Uppförandekod

Vårt uppdrag är att återuppfinna hur världen hanterar pengar. För att göra det enklare, mer användbart och mer givande för alla. Vi fyller alla en roll när det gäller att bygga världens första finansiella superapp. Den här uppförandekoden har utformats för att se till att vi vinner på rätt sätt.

Meddelande från Nik Storonsky, VD

Vi tror att briljanta människor som arbetar tillsammans i en ärlig kultur som ger bra resultat är nyckeln för att leverera fantastiska produkter och tjänster som våra kunder älskar. Och vi vet att vårt beteende gentemot varandra är avgörande för att lyckas. I vår uppförandekod fastställs de principer som måste styra vårt beteende och våra beslut. Ja, den är lite formell, men det måste den vara för att se till att vi alla agerar med integritet och i våra kunders, medarbetares, communities och intressenters bästa intresse, hela tiden.

Vision, värderingar och uppförande

Vår vision är att bygga världens första finansiella superapp och för att göra det måste vi samla och behålla ett Dream Team med briljanta människor som är glada och nöjda på jobbet. Vår kultur är trogen våra värderingar, där alla är ansvariga för sina handlingar, uppmuntras att säga vad de tänker och tycker, strävar efter att uppnå det bästa och att alltid göra det rätta.

Vi förväntar oss att alla våra anställda följer uppförandereglerna som fastställts av tillsynsmyndigheterna:

 • Handla med integritet
 • Behandla kunder rättvist
 • Handla med skicklighet, omsorg och noggrannhet
 • Var öppen och samarbetsvillig mot tillsynsmyndigheter
 • Använd korrekta normer för marknadsuppförande

Vårt tillvägagångssätt för uppförande

Vårt rykte bygger på förtroendet och integriteten hos våra anställda och människorna som vi gör affärer med. På Revolut förväntar vi oss att alla våra anställda upprätthåller högsta möjliga etiska och juridiska standarder, enligt våra globala och lokala policyer och rutiner. Vi upprätthåller vårt rykte genom att alltid göra det rätta.

Viktig vägledning för Revolut-anställda

 • Policyer och rutiner
 • Handbok för anställda
 • Speak Up-portalen
 • Din närmaste chef
 • Servicetjänst för risk och efterlevnad
 • Servicetjänst för juridik

Våra kunder

Våra kunder kommer alltid i första hand. Alla produkter och tjänster vi skapar utgår från deras behov, inte våra. När vi verkligen förstår våra kunder levererar vi fantastiska produkter som arbetar hårdare åt dem och deras pengar.

Hur ser bra ut?

 • Vi sätter alltid kunden i centrum för vårt arbete
 • Vi lyssnar på och tar hänsyn till deras behov
 • Vi utformar våra produkter så att de är lätta att använda
 • Vi hjälper våra kunder att få ut så mycket som möjligt av våra produkter och tjänster
 • Vi pratar med dem som människor, inte som robotar
 • Vi kommer ihåg att kunder är riktiga människor med egna och unika omständigheter
 • Vi löser deras klagomål och frågor snabbt och rättvist
 • Vi respekterar och skyddar deras personuppgifter och sekretessrättigheter
 • Vi undviker konflikter mellan våra personliga intressen och Revoluts samt våra kunders intressen

Våra anställda

Vår Dream Team-filosofi är enkel: Locka, anställa och behålla de bästa människorna och skapa förutsättningar för att de ska kunna göra fantastiska saker för våra kunder.

Hur ser bra ut?

 • Vi handlar med integritet och följer lagen
 • Vi litar på våra anställda eftersom vi anställer de bästa
 • Vi behandlar alla artigt och respektfullt
 • Vi arbetar för en säker och hälsosam arbetsmiljö
 • Vi är trevliga mot människor
 • Vi stödjer karriärutveckling
 • Vi delar med oss av vår kunskap
 • Vi uppmuntrar människor att tala ut
 • Vi tar alla anställningsrelaterade klagomål på allvar

Våra communities och intressenter

Vi är fast beslutna att göra skillnad. Vi vill lämna världen i ett bättre skick än när vi fick den – till exempel genom att minimera vårt miljöavtryck, främja rättvis konkurrens eller förbättra de samhällen som vi bor och arbetar i. På Revolut är vi medvetna om att vi spelar en viktig roll när det gäller att stödja det långsiktiga välmåendet i de communities som vi arbetar för.

Hur ser bra ut?

 • Vi samarbetar med myndigheter och tillsynsmyndigheter för att hjälpa till med att utveckla strategier som skyddar våra kunder
 • Vi främjar konkurrens genom att erbjuda kunder fler valmöjligheter, mervärde och fler tjänster
 • Vi bekämpar ekonomisk brottslighet och bedrägerier
 • Vi bryr oss om hur våra beslut påverkar samhället och miljön
 • Vi ger kunder möjlighet att enkelt donera till välgörenhetsorganisationer i appen
 • Vi är öppna i våra affärsrelationer
 • Vi förstår våra leveranskedjor

Riskhantering

I Revoluts företagsramverk för riskhantering fastställs vår strategi för att identifiera, mäta, övervaka, minimera och rapportera risker. Det fastslår roller och ansvarsområden för alla inblandade och uppmanar oss alla att vara ansvariga för våra handlingar.

Hur ser bra ut?

 • Vi har färdigheterna och kunskapen som krävs för att utföra våra roller på ett kompetent sätt
 • Vi förstår de efterlevnadsregler och -lagar som gäller för oss
 • Vi skapar en ansvarsfull och hållbar tillväxt
 • Vi offrar inte kvalitet för hastighet
 • Vi ser till att all personal genomför obligatoriska utbildningsmoduler

Vår inställning till beslutsfattande

Vi överväger de etiska konsekvenserna av våra beslut och agerar endast om det är lämpligt. Ställ de här frågorna till dig själv. Om svaret är ja så verkar beslutet att gå vidare vara lämpligt. Om svaret är nej eller om du är osäker – sök hjälp först. Be om vägledning

Ställ de här frågorna till dig själv

 1. 1
  Kundresultat

  Främjar mitt beslut våra kunders intressen?

 2. 2
  Ärlighet och integritet

  Skulle jag känna mig stolt över mitt beslut om det rapporterades på nyheterna?

 3. 3
  Efterlevnad av lagar, förordningar och policyer

  Är mina handlingar förenliga med alla reglerande och juridiska krav?

 4. 4
  Långsiktig vision

  Kommer det här beslutet fortfarande verka vara en bra idé om fem år?

Avslutande tankar

Martin Gilbert, Revolut Chairman

Våra kärnvärden är hjärtat och själen i allt vi gör. De vägleder oss under både hårda och bra tider och bör vara måttet som vi använder för att bedöma oss själva som ledare. Chefer anger tonen uppifrån och ska visa att vi lever enligt Revoluts värderingar. Den här uppförandekoden stöds av Revoluts styrelse och tillhandahåller de principer för gott uppförande som vi håller fast vid