойчиви бизнес пътувания, за да намалим и компенсираме емисиите, свързани с такива пътувания. • Енергията, използвана в офисите ни в Лондон и Вилнюс, е от 100% възобновяеми източници. Очакваме с разрастването ни политиката ни да обхване и други области. • Затворихме един етаж от централния ни офис в Лондон, за да намалим потреблението на енергия. • Всички служители в Обединеното кралство имат достъп и до схемата „С велосипед на работа“, за да се насърчи използването на екологичен транспорт.

С велосипед на работа

Партньорства и дарения

Правим нещата така, че да е лесно за нашите клиенти да са част от промяната. Непрекъснато подпомагаме и провеждаме дарителски кампании за неправителствени организации и групи, които участват в дейности за спиране на климатичните промени, подпомагане на бежанци от войни и застъпване за равни права за всички. Сътрудничим си с глобални и местни благотворителни дружества за устойчивост като WWF, Rainforest Alliance или Open Cages, като им помагаме да набират средства чрез платформата Revolut Дарения. Знаехте ли, че клиентите на Revolut са дарили над 1 милиона £ на благотворителни организации, борещи се за зелени каузи, устойчивост и климатичните промени? И още не са приключили!

Преглед на позициите