Elgesio kodeksas

Mūsų misija – pristatyti pasauliui naują pinigų valdymo principą. Siekiame paprastumo, patogumo ir naudingumo. Mes visi prisidedame prie pirmosios pasaulyje finansų superprogramėlės kūrimo. Elgesio kodeksas užtikrina, kad šio tikslo siekiame tinkamais būdais.

Generalinio direktoriaus Nik Storonsky žodis

Mes tikime, kad talentingi žmonės, drauge dirbantys sąžiningoje ir veiksmingoje aplinkoje, yra svarbiausia grandis tiek kuriant mūsų klientų pamėgtus nuostabius produktus, tiek teikiant paslaugas. Žinome, kad sėkmę lemia mūsų elgesys. Elgesio kodekse yra įtvirtinti principai, kuriais grindžiamas mūsų elgesys ir priimami sprendimai. Nors jis ir formalus, tačiau itin reikalingas siekiant užtikrinti pagarbų bei mūsų klientų, aplinkinių, bendruomenių ir suinteresuotųjų šalių interesus atitinkantį elgesį.

Vizija, vertybės ir elgesys

Mūsų vizija – sukurti pirmą pasaulyje finansų superprogramėlę. Norėdami įgyvendinti šį tikslą, turime suburti ir šūkį „Dream Team“ atitinkančią komandą, sudarytą iš laimingų ir savo profesinius gebėjimus realizuojančių žmonių. Mūsų kultūra atitinka mūsų vertybes. Čia kiekvienas atsako už savo veiksmus, yra padrąsinamas netylėti, siekia tobulumo ir elgiasi teisingai.

Mes tikimės, kad visi mūsų darbuotojai vadovausis reguliavimo institucijų nustatytomis elgesio taisyklėmis:

 • Elkis sąžiningai
 • Siek klientui palankių rezultatų
 • Veik profesionaliai, apdairiai ir stropiai
 • Bendrauk atvirai ir bendradarbiauk su reguliavimo institucijomis
 • Vadovaukis tinkamais elgesio rinkoje standartais

Mūsų požiūris į elgesį

Mūsų reputacija priklauso nuo darbuotojų ir verslo partnerių patikimumo bei sąžiningumo. „Revolut“ tikisi, kad visi darbuotojai laikysis griežčiausių etikos ir teisės standartų, nustatytų įmonės pasaulinėse ir vietos taisyklėse bei procedūrose. Savo reputaciją saugome darydami tai, kas teisinga.

Pagrindinės rekomendacijos „Revolut“ darbuotojams

 • Politika ir procedūros
 • Mokymo medžiaga
 • Darbuotojo vadovas
 • Portalas „Speak Up“
 • Tavo tiesioginis vadovas
 • Rizikos valdymo ir atitikties tarnyba
 • Teisinių paslaugų tarnyba

Mūsų klientai

Klientai mums yra svarbiausi – jie yra mūsų veiklos centre ir skatina mus siekti kuo geresnių rezultatų. Kiekvieną produktą ir paslaugą planuojame ir kuriame atsižvelgdami į jų, o ne į savo poreikius. Tik supratę savo klientų poreikius galime pasiūlyti išskirtinius produktus, padedančius jiems veiksmingiau tvarkyti finansus.

Gero elgesio išraiškos:

 • Klientas mūsų veikloje yra svarbiausias
 • Kuriame produktus, kuriuos būtų lengva naudoti ir kurie atitiktų klientų poreikius
 • Palaikome ryšį su klientais: informuojame juos apie naujus produktus ir paslaugas, svarbias naujienas ar sąlygų pakeitimus
 • Teikiame klientams tikrąją vertę
 • Teikiame naudingą informaciją, kuri atitinka klientų poreikius, yra aiški, sąžininga ir neklaidinanti – taip puoselėjame teigiamą klientų patirtį
 • Teikiame klientams pagalbą, kad jie galėtų naudotis mūsų produktų privalumais
 • Užtikriname, kad naudodamiesi mūsų produktais klientai nesusidurtų su nepagrįstomis kliūtimis
 • Reaguojame greitai, siekiame sparčiai ir teisingai nagrinėti klientų skundus ir užklausas
 • Gerbiame ir saugome klientų asmens duomenis ir teisę į privatumą
 • Vengiame asmeninių interesų ir „Revolut“ bei jos klientų interesų konfliktų

Mūsų darbuotojai

Mūsų „Dream Team“ filosofija paprasta – pritraukti, įdarbinti ir išlaikyti geriausius darbuotojus, ir sudaryti jiems tinkamas sąlygas, leidžiančias mūsų klientams pasiūlyti nuostabius sprendimus.

