Adfærdskodeks

Vores mission er at genopfinde den måde, verden håndterer penge på. Så det hele kan blive nemmere, mere nyttigt og mere givende for alle. Vi har alle en rolle at spille i opbygningen af verdens første finansielle super-app. Dette adfærdskodeks er beregnet til at sikre, at vi vinder på den rigtige måde.

En meddelelse fra Nik Storonsky, CEO

Vi tror på, at kloge mennesker, der arbejder sammen i en ærlig kultur med et højt præstationsniveau, er nøglen til at levere de fantastiske produkter og tjenester, som vores kunder holder af. Og vi ved, at vores adfærd over for hinanden er afgørende for, at det lykkes. Vores adfærdskodeks angiver de principper, der skal styre den måde, vi opfører os på, og de beslutninger, vi træffer. Ja, det er lidt formelt, men det er det nødt til at være for at sikre, at vi allesammen og til alle tider handler med integritet og til fordel for vores kunder, medmennesker, lokalsamfund og interessenter.

Vision, værdier og adfærd

Vores vision er at bygge verdens første finansielle super-app, og for at kunne gøre det er vi nødt til at samle og fastholde et fantastisk Dream Team, som er glade og tilfredse på arbejdet. Vores kultur er tro mod vores værdier, hvor alle er ansvarlige for deres handlinger, opmuntres til at sige fra, stræber efter at brillere og altid gør det rigtige.

Vi forventer, at alle vores medarbejdere overholder de adfærdsregler, der er fastsat af vores regulatorer:

 • Optræd med integritet
 • Handl til gavn for forbrugerne
 • Handl med den passende dygtighed, omhu og grundighed
 • Vær åben og samarbejdsvillig over for tilsynsmyndigheder
 • Overhold passende standarder for markedsadfærd

Vores tilgang til adfærd

Vores omdømme er baseret på tillid til og integritet hos vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Hos Revolut forventer vi, at alle vores medarbejdere overholder de højeste etiske og juridiske standarder, som er defineret i vores globale og lokale politikker og procedurer. Vi opretholder vores omdømme ved at gøre det rigtige.

Vigtig vejledning for Revolut-medarbejdere

 • Politikker og procedurer
 • Uddannelsesmateriale
 • Medarbejderhåndbog
 • Speak Up-portal
 • Din nærmeste leder
 • Servicedesk for risiko og regeloverholdelse
 • Juridisk servicedesk

Vores kunder

Vores kunder kommer altid i første række. Vi sætter kunderne i centrum for vores forretning og leverer gode resultater. Alle de produkter og tjenester, vi overvejer, designer og udvikler, tager udgangspunkt i kundernes behov – ikke vores egne. For når vi virkelig forstår vores kunder, kan vi levere fremragende produkter, der gør mere for dem og deres penge.

Sådan gør vi det godt:

 • Vi sætter altid forbrugerne i centrum for vores arbejde.
 • Vi designer vores produkter, så de er nemme at bruge og opfylder forbrugernes behov.
 • Vi holder forbindelsen med vores kunder ved at informere dem om nye produkter og tjenester, relevante opdateringer eller ændringer i politikker.
 • Vi giver vores kunder en fair værdi.
 • Vi giver forbrugerne nyttige oplysninger, der opfylder deres behov, og som er klare, retfærdige og ikke vildledende, hvilket bidrager til en positiv kundeoplevelse.
 • Vi hjælper vores kunder, så de kan udnytte fordelene ved vores produkter.
 • Vi sørger for, at vores kunder ikke støder på urimelige barrierer, når de bruger vores produkter.
 • Vi er lydhøre og bestræber os på at løse vores kunders klager og spørgsmål hurtigt og retfærdigt.
 • Vi respekterer og beskytter vores kunders persondata og rettigheder til privatliv.
 • Vi undgår enhver interessekonflikt mellem vores personlige interesser og Revoluts og vores kunders interesser.

