Гъвкави парични фондове

Където парите ви получават реална възвръщаемост

Инвестирайте свободните си бизнес средства във фондове, които носят възвръщаемост, изплащана ежедневно, с отлични лихвени проценти. Достъпът е лесен от всеки платен план. Капиталът е в риск, стойността на инвестициите може да се понижи, както и да се увеличи. Прилагат се правила и условия.

Увеличавайте парите си в 3 валути

Инвестирайте и печелете възвръщаемост, изплащана директно по вашата сметка Business, всеки един ден – и се уверете, че вашите налични бизнес средства винаги са на работа. Дори когато вие не сте.

 • До

  4,78%

  ГПД¹ за GBP

 • До

  5,1%

  ГПД¹ за USD

 • До

  3,61%

  ГПД¹ за EUR

¹Годишната процентна доходност (ГПД) е представена нетно от таксите за всички показани валути към 20.6.24 и е базирана на информация, предоставена от управителя на фонда, като може да бъде променяна ежедневно. Това е най-високата ГПД, предлагана на клиентите на Enterprise, като вашата ГПД може да бъде по-ниска в зависимост от вашия абонаментен план и приложимите такси. Валутните колебания могат да окажат отрицателно въздействие върху общата възвръщаемост от вашата първоначална инвестиция. Миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещите резултати.

Какво са Гъвкавите парични фондове?

Гъвкавите парични фондове са начин да увеличите парите си, като инвестирате във фондове на паричния пазар. Въпреки че всички инвестиции включват известна несигурност, тези фондове са с нисък риск. Банките и големите корпорации ги използват от години за защита срещу инфлацията – и те обикновено дават по-висока възвръщаемост от спестовна сметка (при условия на пазара с високи лихви на централната банка).Изображенията, включително ГПД, инвестирани суми и платена възвръщаемост, се показват само с илюстративна и информационна цел.Първи стъпки
Какво са Гъвкавите парични фондове?
Какво са Гъвкавите парични фондове?
Инвестиции с нисък риск...
...с глобален партньор

Лесен достъп до парите ви

Добавяйте или теглете пари без страх от такси или ограничения – ще имате достъп до средствата си в рамките на 2 работни дни (Прилагат се правила и условия). И използвайте разрешенията, за да зададете контроли за това кой от вашия екип може да вижда и управлява средствата.Първи стъпки

Инвестирайте без ограничения

Не прилагаме минимални или максимални суми за инвестиране. Можете да отворите до 100 Гъвкави парични фонда за вашия бизнес във всяка налична валута – без ограничение колко можете да инвестирате.Първи стъпки

Изградете своя финансов буфер

Накарайте парите си да работят за всичко, което бъдещето може да ви донесе – от данъчни плащания и неочаквани разходи, до сключване на сделки или реинвестиране във вашия бизнес.Увеличавайте парите си

Увеличавайте парите си

Имате въпрос?

