Om oss

Revolut Bank – Ledningen

Revolut Banks styrelse verkställer affärsstrategin, övervakar Revoluts resultat och fattar beslut om hur verksamheten ska drivas från dag till dag. Tillsynsrådet är ett kollegialt organ som ser över styrelsens verksamhet, godkänner företagets affärsstrategi och övervakar framstegen i genomförandet av strategin.

Styrelsen

Tillsynsråd