O nas

Kierownictwo Revolut Bank

Zarząd Revolut Bank wykonuje strategię biznesową, monitoruje wyniki Revolut i podejmuje decyzje dotyczące codziennego prowadzenia działalności. Rada nadzorcza jest organem kolegialnym, który nadzoruje działalność zarządu, zatwierdza strategię biznesową firmy i monitoruje postępy w jej wdrażaniu.

Zarząd

Rada Nadzorcza