Flexibilné peňažné fondy

Zhodnoťte svoje peniaze na maximum

Čakať nemá význam. Pomocou flexibilných peňažných fondov môžete svoje peniaze zhodnocovať vďaka atraktívnym úrokovým sadzbám vyplácaným denne a kedykoľvek si ich vybrať. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investícií môže klesnúť aj stúpnuť. Platia zmluvné podmienky.

Babka k babce, budú kapce. Užívajte si úrok pripisovaný denne

Začnite v priebehu niekoľkých sekúnd a iba sledujte, ako vaše peniaze pribúdajú. Úrokové sadzby sa líšia v závislosti od programu.

až do
3,97%
APY¹

Zhodnoťte úspory v 3 rôznych menách

 • 5,4%

  APY¹ v USD

 • 5,26%

  APY¹ v GBP

 • 3,97%

  APY¹ v EUR

¹Ročný percentuálny výnos (APY) uvedený už po odpočítaní poplatkov platí k a je založený na informáciách poskytnutých správcom fondu. Môže sa meniť každý deň. Uvedený APY je najvyšší a je ponúkaný zákazníkom s programom Ultra. V závislosti od programu a platných poplatkov môže byť váš APY nižší. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Kolísanie výmenných kurzov môže negatívne ovplyvniť celkový výnos z vašej pôvodnej investície. Viac informácií o APY a poplatkoch v jednotlivých programoch nájdete v Správe o nákladoch a poplatkoch ex ante.

Flexibilné peňažné fondy v kocke

Flexibilné peňažné fondy poskytujú pohodlnú možnosť na zvyšovanie financií s možnosťou výberu kedykoľvek. Keď si pridáte peniaze, investujete do fondov peňažného trhu - k dispozícii sú v eurách, amerických dolároch alebo librách. Tieto fondy združujú peniaze investorov a investujú do nízkorizikových aktív, ktoré ponúkajú denné výnosy v súlade so sadzbami centrálnej banky.

Fondy plné výhod

 1. Viacero mien

  Nakopnite svoje financie a získajte až 3,94% ročnej úrokovej sadzby vyplácanej denne v EUR, až 5,19% v GBP a až 5,31% v USD¹. Každá mena predstavuje iný fond peňažného trhu.

 2. Výbery kedykoľvek

  Využite možnosť kedykoľvek a kdekoľvek pridávať a vyberať prostriedky bez poplatkov. Peniaze máte vždy k dispozícii. Platia zmluvné podmienky.

 3. Poistenie investícií²

  Všetky peňažné prostriedky a investície držané v spoločnosti Revolut Securities Europe UAB sú poistené do výšky 22 000 € litovským systémom poistenia záväzkov voči investorom. Investičné riziko nie je zahrnuté.

² Poistenie v nepravdepodobnom prípade likvidácie spoločnosti Revolut Securities Europe UAB a neschopnosti ochrániť váš majetok. Viac informácií nájdete v kľúčových informáciách o systéme poistenia záväzkov voči investorom a na webových stránkach litovskej verejnej inštitúcie Deposit and Investment Insurance.

Investičné rizíká

Hoci fondy peňažného trhu dostupné prostredníctvom flexibilných peňažných fondov predstavujú investície s nízkym rizikom, hodnota týchto investícií by mohla v prípade nepriaznivých trhových podmienok klesnúť. Úroky nie sú zaručené a menia sa denne v závislosti od výkonnosti fondu. Kolísanie menových kurzov by mohlo nepriaznivo ovplyvniť vašu celkovú investíciu.Informácie o rizikách

Jednoduchá správa peňazí

Chcete si navýšiť investície? Žiadny problém! Zaokrúhľujte zvyšné drobné, nastavte si trvalé príkazy, alebo si pridávajte peniaze, kedykoľvek potrebujete.
Zaokrúhľovanie platiebZaokrúhľovanie platieb
Manuálne dobitieManuálne dobitie
Zaokrúhľovanie platiebZaokrúhľovanie platieb
Trvalé príkazyTrvalé príkazy
Trvalé príkazyTrvalé príkazy

Čím vyšší program, tým lepšia sadzba

StandardZadarmo
Standard
Plus3,99 €/mes.
Plus
Premium9,99 €/mes.
Premium
Metal15,99 €/mes.
Metal
Ultra45 €/mes.Uvádzacia ponuka
Ultra
Flexibilné peňažné fondy

Úroky z EUR

Čistý výnos, 3,09% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 3,24% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 3,69% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 3,84% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 3,94% po odpočítaní poplatkov

Úroky z GBP

Čistý výnos, 4,04% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 4,04% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 4,79% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 5,04% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 5,19% po odpočítaní poplatkov

Úroky z USD

Čistý výnos, 3,96% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 4,21% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 4,71% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 4,96% po odpočítaní poplatkov
Čistý výnos, 5,31% po odpočítaní poplatkov

Chcete sa dozvedieť viac?

Najčastejšie otázky týkajúce sa flexibilných peňažných fondov

 • Flexibilné peňažné fondy ponúkajú strategické riešenie, ako maximalizovať úspory pri rastúcich životných nákladoch. S flexibilnými peňažnými fondmi investujete do krátkodobých fondov peňažného trhu s nízkou volatilitou. Poskytujeme vám investičnú službu realizácie pokynov na nákup alebo predaj akcií vo vašom mene vo vami vybranom fonde peňažného trhu.
 • Ak chcete pridať peniaze do flexibilných peňažných fondov, prejdite na domovskú stránku flexibilných peňažných fondov v danej mene. Postupujte nasledovne: ťuknite na možnosť + Pridať peniaze → zadajte sumu → ťuknite na Pokračovať alebo Pridať peniaze. Pridaním peňazí do flexibilných peňažných fondov zadáte pokyn na nákup akcií vo fonde peňažného trhu v rovnakej mene za ekvivalentnú sumu. Ste skutočným vlastníkom akcií, ktoré kupujeme vo vašom mene. Za otvorenie ani zatvorenie flexibilných peňažných fondov sa neplatia žiadne poplatky. Účtujeme však malý ročný servisný poplatok. Tento poplatok sa platí za investičné služby vo fondoch peňažného trhu, ktoré vám poskytujeme, a je to priebežný poplatok vypočítaný ako percento z hodnoty podielov, ktoré máte vo fonde peňažného trhu. Servisný poplatok sa vypočítava denne a automaticky sa odpočítava od získaných denných výnosov, takže APY, ktoré vidíte v aplikácii Revolut, je už uvedené po odpočítaní poplatkov. Ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v Správe o nákladoch a poplatkoch ex ante týkajúcej sa flexibilných peňažných fondov.
 • Každý z ponúkaných flexibilných peňažných fondov (EUR, USD a GBP) predstavuje iný fond peňažného trhu, do ktorého investujete pri vklade peňazí. Miera výnosu sa môže v rámci rôznych typov flexibilných peňažných fondov líšiť v závislosti od výkonnosti fondu. Jednotlivé fondy môžu dosahovať rozdielne výsledky a môžu sa meniť každý deň. To môže mať za následok, že výnosy sa budú meniť denne a môžu sa pohybovať nesprávnym smerom. Miera výnosu je vyjadrená formou ročného percentuálneho výnosu (APY). APY udáva, o koľko by sa hodnota vašich peňazí mohla zvýšiť, ak by ste investíciu držali počas celého roka a výnos by zostal konštantný. Ročný percentuálny výnos sa na základe výkonnosti fondu za predchádzajúci deň, ktorú poskytuje správca fondu, aktualizuje v aplikácii denne. APY je uvedený už po zohľadnení poplatkov, čo znamená, že príslušné poplatky sú už z výnosu fondu odpočítané. Poplatky sa líšia v závislosti od fondu peňažného trhu, vášho programu a regiónu. Získané výnosy a poplatky, ktoré platíte, sa vypočítavajú denne na základe APY zo sumy investovanej do