Det här gör vi för att hjälpa planeten 🌎

Hållbarhet på Revolut

Vi på Revolut förändrar hur människor använder och interagerar med teknik och formar framtidens finans- och livsstilsupplevelser. Men som ett företag som tänker på framtiden måste vi på ett holistiskt sätt anpassa oss till framtidens behov – inte bara de ekonomiska behoven, utan även omvärldens miljö- och samhällsbehov. Därför har vi som uppdrag att sätta global hållbarhet i centrum för allt vi gör på Revolut.

Hantera klimatförändringar

Klimatförändringar är en realitet som vi alla måste bemöta, och vi har alla ett ansvar för våra samhällens välbefinnande och planetens återhämtning. Eftersom vi bygger den första verkligt globala finansiella superappen vill vi se till att vi gör det på ett hållbart sätt och att våra kunder behåller kontrollen över sin miljöpåverkan genom att minska vår egen påverkan så mycket som möjligt. Vi är engagerade i att skapa förändring och är stolta över att ha gått med i Tech Zero 2021, ett initiativ som samlar brittiska och globala teknikföretag som är redo att bekämpa klimatkrisen med teknik, data och vetenskap.

Mäta vårt koldioxidavtryck

Vi erbjuder alla våra tjänster digitalt och har inga fysiska kontor, vilket gör det möjligt för oss att begränsa utsläppen från användningen av våra anläggningar. Våra vanliga affärsverksamheter bidrar fortfarande till klimatförändringar, vilket är anledningen till att vi samarbetar med Watershed för att få hjälp med att mäta vårt koldioxidavtryck i realtid, fastställa tydliga strategier för att minska vår påverkan i varje aspekt av vår verksamhet och rapportera om utsläppen. Vi mäter vårt koldioxidavtryck i enlighet med branschstandarder, följer Greenhouse Gas Protocol och inkluderar alla utsläpp inom omfattning 1, 2 och 3 i våra beräkningar.

Koldioxidavtryck

Våra utsläpp

 1. 1
  Omfattning ett

  direkta utsläpp – mindre än 1 % av vårt avtryck

 2. 2
  Omfattning två

  Indirekta utsläpp, t.ex. utsläpp i samband med produktion av elen som vi köper – mindre än 5 % av vårt avtryck

 3. 3
  Omfattning tre

  Utsläpp som ägs av våra leverantörer som Revolut inte äger direkt – 95 % av vårt avtryck

Fördelning av koldioxidavtryck

Nedan följer en uppdelning av vårt koldioxidavtryck för 2020 per huvudkategori. Eftersom vårt företag fortfarande växer snabbt vill vi ge alla insyn i hur vår verksamhets effektivitet utvecklas med tiden. Vi kommer att rapportera vårt avtryck i tCO2 per 1 miljon $ i intäkter och strävar efter att minska både vårt koldioxidavtryck och koldioxidavtryck/intäkter. Vårt koldioxidavtryck 2020 var 60tCO2 per 1 miljon $ i intäkter. Det minskade med 34 % jämfört med 2019.

Koldioxidavtryck per kategori (2020)

Vårt koldioxidavtryck under 2020 minskade med 34 % jämfört med 2019

• Varor och tjänster är utsläppen som är relaterade till varorna och tjänsterna som vi köper från våra leverantörer. • Produkter är tjänsterna som vi erbjuder våra kunder • Kontor omfattar våra kontor runt om i världen • Anställda illustrerar avtrycket som genereras av anställda som arbetar hemifrån, pendlar osv. • Moln är kopplat till vår användning av plattformar för molntjänster

Minska vår påverkan

Pandemin förändrade vår verksamhet under 2020. Därför kommer vi att ta hänsyn till data från både 2019 och 2020 för att välja ett lämpligt riktmärke och med hjälp av Watershed skapa en sund minskningsstrategi. Våra förpackningar har gjorts om så att de använder mindre material, är fria från plast och helt återvinningsbara. Vi sorterar och återvinner avfall på alla våra kontor. Som teknikföretag är det mycket viktigt för oss vad vi gör med vår IT-utrustning, när det är möjligt så skänker eller renoverar vi all överflödig elektronisk utrustning som har nått slutet av sin livslängd. Om den inte kan renoveras eller återanvändas så ser vi till att inga av våra elektroniska produkter hamnar på en soptipp och att de tas om hand på rätt sätt. Vi minskar storleken på våra kontor, eftersom våra anställda nu har möjlighet att arbeta flexibelt. Alla våra anställda i Storbritannien har tillgång till Cycle to Work-programmet för att uppmuntra användningen av miljövänlig transport.

Samarbeten och gåvor

Vi gör det enkelt för våra kunder att delta i förändringen. Vi stödjer och genomför ständigt gåvokampanjer för icke-statliga organisationer och grupper som arbetar för att stoppa klimatförändringarna, hjälper krigsflyktingar och förespråkar lika rättigheter för alla. Vi har samarbetat med globala och lokala välgörenhetsorganisationer för hållbar utveckling, t.ex. WWF, Rainforest Alliance och Open Cages, och har hjälpt dem att samla in pengar via plattformen Revolut donationer. Visste du att Revoluts kunder har skänkt över 1 miljon pund till välgörenhetsorganisationer som arbetar med miljö, hållbarhet och klimat? Och de är inte klara än!