ЧЗВ за Гъвкави парични фондове

 • Гъвкавите парични фондове са налични за всички бизнеси с планове Grow, Scale и Enterprise. В момента Гъвкавите парични фондове не са налични за клиенти с план Basic. Също така, поради конкретни причини - като например вашият бизнес има множество местопребивавания за данъчни цели, може да ограничим достъпа ви до Гъвкавите парични фондове. Можете да намерите повече информация в нашитеЧЗВ за Гъвкави парични фондове.
 • Когато добавяте или теглите пари чрез Гъвкави парични фондове, вие купувате или продавате дялове във фонд на паричния пазар в същата валута – EUR, USD или GBP. В рамките на всеки фонд може да има различни класове дялове. Класът дялове, който е наличен за вас, е Class R Flex Distributing дялове на следните краткосрочни и активно управлявани фондове на паричния пазар:
  • The USD Treasury Fund (ISIN IE000ZEZXAJ7)
  • The Euro Fund (ISIN IE000AZVL3K0)
  • The Sterling Fund (ISIN IE0002RUHW32)
  Фондът за USD Treasury е фонд на паричния пазар с постоянна нетна стойност на активите (CNAV), който инвестира предимно в облигации на държавната хазна на САЩ, подкрепени от правителството на САЩ. Фондът за евро (The Euro Fund) и фондът за лири (The Sterling Fund) са фондове на паричния пазар със слабо променлива нетната стойност на активите (LVNAV), които инвестират в:
  • висококачествени и ликвидни инструменти на паричния пазар като държавни ценни книжа, банкови и корпоративни облигации
  • висококачествени секюритизации и облигации, обезпечени с активи, депозити в кредитни институции, споразумения за откупуване и споразумения за обратно откупуване
  • дялове в други фондове на паричния пазар
  Фондовете на паричния пазар, в които инвестирате чрез нашите Гъвкави парични фондове, са подфондове на Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, отворен ПКИПЦК параплувен фонд, упълномощен от Централната банка на Ирландия -CBI- (регистрационен номер: 235175). Управителят на фонда е FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., клон Ирландия, който е упълномощен от Комисията за надзор на финансовия сектор (Commission de Surveillance du Secteur Financier) -CSSF- (регистрационен номер CCSF: S00000593; CBI: C137514). Управителят на фонда назначи управител на инвестициите и делегира ежедневното управление на портфейла на фонда към FIL Investments International. Всички три дружества са част от групата Fidelity International, един от най-големите управители на активи. За повече информация за фондовете на паричния пазар на нашите Гъвкави парични фондове, моля, прочетете Проспекта на фонда и съответните документи с ключова информация (KID), налични на уебсайта на Fidelity и в приложението Revolut. Можете да научите повече вЧЗВ за Гъвкави парични фондове.
 • Фондовете на паричния пазар със слабо променлива нетна стойност на активите (Low Volatility Net Asset Value) – LVNAV са фондове на паричния пазар с краткосрочен характер. Средствата се инвестират предимно в инструменти на паричния пазар, депозити и други краткосрочни активи. Единиците във фонда се закупуват или изкупуват на постоянна цена, докато стойността на базовите активи не се отклонява с повече от 0,2% (20 базисни пункта). Това прави доходността основен фактор в стойността на фонда. Фондовете на паричния пазар с постоянна нетна стойност на активите (Constant Net Asset Value) – CNAV са фондове на паричния пазар с краткосрочен характер. Тези фондове трябва да инвестират предимно в държавни активи. Единиците във фонда се закупуват или изкупуват постоянна цена, закръглена до най-близката процентна точка. Разберете повече вЧЗВ за Гъвкави парични фондове.
 • Да – можете да отворите до 100 Гъвкави парични фондове във всяка от трите налични валути, без минимални или максимални суми за инвестиране. Всяка валута (EUR, USD и GBP) представлява различен фонд на паричния пазар. Всеки фонд се представя по различен начин и таксите ще варират в зависимост от вашия план и регион. Повече информация можете да намерите вЧЗВ за Гъвкави парични фондове.
 • Няма такси за откриване и закриване на сметка. Въпреки това, ние таксуваме малка такса за обслужване, за да покрием разходите си за обслужване, която се изважда автоматично от дневните лихви, които натрупвате. Предварителното (Ex-ante) разкриване на разходи и такси може да бъде намерено в Спестявания в раздела Регулаторни документи. Ваша отговорност е да разберете дали трябва да платите данък върху доходите, които печелите от Гъвкавите си парични фондове. Ние няма да обработваме данъчните ви плащания по своя инициатива и да ги изпращаме към съответните данъчни органи. Ще задържим или наложим данъци само ако сме задължени да изпълним това задължение, за да спазваме съответните закони в определени юрисдикции. Трябва да потърсите независим финансов съвет, ако имате някакви въпроси. Ние не предоставяме данъчни съвети. Повече информация може да бъде намерена вЧЗВ за Гъвкави парични фондове.
 • ГПД е съкращение от „Годишна процентна доходност“ и представлява възвръщаемостта от инвестициите след изваждане на таксите, т.е. възвръщаемостта, която бихте спечелили от сума, инвестирана във фонд на паричния пазар (чрез Гъвкави парични фондове), като се предполага период на притежание от 12 месеца, ако лихвата остане постоянна (което в практиката варира ежедневно). ГПД варира в зависимост от фонда, основано на представянето, както и от плана и региона в зависимост от таксите. Повече информация за ГПД и таксите за всеки абонаментен план можете да намерите вПредварителното (Ex-ante) разкриване на разходи и такси.

Инвестиционните услуги се предоставят от Revolut Securities Europe UAB. Съдържащата се тук информация не е лична препоръка, инвестиционен съвет или предложение за вземане на инвестиционно решение, затова трябва внимателно да обмислите финансовото си състояние, да прегледате съответните документи и информация или да потърсите професионален независим съвет, преди да се ангажирате с финансови трансакции или да се абонирате за нови инвестиционни услуги. Revolut Securities Europe UAB (код на дружеството: 305799582; регистриран адрес: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, Литва, LT-08130) е литовска инвестиционен посредник, лицензиран и регулиран от Банка на Литва, и предоставя услугите си в други държави от ЕИЗ в съответствие с режима на свободата на услугите без клонове или свързани агенти.