Odesílání peněz do zahraničí

Prohlášení o srovnání cen

Náš nástroj pro porovnání cen porovnává celkové náklady na odeslání mezinárodního převodu s Revolutem v porovnání s podobnými poskytovateli („Poskytovatelé“). Pod pojmem „celkové náklady“ rozumíme celkovou částku, kterou musíte zaplatit za odeslání převodu, včetně případného směnného kurzu a poplatku za převod. Informace uvedené v nástroji pro porovnání cen platí při zasílání peněz v národní měně země příjemce a nezahrnují převody uskutečněné zákazníkům společnosti Revolut.

Jaké jsou náklady na odeslání převodu?

Náklady na převod lze obvykle rozdělit na dvě složky: směnný kurz a poplatek za převod: ● Směnný kurz: Při mezinárodním posílání peněz se často používají dvě různé měny: měna, kterou platíte za převod, a měna, kterou obdrží příjemce. Z tohoto důvodu mezinárodní převody obvykle zahrnují směnný kurz. Rozdíl mezi směnným kurzem a tržním kurzem (například tím, který vidíte na Googlu) se nazývá „přirážka“. Někteří poskytovatelé tuto přirážku jasně stanovují nad rámec směnného kurzu, jiní ji zahrnují do směnného kurzu. ● Poplatek za převod: Jedná se o náklady, které vám poskytovatel účtuje za odeslání peněz po případné směně měny. Obvykle se jedná o kombinaci fixního poplatku a variabilního poplatku podle výše převodu. Kromě poplatků zobrazených ve srovnávací tabulce může přijímající banka nebo korespondenční banky účtovat za mezinárodní převody vlastní poplatky. Tyto poplatky nejsou ve srovnávací tabulce zahrnuty, protože nad nimi nemáme přehled.

Jak se shromažďují údaje pro srovnání cen?

Údaje poskytovatelů jsou získávány přímo z jejich internetových stránek sběrem veřejně dostupných nákladů na převody nebo využíváním jejich služeb převodů, jako bychom byli jejich zákazníky. Nesbíráme údaje o přesných částkách, ale místo toho shromažďujeme údaje pomocí různých prahových částek převodu v měně odesílatele. Jako příklad uveďme, že pro GBP jako měnu odesílatele shromažďujeme údaje pro následující částku: 100 GBP, 500 GBP, 1,000 GBP, 2,500 GBP, 5,000 GBP, 25,000 GBP* *Ne všichni poskytovatelé umožňují převod částky 25 000 GBP. V takovém případě shromažďujeme údaje o částkách odeslání co nejblíže maximální hodnotě, kterou poskytovatel umožňuje (např. 7 000 GBP, 7 600 GBP, 15 000 GBP, 15 500 GBP, 16 000 GBP). ● Směnný kurz: V okamžiku sběru údajů vypočítáme procentuální rozdíl mezi směnnými kurzy, které vám poskytovatelé nabízejí, a tržním kurzem, který se nazývá „přirážka“. Pokud je například v době sběru dat tržní směnný kurz z GBP na EUR 1,2 a směnný kurz poskytovatele je 1,1, pak je marže (1,2–1,1)/1,2 = 0,08. Později, až použijete náš nástroj pro porovnávání cen, znovu zkontrolujeme tržní kurz a na základě tohoto procentního rozdílu odhadneme směnný kurz, který by vám poskytovatelé v danou chvíli nabídli. Pokud je například tržní směnný kurz z GBP na EUR při použití nástroje pro porovnání cen 1,1 a marže daného poskytovatele je 0,08, pak odhadneme směnný kurz Poskytovatele na 1,1 * (1–0,08) = 1,01. Abychom zajistili, že budeme při výpočtu směnného kurzu vůči poskytovatelům spravedliví, použijeme údaje shromážděné pro nejvyšší hranici, kterou částka vašeho převodu splňuje. Pokud například posíláte 600 GBP a my jsme shromáždili údaje za 100 GBP, 500 GBP a 1 000 GBP, použijeme prahovou hodnotu 1 000 GBP. Důvodem je skutečnost, že poplatky se obvykle liší v závislosti na odesílané částce: obvykle platí, že čím vyšší je hodnota převodu, tím nižší je poplatek. ● Poplatek za převod: Pro výpočet poplatku za převod u poskytovatelů vezmeme poplatek za převod pro každou prahovou hodnotu, zjistíme, zda mezi nimi existuje rozdíl, a pokud ano, předpokládáme, že rozdíl je rovnoměrně rozložen v rozmezí mezi dvěma prahovými hodnotami. Pokud například posíláte 750 GBP a u konkrétního poskytovatele jsme vybrali poplatek 10 GBP při prahové hodnotě 500 GBP a 20 GBP při prahové hodnotě 1 000 GBP, vypočítáme poplatek tohoto poskytovatele na 15 GBP. Poplatky za převod se zaokrouhlují na druhé desetinné místo směrem dolů. Snažíme se zajistit přesnost a spolehlivost informací v našem widgetu a pravidelně je aktualizujeme (obvykle denně). Neaktualizuje se však v reálném čase, takže nemůžeme zaručit, že informace jsou v daném okamžiku 100% přesné, úplné nebo aktuální. Z tohoto důvodu a také proto, že údaje shromažďujeme pomocí prahových hodnot a nikoliv přesných částek, se celkové náklady, které vidíte v naší srovnávací tabulce, mohou lišit od nákladů uvedených na webových stránkách poskytovatele. Obsah této stránky slouží pouze pro obecné informační účely a nepředstavuje finanční poradenství. Máte-li jakékoli otázky týkající se vaší osobní situace, vyhledejte prosím odbornou a nezávislou radu. Společnost Revolut není finančním poradcem.