Rīcības kodekss

Mēs vēlamies izgudrot jaunu veidu, kā pasaule attiecas pret naudu. Lai visiem būtu vieglāk, lietderīgāk un izdevīgāk. Mums visiem ir jāpiedalās pasaulē pirmās finanšu superlietotnes izveidē. Šis rīcības kodekss ir izstrādāts, lai pārliecinātos, ka mēs uzvaram pareizā veidā.

Ziņa no izpilddirektora Nika Storonska

Mēs uzskatām, ka izcili cilvēki, kas godīgi strādā kopā, cenšoties panākt augsta līmeņa sasniegumus, ir galvenais, lai nodrošinātu mūsu klientiem tīkamus, pārsteidzošus produktus un pakalpojumus. Un mēs zinām, ka mūsu attieksme vienam pret otru ir izšķiroša, lai gūtu šos panākumus. Mūsu rīcības kodeksā ir noteikti principi, pēc kuriem mums jāvadās ikdienas saskarsmē un pieņemot lēmumus. Jā, tas ir nedaudz formāls, taču tam ir jānodrošina, ka mēs visi darbojamies godīgi un vienmēr ievērojam savu klientu, cilvēku, kopienu un ieinteresēto personu intereses.

Vīzija, vērtības un rīcība

Mūsu vīzija ir izveidot pasaulē pirmo finanšu superlietotni, un, lai to paveiktu, mums ir jāizveido un jāsaglabā izcila Dream Team, kas ir laimīga un apmierināta ar darbu. Mūsu kultūra atspoguļo mūsu vērtības; kur katrs ir atbildīgs par savu rīcību, tiek mudināts izteikties, tiekties pēc izcilības un vienmēr rīkoties pareizi.

Mēs sagaidām, ka visi mūsu darbinieki ievēros mūsu regulatoru noteiktos rīcības noteikumus:

 • Rīkojieties godprātīgi
 • Izturieties pret klientiem godīgi
 • Rīkojieties ar pienācīgām prasmēm, kā arī ar rūpību un centību
 • Esiet atvērti un sadarbojieties ar regulatoriem
 • Tirgū ievērojiet atbilstīgus rīcības standartus

Mūsu pieeja rīcībai

Mūsu reputācija ir balstīta uz mūsu cilvēku un cilvēku, ar kuriem mēs veicam darījumus, uzticību un godīgumu. Uzņēmumā ”Revolut” mēs sagaidām, ka visi mūsu darbinieki ievēros augstākos ētikas un juridiskos standartus, kā tas ir noteikts mūsu globālajā un vietējā politikā un procedūrās. Mēs saglabājam savu reputāciju, vienmēr rīkojoties pareizi.

Galvenie norādījumi ”Revolut” darbiniekiem

 • Politika un procedūras
 • Darbinieku rokasgrāmata
 • Portāls Speak Up
 • Jūsu tiešais vadītājs
 • Riska un atbilstības atbalsta dienests
 • Juridiskā atbalsta dienests

Mūsu klienti

Mūsu klienti vienmēr ir pirmajā vietā. Katrs mūsu radītais produkts un pakalpojums sākas ar viņu, nevis mūsu vajadzībām. Jo, kad mēs patiesi saprotam klientus, mēs varam piedāvāt izcilus produktus, kas palīdz sasniegt labākus rezultātus viņiem un viņu naudai.

Kā izskatās labais?

 • Mūsu rīcībā svarīgākais vienmēr ir klients.
 • Mēs uzklausām un ņemam vērā viņu vajadzības.
 • Mēs izstrādājam produktus tā, lai tie būtu ērti lietojami.
 • Mēs palīdzam klientiem gūt maksimālu labumu no mūsu produktiem un pakalpojumiem.
 • Mēs ar viņiem runājam kā cilvēki, nevis roboti.
 • Mēs atceramies, ka klienti ir īsti cilvēki un ka katrs no viņiem ir unikālā situācijā.
 • Mēs ātri un godīgi atrisinām viņu sūdzības un atbildam uz viņu jautājumiem.
 • Mēs cienām un aizsargājam viņu personas datus un tiesības uz konfidencialitāti.
 • Mēs izvairāmies no jebkādiem konfliktiem starp mūsu personīgajām interesēm un uzņēmuma ”Revolut” un tā klientu interesēm.

Mūsu cilvēki

Mūsu Dream Team izveides filozofija ir vienkārša: piesaistīt, nolīgt un paturēt labākos cilvēkus un radīt apstākļus, kas ļautu viņiem paveikt izcilas lietas mūsu klientu labā.

