Nákup dlhopisov ako pravidelný príjem

Pridajte si do portfólia dlhopisy a užívajte si pravidelné fixné úrokové platby, až do výšky 5,5 %¹ ročne.

Podpora globálnych inštitúcií

Investíciou do štátnych dlhopisov môžu byť vaše peniaze využité na globálnej úrovni. Tento druh investície predstavuje oproti mnohým iným investičným možnostiam nižšie riziko a zároveň prináša pravidelný zdroj fixného príjmu.

Výplaty pofičia ako hodinky

Dlhopisy ponúkajú fixné úrokové platby až do výšky 5,5 %¹ ročne v pravidelných intervaloch. Predvídateľnosť týchto platieb vám pomôže pri tvorbe rozpočtu, plánovaní nákupov alebo si konečne iba dopriať.

Hodnotenie dlhopisov

Každý dlhopis je hodnotený z hľadiska jeho úverovej bonity a rizika. Všetky podrobnosti o výnosových sadzbách, lehotách splatnosti a termínoch výplaty dostanete tiež vopred - takže nejasnoti okolo investícií sa nadobro rozplynú.Kúpiť dlhopisy

Všetko pekne pokope

Okrem pravidelných fixných platieb vám pri investovaní do dlhopisov prináša ďalšiu výhodu aj skutočnosť, že po uplynutí doby splatnosti dostanete späť svoju pôvodnú investíciu. To je už len čerešnička na torte.

Poďme na to

Ak chcete začať investovať do dlhopisov, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov – my vieme, že chcete. Viac informácií o dlhopisoch nájdete na našom blogu.

¹Výnos je zobrazený v hrubom a nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Ak emitent nesplní svoje záväzky, môžete prísť o celú investíciu.

Možné riziká

Hoci sa investovanie do dlhopisov často považuje za bezpečnejšie ako do akcií, stále so sebou prináša určité riziká. Patria sem kolísanie úrokových sadzieb, úverové riziko, inflácia znižujúca výnosy, problémy s likviditou a reinvestičné riziko. Je tiež dôležité mať na pamäti, že spoločnosť alebo vláda môžu skrachovať kedykoľvek počas splatnosti dlhopisu, čo môže viesť k úplnej strate pôvodnej investície. Riadenie týchto rizík je nevyhnutné pre udržanie vyváženého portfólia. Ak chcete dosiahnuť sľúbený výnos z dlhopisu, musíte každú kupónovú platbu reinvestovať do toho istého dlhopisu s výnosom rovným alebo vyšším ako pôvodný výnos.

  • Áno. Po kúpe dlhopisu ho môžete kedykoľvek predať bez čakania na dátum splatnosti, v závislosti od dopytu na trhu. Ak však chcete dosiahnuť deklarovaný výnos do splatnosti, musíte svoju investíciu držať až do uplynutia tejto lehoty.
  • Provizia za každú transakciu je 0,25 % alebo 1 EUR/USD (platí vyššia suma). Pri obchodovaní s dlhopismi neplatia žiadne ďalšie poplatky. Upozorňujeme, že obchody bez poplatkov v rámci vášho programu sa na dlhopisy nevzťahujú.
  • Pri kúpe akcií spoločnosti si kupujete vlastníctvo v tejto spoločnosti. Spoliehate sa na potenciálne dividendy alebo rast ceny akcií, ale zároveň sa vystavujete riziku poklesu ceny akcií. Na druhej strane, kúpou podnikového dlhopisu sa stávate veriteľom, požičiavate spoločnosti peniaze výmenou za výplatu úrokov a splatenie úveru v čase splatnosti. Dlhopisy vo všeobecnosti ponúkajú stabilnejší príjem s nižším rizikom, zatiaľ čo akcie nesú potenciál vyšších výnosov spolu s vyšším rizikom.
Investičné služby poskytuje spoločnosť Revolut Securities Europe UAB. Poskytnuté informácie nepredstavujú osobné odporúčanie, investičné poradenstvo ani návrh investičného rozhodnutia, a preto musíte starostlivo zvážiť vlastnú finančnú situáciu, oboznámiť sa s relevantnými dokumentmi a informáciami alebo vyhľadať profesionálne nezávislé poradenstvo ešte pred uskutočnením finančných transakcií alebo predplatení investičných služieb. Hodnota investícií môže stúpať aj klesať a môže sa stať, že získate menej, ako ste pôvodne investovali, prípadne môžete prísť aj o celú pôvodnú investíciu. Výkonnosť v minulosti a prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Celkové výnosy z vašej pôvodnej investície môže nepriaznivo ovplyvniť aj kolísanie výmenných kurzov. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o rizikách a v najčastejších otázkach o obchodovaní. Spoločnosť Revolut Securities Europe UAB (kód spoločnosti: 305799582, registrovaná adresa: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litva, LT-08130) je litovská investičná spoločnosť autorizovaná a regulovaná Národnou bankou Litvy. V závislosti od vašej lokality, služby kryptomien Revolutu poskytuje spoločnosť Revolut Ltd (kód spoločnosti: 08804411, registrovaná adresa: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londýn, Anglicko, E14 4HD) alebo spoločnosť RT Digital Securities Cyprus Ltd (kód spoločnosti: HE430310, registrovaná adresa: Pikioni, 10 Flat/Office 5, 3075, Limassol, Cyprus). Služby komodít poskytuje spoločnosť Revolut Ltd.