Dit is wat we doen om de planeet te helpen 🌎

Duurzaamheid bij Revolut

Bij Revolut willen we de manier waarop mensen technologie gebruiken en ermee omgaan veranderen, en vorm geven aan de toekomst van financiële en lifestyle-ervaringen. Een bedrijf voor de toekomst moet op holistisch wijze aansluiten bij de behoeften van de toekomst, en dan niet alleen de economische behoeften maar ook de ecologische en maatschappelijke behoeften van de wereld om ons heen. Daarom is het onze missie om wereldwijde duurzaamheid centraal te stellen bij alles wat we doen bij Revolut.

Klimaatverandering aanpakken

Klimaatverandering is een realiteit waar we allemaal mee te maken hebben. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het welzijn van onze communities en het herstel van onze planeet. Omdat we de eerste echt wereldwijde financiële superapp bouwen, willen we ervoor zorgen dat we dit op duurzame wijze doen en dat onze klanten hun impact op het milieu beheersen door onze eigen impact zoveel mogelijk te reduceren. We zetten ons in voor verandering en we zijn er trots op dat we in 2021 zijn toegetreden tot Tech Zero, een initiatief waarbij Britse en wereldwijde technologiebedrijven bijeenkomen die klaar staan om de klimaatcrisis te bestrijden door middel van technologie, data en wetenschap.

Onze CO2-voetafdruk meten

We bieden al onze diensten digitaal aan en hebben geen fysieke vestigingen, waardoor we de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van onze faciliteiten beperkt kunnen houden. Desondanks dragen onze reguliere bedrijfsactiviteiten toch bij aan klimaatverandering. Daarom werken we samen met Watershed, die ons helpt onze CO2-voetafdruk in realtime te meten, duidelijke strategieën vast te stellen om de impact van elk aspect van ons bedrijf te verminderen en over onze uitstoot te rapporteren. We meten onze CO2-voetafdruk in overeenstemming met de industrienormen, volgens het Greenhouse Gas Protocol, en nemen alle Scope 1-, 2- en 3-emissies op in onze berekeningen.

CO2-voetafdruk

Onze uitstoot

 1. 1
  Scope 1

  directe uitstoot: minder dan 1% van onze voetafdruk

 2. 2
  Scope 2

  Indirecte uitstoot, bijvoorbeeld de emissies die voortkomen uit de productie van de elektriciteit die we inkopen: minder dan 5% van onze voetafdruk

 3. 3
  Scope 3

  Uitstoot die wordt veroorzaakt door onze leveranciers en niet rechtstreeks door Revolut: 95% van onze voetafdruk

Uitsplitsing CO2-voetafdruk

Hieronder vind je een uitsplitsing per hoofdcategorie van onze CO2-voetafdruk in 2020. Omdat ons bedrijf nog steeds snel groeit, willen we iedereen inzicht geven in hoe de efficiëntie van onze activiteiten zich in de loop van de tijd ontwikkelt. We rapporteren onze voetafdruk in tCO2 per 1 miljoen dollar omzet en streven ernaar om zowel onze CO2-voetafdruk als onze CO2-voetafdruk/opbrengst te reduceren. Onze CO2-voetafdruk in 2020 bedroeg 60tCO2 per 1 miljoen dollar omzet, een daling van 34% ten opzichte van 2019.

CO2-voetafdruk per categorie (2020)

Onze koolstofvoetafdruk daalde in 2020 met 34% ten opzichte van 2019

• Goederen en diensten zijn de emissies met betrekking tot de goederen en diensten die we van onze leveranciers kopen • Producten zijn de diensten die we aan onze klanten aanbieden • Kantoren betekent al onze kantoorruimte over de hele wereld • Werknemers geven de voetafdruk weer die wordt gegenereerd door werknemers die thuis werken, woon-werkverkeer, enz. • Cloud is gekoppeld aan ons gebruik van cloud computing-platforms

Onze impact reduceren

In 2020 veranderden onze werkzaamheden vanwege de pandemie. Om deze reden zullen we zowel de gegevens van 2019 als 2020 in aanmerking nemen om een goede benchmark te kiezen en om een gedegen reductiestrategie uit te stippelen, met de hulp van Watershed. - Onze verpakking is vernieuwd zodat het minder materiaal verbruikt en plasticvrij en volledig recyclebaar is. - We sorteren en recyclen afval in onze kantoren, op alle locaties. - Als technologiebedrijf is het voor ons heel belangrijk wat we met onze IT-apparatuur doen. Daarom doneren of renoveren we waar mogelijk alle overbodige elektronische apparatuur wanneer deze het einde van de levensduur heeft bereikt. Als het niet kan worden gerenoveerd of hergebruikt, zorgen we ervoor dat geen van onze elektronische apparatuur op een stortplaats terechtkomt, maar op een verantwoorde manier wordt afgevoerd. - We verkleinen de omvang van onze kantoren, omdat onze werknemers nu kunnen profiteren van een flexibel werkbeleid. - Al onze Britse werknemers kunnen gebruikmaken van de Cycle to Work-regeling om het gebruik van milieuvriendelijk vervoer aan te moedigen.

Partnerschappen en donaties

We willen onze klanten de kans geven om deel uit te maken van de verandering. We ondersteunen en voeren regelmatig donatiecampagnes voor ngo's en groepen die zich inzetten voor de strijd tegen klimaatverandering, voor steun aan vluchtelingen uit oorlogsgebieden en ter bevordering van gelijke rechten voor iedereen. We werken samen met wereldwijde en lokale liefdadigheidspartners voor duurzaamheid, zoals WWF, Rainforest Alliance of Open Cages, en helpen hen om fondsen te werven via het Revolut Donaties-platform. Wist je dat de klanten van Revolut al meer dan £ 1 miljoen hebben gedoneerd aan groene, duurzame en klimaatvriendelijke liefdadigheidsinstellingen? En dat is nog maar het begin!