Pinigų pervedimas į užsienį

Kainų palyginimo atsakomybės ribojimas

Mūsų kainų palyginimo priemonė palygina bendras „Revolut“ tarptautinio pervedimo siuntimo išlaidas su panašių teikėjų (toliau – teikėjai) kainomis. Bendra kaina reiškia visą sumą, kurią reikia sumokėti norint išsiųsti pervedimą, įskaitant bet kokį valiutos keitimo kursą ir pervedimo mokestį. Kainų palyginimo priemonėje pateikta informacija apima atvejus, kai pinigai siunčiami gavėjo šalies nacionaline valiuta, ir neapima pervedimų „Revolut“ klientams.

Kokia yra pervedimo kaina?

Pervedimo kainą galima suskaidyti į dvi dalis: valiutos keitimo kursą ir pervedimo mokestį: ● Valiutos keitimo kursas. Tarptautinis pinigų siuntimas paprastai susijęs su dviem valiutomis: valiuta, kuri naudojama sumokėti už pervedimą, ir valiuta, kuria pervedimą gauna gavėjas. Dėl šios priežasties tarptautiniai pervedimai paprastai apima valiutos keitimo kursus. Skirtumas tarp valiutos keitimo kurso ir rinkos kurso (pvz., to, kokį matai „Google“) yra vadinamas antkainiu. Kai kurie paslaugos teikėjai šį antkainį aiškiai nurodo greta valiutos keitimo kurso, o kiti jį įtraukia į valiutos keitimo kursą. ● Pervedimo mokestis. Tai kaina, kurią paslaugos teikėjas ima iš tavęs už pinigų siuntimą po to, kai atliekami visi valiutos keitimai. Paprastai tai yra fiksuoto mokesčio ir kintamo mokesčio, priklausančio nuo pervedimo sumos, derinys. Be palyginimo lentelėje nurodytų mokesčių, gaunantysis bankas arba bankai korespondentai už tarptautinius pervedimus gali taikyti savo mokesčius. Šie mokesčiai į palyginimo lentelę neįtraukti, nes mes jų nematome.

Kaip renkami kainų palyginimo duomenys?

Paslaugos teikėjų duomenys imami tiesiai iš jų interneto svetainių renkant viešai prieinamas pervedimų išlaidas arba naudojantis jų perlaidų paslaugomis, tarsi būtume klientai. Nerenkame duomenų apie tikslias sumas, bet renkame duomenis naudodami skirtingas pervedimo sumos ribas siuntėjo valiuta. Jei kaip siuntėjo valiutos pavyzdį imtume GBP valiutą, renkame duomenis apie tokias sumas: 100 £, 500 £, 1 000 £, 2 500 £, 5 000 £, 25 000 £*. * Ne visi paslaugos teikėjai leidžia pervesti 25 000 £. Tokiu atveju renkame duomenis apie tokias sumas, kurios yra artimiausios maksimaliai paslaugos teikėjo leidžiamai vertei (pvz., 7 000 £, 7 600 £, 15 000 £, 15 500 £, 16 000 £). ● Valiutos keitimo kursas. Rinkdami duomenis apskaičiuojame paslaugos teikėjų tau siūlomų valiutos keitimo kursų ir rinkos valiutos keitimo kurso procentinį skirtumą, vadinamą antkainiu. Pvz., jei duomenų rinkimo metu rinkos valiutos keitimo kursas keičiant GBP į EUR yra 1,2, o paslaugos teikėjo valiutos keitimo kursas yra 1,1, tada antkainis yra (1,2 – 1,1) / 1,2 = 0,08. Vėliau, kai naudojiesi mūsų kainų palyginimo priemone, mes vėl patikriname rinkos kursą ir vertiname valiutos keitimo kursą, kurį paslaugos teikėjai tau tuo metu siūlytų, naudodamiesi procentiniu skirtumu. Pvz., jei tuo metu, kai naudojiesi kainų palyginimo priemone, rinkos valiutos keitimo kursas keičiant GBP į EUR yra 1,1, o atitinkamo paslaugos teikėjo antkainis yra 0,08, mes vertinsime, kad paslaugos teikėjo valiutos keitimo kursas yra 1,1 * (1 – 0,08) = 1,01. Kad apskaičiuodami valiutos keitimo kursą būtume sąžiningi paslaugos teikėjų atžvilgiu, naudojame duomenis, surinktus pagal aukščiausią ribą, kuri atitinka tavo pervedimo sumą. Pavyzdžiui, jei siunti 600 £, o mes surinkome 100 £, 500 £ ir 1 000 £ duomenis, naudosime 1 000 £ ribą. Taip darome todėl, kad mokesčiai priklausomai nuo siunčiamos sumos neretai skiriasi: paprastai kuo didesnė pervedimo vertė, tuo mažesnis mokestis. ● Pervedimo mokestis. Norėdami apskaičiuoti paslaugos teikėjų pervedimo mokestį, imame pervedimo mokestį už kiekvieną ribą, nustatome, ar tarp jų yra skirtumas, ir, jei taip, darome prielaidą, kad skirtumas paskirstomas tolygiai tarp dviejų ribų. Pavyzdžiui, jei siunti 750 £ ir mes surinkome 10 £ mokestį už 500 £ ribą ir 20 £ mokestį už 1 000 £ ribą tam tikram paslaugos teikėjui, apskaičiuotas paslaugos teikėjo mokestis bus 15 £. Pervedimo mokesčiai suapvalinami iki antro skaičiaus po kablelio. Stengiamės užtikrinti mūsų valdiklyje esančios informacijos tikslumą ir patikimumą ir ją reguliariai (paprastai kasdien) atnaujiname. Tačiau ji nėra atnaujinama realiuoju laiku, todėl negalime garantuoti, kad joje esanti informacija bet kuriuo metu yra tiksli, išsami ar naujausia. Dėl šios priežasties ir dėl to, kad duomenis renkame naudodami ribines vertes, o ne tikslias sumas, bendra kaina, kurią matai mūsų palyginimo lentelėje, gali šiek tiek skirtis nuo kainos, nurodytos paslaugos teikėjo svetainėje (būti didesnė arba mažesnė). Šiame puslapyje pateiktas turinys yra informacinio pobūdžio ir neturi būti laikomas patarimu finansiniais klausimais. Jeigu turi klausimų, susijusių su tavo asmeninėmis aplinkybėmis, susisiek su profesionaliu ir nepriklausomu specialistu. „Revolut“ neteikia konsultacijų finansiniais klausimais.