Podvody a scamy – Revolut

Stali ste sa obeťou podvodu?

Ak sa domnievate, že ste uskutočnili prevod podvodníkovi, ktorý vás oklamal, alebo máte podozrenie, že váš účet bol predmetom podvodu, postupujte nasledovne: 1. Okamžite ukončite akúkoľvek komunikáciu s danou osobou (vrátane komunikácie cez SMS, WhatsApp, telefonát, e-mail, poprípade osobný kontakt). 2. Kontaktujte príslušnú finančnú inštitúciu. Ak je ňou Revolut, ťuknite na odkaz vyššie alebo sa na nás ihneď obráťte prostredníctvom četu v aplikácii, aby sme vám pomohli zabezpečiť váš účet. 3. Nahláste tento prípad polícii. Ak na svojom účte vidíte transakcie kartou, ktoré nespoznávate alebo ste ich nepovolili, postupujte podľa pokynov a požiadajte o vrátenie peňazí.

Informácie o podvodoch

Zločinci používajú na krádež peňazí čoraz sofistikovanejšie techniky. Podvodníci a scammeri sú stále šikovnejší a pre zákazníkov je tak náročnejšie ich identifikovať. Riziko, že sa stanú obeťou podvodu, rastie. Neustále kontrolujeme naše systémy na predchádzanie podvodom a scamom, vyvíjame a nasadzujeme nové riešenia na boj proti najnovším podvodným technikám, ako aj na ochranu našich zákazníkov. Pri predchádzaní podvodom hráte dôležitú úlohu aj vy, naši zákazníci. Na tejto stránke zistíte, čo robiť, ak máte podozrenie, že ste sa stali terčom podvodníkov. Rovnako na nej nájdete informácie o najnovších podvodných technikách, návod, ako sa mať pred nimi na pozore, a podrobnosti o tom, ako vás Revolut chráni.

Informácie o podvodoch a scamoch

 • Podvod

  Zvyčajne ide o prípady, keď páchatelia podvodnými technikami získajú údaje o vašom účte alebo karte a pomocou nich uskutočnia transakcie bez vášho vedomia.

 • Scam

  Zvyčajne ide o prípady, keď vás páchatelia oklamú a prinútia vykonať transakciu, o ktorej sa domnievate, že je pravá, no v skutočnosti peniaze pošlete im. Väčšinou sa pri tom vydávajú za niekoho iného.

Najnovšie podvodné techniky

Páchatelia využívajú sofistikované techniky, aby oklamali ľudí a ukradli im peniaze. Nižšie nájdete zoznam niektorých podvodných techník a scamov, ktoré páchatelia používajú:

Podvody s autorizovanými push platbami (APP) alebo podvodné bankové prevody
Pri podvode s APP vás páchatelia oklamú alebo vás presvedčia, aby ste svoje peniaze previedli na iný účet. V posledných rokoch sa počet podvodov s APP dramaticky zvýšil. Tu nájdete jeho najčastejšie podoby:
 • Investičný scam – keď páchatelia presvedčia obete, aby previedli peniaze do falošného fondu alebo aby zaplatili za fiktívnu investíciu.
 • Charitatívny scam – keď scammeri zneužijú vašu dobrosrdečnosť a dosiahnu, aby ste prispeli na dobročinný účel. V skutočnosti však prostriedky prevediete priamo na ich účet.
 • Citový scam – keď páchatelia predstierajú citový záujem o vás a manipulujú vašimi citmi, aby vás presvedčili poslať im peniaze.
 • Scam s krádežou identity – keď scammeri predstierajú, že sú z nejakej organizácie, napríklad z banky, energetickej spoločnosti alebo daňového úradu. Môžu vám tvrdiť, že došlo k nejakej chybe a že musíte previesť peniaze. Často tiež zdôrazňujú, že ich potrebujú bezodkladne alebo v rámci určitej lehoty.
Podvody s kartami
Pri podvodoch s kartami páchatelia použijú odcudzené údaje debetnej alebo kreditnej karty, aby vám ukradli peniaze. Existuje niekoľko typov podvodov s kartami. Medzi tie najčastejšie patria:
 • Podvody pri nákupoch na diaľku alebo podvody, pri ktorých nie je karta fyzicky prítomná (CNP) – keď páchatelia použijú ukradnuté údaje karty na nákup tovaru online, cez telefón alebo poštou.
 • Podvody so stratenými a ukradnutými kartami – keď páchatelia použijú stratenú alebo ukradnutú kartu na nákup alebo výber hotovosti z bankomatu.
 • Krádež údajov karty alebo podvod s prevzatím účtu (ATO) – keď páchatelia použijú ukradnuté údaje karty a osobné informácie na otvorenie alebo prevzatie účtu karty vedeného pod iným menom.
Podvod s podporou na diaľku alebo inštaláciou podvodného softvéru
Pri tomto type podvodu vás páchatelia požiadajú, aby ste si stiahli softvér, zvyčajne v podobe mobilnej alebo počítačovej aplikácie. Podvodníkom obvykle umožní vidieť vašu obrazovku alebo ovládať vašu myš. Vďaka tomu môžu získať prístup k vášmu online účtu alebo účtu v aplikácií a previesť peniaze. Podvodníci často používajú softvérové aplikácie na vzdialený prístup, aby získali kontrolu nad vašimi bankovými a finančnými aplikáciami.

