Gedragscode

We zijn op een missie om de manier waarop de wereld met geld omgaat opnieuw uit te vinden. Om het voor iedereen gemakkelijker, nuttiger en lonender te maken. We spelen allemaal een rol bij het bouwen van de eerste financiële superapp ter wereld. Deze Gedragscode is ontworpen om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier winnen.

Bericht van Nik Storonsky, CEO

Wij geloven dat briljante mensen, die samenwerken in een eerlijke, ambitieuze cultuur, de sleutel zijn tot het leveren van de geweldige producten en diensten waar onze klanten van houden. En we weten dat ons gedrag ten opzichte van elkaar cruciaal is voor dat succes. Onze Gedragscode beschrijft de principes die de manier waarop we ons gedragen en de beslissingen die we nemen moeten leiden. Ja, het is een beetje formeel, maar dat moet het zijn om ervoor te zorgen dat we allemaal altijd handelen met integriteit en in het beste belang van onze klanten, mensen, gemeenschappen en belanghebbenden.

Visie, waarden en gedrag

Onze visie is om de eerste financiële superapp ter wereld te bouwen en om dit te doen, moeten we een briljant Dream Team samenstellen en behouden, dat gelukkig en tevreden is op het werk. Onze cultuur is trouw aan onze waarden; waar iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar acties, wordt aangemoedigd om zich uit te spreken, te streven naar uitmuntendheid en altijd het juiste te doen.

We verwachten van al onze mensen dat ze de gedragsregels van onze regelgevers naleven:

 • Handel met integriteit
 • Behandel klanten eerlijk
 • Handel met de juiste vaardigheden, zorg en toewijding
 • Wees open en coöperatief met regelgevers
 • Neem de juiste normen van marktgedrag in acht

Ons beleid m.b.t. gedrag

Onze reputatie is gebaseerd op het vertrouwen en de integriteit van onze mensen en de mensen waarmee we zaken doen. Bij Revolut verwachten we dat al onze mensen de hoogste ethische en wettelijke normen naleven, zoals gedefinieerd in ons globale en lokale beleid en procedures. We handhaven onze reputatie door altijd het juiste te doen.

Belangrijke richtlijnen voor werknemers van Revolut

 • Beleid en procedures
 • Werknemershandboek
 • Laat van je horen-portaal
 • Je lijnmanager
 • Servicedesk voor risico's en naleving
 • Juridische servicedesk

Onze klanten

Onze klanten staan altijd voorop. Elk product en elke dienst die we bouwen, begint met hun behoeften, niet die van ons. Want wanneer we onze klanten echt begrijpen, leveren we uitstekende producten die harder werken voor hen en hun geld.

Hoe goed eruit ziet:

 • We stellen de klant altijd centraal in wat we doen
 • We luisteren naar hun behoeften en houden er rekening mee
 • We ontwerpen onze producten om makkelijk in gebruik zijn
 • We helpen onze klanten het meeste uit onze producten en diensten te halen
 • We praten met hen als mensen, niet als robots
 • We onthouden dat klanten echte mensen zijn met hun eigen unieke omstandigheden
 • We lossen hun klachten en vragen snel en eerlijk op
 • We respecteren en beschermen hun persoonsgegevens en privacyrechten
 • We vermijden alle conflicten tussen onze persoonlijke belangen en die van Revolut en haar klanten

Onze mensen

Onze ‘Dream team’-filosofie is eenvoudig: De beste mensen aantrekken, aannemen en behouden, en de voorwaarden creëren om hen in staat te stellen briljante dingen te doen voor onze klanten.

Hoe goed eruit ziet:

 • We handelen met integriteit en houden ons aan de wet
 • We vertrouwen onze mensen omdat we de beste mensen aannemen
 • We behandelen iedereen met vriendelijkheid en respect
 • We promoten een veilige en gezonde werkomgeving
 • We zijn aardig voor mensen
 • We ondersteunen loopbaanontwikkeling
 • We delen onze kennis
 • We moedigen mensen aan om zich uit te spreken
 • We nemen alle arbeidsgerelateerde klachten serieus

Onze gemeenschappen en belanghebbenden

We zetten ons in om een verschil te maken. Om ‘de wereld beter achter te laten dan we haar gevonden hebben’ - of het nu is door onze ecologische voetafdruk te minimaliseren, eerlijke concurrentie te promoten of de gemeenschappen waarin we leven en werken te verbeteren. Bij Revolut erkennen we dat we een belangrijke rol hebben in het ondersteunen van het welzijn op lange termijn van de gemeenschappen die we bedienen.

Hoe goed eruit ziet:

 • We werken samen met overheden en regelgevende instanties om te helpen bij het ontwikkelen van beleidsplannen die onze klanten beschermen
 • We promoten concurrentie door klanten meer keuze, waarde en diensten te bieden
 • We bestrijden financiële criminaliteit en fraude
 • We geven om de impact van onze beslissingen op de maatschappij en het milieu
 • We geven klanten de kans om gemakkelijk in de app te doneren aan goede doelen
 • We zijn transparant in onze zakelijke relaties
 • We begrijpen onze toeleveringsketens

Risicobeheer

Het Enterprise Risk Management Framework van Revolut beschrijft onze aanpak voor het identificeren, meten, bewaken, beperken en rapporteren van risico's. Het beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en vraagt ons allemaal om verantwoordelijk te zijn voor onze acties.

Hoe goed eruit ziet:

 • We beschikken over de vaardigheden en kennis om onze functies competent uit te voeren
 • We begrijpen de compliance regels en wetten die op ons van toepassing zijn
 • We stimuleren verantwoorde en duurzame groei
 • We offeren geen kwaliteit op voor snelheid
 • We zorgen ervoor dat alle medewerkers verplichte trainingsmodules voltooien

Onze aanpak van besluitvorming

We houden rekening met de ethische implicaties van onze beslissingen en handelen alleen als dit gepast is. Stel jezelf deze vragen. Als het antwoord ja is, lijkt de beslissing om verder te gaan gepast. Als het antwoord nee is of niet zeker, zoek dan eerst hulp. Vraag om advies

Stel jezelf deze vragen

 1. 1
  Klantresultaat

  Is mijn beslissing in het belang van onze klanten?

 2. 2
  Eerlijkheid en integriteit

  Zou ik trots zijn op mijn beslissing als het op het nieuws zou komen?

 3. 3
  Naleving van wet- en regelgeving en beleid

  Voldoen mijn acties aan alle wettelijke en regelgevende vereisten?

 4. 4
  Langetermijnvisie

  Zal deze beslissing over vijf jaar nog steeds een goed idee lijken?

Afsluitende gedachten

Martin Gilbert Voorzitter van Revolut

Onze kernwaarden vormen het hart en de ziel van alles wat we doen. Ze leiden ons in goede en slechte tijden en ze moeten de maatstaf zijn waartegen we onszelf als leiders beoordelen. Managers zetten de toon vanaf de top en moeten aantonen dat we de waarden van Revolut leven en ademen. Deze Gedragscode wordt onderschreven door de Raad van Bestuur van Revolut en levert de principes van goed gedrag die we handhaven