Rozmanitosť a inklúzia

Naším cieľom v Revolute je mnohonásobne zjednodušiť správu peňazí a postarať sa o to, aby bola užitočnejšia a príjemnejšia pre všetkých, a to každý deň. Dosiahnuť to môžeme len vtedy, keď budú naši zamestnanci reprezentovať rozmanitosť našich zákazníkov.

Pracovné prostredie

Len vďaka rozmanitým talentom z celého sveta a inkluzívnemu pracovisku sme získali zručnosti, schopnosti a kreativitu, ktoré potrebujeme pri tvorbe výnimočných a inovatívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov. Sme pevne presvedčení, že iba v inkluzívnom pracovnom prostredí môžu naši zamestnanci naplno využívať svoj potenciál a poskytnúť našim zákazníkom výnimočné služby. Nechceme, aby skúsenosti našich zamestnancov vyšli nazmar, a tak sa ich neustále snažíme zahrnúť do nášho procesu rozhodovania, ktorý môžu ovplyvňovať a tvarovať. Všetkým zamestnancom ponúkame rovnaké príležitosti. Zamestnávame, školíme a povyšujeme ich na základe jednotlivých schopností a zručností.

Neustále inovácie

Spolupracujeme s rozmanitými komunitnými organizáciami a akademickými inštitúciami, vďaka čomu vytvárame prepojenia medzi členmi, študentmi a absolventmi rôznorodého pôvodu a z celého sveta. Neprestávame inovovať a podporovať skvelé nápady, nech vznikli kdekoľvek. V Revolute neustále zvyšujeme úroveň rozmanitosti, inklúzie a spolupatričnosti.

Spoločenstvá

Naše hodnoty

V Revolute veríme, že za všetky úspechy vďačíme dvom veciam: našim ľuďom a našim hodnotám. Veríme, že nadaní ľudia pracujúci v skvelom prostredí dosiahnu tie najlepšie výsledky.

Spoznajte naše hodnoty

Never Settle, Think Deeper, Get it Done, Dream Team a Deliver Wow

Prečítajte si viac o našich hodnotách
 1. Get It Done

  Dobrých nápadov nikdy nie je dosť, ale ich zrealizovanie je pre nás dôležitejšie. Rešpekt v Revolute preto pramení zo správneho nasadenia a svedomitej práce.

 2. Deliver WOW

  Baví nás vytvárať skvelé produkty a robiť tak radosť našim zákazníkom.

 3. Dream team

  Veríme, že kľúčom k úspechu je budovanie rôznorodých, efektívnych a flexibilných tímov plných priebojných ľudí, ktorí búrajú bariéry.

 4. Never Settle

  Neustále sa snažíme posúvať, prehodnocovať a prepracovávať, aby sme sa dostali 10-krát ďalej, než sme teraz. Nebojíme sa mať ambície a vždy hľadáme tú ďalšiu veľkú vec.

 5. Think deeper

  Veríme, že logika, zdravý úsudok a triezvy rozum majú pri rozhodovaní najväčšiu váhu. Dokážeme sa poriadne hlboko zahryznúť až k jadru. Ak si nevieme s niečím rady, tipneme si, zozbierame údaje a pokúsime sa znova.

Preskúmať Revolut Insider

Kariéra

Pozrite si otvorené pozície na pobočkách Revolutu po celom svete

Pozrite si otvorené pozície
Berlín
Singapur
New York
Londýn