Gero elgesio išraiškos:

 • Elgiamės garbingai ir laikomės įstatymų
 • Pasitikime savo darbuotojais, nes įdarbiname tik geriausius
 • Su visais elgiamės mandagiai ir pagarbiai
 • Skatiname saugią ir sveiką darbo aplinką
 • Skatiname kilti karjeros laiptais
 • Dalinamės žiniomis
 • Skatiname darbuotojus netylėti
 • Rimtai vertiname visus su darbu susijusius skundus

Mūsų bendruomenės ir suinteresuotosios šalys

Esame įsipareigoję įgyvendinti pokyčius. Po savęs palikti geresnį pasaulį, nei radome, mažinant poveikį aplinkai, skatinant sąžiningą konkurenciją ar gerinant bendruomenes, kuriose gyvename ir dirbame. „Revolut“ pripažįsta, kad jai tenka svarbus vaidmuo prisidedant prie ilgalaikės bendruomenių, kurioms ji tarnauja, gerovės.

Gero elgesio išraiškos:

 • Bendradarbiaujame su vyriausybėmis ir reguliavimo institucijomis, kad padėtume joms formuoti mūsų klientus apsaugančią politiką
 • Skatiname konkurenciją, pasiūlydami klientams didesnį pasirinkimą, vertę ir paslaugas
 • Kovojame su finansiniais nusikaltimais ir sukčiavimu
 • Mums rūpi mūsų sprendimų poveikis visuomenei ir aplinkai
 • Suteikiame klientams galimybę programėlėje lengvai skirti lėšų labdarai
 • Užtikriname visų savo verslo ryšių skaidrumą
 • Suprantame savo tiekimo grandines

Rizikos valdymas

„Revolut“ įmonės rizikos valdymo sistemoje įtvirtinti rizikos nustatymo, vertinimo, stebėsenos, mažinimo ir pranešimo apie ją principai. Joje apibrėžtas kiekvieno dalyvio vaidmuo ir pareigos, ir reikalaujama prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Gero elgesio išraiškos:

 • Turime įgūdžių ir žinių, kad galėtume kompetentingai atlikti savo pareigas
 • Suprantame mums galiojančias atitikties reikalavimams taisykles ir įstatymus
 • Skatiname atsakingą ir tvarų vystymąsi
 • Neaukojame kokybės dėl greičio
 • Užtikriname, kad visi darbuotojai būtų apmokyti pagal privalomus modulius

Mūsų požiūris į sprendimų priėmimą

Mes pasveriame moralines savo sprendimų pasekmes ir imamės veiksmų įvertinę jų poreikį. Užduok sau toliau pateiktus klausimus. Jeigu atsakymas teigiamas, sprendimas veikti yra tinkamas. Jeigu atsakymas neigiamas arba neaiškus, pirma kreipkis pagalbos bei prašyk patarimo.

Užduok sau šiuos klausimus

 1. 1

  Poveikis klientui

  Ar mano priimtas sprendimas bus palankus klientui?

 2. 2

  Sąžiningumas ir dorumas

  Ar didžiuočiausi savo sprendimu, jeigu apie jį būtų pranešta žiniasklaidoje?

 3. 3

  Atitiktis įstatymams, kitiems teisėms aktams ir taisyklėms

  Ar mano veiksmai atitinka visus reguliavimo ir teisinius reikalavimus?

 4. 4

  Ilgalaikė vizija

  Ar šis sprendimas atrodys tinkamas po penkerių metų?

Baigiamoji dalis

Martin Gilbert, „Revolut“ valdybos pirmininkas

Visa bendrovės veikla grindžiama mūsų kertinėmis vertybėmis. Jomis vadovaujamės ir sudėtingomis, ir sėkmės akimirkomis. Jos turi būti ta matavimo priemonė, kuri padėtų mums vertinti savo lyderystę. Vadovai rodo pavyzdį ir jų elgesys turi atspindėti „Revolut“ vertybes. Šiame elgesio kodekse, kurį patvirtino „Revolut“ valdyba, nustatyti mūsų puoselėjami tinkamo elgesio principai.