Vår kultur

Vi tror att alla framgångar hos Revolut beror på två saker: våra kollegor och vår kultur. Vi är övertygade om att extraordinära medarbetare i en främjande kultur ger bättre resultat.

Never Settle

Vi trycker på, tänker om och arbetar ständigt för att komma 10 gånger längre än vad vi är nu. Vi är inte rädda för att vara ambitiösa – och vi letar alltid efter nästa stora grej.

Hör vad Never Settle betyder för oss
 1. 1
  Sikta mot stjärnorna

  Sträva obevekligt efter att bli nummer ett i världen. Leta efter sätt att skaka om, skala och återuppfinna. Kom med idéer som är nya, bättre och unika. Var kreativ – upprepa, förenkla, gå bortom det traditionella. Koppla samman punkter från olika områden, branscher och produkter. Sätt kraftfullt upp ambitiösa, djärva och rationella mål för att vägleda.

 2. 2
  Tänj på gränserna

  Växla ständigt ditt perspektiv. Utmana lösningar från alla vinklar för att få fram det bästa. Använd kritiken för att utvecklas ännu mer. Erkänn och fira dem som utmanar status quo till det bättre. Dra i varje tråd. Möt inte bara frågan, utan gå utöver det som krävs när du löser ett problem och lämna aldrig några lösa trådar.

 3. 3
  Våga ta steget

  Njut av utmaningen, fira framgångar och ha kul. Visa initiativ, inspirera andra. Uppskatta omfattande uppdrag även om de ligger utanför ditt huvudansvar. Dela med dig av optimism och självförtroende. Förbli positiv och energisk när du ställs inför motgångar.

Dream Team

Vi tror att nyckeln till att vinna är att bygga upp mångsidiga, smidiga team av fantastiska go-getters som river murar.

Hör vad Dream Team betyder för oss
 1. 1
  Skepp, skeppskamrater, jag

  Arbeta tillsammans – det är det enda sättet för företaget att gå framåt. Skapa en gemensam vision. Stöd varandra individuellt och professionellt, i alla grupper och avdelningar. Även om det inte finns med i era KPI:er eller mål. Var inkluderande, tillgänglig och intresserad av dina kollegors arbete, särskilt om de behöver din hjälp eller expertis.

 2. 2
  Var radikalt ärlig, direkt och respektfull

  Feedback bör vara nödvändig, tydlig, direkt och professionell. Säg alltid det som behöver sägas. Bygg vidare på den feedback du får. Ta steget, tala ut och uppmuntra andra Revoluters att göra detsamma. Var alltid respektfull. Hitta det bästa tonfallet, den bästa tidpunkten och situationen för att ge feedback.

 3. 3
  Kompromissa aldrig med talang

  Fatta anställningsbeslut med omtanke. Ta dig tid att hitta den som passar perfekt. Kvaliteten och mångfalden hos vår talang definierar våra framgångar. Ge mentorskap, coachning, möjligheter och stöd för att hjälpa ditt team att blomstra. Belöna de bästa. Agera omedelbart mot underprestationer. Övervaka det, sortera det och åtgärda det.

 4. 4
  Led med exempel

  Kavla upp ärmarna och fördjupa dig i arbetet. Lär känna teamet på detaljnivå för att hjälpa alla till framgång. Gör det möjligt för andra att nå sina mål – fira när de har gjort bra ifrån sig och ge beröm när det behövs. Ta ansvar när saker och ting går fel. Arbeta snabbt för att rätta till det.

Think deeper

Vi anser att logik och sunt förnuft är viktigare än allt annat i beslutsfattandet. Vi dyker djupt tills vi når ända ner till atomnivå. Om vi inte vet något så satsar vi, samlar in data och upprepar.

Hör vad Think Deeper betyder för oss
 1. 1
  Börja med "Varför?"

  Tänk efter innan du utför – formulera ditt problem, undersök det. Är det ett verkligt problem? Utmana andra att göra detsamma. Sök efter data som stöd för beslutsfattandet, om data inte finns tillgängliga ska du vara öppen med att du gör en instinktiv rekommendation. Dyk djupt ner till grundorsaken. Lös problemet från de första principerna. Ställ erfarenhet, data och antaganden mot väggen. Fråga alltid: "Är det sant?" och "varför?". Utmana ständigt din analys, kontrollera ditt förnuft, titta från alla vinklar och var beredd att ompröva den föreslagna lösningen eller det ursprungliga problemet.

 2. 2
  Tappa aldrig fokus

  Tänk alltid bortom den aktuella uppgiften och ha en större bild i åtanke. Tänk flera steg framåt. (t.ex. Kommer vår lösning att skapa fler problem? Vad blir nästa problem när vi har löst det här problemet?). Sök efter sätt att skapa skalbara ramar och verktyg för att öka effekten. Undvik analysförlamning så att vi rör oss mot lösningar. Fokusera på resultatet och fortsätt att kontrollera kompassen längs vägen (dvs. är vi fortfarande på väg i rätt riktning?). Om inte, ta mod till dig och börja om från början.

 3. 3
  Var öppen – lyssna, undersök och justera

  Bjud in till kritik och alternativa åsikter för att lösa problem bättre. Ifrågasätt ständigt antaganden i ditt eget tänkande. Följ inte blint ett tidigare överenskommet tillvägagångssätt. Turas om att tala och lyssna. Beakta all feedback oavsett personens titel. Det finns ingen plats för politik i Revolut. Tänk igenom din rekommendation, säg inte ja eller nej för snabbt.

Get it done

Vi tror att idéer är bra, men att genomförande är allt. Det är därför respekt på Revolut kommer från svett och stretch.

Hör vad Get it Done betyder för oss
 1. 1
  Engagera och verkställ

  Ha alltid en attityd som säger "jag kan". Behåll lugnet när du ställs inför utmanande arbete. Ta bort vägspärrar. Förstör murar. Håll ut tills projektet är avslutat. Det är ett måste att slutföra projektet. Och sedan upprepa. Håll dina åtaganden och inge förtroende för din attityd som en "go-getter".

 2. 2
  Agera som en ägare

  Ta ansvar för ditt arbete och de uppgifter som krävs från början till slut. Sök efter svar och lösningar, inte efter ursäkter. Ta på dig fullt ansvar och redovisningsskyldighet utöver din roll eller över förväntan. Vänta inte på vägledning, utan styr själv. Det är aldrig "någon annans jobb eller problem".

Deliver WOW

Vi anser att allt vi gör ska lösa våra kunders behov. För att skapa respekt och inspirera är vi uppmärksamma på varje enskild detalj.

Hör vad Deliver Wow betyder för oss
 1. 1
  Sätt kunderna först

  Sätt dig in i kundens situation (extern eller intern) och förstå hur de använder produkten eller processen, var nyfiken. Fokusera på och tänk igenom varje enskild detalj. Skicka inte ut något om det inte är färdigt, genomtänkt, testat och granskat.

 2. 2
  Håll det enkelt

  Förenkla allting – minimera friktionen för kunden. Spara tid för dina kunder, din chef och dina intressenter. Ta beslut om vad som ska byggas och vad som ska bort. Använd ett språk som är lätt att förstå. Ta fram det väsentliga. Börja med den viktigaste informationen. Skapa en bottenlinje på förhand.