Podvod s poplatkami za doručenie alebo colný podvod
Podvodníci si uvedomujú popularitu online nakupovania a že zvyčajne čakáme na dôležité zásielky. Napíšu vám SMS správu a predstierajú, že je vaša zásielka zadržaná na colnici alebo že sa ju nepodarilo doručiť a snažia sa vás presvedčiť, aby ste im poskytli dôležité osobné údaje.

Podvod s generálnym riaditeľom
Obeťou podvodu sa môžu stať aj firmy. Podvod s generálnym riaditeľom predstavuje stále populárnejší spôsob, akým páchatelia lákajú firmy k nezákonnému prevodu finančných prostriedkov. Podvodníci sa vydávajú za generálneho riaditeľa alebo iného vedúceho pracovníka organizácie a presviedčajú obete, aby vykonali platby, pričom opäť často zdôrazňujú, že ich potrebujú urgentne.

Ako vás chránime

Vzhľadom na rýchlosť vývoja nových sofistikovaných scamov, spoločnosť Revolut rýchlo prináša nové riešenia na boj proti najnovším podvodným technológiám.

Nižšie nájdete niekoľko spôsobov, ktorými Revolut odhaľuje podvodníkov alebo im zabraňuje získať vaše peniaze:
 • Zákazníkom, ktorí sa prihlasujú do Revolutu cez mobilnú aplikáciu, sa zobrazí výzva, aby poskytli PIN kód, prístupový kód alebo biometrické údaje (t. j. odtlačok prsta alebo snímku tváre) a zároveň v prípade potreby zadali jednorazový prístupový kód z SMS správy, aby sme sa uistili, že sú to naozaj oni.
 • Zákazníkov, ktorí posielajú peniaze prostredníctvom počítačovej aplikácie Revolut, overíme tak, že im pošleme oznámenie do mobilnej aplikácie. Zákazník v nej následne potvrdí žiadosť o prihlásenie, čím sa povolí zrealizovanie platby.
 • Pokiaľ predajca pri online platbe požiada o overenie transakcie, odošleme vám oznámenie, v ktorom vás vyzveme, aby ste otvorili aplikáciu a potvrdili v nej žiadosť, čím sa povolí zrealizovanie platby.
 • Keď sa pokúsite poslať prostriedky novému príjemcovi, pred zrealizovaním transakcie vás vyzveme, aby ste potvrdili, že daného príjemcu poznáte a že mu dôverujete. Ak zistíme, že platba môže byť podvodná, v aplikácii sa vám zobrazí varovanie, ktoré by ste nikdy nemali ignorovať.
 • Ponúkame tiež jedinečné funkcie, ako napríklad jednorazové virtuálne karty (tieto jednorazové virtuálne karty môžete používať pri online nákupoch – po uskutočnení platby sa údaje odstránia, aby ich podvodníci nemohli kopírovať alebo znova použiť).
 • Ponúkame kontrolu transakcií v aplikácii, ako aj okamžité dočasné zablokovanie podozrivých transakcií a príslušnej karty (ak zákazníci zistia, že k žiadnemu podvodu nedošlo, môžu danú kartu okamžite odblokovať a nemusia si objednávať novú).
 • Majte tiež na pamäti, že Revolut vás nikdy nebude kontaktovať telefonicky bez overenia svojej totožnosti.
 • Dôkladne si preštudujte upozornenia a informácie, ktoré vám poskytneme, keď automatizovaný bezpečnostný systém odhalí podozrivú podvodnú aktivitu. Skôr než sa rozhodnete niečo urobiť, zvážte situáciu a v prípade pochybností sa s nami neváhajte poradiť.

Užitočné odkazy