Mūsų kultūra

Tikime, kad „Revolut“ sėkmę lemia du dalykai: mūsų žmonės ir kultūra. Tikime, kad gabūs žmonės, esant tinkamoms sąlygoms, pasieks geriausių rezultatų.

„Never Settle“

Vis stengiamės, permąstome, perdarome savo darbą, kad rezultatas būtų dešimteriopai geresnis. Nebijome būti drąsūs – mūsų siekiai visada dideli.

Ką mums reiškia „Never Settle“
 1. 1

  Turėk plačiausius užmojus

  Siek tobulumo. Ieškok, kaip sugriauti, išplėsti ir iš naujo išrasti esamas sistemas. Siūlyk naujas, geresnes ir unikalias idėjas. Dirbk kūrybiškai – perkurk, supaprastink, perženk tradicines ribas. Sujunk nesujungiamas sritis, šakas ir produktus. Drąsiai kelk ryžtingus, drąsius, racionalius tikslus ir siek jų.

 2. 2

  Plėsk ribas

  Nuolat keisk požiūrio kampą. Visapusiškai analizuok sprendimus, kad rastum patį geriausią. Priimk kritiką, kad pasiektum dar daugiau. Pasidžiauk tais, kurių metami iššūkiai atneša naudingų pokyčių. Tikrink viską, kuo abejoji. Nesitenkink vien atlikta užduotimi – padaryk gerokai daugiau, kad problema būtų išspręsta.

 3. 3

  Nerk drąsiai

  Mėgaukis iššūkiais, džiaukis pasiekimais ir tegul būna smagu. Imkis iniciatyvos ir įkvėpk kitus. Noriai imkis sudėtingų užduočių, net jei jos ir nėra tavo pagrindinis darbas. Skleisk optimizmą ir pasitikėjimą. Išlaikyk pozityvų nusiteikimą ir energiją, kai susiduri su kliūtimis.

„Dream Team“

Tikime, kad įmonės sėkmę lemia gabių ir iniciatyvių žmonių komandos, pasižyminčios įvairove ir griaunančios bet kokias kliūtis.

Ką mums reiškia „Dream Team“
 1. 1

  Tavo laivas, tavo bendrakeleiviai ir tu

  Dirbk kartu su kitais – tik taip galime žengti pirmyn. Dalinkis bendra vizija. Padėk kitiems – kaip žmogus ar kaip profesionalas. Ir nesvarbu, kokia tai komanda ar skyrius – padėk, net jei visai neprivalai. Būk kartu, neatsiribok, domėkis kolegų darbu, ypač jei reikia tavo pagalbos ar žinių.

 2. 2

  Sąžiningumas, atvirumas, pagarba – be jokių išlygų

  Grįžtamasis ryšys turi būti prasmingas, aiškus, pateikiamas tiesiogiai ir profesionaliai. Visada pasakyk tai, ką reikia. Įsiklausyk į atsiliepimus ir tobulėk. Imkis iniciatyvos, nebijok kalbėti, skatink kitus elgtis taip pat. Visada gerbk kitus. Grįžtamajam ryšiui pateikti rask tinkamiausią būdą, laiką ir situaciją.

 3. 3

  Tik tikras talentas

  Apgalvotai priimk įdarbinimo sprendimus. Neskubėk ir rask patį tinkamiausią žmogų. Žmonių įvairovė ir talentas – mūsų raktas į sėkmę. Mokyk, ugdyk, leisk atsiskleisti ir padėk, kad tavo komanda klestėtų. Apdovanok geriausius. Iškart imkis priemonių dėl prastų rezultatų. Stebėk juos, nustatyk priežastis ir pasirūpink, kad tai būtų ištaisyta.

 4. 4

  Rodyk pavyzdį

  Atsiraitok rankoves ir kibk į darbą. Susipažink su visais, net smulkiausiais komandos darbo niuansais, kad padėtum kiekvienam rasti kelią į sėkmę. Padėk žmonėms siekti tikslų – pagirk kiekvieną, kuriam gerai sekasi. Prisiimk atsakomybę, jei kas nepavyksta. Veik greitai, kad klaidos būtų ištaisytos.

„Think Deeper“

Tikime, kad priimant sprendimus svarbiausia logika, racionalumas ir sveikas protas. Gilinamės iki mažiausių smulkmenų. Jei kažko nežinome, darome prielaidas, renkame duomenis ir kartojame iš naujo.

