Aktier

Börja investera från bara 1 $*

Investera i aktier från globala företag med ett tryck Kapital med risk. Värdet på investeringar kan gå både upp och ner. * Andra avgifter kan gälla.

Handla provisionsfritt* inom ditt tillåtna belopp

Utforska lättillgänglig investering med otroliga investeringsverktyg. *Andra avgifter kan gälla.

Investera i aktier från över 1 000 globala företag

Från Apple till Zoom, handla med delaktier (aktieandelar som är mindre än en hel aktie) från bara 1 $

Få live-uppdateringar

Utforska företagens resultat och marknadsnyheter i appen. Få aviseringar när aktier når dina önskade priser.

Fyll på med aktier och expandera

Mer än bara investering – utforska alla sätt att spendera och spara med Revolut

Växla valuta utan dolda avgifter

Läs mer

Nå ekonomiska mål snabbare

Läs mer

Vad väntar du på?

Börja investera idag från bara 1 $*

Kapital med risk.* Andra avgifter kan gälla.

Handels- och investeringstjänster tillhandahålls av Revolut Securities Europe UAB. Revolut Securities Europe UAB tillhandahåller inte investeringsrådgivning, och som enskild investerare måste du fatta dina egna beslut eller söka professionell oberoende rådgivning om du är osäker på lämpligheten/lämpligheten av en investering. Värdet på investeringar kan gå både upp och ner, och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering eller förlora hela värdet av din initiala investering. Tidigare resultat och prognoser är inte en pålitlig indikator på framtida resultat. Valutakursfluktuationer kan påverka den totala avkastningen på din ursprungliga investering negativt. Mer information finns i vår Riskinformation och våra Vanliga frågor och svar om Aktiehandel. Revolut Securities Europe UAB (företagskod: 305799582) är auktoriserat och reglerat av Litauens centralbank. Revolut Securities Europe UAB registrerad adress är: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litauen, LT-08130. Revoluts kryptovaluta- och råvarutjänster erbjuds av Revolut Ltd (nr 08804411). Registrerad adress: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD.