Ako pomáhame našej planéte 🌎

Udržateľnosť v Revolute

V Revolute meníme spôsob, akým ľudia používajú technológie a komunikujú s nimi. Rovnako meníme budúcnosť finančných a životných skúseností. Ako spoločnosť, ktorá myslí na budúcnosť, sa musíme komplexne prispôsobiť potrebám nášho okolia, a to nielen ekonomickým, ale aj environmentálnym a spoločenským potrebám. Preto je našim cieľom stavať globálnu udržateľnosť do centra všetkého, čo v spoločnosti Revolut robíme.

Riešenie klimatických zmien

Klimatické zmeny sú realitou, ktorej musíme všetci čeliť, a všetci sme zodpovední za blaho našich komunít a obnovu našej planéty. Keďže budujeme prvú skutočne globálnu finančnú superaplikáciu, chceme sa uistiť, že to robíme udržateľným spôsobom a že naši zákazníci majú kontrolu nad svojím vplyvom na životné prostredie. Môžeme to dosiahnuť maximálnym znížením nášho vlastného vplyvu. Sme odhodlaní presadzovať tieto zmeny a sme hrdí na to, že sme sa v roku 2021 pripojili k iniciatíve Tech Zero, ktorá združuje britské a globálne technologické spoločnosti pripravené bojovať proti klimatickej kríze prostredníctvom technológií, dát a vedeckých poznatkov.

Tech Zero

Meranie našej uhlíkovej stopy

Všetky naše služby ponúkame digitálnym spôsobom a nemáme fyzické pobočky, čo nám umožňuje obmedziť emisie z využívania našich zariadení. Napriek tomu naše pravidelné obchodné aktivity stále vplývajú na zmenu klímy, a preto sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou Watershed. Pomáha nám merať našu uhlíkovú stopu v reálnom čase, stanoviť jasné stratégie na zníženie nášho vplyvu v každom aspekte nášho podnikania a podávať správy o emisiách. Našu uhlíkovú stopu meriame v súlade s priemyselnými štandardmi, pričom sa riadime Protokolom o skleníkových plynoch a do našich výpočtov zahŕňame všetky emisie rozsahu 1, 2 a 3.

Watershed

Uhlíková stopa

Naše emisie

 1. 1
  Rozsah 1

  Priame emisie – menej ako 1 % našej emisnej stopy.

 2. 2
  Rozsah 2

  Nepriame emisie, napríklad emisie spojené s výrobou elektriny, ktorú nakupujeme – menej ako 3 % našej emisnej stopy.

 3. 3
  Rozsah 3

  Emisie našich dodávateľov, ktoré Revolut priamo neprodukuje – približne 97 % našej emisnej stopy.

Prehľad uhlíkovej stopy

Čisté emisie našej spoločnosti v roku 2021 tvorili 16 833 metrických ton CO2e, čo je o 8,61 % menej ako v roku 2020.

Nižšie uvádzame zloženie našej uhlíkovej stopy za rok 2021 podľa hlavných kategórií. Keďže naša spoločnosť neustále narastá, chceme všetkým poskytnúť prehľad o tom, ako sa výkonnosť našich činností vyvíja v priebehu času. Našu uhlíkovú stopu uvádzame v tCO2e (ekvivalent celkovej koncentrácie oxidu uhličitého) na 1 milión tržieb v GBP. Naším cieľom je snaha o zníženie uhlíkovej stopy aj uhlíkovej stopy v pomere k tržbám. Naša uhlíková stopa v roku 2021 bola 26 tCO2e na 1 milión tržieb v GBP. V porovnaní s rokom 2020 sa znížila o viac ako 68 %.

Ekvivalent uhlíkovej stopy podľa kategórií (2021)

Naša uhlíková stopa (príjmy z emisií uhlíka) v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 klesla o 68 %.

• Tovary a služby predstavujú emisie súvisiace s tovarmi a službami, ktoré nakupujeme od našich dodávateľov. • Produkty sú služby, ktoré ponúkame našim zákazníkom. • Kancelárie predstavujú naše kancelárske priestory po celom svete. • Zamestnanci znázorňujú emisnú stopu vytvorenú zamestnancami pracujúcimi z domu, dochádzajúcimi do práce a pod. • Cloud súvisí s naším využívaním platforiem cloud computingu.

Zníženie nášho vplyvu

Na zníženie našej uhlíkovej stopy sme podnikli viacero krokov: • Vďaka jasným pravidlám nakladania s odpadom sa vo všetkých našich kanceláriách triedi a recykluje odpad. • Prísne nakladáme s elektronickým odpadom (to znamená s vyradenými elektrickými a elektronickými technológiami) – vždy, keď je to možné, darujeme alebo renovujeme všetky nadbytočné elektronické zariadenia, keď sa blíži koniec ich životnosti. V prípade, že sa nedajú opraviť alebo opätovne použiť, na recykláciu elektronického odpadu využívame služby dôveryhodného globálneho partnera, aby žiadne zariadenie neskončilo na skládke. • Zaviedli sme udržateľnú politiku služobných ciest, aby sme znížili a kompenzovali emisie spojené s týmto druhom cestovania. • Elektrická energia využívaná v kanceláriách v Londýne a Vilniuse pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov. Popri tom, ako rastieme, chceme tento prístup rozširovať aj na ďalších miestach. • Zatvorili sme jedno poschodie v našom hlavnom sídle v Londýne, aby sme znížili spotrebu energií. • Všetci naši zamestnanci v Spojenom kráľovstve majú prístup k programu Cycle to Work, ktorý podporuje používanie ekologickej dopravy.

Cycle to Work

Partneri a príspevky

Našim zákazníkom uľahčujeme prispievať k zmene. Neustále podporujeme a realizujeme darcovské kampane pre mimovládne organizácie a skupiny, ktoré sa angažujú v podpore zastavenia klimatických zmien, pomoci vojnovým utečencom a presadzujú rovnaké práva pre všetkých. Spolupracujeme s globálnymi a lokálnymi partnermi charitatívnych organizácií zameraných na udržateľnosť, ako sú WWF, Rainforest Alliance alebo Open Cages, a pomáhame im získavať finančné prostriedky prostredníctvom Príspevkov Revolut. Vedeli ste, že zákazníci Revolutu darovali viac ako 1 milión libier na ekologické, udržateľné a klimatické charitatívne organizácie? A ešte zďaleka neskončili.

Pozrite si otvorené pozície