Přečtěte si, co děláme, abychom pomohli naší planetě

Udržitelnost v Revolutu

V Revolutu měníme způsob, jakým lidé používají a interagují s technologií, a formujeme budoucnost financí a životního stylu. Ale budoucnost bankovnictví musí být v souladu s potřebami budoucnosti – nejen s ekonomickými potřebami, ale také s environmentálními a společenskými potřebami světa kolem nás. Proto jsme se vydali na misi, abychom učinili globální udržitelnost srdcem všeho, co děláme v Revolutu.

Řešení změny klimatu

Změna klimatu je realitou, které musíme všichni čelit, a všichni jsme zodpovědní za blaho našich komunit a obnovu naší planety. Při budování globální aplikace pro správu veškerých financí chceme zajistit, že to děláme udržitelně a že naši zákazníci mají kontrolu nad svým dopadem na životní prostředí tím, že co nejvíce snížíme náš vlastní dopad.

Měření naší uhlíkové stopy

Nabízíme všechny naše služby digitálně a nemáme fyzické pobočky, což nám umožňuje omezit emise z našich zařízení. Přesto naše běžné obchodní aktivity stále přispívají ke změně klimatu, a proto jsme se spojili s Watershed, aby nám pomohli měřit naši uhlíkovou stopu v reálném čase, stanovit jasné strategie ke snížení našeho dopadu na každý aspekt našeho podnikání a zpracovávat zprávy o těchto emisích. Naši uhlíkovou stopu měříme v souladu s průmyslovými standardy, podle protokolu Greenhouse Gas Protocol, a zahrnujeme všechny emise z rozsahu 1, 2 a 3 do našich výpočtů.

Více o Watershed

Uhlíková stopa

Naše emise

 1. 1

  Rozsah 1

  Přímé emise – méně než 1 % naší uhlíkové stopy.

 2. 2

  Rozsah 2

  Nepřímé emise, například emise spojené s výrobou elektřiny, kterou nakupujeme – méně než 3 % naší uhlíkové stopy.

 3. 3

  Rozsah 3

  Emise způsobené našimi dodavateli, které Revolut přímo nezpůsobil – přibližně 97 % naší uhlíkové stopy.

Rozbor uhlíkové stopy

Čisté emise naší firmy v roce 2021 činily 16 833 tun CO2e, což je o 8,62 % méně než v roce 2020

Níže vidíte rozložení naší uhlíkové stopy v roce 2022 podle hlavních kategorií. Naše společnost stále rychle roste a chceme, aby všichni měli přehled o tom, jak se vyvíjí efektivita našich operací. Budeme vám hlásit naši uhlíkovou stopu v tCO2e na 1 milion £ tržeb a budeme se snažit snížit jak naši uhlíkovou stopu, tak uhlíkovou stopu/tržby. Naše uhlíková stopa v roce 2022 byla 40 tCO2e na 1 milion £ tržeb.

Uhlíková stopa podle kategorie (2022)

KATEGORIE GRAFU • Zboží a služby jsou emise související s produkty a službami, které kupujeme od našich dodavatelů • Produkty jsou služby, které nabízíme našim zákazníkům • Kanceláře zahrnují naše kancelářské prostory po celém světě • Zaměstnanci ilustrují stopu vytvořenou zaměstnanci pracujícími z domova, dojíždějícími atd. • Cloud je spojen s naším využitím cloudových výpočetních platforem

Snížení našeho dopadu

Podnikli jsme několik kroků ke snížení naší uhlíkové stopy: • Uzavřeli jsme 1 z 3 pater naší kanceláře v Krakově. • Energie v našich kancelářích v Londýně a Vilniusu stále pochází ze 100% obnovitelných zdrojů. • Naši zaměstnanci po celém světě stále mají flexibilní pracovní možnosti, například možnost práce z domova. • Zaměstnanci, kteří dojíždějí do kanceláře v Londýně, využívají programu Cycle to Work. • Nadále uplatňujeme proaktivní postupy v oblasti nakládání s odpady, včetně třídění odpadu a recyklace v kancelářích, opětovného využití elektronických zařízení, pokud je to možné, a darování nebo renovace použitého zařízení.

Více o Cycle to Work

Partnerství a dary

Ulehčujeme našim zákazníkům zapojení do změn. Neustále podporujeme a provozujeme sbírky pro nevládní organizace a skupiny, které se angažují v boji proti změně klimatu, pomáhají uprchlíkům z válečných oblastí a prosazují rovná práva pro všechny. Spolupracujeme s globálními i místními partnery z oblasti udržitelnosti, jako jsou WWF, Rainforest Alliance nebo Open Cages, a pomáháme jim získat prostředky prostřednictvím platformy pro dary od Revolutu. Chcete se zapojit? Podívejte se na naši stránku s nabídkou pracovních pozic.

Volné pozice v Revolutu