Uppförandekod

Vårt uppdrag är att återuppfinna hur världen hanterar pengar. För att göra det enklare, mer användbart och mer givande för alla. Vi fyller alla en roll när det gäller att bygga världens första finansiella superapp. Den här uppförandekoden har utformats för att se till att vi vinner på rätt sätt.

Meddelande från Nik Storonsky, VD

Vi tror att briljanta människor som arbetar tillsammans i en ärlig kultur som ger bra resultat är nyckeln för att leverera fantastiska produkter och tjänster som våra kunder älskar. Och vi vet att vårt beteende gentemot varandra är avgörande för att lyckas. I vår uppförandekod fastställs de principer som måste styra vårt beteende och våra beslut. Ja, den är lite formell, men det måste den vara för att se till att vi alla agerar med integritet och i våra kunders, medarbetares, communities och intressenters bästa intresse, hela tiden.

Vision, värderingar och uppförande

Vår vision är att bygga världens första finansiella superapp och för att göra det måste vi samla och behålla ett Dream Team med briljanta människor som är glada och nöjda på jobbet. Vår kultur är trogen våra värderingar, där alla är ansvariga för sina handlingar, uppmuntras att säga vad de tänker och tycker, strävar efter att uppnå det bästa och att alltid göra det rätta.

Vi förväntar oss att alla våra anställda följer uppförandereglerna som fastställts av tillsynsmyndigheterna:

 • Agera med integritet
 • Leverera bra konsumentresultat
 • Agera med tillbörlig skicklighet, omsorg och noggrannhet
 • Var öppen och samarbetsvillig med tillsynsmyndigheter
 • Iaktta god marknadsföringsuppförande

Vårt tillvägagångssätt för uppförande

Vårt rykte bygger på förtroendet och integriteten hos våra anställda och människorna som vi gör affärer med. På Revolut förväntar vi oss att alla våra anställda upprätthåller högsta möjliga etiska och juridiska standarder, enligt våra globala och lokala policyer och rutiner. Vi upprätthåller vårt rykte genom att göra det rätta.

Viktig vägledning för Revolut-anställda

 • Riktlinjer och rutiner
 • Utbildningsmaterial
 • Personalhandbok
 • Speak Up-portal
 • Din linjechef
 • Risk- och efterlevnadsavdelningen
 • Juridiska avdelningen

Våra kunder

Våra kunder kommer alltid först. Vi sätter kunderna i centrum för vår verksamhet och levererar bra resultat. Varje produkt och tjänst vi överväger, utformar och bygger utgår från deras behov, inte våra. För när vi verkligen förstår våra kunder, levererar vi enastående produkter som gör mer för dem och deras pengar.

Hur ser bra ut?

 • Konsumenterna är kärnan i allt vi gör
 • Vi utformar våra produkter så att de är lätta att använda och uppfyller konsumenternas behov
 • Vi håller kontakten med våra kunder genom att informera dem om nya produkter och tjänster, relevanta uppdateringar eller policyändringar
 • Vi levererar rättvist värde till våra kunder
 • Vi tillhandahåller användbar information till våra konsumenter som uppfyller deras behov och är tydlig, rättvis och inte vilseledande, vilket främjar en positiv kundupplevelse
 • Vi ger våra kunder stöd som gör att de kan ta del av förmånerna med våra produkter
 • Vi ser till att våra kunder inte stöter på orimliga hinder när de använder våra produkter
 • Vi är lyhörda och strävar efter att snabbt och rättvist lösa och svara på våra kunders klagomål och frågor
 • Vi respekterar och skyddar kundernas personuppgifter och rättigheter gällande integritet
 • Vi undviker alla konflikter mellan våra personliga intressen och Revoluts och dess kunders intressen

Våra anställda

Vår Dream Team-filosofi är enkel: Locka, anställa och behålla de bästa människorna och skapa förutsättningar för att de ska kunna göra fantastiska saker för våra kunder.

Hur ser bra ut?

 • Vi handlar med integritet och följer lagen
 • Vi litar på våra anställda eftersom vi anställer de bästa
 • Vi behandlar alla artigt och respektfullt
 • Vi arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Vi stödjer karriärutveckling
 • Vi delar med oss av vår kunskap
 • Vi uppmuntrar människor att tala ut
 • Vi tar alla anställningsrelaterade klagomål på allvar

Våra communities och intressenter

Vi är fast beslutna att göra skillnad. Vi vill lämna världen i ett bättre skick än när vi fick den – till exempel genom att minimera vårt miljöavtryck, främja rättvis konkurrens eller förbättra de samhällen som vi bor och arbetar i. På Revolut är vi medvetna om att vi spelar en viktig roll när det gäller att stödja det långsiktiga välmåendet i de communities som vi arbetar för.

Hur ser bra ut?

 • Vi samarbetar med myndigheter och tillsynsmyndigheter för att hjälpa till med att utveckla strategier som skyddar våra kunder
 • Vi främjar konkurrens genom att erbjuda kunder fler valmöjligheter, mervärde och fler tjänster
 • Vi bekämpar ekonomisk brottslighet och bedrägerier
 • Vi bryr oss om hur våra beslut påverkar samhället och miljön
 • Vi ger kunder möjlighet att enkelt donera till välgörenhetsorganisationer i appen
 • Vi är öppna i våra affärsrelationer
 • Vi förstår våra leveranskedjor

Riskhantering

I Revoluts företagsramverk för riskhantering fastställs vår strategi för att identifiera, mäta, övervaka, minimera och rapportera risker. Det fastslår roller och ansvarsområden för alla inblandade och uppmanar oss alla att vara ansvariga för våra handlingar.

Hur ser bra ut?

 • Vi har färdigheterna och kunskapen som krävs för att utföra våra roller på ett kompetent sätt
 • Vi förstår de efterlevnadsregler och -lagar som gäller för oss
 • Vi skapar en ansvarsfull och hållbar tillväxt
 • Vi offrar inte kvalitet för hastighet
 • Vi ser till att all personal genomför obligatoriska utbildningsmoduler

Vår inställning till beslutsfattande

Vi överväger de etiska konsekvenserna av våra beslut och agerar endast om det är lämpligt. Ställ de här frågorna till dig själv. Om svaret är ja så verkar beslutet att gå vidare vara lämpligt. Om svaret är nej eller om du är osäker – sök hjälp först. Be om vägledning

Ställ de här frågorna till dig själv

 1. 1

  Kundresultat

  Får kunden ett bra resultat baserat på beslutet jag har fattat?

 2. 2

  Ärlighet och integritet

  Skulle jag vara stolt över mitt beslut om det rapporterades i nyheterna?

 3. 3

  Efterlevnad av lagar, förordningar och policyer

  Följer mina åtgärder alla regulatoriska och lagstadgade krav?

 4. 4

  Långsiktig vision

  Kommer det här beslutet fortfarande verka vara en bra idé om fem år?

Avslutande tankar

Martin Gilbert, Revolut Chairman

Våra kärnvärden är hjärtat och själen i allt vi gör. De vägleder oss under både hårda och bra tider och bör vara måttet som vi använder för att bedöma oss själva som ledare. Chefer anger tonen uppifrån och ska visa att vi lever enligt Revoluts värderingar. Den här uppförandekoden stöds av Revoluts styrelse och tillhandahåller de principer för gott uppförande som vi håller fast vid