Kā izskatās labais?

 • Mēs darbojamies godīgi un ievērojam likumu.
 • Mēs uzticamies saviem cilvēkiem, jo pieņemam darbā vislabākos.
 • Mēs pret katru izturamies ar pieklājību un cieņu.
 • Mēs veicinām drošu un veselīgu darba vidi.
 • Mēs esam jauki pret cilvēkiem.
 • Mēs atbalstām karjeras izaugsmi.
 • Mēs dalāmies savās zināšanās.
 • Mēs mudinām cilvēkus izteikties.
 • Mēs nopietni uztveram visas ar nodarbinātību saistītās sūdzības.

Mūsu kopienas un ieinteresētās personas

Mēs esam apņēmušies panākt izmaiņas. Lai “atstātu pasauli labāku, nekā to atradām” — vai nu samazinot mūsu ietekmi uz vidi un veicinot godīgu konkurenci, vai uzlabojot kopienas, kurās dzīvojam un strādājam. Uzņēmumā ”Revolut” mēs atzīstam, ka mums ir svarīga loma to kopienu ilgtermiņa labklājības atbalstīšanā, kurām mēs kalpojam.

Kā izskatās labais?

 • Mēs sadarbojamies ar valdībām un regulatoriem, lai palīdzētu izstrādāt politiku, kas aizsargā mūsu klientus.
 • Mēs veicinām konkurenci, piedāvājot klientiem lielāku izvēli, vērtību un vairāk pakalpojumus.
 • Mēs cīnāmies pret finanšu noziegumiem un krāpšanu.
 • Mums rūp mūsu lēmumu ietekme uz sabiedrību un vidi.
 • Mēs sniedzam klientiem iespēju lietotnē ērti ziedot labdarības organizācijām.
 • Visas mūsu uzņēmuma attiecības ir pārredzamas.
 • Mēs izprotam mūsu piegādes ķēdes.

Risku pārvaldība

”Revolut” uzņēmumu riska pārvaldības sistēma nosaka mūsu pieeju risku identificēšanai, novērtēšanai, uzraudzībai, mazināšanai un ziņošanai par tiem. Tajā ir noteiktas visu iesaistīto personu lomas un pienākumi un izteikts aicinājums visiem būt atbildīgiem par savu rīcību.

Kā izskatās labais?

 • Mums ir prasmes un zināšanas, kas ļauj kompetenti veikt pienākumus.
 • Mēs izprotam atbilstības noteikumus un tiesību aktus, kas attiecas uz mums.
 • Mēs īstenojam atbildīgu un ilgtspējīgu izaugsmi.
 • Mēs neupurējam kvalitāti ātruma dēļ.
 • Mēs nodrošinām, ka visi darbinieki iziet obligātos apmācības posmus.

Mūsu pieeja lēmumu pieņemšanai

Mēs ņemam vērā savu lēmumu ētiskās sekas un rīkojamies tikai tad, ja tas ir pareizi. Uzdodiet sev šos jautājumus. Ja atbilde ir jā, lēmums virzīties uz priekšu šķiet pareizs. Ja atbilde ir nē vai neesat pārliecināts, vispirms meklējiet palīdzību. Lūdziet padomu.

Uzdodiet sev šos jautājumus

 1. 1
  Ietekme uz klientiem

  Vai mans lēmums ir mūsu klientu interesēs?

 2. 2
  Godīgums un darba ētikas ievērošana

  Vai es justos lepns par savu lēmumu, ja par to vēstītu ziņās?

 3. 3
  Atbilstība tiesību aktiem, regulējumiem un politikai

  Vai manas darbības atbilst visām normatīvajām un juridiskajām prasībām?

 4. 4
  Ilgtermiņa vīzija

  Vai šis lēmums pēc pieciem gadiem joprojām šķitīs laba ideja?

Noslēguma vārdi

Martins Gilberts, ”Revolut” priekšsēdētājs

Mūsu pamatvērtības ir sirds un dvēsele visam, ko darām. Tās vada mūs grūtos un labos laikos, un tām būtu jābūt mērauklai, pēc kuras vērtēt sevi kā vadītājus. Vadītāji nosaka toni, un viņiem jāparāda, ka mēs dzīvojam un elpojam saskaņā ar ”Revolut” vērtībām. Šo rīcības kodeksu ir apstiprinājusi ”Revolut” valde, un tajā ir iekļauti mūsu atbalstītie labas rīcības principi.