Køb obligationer, og få en fast indkomst

Tilføj obligationer til din portefølje, og få glæde af faste, regelmæssige rentebetalinger på op til 5,5 %¹ om året.

Invester i globale institutioner

Invester i statsobligationer, og sæt dine penge i arbejde på den globale scene. Statsobligationer har ofte en lavere risiko end andre investeringer og er samtidigt en forudsigelig fast indkomstskilde.

Få dine betalinger til tiden

Obligationer giver dig faste, regelmæssige rentebetalinger – op til 5,5 %¹ om året. Så kan du bedre lægge budget, planlægge større køb eller bare forkæle dig selv.

Ratings

Hver obligation bliver vurderet i forhold til kreditværdighed og risiko. Du får også alle oplysninger om afkast, løbetid og betalingsdatoer på forhånd, så du ved præcis, hvad du investerer i.Køb obligationer

Få det hele tilbage

Som om regelmæssige, faste betalinger ikke var nok, får du også din oprindelige investering i obligationerne tilbage ved udløbet af obligationens løbetid. Det er prikken over i'et.

Få et overblik

Lyder det som noget for dig? Følg disse enkle trin for at komme i gang med at investere i obligationer. Hvis du vil vide mere om obligationer, kan du læse vores blogindlæg.

¹ Det viste afkast er brutto, og det er ikke en garanti for fremtidige afkast. Du kan miste hele din investering, hvis udstederen misligholder sine forpligtelser.

Risikoinformation

Obligationer betegnes ofte som en mere sikker investering end aktier, men det er dog også forbundet med en vis risiko. Det gælder f.eks. risikoen for udsving i renten, kreditrisiko, risikoen for at inflationen vil udhule afkastet, likviditetsproblemer og risikoen ved geninvestering. Det er også vigtigt at huske på, at en virksomhed eller en stat kan komme til at misligholde sine forpligtelser på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af obligationens løbetid, hvilket potentielt kan betyde, at du mister hele din oprindelige investering. Det er afgørende at håndtere disse risici for at opretholde en afbalanceret portefølje. Hvis du vil opnå det lovede afkast på obligationen, skal du geninvestere hver eneste kuponbetaling i den samme obligation til en rente, som er lig med eller højere end den oprindelige rente.

  • Ja. Når du har købt en obligation, kan du sælge den på et hvilket som helst tidspunkt, uden at du behøver at vente på, at obligationen udløber – forudsat at der er efterspørgsel på markedet. Hvis du vil opnå den angivne effektive rente, skal du dog beholde din investering, indtil obligationen udløber.
  • Kurtage for hver handel er 0,25 % eller 1 €/$, afhængigt af hvad der er højest. Der er ingen andre gebyrer for handel med obligationer. Bemærk, at kurtagefri handler i henhold til dit abonnement ikke gælder for obligationer.
  • Når du køber aktier i en virksomhed, køber du en ejerandel i virksomheden. Du er afhængig af potentielle udbytter eller stigninger i aktiekursen for at opnå et afkast, men du er også udsat for risikoen for, at aktiekursen falder. Når du køber en virksomhedsobligation, bliver du derimod kreditor, da du låner penge til virksomheden i bytte for rentebetalinger og tilbagebetaling af lånet, når obligationen udløber. Obligationer giver generelt en mere stabil indkomst med lavere risiko, mens aktier har potentiale for højere afkast, men også højere risiko.
Investeringstjenester leveres af Revolut Securities Europe UAB. Oplysningerne heri må ikke betragtes som en personlig anbefaling, investeringsrådgivning eller en opfordring til at træffe investeringsmæssige beslutninger. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer din økonomiske situation, gennemgår relevante dokumenter eller søger uafhængig økonomisk rådgivning, inden du foretager finansielle transaktioner eller benytter dig af investeringstjenester. Dine investeringer kan både stige og falde i værdi, og du kan risikere at miste en del af eller alle dine investerede penge. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Valutakursudsving kan have en negativ indvirkning på afkastet af din oprindelige investering. Du kan få mere at vide i vores dokument med beskrivelser af risici og ofte stillede spørgsmål om handel. Revolut Securities Europe UAB (virksomhedsnummer: 305799582; registreret adresse: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Litauen, LT-08130) er et litauisk investeringsfirma, som er godkendt og under tilsyn af Litauens nationalbank. Afhængigt af din placering bliver Revoluts kryptovalutatjenester leveret af Revolut Ltd (virksomhedsnummer: 08804411; registreret adresse: 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD) eller RT Digital Securities Cyprus Ltd (virksomhedsnummer: HE430310; registreret adresse Pikioni, 10 Flat/Office 5, 3075, Limassol, Cypern). Tjenester i forbindelse med råvarer leveres af Revolut Ltd.