Dit is wat we doen om de planeet te helpen 🌎

Duurzaamheid bij Revolut

Bij Revolut willen we de manier waarop mensen technologie gebruiken en ermee omgaan veranderen, en vorm geven aan de toekomst van financiële en lifestyle-ervaringen. Een bedrijf voor de toekomst moet op holistisch wijze aansluiten bij de behoeften van de toekomst, en dan niet alleen de economische behoeften maar ook de ecologische en maatschappelijke behoeften van de wereld om ons heen. Daarom is het onze missie om wereldwijde duurzaamheid centraal te stellen bij alles wat we doen bij Revolut.

Klimaatverandering aanpakken

Klimaatverandering is een realiteit waar we allemaal mee te maken hebben. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het welzijn van onze communities en het herstel van onze planeet. Omdat we de eerste echt wereldwijde financiële superapp bouwen, willen we ervoor zorgen dat we dit op duurzame wijze doen en dat onze klanten hun impact op het milieu beheersen door onze eigen impact zoveel mogelijk te reduceren. We zetten ons in voor verandering en we zijn er trots op dat we in 2021 zijn toegetreden tot Tech Zero, een initiatief waarbij Britse en wereldwijde technologiebedrijven bijeenkomen die klaar staan om de klimaatcrisis te bestrijden door middel van technologie, data en wetenschap.

Tech Zero

Onze CO2-voetafdruk meten

We bieden al onze diensten digitaal aan en hebben geen fysieke vestigingen, waardoor we de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van onze faciliteiten beperkt kunnen houden. Desondanks dragen onze reguliere bedrijfsactiviteiten toch bij aan klimaatverandering. Daarom werken we samen met Watershed, die ons helpt onze CO2-voetafdruk in realtime te meten, duidelijke strategieën vast te stellen om de impact van elk aspect van ons bedrijf te verminderen en over onze uitstoot te rapporteren. We meten onze CO2-voetafdruk in overeenstemming met de industrienormen, volgens het Greenhouse Gas Protocol, en nemen alle Scope 1-, 2- en 3-emissies op in onze berekeningen.

Watershed

CO2-voetafdruk

Onze uitstoot

 1. 1

  Scope 1

  Directe uitstoot - minder dan 1% van onze voetafdruk

 2. 2

  Scope 2

  Indirecte uitstoot, bijvoorbeeld de emissies die voortkomen uit de productie van de elektriciteit die we inkopen - minder dan 3% van onze voetafdruk

 3. 3

  Scope 3

  Uitstoot die wordt veroorzaakt door onze leveranciers en niet rechtstreeks door Revolut - ongeveer 97% van onze voetafdruk

Uitsplitsing van de CO2-voetafdruk

Onze netto bedrijfsemissies voor 2021 bedroegen 16.833 metrische ton CO2e, een daling van 8,61% ten opzichte van 2020

Hieronder vind je een uitsplitsing per hoofdcategorie van onze ecologische voetafdruk in 2021. Omdat ons bedrijf nog steeds snel groeit, willen we iedereen inzicht geven in hoe de efficiëntie van onze activiteiten zich in de loop van de tijd ontwikkelt. We rapporteren onze voetafdruk in tCO2e per £ 1 miljoen omzet en streven ernaar om zowel onze ecologische voetafdruk als onze ecologische voetafdruk/omzet te verminderen. Onze ecologische voetafdruk in 2021 bedroeg 26 ton CO2e per £ 1 miljoen omzet, een daling van 68% ten opzichte van 2020.

CO2e-voetafdruk per categorie (2021)

Onze CO2-voetafdruk/omzet daalde in 2021 met 68% ten opzichte van 2020

• Goederen en diensten zijn de emissies met betrekking tot de goederen en diensten die we van onze leveranciers kopen • Producten zijn de diensten die we aan onze klanten aanbieden • Kantoren betekent al onze kantoorruimte over de hele wereld • Werknemers geven de voetafdruk weer die wordt gegenereerd door werknemers die thuis werken, woon-werkverkeer, enz. • Cloud is gekoppeld aan ons gebruik van cloud computing-platforms

Onze impact reduceren

Wij hebben een aantal maatregelen genomen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen: • Duidelijke afvalbeheerprocedures voor het sorteren en recyclen van algemeen afval op verschillende locaties. • Strikt beheer van e-waste (afgedankte elektrische en elektronische technologie). Indien mogelijk doneren wij overbodige elektronische apparatuur, of knappen we deze op, wanneer het einde van de levensduur is bereikt. Als de apparatuur niet kan worden opgeknapt of weer kan worden gebruikt, roepen we de diensten in van een betrouwbare wereldwijde partner om e-waste te recyclen en ervoor te zorgen dat niets ervan op een stortplaats terechtkomt. • Wij hebben een duurzaam beleid voor zakenreizen ingevoerd om de uitstoot, die dergelijke reizen veroorzaken, te verminderen en te compenseren. • Onze kantoren in Londen en Vilnius gebruiken 100% hernieuwbare energie. Naarmate we groeien, verwachten we dat dit beleid zich zal uitbreiden naar andere gebieden. • Wij hebben een verdieping van ons hoofdkantoor in Londen gesloten om het energieverbruik te verminderen. • Alle werknemers in het Verenigd Koninkrijk hebben ook toegang tot het Cycle to Work-programma om het gebruik van milieuvriendelijk vervoer te bevorderen.

Cycle to Work

Partnerschappen en donaties

We willen onze klanten de kans geven om deel uit te maken van de verandering. We ondersteunen en voeren regelmatig donatiecampagnes voor ngo's en groepen die zich inzetten voor de strijd tegen klimaatverandering, voor steun aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden en ter bevordering van gelijke rechten voor iedereen. We werken samen met wereldwijde en lokale liefdadigheidspartners voor duurzaamheid, zoals WWF, Rainforest Alliance of Open Cages, en helpen hen om fondsen te werven via het Revolut Donaties-platform. Wist je dat de klanten van Revolut al meer dan £ 1 miljoen hebben gedoneerd aan groene, duurzame en klimaatvriendelijke liefdadigheidsinstellingen? En dat is nog maar het begin!

Functies ontdekken