Аналитични данни

Планирайте, управлявайте и проследявайте разходите си

Разберете какви точно са разходите на вашия бизнес във времето и как можете да планирате бъдещето

Прегледайте разходите и ги управлявайте по свой начин

Разберете разходите на компанията по сметки, периоди и членове на екипа – след това прогнозирайте за бъдещето, като използвате тенденциите и анализа на разходите в реално време

Първи стъпки

Вижте разбивки на разходите

Имайте поглед върху конкретни сметки, членове на екипа, категории, търговци и държави, за да можете да следите разходите на бизнеса си

Разгледайте управлението на разходите

Проучете всяка трансакция

Навлезте в дълбочина до отделните трансакции и получете аналитични данни на детайлно ниво, по екипи, проекти или на ниво компания

Първи стъпки

Получете пълен поглед върху екипа

Когато членовете на екипа ви използват сметката ви на Revolut Business, ще имате пълен поглед върху всички бизнес разходи – за всички карти и екипи

Научете повече за Екип

Повече време да се фокусирате върху бизнеса си

Поддържайте разходите ниски, а производителността висока с Revolut Business

Оптимизирайте бизнес процесите си с нашия API за Business

Научете повече за API за Business

Контролирайте разходите и разрешенията за вашия екип от едно място

Научете повече за Екипите

Харчете с увереност и се радвайте на безкомпромисна защита на данните на картата

Научете повече за Сигурността

Интелигентните служебни дебитни карти помагат на вас и вашия екип да се развивате

Научете повече за картите Business

Не чакайте повече

Правете бизнес разходите си разумно