Investera i obligationer och få regelbundna utbetalningar

Lägg till obligationer i din portfölj och få fasta, regelbundna ränteutbetalningar – upp till 5,5 %¹ per år.

Stötta globala institutioner

Sätt dina pengar i arbete på den globala scenen genom att investera i statsobligationer. De erbjuder en lägre risknivå jämfört med många andra investeringsalternativ, samt en förutsägbar källa till fast inkomst.

Få betalt regelbundet

Obligationer erbjuder fasta räntebetalningar – upp till 5,5%¹ per år – vid regelbundna intervall. Använd förutsägbarheten i dessa betalningar för att hjälpa dig budgetera, planera inköp eller helt enkelt unna dig något.

Betygsatt för succé

Varje obligation betygsätts utifrån sin kreditvärdighet och risk. Du får också fullständig information om avkastningsnivåer, löptider och betalningsdatum i förväg – så du vet exakt vad du investerar i.Köp obligationer

Få tillbaka allt

Som om regelbundna, fasta utbetalningar inte vore nog – med obligationer får du tillbaka din ursprungliga investering när obligationens förfallodag inträffar.

Låt oss förtydliga

Följ dessa enkla steg för att komma igång med obligationer – vi vet att du vill. Vill du läsa mer om obligationer? Kolla in vårt blogginlägg.

¹Den angivna avkastningen är brutto och är inte en pålitlig indikator på framtida utveckling. Du kan förlora hela din investering om emittenten misslyckas med sina betalningar.

Om riskerna

Att investera i obligationer anses ofta vara säkrare än att investera i aktier, men det innebär fortfarande vissa risker. Dessa inkluderar räntefluktuationer, kreditrisk, inflation som urholkar avkastningen, likviditetsproblem och återinvesteringsrisk. Det är också viktigt att komma ihåg att ett företag eller en stat kan gå i konkurs när som helst under obligationens löptid, vilket potentiellt kan leda till att du förlorar hela din ursprungliga investering. Att hantera dessa risker är avgörande för att upprätthålla en balanserad portfölj. För att tjäna den utlovade avkastningen från obligationen måste du återinvestera varje kupongbetalning i samma obligation till en avkastning som är lika med eller större än den ursprungliga avkastningen.

  • Ja. När du har köpt en obligation kan du sälja den när som helst, du behöver inte vänta till förfallodagen – under förutsättning att det finns efterfrågan på marknaden. Men för att uppnå den angivna avkastningen till förfallodagen (yield to maturity), behöver du behålla din investering fram till förfallodagen.
  • Courtage för varje handelstransaktion är 0,25 % eller 1 EUR/USD (det högsta beloppet gäller). Inga andra avgifter tillkommer för obligationer. Observera att courtagefri handel inom ditt paket inte gäller för obligationer.
  • När du köper en aktie i ett företag blir du delägare i det företaget. Du förlitar dig på potentiell utdelning eller kursvinster för avkastning, men du exponeras också för risken att aktiekursen sjunker. Å andra sidan gör ett köp av en företagsobligation dig till fordringsägare, du lånar ut pengar till företaget i utbyte mot ränteintäkter och återbetalning av lånet vid förfallodagen. Obligationer erbjuder generellt mer stabil inkomst med lägre risk, medan aktier har potential för högre avkastning men också högre risk.
Investerings­tjänster tillhandahålls av Revolut Securities Europe UAB. Informationen här är inte en personlig rekommendation, investeringsrådgivning eller ett erbjudande att fatta något investeringsbeslut. Du måste därför noggrant överväga din ekonomiska situation, granska relevant dokumentation/information eller söka oberoende professionell rådgivning innan du ingår finansiella transaktioner eller prenumererar på nya investeringstjänster. Värdet på investeringar kan både öka och minska, och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering eller förlora värdet av hela din ursprungliga investering. Tidigare resultat och prognoser är inte en pålitlig indikator på framtida utveckling. Valutakursfluktuationer kan påverka den totala avkastningen på din ursprungliga investering negativt. Mer information finns i vår Riskupplysning och våra Vanliga frågor och svar om handel. Revolut Securities Europe UAB (företagskod: 305799582; registrerad adress: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litauen, LT-08130) är ett litauiskt värdepappersföretag som är auktoriserat och reglerat av Litauens centralbank. Beroende på din plats tillhandahålls Revoluts kryptovalutatjänster av Revolut Ltd (företagskod: 08804411; registrerad adress: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD) eller RT Digital Securities Cyprus Ltd (företagskod: HE430310; registrerad adress Pikioni, 10 Flat/Office 5, 3075, Limassol, Cypern). Tjänster för råvaror tillhandahålls av Revolut Ltd.