Pracovná kultúra

V Revolute veríme, že za všetky úspechy vďačíme dvom veciam: našim ľuďom a našim hodnotám. Veríme, že nadaní ľudia pracujúci v skvelom prostredí dosiahnu tie najlepšie výsledky.

Never Settle

Neustále sa snažíme posúvať, prehodnocovať a prepracovávať, aby sme sa dostali 10-krát ďalej, než sme teraz. Nebojíme sa mať ambície a vždy hľadáme tú ďalšiu veľkú vec.

Pozrite sa, čo pre nás znamená Never Settle
 1. 1

  Do nekonečna a ešte ďalej

  Nikdy nepoľavte a vytrvalo sa snažte stať sa svetovou jednotkou. Hľadajte spôsoby, ako nastoliť zmeny, rozširovať pôsobenie a objavovať nové možnosti. Nešetrite novými, lepšími a výnimočnými nápadmi. Nebráňte sa kreativite, opakujte, zjednodušujte, prekračujte hranice tradičného myslenia. Prepájajte súvislosti z rôznych oblastí, odvetví a produktov. Na ceste k úspechu sa nechajte viesť ambicióznymi, odvážnymi a racionálnymi cieľmi.

 2. 2

  Prepíšte zaužívané definície

  Neustále meňte uhol pohľadu. Preskúmajte riešenia zo všetkých strán, aby bol výsledok dokonalý. Bežte v ústrety kritike, pomôže vám posunúť sa ešte ďalej. Nechajte sa inšpirovať tými, ktorí spochybňujú status quo pre dobro veci. Ťahajte za každý povraz. Pri riešení problému nehľaďte len na to, čo je nevyhnutné, ale nazrite nad rámec možností a nikdy nenechávajte nič dokončené len naoko.

 3. 3

  Vyhrňte si rukávy a pustite sa do toho

  Chopte sa každej výzvy, oslavujte úspechy a bavte sa. Prejavte iniciatívu a inšpirujte aj ostatných. Pustite sa s entuziazmom do náročných úloh, aj keď nepatria medzi vaše hlavné povinnosti. Nakazte svojím optimizmom a sebadôverou aj druhých. Nestrácajte pozitívnu náladu a energiu ani v menej príjemných situáciách.

Dream Team

Veríme, že kľúčom k úspechu je budovanie rôznorodých, efektívnych a flexibilných tímov plných priebojných ľudí, ktorí búrajú bariéry.

Pozrite sa, čo pre nás znamená Dream Team
 1. 1

  Spolu na jednej palube

  Vždy ťahajte za jeden povraz. Len tak sa môže spoločnosť posunúť dopredu. Riaďte sa spoločnou víziou. Podporujte sa navzájom individuálne aj profesionálne, naprieč tímami a oddeleniami, hoci to nie je vaším priamym cieľom alebo neprilepší KPI. Zahŕňajte všetkých, bez výnimky, a zaujímajte sa o prácu svojich kolegov, najmä ak potrebujú vašu pomoc alebo odborné znalosti.

 2. 2

  Úprimnosť, priamosť a úcta bez kompromisov

  Spätná väzba je nevyhnutná. Mala by byť jasná, priama a profesionálna. Zakaždým povedzte to, čo by malo zaznieť. Následne vychádzajte z toho, ako vás ohodnotili ostatní. Vystúpte z radu, prejavte sa a motivujte k tomu aj ostatných Revoluťákov. Zvoľte ten najlepší spôsob komunikácie, čas a správny moment na poskytnutie úctivej spätnej väzby.

 3. 3

  Nikdy nerobte ústupky na úkor talentu

  O prijatí do zamestnania rozhodujte s rozvahou. Vyhraďte si čas na to, aby ste dokázali nájsť ideálneho kandidáta. Kvalita a rozmanitosť talentov v spoločnosti predurčujú naše úspechy. Poskytujte mentorovanie, koučovanie, príležitosti a dostatočnú podporu, aby sa vášmu tímu darilo. Tých najlepších nezabudnite aj patrične odmeniť. Okamžite reagujte na nedostatočné výsledky. Pozorujte ich, definujte a napravte.

 4. 4

  Buďte tým najlepším príkladom

  Vyhrňte si rukávy a pustite sa do práce. Spoznajte úlohy svojho tímu spredu, zozadu, zhora, zdola aj diagonálne. Každého člena tak budete vedieť doviesť k úspechom. Umožnite ostatným dosiahnuť svoje ciele. Oslavujte spoločne, keď sa im darí a oceňujte ich vždy, keď si to zaslúžia. Prevezmite zodpovednosť, keď sa niečo nepodarí. Popracujte však na tom, aby ste to rýchlo napravili.

Think Deeper

Veríme, že logika, zdravý úsudok a triezvy rozum majú pri rozhodovaní najväčšiu váhu. Dokážeme sa poriadne hlboko zahryznúť až k jadru. Ak si nevieme s niečím rady, tipneme si, zozbierame údaje a pokúsime sa znova.

