Det här gör vi för att hjälpa planeten 🌎

Hållbarhet på Revolut

Vi på Revolut förändrar hur människor använder och interagerar med teknik och formar framtidens finans- och livsstilsupplevelser. Men som ett företag som tänker på framtiden måste vi på ett holistiskt sätt anpassa oss till framtidens behov – inte bara de ekonomiska behoven, utan även omvärldens miljö- och samhällsbehov. Därför har vi som uppdrag att sätta global hållbarhet i centrum för allt vi gör på Revolut.

Hantera klimatförändringar

Klimatförändringar är en realitet som vi alla måste bemöta, och vi har alla ett ansvar för våra samhällens välbefinnande och planetens återhämtning. Eftersom vi bygger den första verkligt globala finansiella superappen vill vi se till att vi gör det på ett hållbart sätt och att våra kunder behåller kontrollen över sin miljöpåverkan genom att minska vår egen påverkan så mycket som möjligt. Vi är engagerade i att skapa förändring och är stolta över att ha gått med i Tech Zero 2021, ett initiativ som samlar brittiska och globala teknikföretag som är redo att bekämpa klimatkrisen med teknik, data och vetenskap.

Tech Zero

Mäta vårt koldioxidavtryck

Vi erbjuder alla våra tjänster digitalt och har inga fysiska kontor, vilket gör det möjligt för oss att begränsa utsläppen från användningen av våra anläggningar. Våra vanliga affärsverksamheter bidrar fortfarande till klimatförändringar, vilket är anledningen till att vi samarbetar med Watershed för att få hjälp med att mäta vårt koldioxidavtryck i realtid, fastställa tydliga strategier för att minska vår påverkan i varje aspekt av vår verksamhet och rapportera om utsläppen. Vi mäter vårt koldioxidavtryck i enlighet med branschstandarder, följer Greenhouse Gas Protocol och inkluderar alla utsläpp inom omfattning 1, 2 och 3 i våra beräkningar.

Watershed

Koldioxidavtryck

Våra utsläpp

 1. 1
  Omfattning ett

  Direkta utsläpp – mindre än 1 % av vårt avtryck

 2. 2
  Omfattning två

  Indirekta utsläpp, ex. utsläpp i samband med produktion av elen som vi köper – mindre än 3 % av vårt avtryck

 3. 3
  Omfattning tre

  Utsläpp som ägs av våra leverantörer som Revolut inte äger direkt – cirka 97 % av vårt fotavtryck.

Fördelning av koldioxidavtryck

Företagets nettoutsläpp för 2021 var 16 833 ton CO2e, en minskning med 8,61 % jämfört med 2020.

Nedan följer en uppdelning av vårt koldioxidavtryck för 2021 per huvudkategori. Eftersom vårt företag fortfarande växer snabbt vill vi ge alla insyn i hur effektiviteten i vår verksamhet utvecklas med tiden. Vi kommer att rapportera vårt fotavtryck i tCO2e per 1 miljon pund i intäkter och strävar efter att minska både vårt koldioxidavtryck och koldioxidavtryck/intäkter. Vårt koldioxidavtryck 2021 var 26tCO2e per 1 miljon pund i intäkter. Det minskade med över 68 % jämfört med 2020.

Koldioxidavtryck per kategori (2021)

Vårt koldioxidavtryck/intäkter för 2021 minskade med 68 % jämfört med 2020.

• Varor och tjänster är utsläppen som är relaterade till varorna och tjänsterna som vi köper från våra leverantörer • Produkter är tjänsterna som vi erbjuder våra kunder • Kontor omfattar våra kontor runt om i världen • Anställda illustrerar avtrycket som genereras av anställda som arbetar hemifrån, pendlar osv. • Moln är kopplat till vår användning av plattformar för molntjänster

Minska vår påverkan

Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck: • Tydliga rutiner för avfallshantering som gör det möjligt att sortera och återvinna allmänt avfall på olika platser. • Strikt hantering av e-avfall (dvs. kasserad elektrisk och elektronisk teknik). När det är möjligt donerar eller renoverar vi överflödig elektronisk utrustning när den har nått sitt slutdatum. Om det inte går att renovera eller återanvända utrustningen förlitar vi oss på en betrodd global partner som återvinner e-avfallet och ser till att inget av det hamnar på en soptipp. • Vi har infört en policy för hållbara affärsresor för att minska och kompensera utsläpp kopplade till sådana resor. • Den energi som används på våra kontor i London och Vilnius kommer från 100 % förnybara källor. Vi räknar med att vår policy kommer att utvidgas till andra områden i takt med att vi växer. • Vi stängde en våning på vårt huvudkontor i London för att minska energiförbrukningen. • Alla anställda i Storbritannien har också tillgång till Cycle to Work-programmet för att uppmuntra användningen av miljövänliga transporter.

Cycle to Work

Samarbeten och gåvor

Vi gör det enkelt för våra kunder att delta i förändringen. Vi stödjer och genomför ständigt gåvokampanjer för icke-statliga organisationer och grupper som arbetar för att stoppa klimatförändringarna, hjälper krigsflyktingar och förespråkar lika rättigheter för alla. Vi har samarbetat med globala och lokala välgörenhetsorganisationer för hållbar utveckling, t.ex. WWF, Rainforest Alliance och Open Cages, och har hjälpt dem att samla in pengar via plattformen Revolut donationer. Visste du att Revoluts kunder har skänkt över 1 miljon pund till välgörenhetsorganisationer som arbetar med miljö, hållbarhet och klimat? Och de är inte klara än!

Utforska roller