Ką mums reiškia „Think Deeper“
 1. 1

  Pradėk nuo klausimo „Kodėl?“

  Gerai pamąstyk ir tik tada veik – suformuluok problemą ir įsigilink į ją. Ar tai tikra problema? Ragink kitus daryti tą patį. Ieškok duomenų, kurie padėtų, o jei duomenų nėra, neslėpk, kad tai tavo intuicija pagrįsta rekomendacija. Gilinkis į pagrindinę priežastį. Vis grįžk prie esmės. Abejok patirtimi, duomenimis ir prielaidomis. Visada klausk „Ar tai tiesa?“ ir „Kodėl?“. Nuolat abejok savo analize, intuicija, žvelk iš įvairių kampų, pasiruošk bet kada persvarstyti siūlomą sprendimą ar pradinę problemą.

 2. 2

  Nepamiršk bendros krypties

  Mąstyk plačiau – ne tik apie konkrečią užduotį. Būk keliais žingsniais į priekį. (Pavyzdžiui, ar sprendimas nesukels kitų problemų? Kai išspręsime šią, kokia lauks kita problema?) Ieškok, kaip kurti plečiamas sistemas ir priemones, kad poveikis būtų didesnis. Neužstrik analizėse, kad sprendimas neliktų nepriimtas. Susikoncentruok į rezultatą, jo siek ir vis pasitikrink, ar nepamiršai bendros krypties. Jei, deja, taip – rask drąsos pradėti viską iš naujo.

 3. 3

  Priimk kitą nuomonę – klausykis, išbandyk, koreguok

  Nevenk kritikos ir kitos nuomonės, kad sėkmingai spręstum problemas. Nuolat permąstyk daromas prielaidas. Aklai nesilaikyk jokio ankstesnio požiūrio. Kalbėk ir klausykis. Atsižvelk į bet kurio darbuotojo nuomonę. Čia, „Revolut“, nėra vietos politikai. Apgalvok savo rekomendaciją, nepriimk teigiamo ar neigiamo sprendimo skubotai.

„Get It Done“

Tikime, kad idėjos – puiku, bet svarbiausia, kaip jos įgyvendinamos. Štai kodėl „Revolut“ vertinamas atkaklus darbas ir pastangos.

Ką mums reiškia „Get it Done“
 1. 1

  Įsipareigok ir veik

  Laikykis požiūrio, kad viskas įmanoma. Neprarask pusiausvyros, kai tenka dirbti sudėtingą darbą. Naikink kliūtis. Griauk sienas. Dirbk iš visų jėgų, kol projektas bus baigtas. Turi jį užbaigti. O tada imkis naujo. Vykdyk įsipareigojimus ir savo iniciatyvumu kurk kitų pasitikėjimą.

 2. 2

  Prisiimk atsakomybę

  Imkis darbo ir užduočių, kuriuos reikia atlikti iki galo. Ieškok ne pasiteisinimų, o atsakymų ir sprendimų. Prisiimk visišką atsakomybę ir atskaitomybę už tai, ką darai, ir viršyk lūkesčius. Nelauk nurodymų, imkis iniciatyvos. Čia nėra „ne mano darbų ar problemų“.

„Deliver wow“

Tikime, kad visa, ką darome, yra dėl mūsų klientų. Kad juos sužavėtume ir įkvėptume, dėmesį skiriame kiekvienai detalei.

Ką mums reiškia „Deliver WOW“
 1. 1

  Svarbiausia – klientas

  Stenkis žvelgti kliento (išorės ar vidaus) akimis ir suprasti, kaip jis naudojasi produktu ar procesu. Išlaikyk smalsumą. Kreipk dėmesį į menkiausias detales. Darbas baigtas, kai viskas atlikta, išbandyta, patikrinta ir peržiūrėta.

 2. 2

  Jei tik įmanoma – supaprastink

  Supaprastink procesus – siek kuo didesnio patogumo klientams. Taupyk klientų, vadovo ir kitų žmonių laiką. Nustatyk, ką verta tęsti, ką reikia nutraukti. Kalbėk lengvai suprantama kalba. Netuščiažodžiauk ir eik prie reikalo. Iš anksto pateik pagrindinę informaciją.