Det her gør vi for at hjælpe planeten 🌎

Bæredygtighed hos Revolut

Hos Revolut ændrer vi den måde, folk anvender og interagerer med teknologi, og vi skaber en fremtid med oplevelser inden for økonomi og livsstil. Men fremtidens virksomhed er nødt til at tilpasse sig fremtidens behov holistisk. Det gælder ikke kun de økonomiske behov, men også de miljømæssige og samfundsmæssige behov i verden omkring os. Derfor har vi en mission om at sætte global bæredygtighed i centrum for alt, hvad vi foretager os hos Revolut.

Håndtering af klimaforandringer

Klimaforandringer er en realitet, vi alle må se i øjnene, og vi har alle et ansvar for vores samfunds velvære og genopretningen af vores planet. Da vi er ved at opbygge den første virkeligt globale finansielle super-app, vil vi sikre os, at vi handler bæredygtigt, og at vores kunder har kontrol over deres påvirkning af miljøet. Det gør vi ved at reducere vores egen påvirkning så meget som muligt. Vi er forpligtet til at skabe forandring, og vi er stolte over at have sluttet os til Tech Zero i 2021, et initiativ, der samler britiske og globale techvirksomheder, der er klar til at tackle klimakrisen gennem teknologi, data og videnskab.

Tech Zero

Måling af vores CO2-aftryk

Vi tilbyder alle vores tjenester digitalt, og vi har ikke fysiske filialer, hvilket giver os mulighed for at begrænse udledningerne fra brugen af vores faciliteter. Ikke desto mindre bidrager vores almindelige forretningsaktiviteter stadig til klimaforandringer, og derfor har vi indgået et partnerskab med Watershed om at måle vores CO2-aftryk i realtid, etablere klare strategier for at reducere vores påvirkning i alle aspekter af vores forretning og rapportere om udledningerne. Vi måler vores CO2-aftryk i overensstemmelse med industristandarderne som angivet i drivhusgasprotokollen, og vi inkluderer alle udledninger i Scope 1, 2 og 3 i vores beregninger.

Watershed

CO2-aftryk

Vores udledninger

 1. 1
  Scope 1

  Direkte udledninger – mindre end 1 % af vores aftryk

 2. 2
  Scope 2

  Indirekte udledninger, for eksempel de udledninger, der er forbundet med produktionen af den elektricitet, vi køber – mindre end 3 % af vores aftryk

 3. 3
  Scope 3

  Udledninger, der ejes af vores leverandører, som Revolut ikke ejer direkte – ca. 97 % af vores aftryk

Udspecificering af CO2-aftryk

Vores nettoudledning som virksomhed i 2021 var 16.833 tons CO2e, hvilket var en reduktion på 8,61 % sammenlignet med 2020

Nedenfor er en udspecificering af vores CO2-aftryk i 2021 opstillet efter hovedkategorier. Da vores virksomhed stadig vokser hurtigt, ønsker vi at gør det klar for alle, hvordan effektiviteten af vores operationer udvikler sig over tid. Vi vil rapportere vores aftryk i samlet CO2e pr. 1 million GBP omsætning, og vi sigter mod at reducere vores CO2-aftryk såvel som vores CO2-aftryk i forhold til omsætningen. Vores CO2-aftryk i 2021 var 26 ton CO2e pr. 1 million GBP omsætning. Det faldt med mere end 68 % sammenlignet med 2020.

CO2e-aftryk efter kategori (2021)

Vores CO2-aftryk/omsætning i 2021 faldt med 68 % sammenlignet med 2020

• Varer og tjenester er de emissioner, der er relateret til de varer og tjenester, vi køber fra vores leverandører. • Produkter er de tjenester, vi tilbyder vores kunder. • Kontorer omfatter vores kontorlokaler rundt om i verden. • Medarbejdere illustrerer det aftryk, der genereres af medarbejdere, der arbejder hjemmefra, pendler osv. • Cloud er knyttet til vores brug af cloud computing-platforme.

Reduktion af vores påvirkning

Vi har taget en række skridt for at reducere vores CO2-aftryk: • Klare procedurer for affaldshåndtering, der muliggør sortering og genanvendelse af almindeligt affald på tværs af lokationer. • Streng håndtering af e-affald (dvs. udtjente elektriske og elektroniske teknologier). Når det er muligt, donerer eller istandsætter vi alt overflødigt elektronisk udstyr, når det er udtjent. Hvis det ikke kan renoveres eller genbruges, har vi adgang til tjenester fra en betroet global partner til genbrug af e-affald, så vi sikrer, at intet af det bliver sendt på lossepladsen. • Vi har indført en bæredygtig politik for forretningsrejser for at reducere og kompensere for emissioner forbundet med disse rejser. • Energien, der bruges på vores kontorer i London og Vilnius, kommer fra 100 % vedvarende kilder. Vi forventer, at vores politik udvides til flere områder, efterhånden som vi vokser. • Vi har lukket en etage på vores hovedkontor i London for at reducere energiforbruget. • Alle ansatte i Storbritannien har også adgang til Cycle to Work-ordningen for at fremme brugen af miljøvenlig transport.

Cycle to Work

Partnerskaber og donationer

Vi gør det nemt for vores kunder at blive del af forandringen. Vi støtter og gennemfører konstant donationskampagner til ngoer og grupper, der støtter forhindring af klimaforandringerne, hjælper krigsflygtninge og promoverer lige rettigheder for alle. Vi har samarbejdet med globale og lokale velgørenhedspartnere, såsom WWF, Rainforest Alliance og Open Cages, og vi har hjulpet dem med at indsamle midler gennem platformen Revolut Donationer. Vidste du, at Revoluts kunder har doneret over 1 million GBP til grønne, bæredygtige og klimabevidste velgørenhedsorganisationer? Og de er ikke færdige endnu!

Udforsk roller