Så här hjälper vi planeten

Hållbarhet på Revolut

På Revolut förändrar vi sättet människor använder och interagerar med teknik, och formar framtiden för finansiella och vardagliga upplevelser. Men ett företag för framtiden behöver anpassa sig till framtidens behov, helt och hållet – inte bara de ekonomiska behoven, utan också de miljömässiga och samhälleliga behoven i världen omkring oss. Därför kommer vi sätta global hållbarhet i centrum av allt vi gör på Revolut.

Hantera klimatförändringar

Klimatförändringarna är en verklighet vi alla måste möta, och vi har alla ett ansvar för våra samhällens välbefinnande och vår planets återhämtning. När vi bygger den globala appen för allt som har med pengar att göra, vill vi se till att vi gör det på ett hållbart sätt, och att våra kunder behåller kontrollen över sin inverkan på miljön, genom att minska vår egen inverkan så mycket som möjligt.

Mäta vårt koldioxidavtryck

Vi erbjuder alla våra tjänster digitalt och vi har inga fysiska filialer, vilket gör att vi kan begränsa utsläppen från våra lokaler. Men våra dagliga företagsaktiviteter bidrar fortfarande till klimatförändringarna, därför samarbetar vi med Watershed som hjälper oss att mäta vårt koldioxidavtryck i realtid, etablera tydliga strategier för att minska vår påverkan i alla aspekter av vår verksamhet och rapportera om dessa utsläpp. Vi mäter vårt koldioxidavtryck i enlighet med branschstandarder, enligt Greenhouse Gas Protocol, och inkluderar alla utsläpp från Scope 1, 2 och 3 i våra beräkningar.

Utforska Watershed

Koldioxidavtryck

Våra utsläpp

 1. 1

  Scope 1

  Direkta utsläpp – mindre än 1 % av vårt fotavtryck

 2. 2

  Scope 2

  Indirekta utsläpp, till exempel utsläppen som förknippas med produktionen av den el vi köper – mindre än 2 % av vårt fotavtryck.

 3. 3

  Scope 3

  Utsläpp som ägs av våra leverantörer som Revolut inte äger direkt - cirka 97 % av vårt fotavtryck.

Fördelning av koldioxidavtryck

Våra nettoföretagsutsläpp för 2022 uppgick till 37 170 metriska ton CO2e

Nedan följer en uppdelning av vårt koldioxidavtryck för 2021 per huvudkategori. Eftersom vi fortfarande växer snabbt vill vi tillhandlahålla offentlig insyn i hur vår verksamhets effektivitet utvecklas med tiden. Vi kommer att rapportera vårt avtryck i tCO2 per 1 miljon $ i intäkter och strävar efter att minska både vårt koldioxidavtryck och koldioxidavtryck/intäkter. Vårt koldioxidavtryck 2021 var 19tCO2 per 1 miljon $ i intäkter. Det minskade med över 68 % jämfört med 2020.

CO2e-avtryck per kategori (2022)

DIAGRAMKATEGORIER • Varor och tjänster är utsläppen relaterade till de varor och tjänster vi köper från våra leverantörer • Produkter är de tjänster vi erbjuder våra kunder • Kontor står för vårt kontorsutrymme runt om i världen • Anställda illustrerar fotavtrycket som genereras av anställda som arbetar hemifrån eller pendlar o.s.v. • Moln är länkat till vår användning av plattformar för molntjänster

Minska vår påverkan

Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck: • Vi stängde 1 av de 3 våningarna på vårt kontor i Krakow. • Energianvändningen på våra kontor i London och Vilnius fortsätter att komma från 100 % förnybara källor. • Våra anställda över hela världen har fortsatt flexibla arbetsalternativ, till exempel möjligheten att arbeta hemifrån. • De anställda som åker till kontoret i London gynnas av Cycle to Work-programmet. • Vi fortsätter med proaktiva avfallshanteringstekniker, inklusive avfallssortering och återvinning på kontoren, återanvändning av elektronisk utrustning där det är möjligt och donation eller reparation av begagnad utrustning.

Mer om Cycle to Work

Samarbeten och gåvor

Vi gör det enkelt för våra kunder att vara en del av förändringen. Vi stöttar kontinuerligt och driver insamlingskampanjer till icke-statliga organisationer (NGO) och grupper som engagerar sig för att stoppa klimatförändringarna, hjälpa krigsflyktingar och förespråka lika rättigheter för alla. Vi har arbetat med globala och lokala välgörenhetspartners inom hållbarhet som WWF, Rainforest Alliance och Open Cages, och hjälper dem att samla in pengar genom Revolut-plattformen Donationer. Vill du också vara med? Kolla in vår karriärsida.

Utforska karriärer på Revolut