Lūk, ko mēs darām, lai palīdzētu planētai 🌎

Ilgtspējība uzņēmumā Revolut

Uzņēmumā Revolut mēs mainām veidu, kā cilvēki izmanto un mijiedarbojas ar tehnoloģijām, kā arī veidojam finanšu un labāka dzīvesveida nākotni. Taču uz nākotni orientētam uzņēmumam ir holistiski jāpielāgojas ne tikai ekonomiskajām, bet arī nākotnes, apkārtējās pasaules vides un sociālajām vajadzībām. Tāpēc mūsu uzdevums ir veidot globālo ilgtspējību visam, ko darām uzņēmumā Revolut.

Klimata izmaiņu jautājumu risināšana

Klimata izmaiņas ir realitāte, ar kuru mums visiem jāsaskaras, un mēs visi esam atbildīgi par savu kopienu labklājību un planētas atjaunošanos. Tā kā mēs veidojam pirmo patiesi globālo finanšu superlietotni, mēs vēlamies pārliecināties, ka mēs to darām ilgtspējīgi un ka mūsu klienti kontrolē savu ietekmi uz vidi, cik vien iespējams samazinot mūsu pašu ietekmi. Mēs esam apņēmušies virzīt pārmaiņas un esam lepni, ka 2021. gadā pievienojāmies Tech Zero — iniciatīvai, kas apvieno Lielbritānijas un pasaules tehnoloģiju uzņēmumus, kuri ir gatavi cīnīties ar klimata krīzi, izmantojot tehnoloģijas, datus un zinātni.

Tech Zero

Oglekļa pēdas nospieduma mērīšana

Mēs visus savus pakalpojumus piedāvājam digitāli, un mums nav fizisku filiāļu, kas ļauj ierobežot emisijas daudzumu no mūsu objektu lietošanas. Neskatoties uz to, mūsu regulārās uzņēmējdarbības aktivitātes joprojām veicina klimata izmaiņas, tāpēc mēs sadarbojamies ar Watershed, lai palīdzētu mums reāllaikā izmērīt mūsu oglekļa pēdas nospiedumu, izstrādāt skaidras stratēģijas, lai samazinātu mūsu ietekmi visos mūsu uzņēmējdarbības aspektos un ziņotu par šīm emisijām. Mēs izmērām savu oglekļa pēdas nospiedumu saskaņā ar nozares standartiem, ievērojot siltumnīcefekta gāzu protokolu un savos aprēķinos iekļaujot visas 1., 2. un 3. darbības sfēru emisijas.

Watershed

Oglekļa pēdas nospiedums

Mūsu emisijas

 1. 1
  Darbības sfēra nr. 1

  Tiešās emisijas — mazāk nekā 1% no mūsu oglekļa pēdas nospieduma

 2. 2
  Darbības sfēra nr. 2

  Netiešās emisijas, piemēram, emisijas, kas saistītas ar mūsu iegādātās elektroenerģijas ražošanu — mazāk nekā 3% no mūsu oglekļa pēdas nospieduma

 3. 3
  Darbības sfēra nr. 3

  Mūsu piegādātāju radītās emisijas, kas nav Revolut tiešās emisijas — aptuveni 97% no mūsu oglekļa pēdas nospieduma

Oglekļa pēdas nospieduma sadalījums

Mūsu uzņēmuma neto emisijas 2021. gadā bija 16 833 metriskās tonnas CO2e, kas ir par 8,61% mazāk nekā 2020. gadā

Tālāk ir sniegts mūsu 2021. gada oglekļa pēdas nospieduma sadalījums pa galvenajām kategorijām. Tā kā mūsu uzņēmums joprojām strauji attīstās, mēs vēlamies ikvienam sniegt pārskatāmību par to, kā laika gaitā mainās mūsu darbības efektivitāte. Mēs ziņosim par savu nospiedumu, mērīšanai izmantojot tCO2e uz 1 miljonu GBP ieņēmumiem, un mēs cenšamies samazināt gan mūsu oglekļa pēdas nospiedumu, gan oglekļa pēdas nospiedumu attiecību pret ieņēmumiem. Mūsu 2021. gada oglekļa pēdas nospiedums bija 26tCO2e uz 1 miljonu GBP ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2020. gadu, tas samazinājās par 68%.

CO2e nospiedums pēc kategorijas (2021. g.)

2021. gadā mūsu oglekļa pēdas nospiedums samazinājās par 68%, salīdzinot ar 2020. gadu

• Preces un pakalpojumi ir emisijas, kas saistītas ar precēm un pakalpojumiem, ko pērkam no mūsu pārdevējiem • Produkti ir pakalpojumi, ko piedāvājam saviem klientiem • Biroju konti mūsu biroja telpām visā pasaulē • Darbinieki ilustrē oglekļa pēdas nospiedumu, ko rada darbinieki, kuri strādā no mājām, dodas no mājām uz darbu utt. • Mākonis ir saistīts ar mūsu mākoņdatošanas platformu izmantošanu

Mūsu ietekmes samazināšana

Mēs esam veikuši vairākus pasākumus, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas: • Tika ieviestas skaidras atkritumu apsaimniekošanas procedūras, kas ļauj šķirot un pārstrādāt vispārējos atkritumus dažādās vietās. • Stingra e-atkritumu (jeb nolietoto elektrisko un elektronisko tehnoloģiju) apsaimniekošana; kad vien iespējams, mēs ziedojam vai atjaunojam visas nevajadzīgās elektroniskās iekārtas, kad tās ir nolietotas. Ja to nav iespējams atjaunot vai atkārtoti izmantot, mēs paļaujamies uz uzticama globāla partnera pakalpojumiem, kas pārstrādā e-atkritumus un nodrošina, ka tie netiek nogādāti poligonos. • Mēs esam ieviesuši ilgtspējīgu komandējumu politiku, lai samazinātu un kompensētu ar šādiem komandējumiem saistītās emisijas. • Mūsu Londonas un Viļņas birojos izmantotā enerģija tiek iegūta no 100 % atjaunojamiem avotiem. Paredzam, ka, mums augot, mūsu politika tiks attiecināta arī uz citām jomām. • Lai samazinātu enerģijas patēriņu, esam slēguši vienu Londonas galvenā biroja stāvu. • Visiem Apvienotās Karalistes darbiniekiem ir pieejama arī programma Ar velosipēdu uz darbu, lai veicinātu videi draudzīga transporta izmantošanu.

Programma Ar velosipēdu uz darbu

Sadarbība un ziedojumi

Mēs atvieglojam mūsu klientiem iespēju būt daļai pārmaiņu. Mēs pastāvīgi atbalstām un rīkojam ziedojumu kampaņas NVO un grupām, kas atbalsta klimata izmaiņu apturēšanu, palīdz kara bēgļiem un iestājas par vienlīdzīgām tiesībām visiem. Mēs esam sadarbojušies ar globāliem un vietējiem ilgtspējas labdarības partneriem, piemēram, WWF, Rainforest Alliance vai Open Cages, palīdzot tiem piesaistīt līdzekļus, izmantojot Revolut ziedojumu platformu. Vai zinājāt, ka Revolut klienti ir ziedojuši vairāk nekā 1 miljonu sterliņu mārciņu zaļajām, ilgtspējības un klimata labdarības organizācijām? Un ir jādara vēl daudz!

Izpētīt amatus