Betalinger til udlandet

Ansvarsfraskrivelse vedrørende prissammenligning

Vores prissammenligningstjeneste sammenligner de samlede omkostninger ved udenlandske overførsler med Revolut i forhold til tilsvarende udbydere. Med samlede omkostninger mener vi det samlede beløb for at sende overførslen inkl. valutakursen og overførselsgebyret. Informationen i prissammenligningstjenesten finder anvendelse ved betalinger i modtagerlandets officielle valuta og omfatter ikke overførsler til kunder hos Revolut.

Hvad koster det at overføre penge?

Omkostningerne ved en overførsel består typisk af valutakursen og overførselsgebyret. ● Valutakursen: Ved betaling til udlandet er der ofte to forskellige valutaer involveret: valutaen, som pengene sendes i, og valutaen, som modtageren får pengene i. Der er derfor en valutakurs i forbindelse med overførsler til udlandet. Forskellen mellem valutakursen og markedskursen (som den, du ser på Google) kaldes for et valutatillæg. Hos visse udbydere fremgår det klart, hvad gebyret oveni valutakursen er, mens andre udbydere bygger det ind i valutakursen. ● Overførselsgebyr: Efter valutaomregningen opkræver udbyderen et gebyr for at overføre pengene. Det er typisk en kombination af et fast gebyr og et variabelt gebyr, men det kommer an på, hvor stort beløbet er. Ud over gebyrerne, som vises i sammenligningstabellen, kan korrespondentbankerne opkræve deres egne gebyrer ved betalinger til/fra udlandet. Disse gebyrer fremgår ikke af tabellen, da vi ikke har et overblik over dem.

Sådan indsamler vi data til prissammenligning

Oplysningerne er hentet direkte fra udbydernes egne hjemmesider. Der er tale om offentligt tilgængelige overførselsomkostninger eller oplysninger, som vi har indsamlet ved at bruge deres overførselstjenester, som om vi var kunder. Vi indsamler ikke data om nøjagtige beløb; i stedet indsamler vi data ved hjælp af forskellige beløbsgrænser i afsenderens valuta. Eksempel: Hvis beløbet sendes i GBP, indsamler vi data om følgende beløb: 100 GBP, 500 GBP, 1.000 GBP, 2.500 GBP, 5.000 GBP og 25.000 GBP.* * Ikke alle udbydere tillader en overførsel på 25.000 GBP. I et sådant tilfælde indsamler vi overførselsbeløb så tæt på det maksimale beløb, som udbyderen tillader (f.eks. 7.000 GBP, 7.600 GBP, 15.000 GBP og 16.000 GBP). ● Valutakurs: Når vi indsamler data, beregner vi den procentvise forskel mellem udbydernes valutakurser og markedskursen (også kaldet et valutatillæg). Eksempel: Hvis markedskursen for GBP mod EUR er 1,2, og udbyderens valutakurs er 1,1, er valutatillægget (1,2 - 1,1) / 1,2 = 0,08. Når du senere hen bruger prissammenligningstjenesten, kigger vi på markedskursen igen og ved hjælp af den procentvise forskel beregner vi den valutakurs, som udbyderen ville tilbyde dig på netop det tidspunkt. Eksempel: Du bruger prissammenligningstjenesten, når markedskursen for GBP mod EUR er 1,1, og en bestemt udbyders valutatillæg er 0,08 %. Vi anslår derfor, at udbyderens valutakurs er 1,1 * (1 - 0,08) = 1,01. Vi vil gerne sikre, at vi er fair mod udbyderne, når vi beregner valutakursen, og derfor bruger vi de indsamlede oplysninger til den højeste beløbsgrænse, som overførselsbeløbet overholder. Eksempel: Hvis du sender 600 GBP, og vi har indsamlet data for 100 GBP, 600 GBP og 1.000 GBP, så bruger vi beløbsgrænsen på 1.000 GBP. Grunden til dette er, at gebyrerne varierer alt efter beløbet. Det plejer at være sådan, at jo højere beløbet er, desto lavere er gebyret. ● Overførselsgebyr: For at beregne udbyderens overførselsgebyr kigger vi på overførselsgebyret for hver beløbsgrænse for at se, hvad forskellen er. Hvis der er en forskel, antager vi, at forskellen er ligeligt fordelt over intervallet mellem to beløbsgrænser. Eksempel: Hvis du sender 750 GBP, og vi har indsamlet et gebyr på 10 GBP for beløbsgrænsen på 500 GBP, beregner vi, at udbyderens gebyr er 15 GBP. Overførselsgebyrer er afrundet nedad til to decimaler. Vi gør vores bedste for at sikre, at oplysningerne i vores widget er korrekte og pålidelige. Oplysningerne opdateres regelmæssigt (typisk dagligt). Fordi oplysningerne ikke opdateres i realtid, kan vi ikke garantere, at de på ethvert givet tidspunkt er 100 % korrekte, fuldstændige eller aktuelle. På grund af dette, og fordi vi indsamler data ved hjælp af beløbsgrænser og ikke nøjagtige beløb, kan de samlede omkostninger i vores prissammenligningstabel afvige fra omkostningerne på udbyderens egen hjemmeside. Indholdet på denne side er udelukkende udarbejdet til oplysningsformål og udgør ikke økonomisk rådgivning. Hvis du har spørgsmål om personlige forhold, bedes du rådføre dig med en uafhængig fagperson. Revolut er ikke en økonomisk rådgiver.