Ето какво правим в помощ на планетата 🌎

Устойчивост в Revolut

Ние в Revolut променяме начина, по който хората използват и взаимодействат с технологиите, и оформяме бъдещето на финансовите дейности и начина на живот. Една компания на бъдещето обаче трябва да покрие цялостно нуждите на бъдещето – не само икономическите нужди, но и нуждите от екологична и социална значимост в света около нас. Затова в Revolut сме си поставили мисия да поставяме глобалната устойчивост в основата на всичко, което правим.

Борба с климатичните промени

Промяната на климата е проблем, пред който всички сме изправени, и всички носим отговорност за благополучието на нашите общества и възстановяването на планетата. Изграждайки първото в света наистина глобално финансово суперприложение, искаме да се уверим, че правим това по устойчив начин и че нашите клиенти контролират отражението си върху околната среда, като за целта намаляваме отражението, което ние имаме, колкото се може повече. Посветени сме на това да осъществяваме промяната и се гордеем с това, че през 2021 г. се присъединихме към Tech Zero – инициатива, която събира британски и глобални технологични компании, готови да се борят с климатичната криза чрез технологии, данни и наука.

Измерване на въглеродния ни отпечатък

Предлагаме всичките си услуги дигитално и нямаме физически клонове, което ни позволява да ограничим емисиите от употреба на здания. Въпреки това редовните ни бизнес дейности все пак допринасят за промяната на климата, поради което си сътрудничим с Watershed, за да ни помогнат да измерим въглеродния си отпечатък в реално време, да съставим ясна стратегия за намаляване на отражението от всеки един аспект на нашия бизнес и да докладваме тези емисии. Измерваме въглеродния си отпечатък в съответствие със стандартите за индустрията, следвайки протокола за парниковите газове, като включваме в сметките си емисии от обхвати 1, 2 и 3.

Въглероден отпечатък

Нашите емисии

 1. 1
  Обхват едно

  преки емисии – по-малко от 1% от нашия отпечатък

 2. 2
  Обхват две

  Непреки емисии. Например емисиите, свързани с електроенергията, която купуваме – по-малко от 5% от нашия отпечатък

 3. 3
  Обхват три

  Емисии, притежавани от нашите доставчици, които не са пряко притежавани от Revolut – 95% от нашия отпечатък

Разбивка на въглеродния отпечатък

По-долу сме дали разбивка на въглеродния ни отпечатък за 2020 г. по основни категории. Тъй като компанията ни все още се развива бързо, искаме да покажем на всички как се развива ефективността на нашите дейности с времето. Ще изложим данните относно нашия въглероден отпечатък като tCO2 спрямо 1 милион долара приход и ще се стремим да намалим нашия въглероден отпечатък както като цяло, така и като съотношение спрямо приходите. Въглеродният ни отпечатък за 2020 г. е 60tCO2 на 1 милион $ приход. Спаднал е с 34% спрямо 2019 г.

CO2 по категории (2020 г.)

Въглеродният ни отпечатък за 2020 г. е спаднал с 34% спрямо 2019 г.

• „Стоки и услуги“ са емисиите, свързани със стоки и услуги, които купуваме от нашите доставчици • „Продукти“ са услугите, които ние предлагаме на нашите клиенти • „Офиси“ се отнася до нашите офис пространства по света • „Служители“ представя отпечатъка от нашите служители, които работят от вкъщи, пътуват до работа и т.н. • „Облак“ се отнася до употребата ни на компютърни платформи в облака

Намаляване на нашето отражение

През 2020 г. пандемията измени нашата дейност. Затова ще вземем предвид данните както за 2019 г., така и за 2020 г., за да изберем подходяща отправна точка и да изградим стабилна стратегия за намаляване на нашето отражение с помощта на Watershed. – Дизайнът на нашите опаковки беше променен така, че да се използват по-малко материали, да няма пластмаса и да могат да се рециклират напълно. – Събираме разделно и рециклираме отпадъците от всички наши офиси. – Като технологична компания това, което правим с ИТ оборудването ни е много важно: затова винаги, когато е възможно, даряваме или реновираме излишното електронно оборудване, когато достигне края на своя експлоатационен период. Ако не може да бъде реновирано или използвано повторно, ние се уверяваме, че нашето електронно оборудване е изхвърлено по подходящ начин и няма да се озове в депо за отпадъци. – Намаляваме размера на нашите офиси, тъй като сега служителите ни се възползват от гъвкави правила за работа. – Всички наши служители в Обединеното кралство вече имат достъп до схемата „С велосипед на работа“, целяща насърчаване на използването на екологично чист транспорт.

Партньорства и дарения

Правим нещата така, че да е лесно за нашите клиенти да са част от промяната. Непрекъснато подпомагаме и провеждаме дарителски кампании за неправителствени организации и групи, които участват в дейности за спиране на климатичните промени, подпомагане на бежанци от войни и застъпване за равни права за всички. Сътрудничим си с глобални и местни благотворителни дружества за устойчивост като WWF, Rainforest Alliance или Open Cages, като им помагаме да набират средства чрез платформата Revolut Donations. Знаехте ли, че клиентите на Revolut са дарили над 1 милиона £ на благотворителни организации, борещи се за зелени каузи, устойчивост и климатичните промени? И още не са приключили!