Wysyłanie pieniędzy za granicę

Porównanie cen przelewów — zastrzeżenie

Nasze narzędzie do porównywania cen umożliwia porównanie całkowitego kosztu wysłania przelewu międzynarodowego za pomocą Revolut z kosztami innych usługodawców świadczących podobne usługi („Usługodawcy”). Przez całkowity koszt rozumiemy łączną kwotę, którą musisz zapłacić, aby wysłać przelew, w tym koszt wymiany walut i opłatę za realizację przelewu. Informacje w narzędziu do porównywania cen odnoszą się do przesyłania pieniędzy w walucie kraju odbiorcy i nie dotyczą przelewów do innych użytkowników Revolut.

Ile kosztuje wysłanie przelewu?

Koszt przelewu można rozbić na dwie składowe: kurs wymiany walut oraz opłatę za realizację przelewu. ● Kurs wymiany: Wysłanie przelewu międzynarodowego wiąże się z wykorzystaniem w tym celu dwóch różnych walut: waluty, w której płacisz za przelew oraz waluty, którą otrzymuje beneficjent. Z tego powodu z wykonaniem przelewu międzynarodowego zazwyczaj wiąże się wymiana walut. Różnica między kursem wymiany oferowanym przez Usługodawcę a kursem rynkowym (np. tym, który widzisz w Google) to nic innego jak prowizja zwana marżą. Niektórzy Usługodawcy wyraźnie określają jej wysokość oddzielnie od kursu wymiany, podczas gdy inni doliczają ją do samego kursu. ● Opłata za wykonanie przelewu : To koszt, którym Usługodawca obciąża Cię za przesłanie pieniędzy po tym, gdy wymiana walut już się odbyła. Zazwyczaj jest to połączenie opłaty stałej oraz dodatkowej opłaty zmiennej, zależnej od kwoty przelewu. Poza opłatami widocznymi w tabeli porównawczej bank beneficjenta lub banki korespondenci mogą naliczyć własne opłaty za przelewy międzynarodowe. Te opłaty nie są widoczne w tabeli, ponieważ nie mamy dostępu do informacji o nich.

W jaki sposób zbierane są dane do porównywania cen?

Dane o kosztach przelewów u innych Usługodawców czerpiemy z ogólnie dostępnych stron internetowych. Korzystamy również z ich usług finansowych tak jak zwyczajni klienci. Nie gromadzimy danych o konkretnych kwotach; zamiast tego zbieramy dane w oparciu o progi kwotowe w walucie nadawcy. Jeśli na przykład walutą, w której nadawca zleca przelew, będzie GBP, gromadzimy dane dla następujących kwot: 100 GBP, 500 GBP, 1000 GBP, 2500 GBP, 5000 GBP, 25 000 GBP*. * Nie u wszystkich usługodawców możliwa jest realizacja przelewu na kwotę 25 000 GBP. W takim wypadku gromadzimy dane o kwotach możliwie najbardziej zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej przez danego Usługodawcę kwoty przelewu — np. 7000 GBP, 7600 GBP, 15 000 GBP, 15 500 GBP, 16 000 GBP. ● Kurs wymiany : Podczas gromadzenia danych obliczamy różnicę procentową między kursem wymiany oferowanym przez Usługodawcę oraz kursem rynkowym. Różnica ta to nic innego jak prowizja zwana marżą. Przykładowo, jeśli w momencie gromadzenia danych kurs rynkowy wymiany GBP na EUR wynosi 1,2, a kurs Usługodawcy to 1,1, marża będzie wynosić (1,2 − 1,1)/1,2 = 0,08. Następnie korzystamy z naszego narzędzia do porównywania cen i ponownie sprawdzamy kurs rynkowy. Szacujemy, ile wynosiłby kurs u danego Usługodawcy w tym czasie, opierając się na powyższej różnicy wyrażonej procentowo. Jeśli na przykład rynkowy kurs wymiany GBP na EUR wynosi 1,1 w momencie sprawdzania przez Ciebie kwoty w naszej porównywarce, a marża danego Usługodawcy wynosi 0,08, oszacujemy, że kurs wymiany Usługodawcy będzie wynosił 1,1 * (1 − 0,08) = 1,01. Chcemy mieć pewność, że obliczając kwotę opłaty za wymianę, jesteśmy uczciwi względem porównywanych Usługodawców, dlatego wykorzystujemy dane zebrane dla najwyższego progu, w którym mieści się kwota Twojego przelewu. Przykładowo, jeśli wysyłasz 600 GBP, a my zgromadziliśmy dane dla progów 100 GBP, 500 GBP oraz 1000 GBP, wykorzystamy próg 1000 GBP. Powodem jest fakt, że opłata zależy zazwyczaj od przesyłanej kwoty. Zwykle im jest wyższa, tym niższa będzie opłata. ● Opłata za wykonanie przelewu : Obliczając opłatę za wykonanie przelewu u innych Usługodawców, bierzemy pod uwagę wysokość opłaty dla każdego z progów i ustalamy, czy występują między nimi różnice; jeśli tak, zakładamy, że różnica rozkłada się równomiernie w przedziale pomiędzy dwoma progami. Przykładowo, jeśli przesyłasz 750 GBP, a my ustaliliśmy, że przelew 500 GBP wiąże się z opłatą 10 GBP, natomiast przesłanie 1000 GBP — z opłatą w wysokości 20 GBP, obliczymy, że dla Twojego przelewu opłata wyniesie 15 GBP. Opłaty za wykonanie przelewu są zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku. Robimy co w naszej mocy, aby zapewnić prawidłowość i wiarygodność informacji w naszym widżecie. Regularnie też go aktualizujemy (zazwyczaj raz dziennie). Nie jest on jednak aktualizowany w czasie rzeczywistym, dlatego nie możemy zagwarantować, że przedstawione informacje są w 100% prawidłowe, kompletne oraz aktualne w każdym momencie. Z tego względu oraz z powodu wykorzystanej przez nas metody kalkulacji (analizowanie progów zamiast konkretnych kwot) całkowity koszt widoczny w tabeli może nieco różnić się od kosztów podanych na stronie Usługodawcy. Treść tej strony ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej. Jeśli masz pytania dotyczące swojej indywidualnej sytuacji, zasięgnij porady niezależnego, profesjonalnego doradcy. Revolut nie świadczy usług doradztwa finansowego.