Inwestuj w obligacje i ciesz się regularnymi wypłatami

Dodaj obligacje do swojego portfela i ciesz się stałymi, regularnymi wypłatami odsetek — nawet do 5,5%¹ w skali roku.

Inwestuj globalnie ze spokojną głową

Kupując obligacje skarbowe, wypływasz na szerokie wody międzynarodowych finansów, choć inwestowanie w tę klasę aktywów wiąże się zazwyczaj z niższym poziomem ryzyka w porównaniu z wieloma innymi produktami inwestycyjnymi i pozwala uzyskać przewidywalne źródło dochodu.

Otrzymuj płatności jak w zegarku

Inwestowanie w obligacje to gwarancja regularnych wypłat odsetek na poziomie do 5,5%¹ w skali roku. Dzięki przejrzystemu harmonogramowi płatności możesz pewniej zarządzać budżetem, zaplanować większe wydatki lub po prostu zrobić sobie prezent.

Ryzyko pod lupą

Do każdej obligacji przypisana jest ocena ryzyka, w tym ryzyka kredytowego. Uzyskujesz też pełne informacje o stopie zwrotu, okresach do wykupu i datach płatności kuponowych, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakich warunkach inwestujesz.Kup obligacje

Kapitał do Ciebie wróci

Regularne, stałe wpływy to nie wszystko, co oferują obligacje. Po terminie do wykupu otrzymasz z powrotem swoją początkową inwestycję — ot, wisienka na torcie.

Jak zainwestować w obligacje?

To łatwe! Wystarczy kilka kroków, aby wkroczyć w świat obligacji. Czujemy, że ten temat może Cię zainteresować, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obligacji, przeczytaj wpis na naszym blogu.

¹ Podana stopa zwrotu jest wartością brutto i nie stanowi wiarygodnego wskaźnika przyszłych zysków. W przypadku niewypłacalności emitenta możesz stracić całość zainwestowanego kapitału.

Informacje o ryzyku

Inwestowanie w obligacje, choć często uważane za bezpieczniejsze niż inwestowanie w akcje, nadal wiąże się z pewnym ryzykiem. Obejmuje ono wahania stóp procentowych, ryzyko kredytowe, inflację zmniejszającą zyski, problemy z płynnością i ryzyko związane z reinwestowaniem. Warto też pamiętać, że firma lub państwo może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań w czasie trwania obligacji, co może spowodować całkowitą utratę początkowo zainwestowanego kapitału. Zarządzanie tego rodzaju ryzykiem ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania zrównoważonego portfela. Aby uzyskać obiecaną stopę zwrotu z obligacji, należy reinwestować każdą płatność kuponową w tę samą obligację ze stopą zwrotu równą początkowej lub wyższą.

  • Tak. Po zakupie obligacji możesz ją sprzedać w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na termin do wykupu (o ile będzie na nie popyt na rynku). Jeśli jednak chcesz osiągnąć oczekiwany zysk, prawdopodobnie konieczne będzie zachowanie obligacji aż do terminu do wykupu.
  • Prowizja za każdą transakcję wynosi 0,25% kwoty transakcji lub 1 EUR/USD (w zależności od tego, która kwota jest wyższa). Nie ma żadnych innych opłat za handel obligacjami. Zauważ, że transakcje bez prowizji, dostępne w ramach Twojego planu, nie dotyczą obligacji.
  • Kupując akcje spółki, stajesz się jej współwłaścicielem. W takim przypadku zyski z inwestycji uzależnione są od potencjalnej dywidendy lub wzrostu wartości akcji, ale wiąże się to również z ryzykiem ich spadku. Z kolei kupując obligacje korporacyjne, pożyczasz pieniądze spółce w zamian za odsetki i zwrot pożyczonej kwoty po terminie do wykupu. Obligacje zazwyczaj oferują bardziej stabilne dochody przy jednocześnie niższym ryzyku, natomiast inwestycje w akcje, mimo większego ryzyka, dają szansę na wyższe zyski.
Usługi inwestycyjne świadczy firma Revolut Securities Europe UAB. Przedstawione tu informacje nie stanowią osobistej rekomendacji, porady inwestycyjnej ani oferty podjęcia żadnej decyzji inwestycyjnej. Przed zawarciem transakcji finansowych lub skorzystaniem z nowych usług inwestycyjnych należy dokładnie przemyśleć swoją sytuację finansową, zapoznać się z odpowiednimi dokumentami i informacjami lub skorzystać z porady niezależnego doradcy. Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, w związku z czym istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych zysków. Wahania kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na ogólny zwrot z inwestycji. Więcej informacji znajdziesz w naszych informacjach o ryzyku oraz sekcji często zadawanych pytań na temat obrotu giełdowego. Revolut Securities Europe UAB (kod spółki: 305799582; adres siedziby: Konstitucijos ave. 21B, Wilno, Litwa, LT-08130) jest litewską firmą inwestycyjną posiadającą autoryzację Banku Litwy i podlegającą jego regulacjom. W zależności od lokalizacji usługi kryptowalutowe Revolut są oferowane przez Revolut Ltd (kod spółki: 08804411; adres siedziby: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londyn, Anglia, E14 4HD) lub RT Digital Securities Cyprus Ltd (kod spółki: HE430310; adres siedziby: Pikioni, 10 Flat/Office 5, 3075, Limassol, Cypr). Usługi obrotu towarami świadczy spółka Revolut Ltd.