fondu peňažného trhu. Získané výnosy sa zobrazia v zostatku flexibilných peňažných fondov, až keď suma čistých výnosov presiahne 0,01 € (alebo ekvivalent v príslušnej mene). Keď vkladáte peniaze do flexibilných peňažných fondov, zadáte pokyn na nákup v príslušnom fonde peňažného trhu a výnosy začnete získavať deň po tom, ako sa prostriedky dostanú k správcovi fondu. Ak pokyn pošlete do 10.00 hod. východoeurópskeho času v pracovný deň, prostriedky sa k správcovi fondu dostanú ešte ten istý deň. V opačnom prípade sa k nemu dostanú nasledujúci pracovný deň.
 • Je vašou povinnosťou zistiť, či musíte platiť daň z výnosov z flexibilných peňažných fondov. Daňová povinnosť z výnosov, ktoré získate, závisí od niekoľkých faktorov vrátane výšky vášho príjmu a vašej daňovej rezidencie. Daňové platby nebudeme aktívne spracovávať ani ich nebudeme posielať príslušným daňovým úradom. Dane vám budeme zrážať alebo odvádzať len v prípade, že budeme mať túto povinnosť nariadenú v súlade s príslušnými zákonmi. Odporúčame vám vyhľadať nezávislé daňové poradenstvo, aby ste porozumeli svojim povinnostiam voči daňovým úradom. Neposkytujeme daňové poradenstvo a nič v tejto odpovedi by sa za takéto poradenstvo nemalo považovať.
 • Keď pridáte peniaze do flexibilných peňažných fondov, investujete do krátkodobých fondov peňažného trhu LVNAV (s nízkou volatilitou čistej hodnoty aktív). Tieto aktívne spravované fondy investujú do vysokokvalitných a likvidných nástrojov peňažného trhu (ako sú štátne cenné papiere, bankové záväzky, komerčné cenné papiere), vysokokvalitných sekuritizácií a komerčných cenných papierov krytých aktívami, vkladov v úverových inštitúciách, zmlúv o repo transakciách a reverzných repo transakciách. Fondy peňažného trhu, do ktorých investujete prostredníctvom našich flexibilných peňažných fondov, sú podfondmi fondu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, otvoreného zastrešujúceho fondu, ktorý má povolenie od Írskej centrálnej banky – CBI (registračné číslo: 235175). Konkrétne každý flexibilný peňažný fond investuje do akcií triedy R Flex Distributing v jednom z nasledujúcich fondov peňažného trhu (zodpovedajúcich príslušnej mene): Eurový fond (ISIN IE000AZVL3K0); Dolarový fond (ISIN IE000H9J0QX4); Librový fond (ISIN IE0002RUHW32). Správcom fondu je spoločnosť FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., írska pobočka, ktorá má povolenie od Komisie pre dohľad nad finančným sektorom – CSSF (registračné číslo CCSF: S00000593; CBI: C137514). Oba subjekty sú súčasťou skupiny Fidelity, jedného z najväčších správcov aktív. Ďalšie informácie o fondoch peňažného trhu našich flexibilných peňažných fondov nájdete v prospekte fondu a v príslušnom dokumente s kľúčovými informáciami (KID), ktorý je k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Fidelity a v aplikácii Revolut.

Investičné služby poskytuje spoločnosť Revolut Securities Europe UAB. Informácie obsiahnuté v tomto texte nie sú osobným odporúčaním, investičným poradenstvom ani ponukou na prijatie akéhokoľvek investičného rozhodnutia, preto musíte pred vykonaním finančných transakcií alebo predplatením nových investičných služieb dôkladne zvážiť svoju finančnú situáciu, preštudovať príslušné informácie a dokumenty alebo požiadať o profesionálne nezávislé poradenstvo. Dokument s kľúčovými informáciami a prospekt sú k dispozícii v aplikácii. Revolut Securities Europe UAB (kód spoločnosti: 305799582; adresa sídla: 21B, Vilnius, Litva, LT-08130) je litovská investičná spoločnosť, ktorá je autorizovaná a regulovaná Národnou bankou Litvy a poskytuje služby v iných krajinách EHP v rámci režimu slobodného poskytovania služieb bez pobočiek alebo viazaných zástupcov.