Om os

Revolut Banks ledelse

Direktionen i Revolut Bank står for eksekveringen af forretningsstrategien, overvåger Revoluts resultater og træffer beslutninger om den daglige drift. Bestyrelsen er et kollegialt organ, som fører tilsyn med direktionens aktiviteter, godkender selskabets forretningsstrategi og overvåger fremdriften i forbindelse med implementeringen af strategien.

Bestyrelse

Bestyrelse