O nás

Vedenie Revolut Bank

Vedenie Revolu Bank realizuje obchodnú stratégiu, sleduje výkonnosť Revolutu a rozhoduje o tom, ako bude podnikanie prebiehať na dennej báze. Druhým orgánom je dozorná rada. Je to kolektívny orgán, ktorý dohliada na činnosť vedenia, schvaľuje obchodnú stratégiu spoločnosti a sleduje pokrok pri jej implementácii.

Vedenie spoločnosti

Dozorná rada