Det her gør vi for at hjælpe planeten 🌎

Bæredygtighed hos Revolut

Hos Revolut ændrer vi den måde, folk anvender og interagerer med teknologi, og vi skaber en fremtid med oplevelser inden for økonomi og livsstil. Men fremtidens virksomhed er nødt til at tilpasse sig fremtidens behov holistisk. Det gælder ikke kun de økonomiske behov, men også de miljømæssige og samfundsmæssige behov i verden omkring os. Derfor har vi en mission om at sætte global bæredygtighed i centrum for alt, hvad vi foretager os hos Revolut.

Håndtering af klimaforandringer

Klimaforandringer er en realitet, vi alle må se i øjnene, og vi har alle et ansvar for vores samfunds velvære og genopretningen af vores planet. Da vi er ved at opbygge den første virkeligt globale finansielle super-app, vil vi sikre os, at vi handler bæredygtigt, og at vores kunder har kontrol over deres påvirkning af miljøet. Det gør vi ved at reducere vores egen påvirkning så meget som muligt. Vi er forpligtet til at skabe forandring, og vi er stolte over at have sluttet os til Tech Zero i 2021, et initiativ, der samler britiske og globale techvirksomheder, der er klar til at tackle klimakrisen gennem teknologi, data og videnskab.

Måling af vores CO2-aftryk

Vi tilbyder alle vores tjenester digitalt, og vi har ikke fysiske filialer, hvilket giver os mulighed for at begrænse udledningerne fra brugen af vores faciliteter. Ikke desto mindre bidrager vores almindelige forretningsaktiviteter stadig til klimaforandringer, og derfor har vi indgået et partnerskab med Watershed om at måle vores CO2-aftryk i realtid, etablere klare strategier for at reducere vores påvirkning i alle aspekter af vores forretning og rapportere om udledningerne. Vi måler vores CO2-aftryk i overensstemmelse med industristandarderne som angivet i drivhusgasprotokollen, og vi inkluderer alle udledninger i Scope 1, 2 og 3 i vores beregninger.

CO2-aftryk

Vores udledninger

 1. 1
  Scope 1

  Direkte udledninger – mindre end 1 % af vores aftryk

 2. 2
  Scope 2

  Indirekte udledninger, for eksempel de udledninger, der er forbundet med produktionen af den elektricitet, vi køber – mindre end 5 % af vores aftryk

 3. 3
  Scope 3

  Udledninger, der ejes af vores leverandører, som Revolut ikke ejer direkte – 95 % af vores aftryk

Udspecificering af CO2-aftryk

Nedenfor er en udspecificering af vores CO2-aftryk i 2020 opstillet efter hovedkategorier. Da vores virksomhed stadig vokser hurtigt, ønsker vi at gør det klar for alle, hvordan effektiviteten af vores operationer udvikler sig over tid. Vi vil rapportere vores aftryk i samlet CO2 pr. 1 million USD omsætning, og vi sigter mod at reducere vores CO2-aftryk såvel som vores CO2-aftryk i forhold til omsætningen. Vores CO2-aftryk i 2020 var 60 ton CO2 pr. 1 million USD omsætning. Det faldt med 34 % sammenlignet med 2019.

CO2-aftryk ud fra kategori (2020)

Vores CO2-aftryk i 2020 faldt med 34 % sammenlignet med 2019

• Varer og tjenester er de emissioner, der er relateret til de varer og tjenester, vi køber fra vores leverandører. • Produkter er de tjenester, vi tilbyder vores kunder. • Kontorer omfatter vores kontorlokaler rundt om i verden. • Medarbejdere illustrerer det aftryk, der genereres af medarbejdere, der arbejder hjemmefra, pendler osv. • Cloud er knyttet til vores brug af cloud computing-platforme.

Reduktion af vores påvirkning

Pandemien har ændret vores aktivitet i 2020. Af denne grund tager vi både data fra 2019 og 2020 i betragtning for at vælge et korrekt referencepunkt og opbygge en sund reduktionsstrategi med hjælp fra Watershed. - Vores emballage er blevet gendesignet, så der anvendes mindre materiale, og så den er fri for plastik og fuldt genanvendelig. - Vi sorterer og genbruger affald på vores kontorer på tværs af alle lokationer. - Som teknologivirksomhed betyder det meget for os, hvad vi gør med vores it-udstyr. Derfor donerer eller istandsætter vi så vidt muligt alt overflødigt elektronisk udstyr, når det er udtjent. Hvis det ikke kan renoveres eller genbruges, sørger vi for, at intet af vores elektroniske udstyr ender på en losseplads, og at alt bortskaffes korrekt. - Vi reducerer vores kontorers størrelse, da vores medarbejdere nyder godt af fleksible arbejdspolitikker - Alle vores britiske medarbejdere har adgang til Cycle to Work-ordningen, som fremmer brugen af miljøvenlig transport.

Partnerskaber og donationer

Vi gør det nemt for vores kunder at blive del af forandringen. Vi støtter og gennemfører konstant donationskampagner til ngoer og grupper, der støtter forhindring af klimaforandringerne, hjælper krigsflygtninge og promoverer lige rettigheder for alle. Vi har samarbejdet med globale og lokale velgørenhedspartnere, såsom WWF, Rainforest Alliance og Open Cages, og vi har hjulpet dem med at indsamle midler gennem platformen Revolut Donationer. Vidste du, at Revoluts kunder har doneret over 1 million GBP til grønne, bæredygtige og klimabevidste velgørenhedsorganisationer? Og de er ikke færdige endnu!