Štai ką darome, kad išsaugotume mūsų planetą 🌎

„Revolut“ ir tvarumas

Mes, „Revolut“, keičiame santykį tarp žmonių ir technologijų ir formuojame, kaip ateityje gyvensime ir kaip tvarkysime savo finansus. Bet ateities įmonė turi ir visapusiškai atitikti ateities poreikius – juk svarbu ne tik ekonominiai, bet ir aplinkos bei socialiniai mus supančio pasaulio poreikiai. Taigi siekiame, kad tvarumas būtų visos mūsų – „Revolut“ – veiklos pagrindas.

Kovojame su klimato kaita

Negalime nepaisyti klimato kaitos – kiekvienas iš mūsų atsakome už savo bendruomenę ir už tai, kad mūsų planeta būtų išsaugota. Kadangi kuriame pirmą išties pasaulinę finansų superprogramėlę, norime būti tikri, kad tai darome tvariai, o mūsų klientų poveikis aplinkai yra minimalus. Esame įsipareigoję veikti ir didžiuojamės, kad 2021 m. prisijungėme prie „Tech Zero“ – iniciatyvos, vienijančios Didžiosios Britanijos ir viso pasaulio technologijų įmones, kovojančias su klimato kaitos krize technologijų, duomenų ir mokslo sprendimais.

„Tech Zero“

Matuojame anglies dioksido pėdsaką

Visas paslaugas teikiame skaitmeniniu būdu, neturime fizinių filialų, taigi šia prasme prisidedame prie anglies dioksido išmetalų kiekio mažinimo. Tačiau įprastinė įmonės veikla vis tiek prisideda prie klimato kaitos, todėl bendradarbiaujame su partneriu „Watershed“, kuris padeda išmatuoti mūsų anglies dioksido pėdsaką realiuoju laiku, sukurti aiškią strategiją, kaip sumažinti poveikį kiekvienu įmonės veiklos aspektu, ir sudaryti išmetalų ataskaitą. Matuojame savo anglies dioksido pėdsaką remdamiesi rinkos standartais, laikydamiesi Šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolo ir į skaičiavimus įtraukdami 1, 2 ir 3 sričių išmetalus.

„Watershed“

Anglies dioksido pėdsakas

Mūsų išmetalai

 1. 1

  Pirma sritis

  Tiesioginiai išmetalai – mažiau nei 1 % mūsų pėdsako.

 2. 2

  Antra sritis

  Netiesioginiai išmetalai, pvz., išmetalai, susiję su mūsų perkamos elektros energijos gamyba – mažiau nei 3 % mūsų pėdsako.

 3. 3

  Trečia sritis

  Mūsų tiekėjų išmetalai, kurie iš tikrųjų nėra tiesioginiai „Revolut“ išmetalai – apie 97 % mūsų pėdsako.

Anglies dioksido pėdsako apžvalga

2021 m. grynasis įmonės išmetalų kiekis buvo 16 833 metrinės tonos CO2e, t. y. 8,61 % mažiau nei 2020 m.

Tai 2021 m. anglies dioksido pėdsako, suskirstyto į pagrindines kategorijas, apžvalga. Kadangi įmonė ir toliau sparčiai auga, norime parodyti, kaip kinta mūsų veiklos efektyvumas. Pateiksime ataskaitą apie savo anglies dioksido ekvivalento pėdsaką tonomis, tenkantį 1 mln. £ pajamų, ir sieksime sumažinti tiek anglies dioksido pėdsaką, tiek santykinę pėdsako ir pajamų išraišką. 2021 m. mūsų anglies dioksido ekvivalento pėdsakas buvo 26 tonos 1 mln. £ pajamų. Palyginti su 2020 m., jis sumažėjo daugiau nei 68 %.

Anglies dioksido ekvivalento pėdsakas pagal kategorijas (2021 m.)

2021 m., palyginti su 2020 m., mūsų anglies dioksido pėdsakas sumažėjo 68 %

• Prekės ir paslaugos – išmetalai, susiję su prekėmis ir paslaugomis, kurias perkame iš savo tiekėjų • Produktai – paslaugos, kurias siūlome savo klientams • Biurai – visi mūsų biurai visame pasaulyje • Darbuotojai – pėdsakas, kurį sukuria dirbdami iš namų, vykdami į darbą ar iš jo ir pan. • Debesis – tai susiję su mūsų naudojamomis debesų kompiuterijos platformomis

Mažiname savo poveikį

Ėmėmės konkrečių veiksmų, siekdami sumažinti anglies dioksido pėdsaką: • Turime aiškias atliekų valdymo procedūras, todėl visuose biuruose rūšiuojame ir perdirbame atliekas. • Griežtai kontroliuojame elektronikos atliekas (nebenaudojamą elektros ir elektronikos įrangą): jei tik įmanoma, dovanojame arba atnaujiname bet kokią nereikalingą elektronikos įrangą, kai baigiasi jos eksploatavimo laikas. Jei negalima atnaujinti ar panaudoti pakartotinai, naudodamiesi patikimo partnerio visoje planetoje paslaugomis užtikriname, kad jokia mūsų elektronikos įranga nepatektų į sąvartyną ir būtų tinkamai perdirbta. • 100 % mūsų Londono ir Vilniaus biuruose naudojamos energijos gaunama iš atsinaujinančiųjų išteklių. Plėsdamiesi planuojame tokią praktiką įvesti ir kitose vietose. • Uždarėme vieną mūsų pagrindinio biuro Londone aukštą, kad sumažintume energijos sąnaudas. • Visi mūsų JK darbuotojai turi prieigą prie „Cycle to Work“ programos, skatinančios naudoti aplinkai nekenksmingą transportą.

„Cycle to Work“

Partnerystė ir aukojimas

Mūsų klientai taip pat gali prisidėti prie pokyčio. Nuolat dalyvaujame aukojimo nevyriausybinėms organizacijoms ir grupėms, kurios prisideda prie kovos su klimato kaita, padeda karo pabėgėliams, gina visų lygias teises, kampanijose. Bendradarbiaujame su pasaulio ir vietiniais tvarumo labdaros partneriais, pvz., WWF, „Rainforest Alliance“ ar „Open Cages“, padėdami pritraukti lėšų per „Revolut“ aukojimo platformą. Ar žinai, kad „Revolut“ klientai yra paaukoję daugiau nei 1 mln. £ aplinkosaugos, tvarumo ir klimato organizacijoms? Ir jie tai daro ir toliau!

Peržiūrėti pareigas