Vores folk

Filosofien for vores ‘Dream Team’ er enkel: Tiltræk, ansæt og fasthold de bedste folk, og skab betingelserne for at give dem mulighed for at gøre strålende ting for vores kunder.

Sådan gør vi det godt:

 • Vi handler med integritet og overholder loven
 • Vi har tillid til vores medarbejdere, fordi vi ansætter de bedste
 • Vi behandler alle med høflighed og respekt
 • Vi fremmer et sikkert og sundt arbejdsmiljø
 • Vi støtter karriereudvikling
 • Vi deler vores viden
 • Vi opfordrer folk til at sige deres mening
 • Vi tager alle klager vedrørende ansættelsesforhold alvorligt

Vores fællesskaber og interessenter

Vi er forpligtet til at gøre en forskel. Til at "efterlade verden bedre, end vi fandt den", hvad end det handler om at minimere vores miljømæssige aftryk, fremme fair konkurrence eller forbedre de samfund, vi lever og arbejder i. Hos Revolut anerkender vi, at vi spiller en vigtig rolle, når det kommer til at understøtte det langsigtede velbefindende for de fællesskaber, vi tjener.

Sådan gør vi det godt:

 • Vi går i dialog med regeringer og myndigheder for at udvikle politikker, som beskytter vores kunder
 • Vi fremmer konkurrencen ved at tilbyde kunderne flere valgmuligheder, mere værdi og flere tjenester
 • Vi bekæmper økonomisk kriminalitet og svindel
 • Vi bekymrer os om den indflydelse, vores beslutninger har på samfundet og miljøet
 • Vi giver kunderne mulighed for nemt at donere til velgørenhedsorganisationer i appen
 • Vi udviser gennemsigtighed i alle vores forretningsforbindelser
 • Vi forstår vores forsyningskæder

Risikostyring

Revoluts Enterprise Risk Management Framework beskriver vores tilgang til at identificere, måle, overvåge, mindske og rapportere risici. Den fastlægger roller og ansvar for alle involverede og kræver, at vi alle står til ansvar for vores handlinger.

Sådan gør vi det godt:

 • Vi har egenskaberne og den nødvendige viden til at udføre vores funktioner kompetent
 • Vi forstår den regeloverholdelse og de love, der gælder for os
 • Vi driver ansvarlig og bæredygtig vækst
 • Vi ofrer ikke kvalitet for hastighed
 • Vi sørger for, at alle medarbejdere gennemfører obligatoriske oplæringsmoduler

Vores tilgang til beslutningstagning

Vi overvejer de etiske konsekvenser af vores beslutninger og handler kun, hvor det er relevant. Stil dig selv disse spørgsmål. Hvis svaret er ja, ser beslutningen om at fortsætte ud til at være passende. Hvis svaret er nej eller ikke sikker, så søg hjælp inden. Spørg om vejledning

Stil dig selv disse tre spørgsmål

 1. 1

  Resultat for kunden

  Vil kunden få et godt resultat på baggrund af min beslutning?

 2. 2

  Ærlighed og integritet

  Ville jeg være stolt af min beslutning, hvis den blev omtalt i nyhederne?

 3. 3

  Overholdelse af love, regler og politikker

  Overholder mine handlinger alle regulatoriske og lovmæssige krav?

 4. 4

  Langsigtet vision

  Vil denne beslutning stadig fremstå som en god idé om fem år?

Afsluttende tanker

Martin Gilbert, Revolut Chairman

Vores kerneværdier er hjertet og sjælen i alt, hvad vi foretager os. De vejleder os i både vanskelige og gode tider og bør være den målestok, vi bruger til at bedømme os selv som ledere. Ledere sætter tonen fra toppen og bør demonstrere, at de inkarnerer Revoluts værdier. Dette adfærdskodeks er godkendt af Revoluts bestyrelse og indeholder de principper for god opførsel, som vi retter os efter