Pozrite sa, čo pre nás znamená Think Deeper
 1. 1

  Začnite otázkou „PREČO?“

  Pred tým, než sa vrhnete do samotnej roboty, problém so svojimi kolegami najskôr dôkladne preskúmajte a definujte. Je to naozaj problém? Svoje tvrdenia nezabudnite podložiť faktami alebo otvorene priznajte, že pri rozhodovaní vychádzate z vlastnej intuície. Dopracujte sa až ku koreňu príčiny. Spochybňujte skúsenosti, údaje a predpoklady. Vždy sa pýtajte: „Je to pravda?“ a „Prečo?“. Neustále preverujte vlastnú analýzu, uistite sa, že dáva druhým zmysel, skúmajte veci z každého uhla pohľadu a prehodnoťte navrhované riešenia alebo počiatočný problém.

 2. 2

  Svoj cieľ majte vždy na zreteli

  Na úlohy hľaďte vždy v širšom kontexte. Buďte o niekoľko krokov vpred. (Zamyslite sa nad otázkami ako: „Vznikne v dôsledku nášho riešenia viac problémov? alebo „Aký bude ďalší problém, keď vyriešime tento?“). Hľadajte spôsoby, ako vytvoriť škálovateľné rámce a nástroje pre zvýšenie vplyvu. Vyhnite sa paralýze z analýzy, ktorá by vám bránila v dosahovaní riešení. Zamerajte sa na výsledok a nevybočujte z cesty. V prípade, že ste stratili správny smer, nebojte sa začať znova od začiatku.

 3. 3

  Otvorená myseľ – počúvať, skúmať, prispôsobovať sa

  Na rýchlejšie riešenie problémov je dôležité vedieť prijať aj prípadnú kritiku. Miesto slepého nasledovania vopred dohodnutých prístupov je lepšie mať otvorenú myseľ novým nápadom a zohľadniť aj názory druhých. K efektívnej komunikácii však nepochybne patrí aj umenie počúvať a vziať do úvahy každého spätnú väzbu bez ohľadu na titul osoby. V Revolute nie je miesto pre politiku. Svoje návrhy dôkladne zvážte. Rýchle „áno“ alebo „nie“ sa nemusí vždy vyplatiť.

Get it Done

Dobrých nápadov nikdy nie je dosť, ale ich zrealizovanie je pre nás dôležitejšie. Rešpekt v Revolute preto pramení zo správneho nasadenia a svedomitej práce.

Pozrite sa, čo pre nás znamená Get it Done
 1. 1

  Záväzok a realizácia

  Akoby ste nepoznali slovo „nemožné“. K náročným úlohám pristupujte stále s rozvahou. Odstráňte prípadné prekážky. Odbúrajte steny. Vytrvalo pracujte až do samého konca. A tak stále dookola. Stojte si za slovom, plňte si záväzky, budujte dôveru a majte cieľavedomý prístup.

 2. 2

  Zodpovednosť nadovšetko

  Majte svoju prácu a súvisiace úlohy pevne v rukách od ich úplného začiatku až do konca. Hľadajte odpovede a riešenia, nie výhovorky. Prevezmite plnú zodpovednosť a zaručte sa za výsledok nad rámec svojich úloh a očakávaní. Nečakajte na usmernenie, vytýčte si svoj vlastný smer. Nikdy to nie je „práca alebo problém niekoho iného.“

Deliver Wow

Veríme, že všetko, čo robíme, by malo pokryť potreby našich zákazníkov. Našej pozornosti neunikne žiaden detail, vďaka čomu sa môžeme pýšiť výsledným wow efektom a inšpiratívnymi produktami.

Pozrite sa, čo pre nás znamená Deliver Wow
 1. 1

  Zákazníci na prvom mieste

  Vžite sa do situácie zákazníka (externého alebo interného) a snažte sa pochopiť, ako používa daný produkt alebo proces. Prebuďte svoju zvedavosť. Zamerajte sa na každý jeden detail a dobre ho premyslite. Neprezentujte žiaden produkt, kým nie je pripravený, nemá vychytané všetky muchy, nie je testovaný a skontrolovaný.

 2. 2

  Vezmite to po lopate

  V jednoduchosti je krása. Snažte sa zákazníkovi veci vždy zjednodušovať. Ušetríte tak čas nielen samotným zákazníkom, ale aj manažérom a všetkým zúčastneným stranám. Uvážene rozhodujte o tom, čo sa oplatí ďalej rozvíjať a čo naopak zavesiť na klinec. Používajte jazyk, ktorému každý ľahko porozumie. Komunikujte to, čo je podstatné a na začiatku uvádzajte tie najdôležitejšie informácie. Držte sa pravidla: „pointa vždy na úvod“.