Platobné odkazy

Prijímajte platby rýchlo a jednoducho

Vďaka platobným odkazom môžete obvykle prijať až 50 % platieb do 25 minút.

Prijímajte platby okamžite. Je to také jednoduché

Začnite prijímať platby za pár sekúnd bez potreby webových stránok či programovania. Stačí vytvoriť platobný odkaz a prostriedky budete mať rýchlo na účte.

Zaregistrovať sa za pár minút

Zákazníci vám môžu zaplatiť za pár sekúnd

Pošlite svoj platobný odkaz prostredníctvom e-mailu, SMS správy alebo faktúry komukoľvek a odkiaľkoľvek. Zákazníci si môžu vybrať z množstva platobných možností. Platiť bezpečne ešte nikdy nebolo také jednoduché.

Zaregistrovať sa za pár minút

Pristupujte k svojim ťažko zarobeným peniazom rýchlejšie

Obvykle až 50 % platieb sa vám pripíše na účet už do 25 minút. K svojim zarobeným peniazom tak máte prístup bez zbytočného čakania.

Zaregistrovať sa za pár minút

Požadovanie platieb so všetkými výhodami Revolutu

Získajte zo zarobených peňazí viac vďaka nízkym poplatkom, majte k svojim prostriedkom rýchlejší prístup a prijímajte platby ako doma. A to všetko na jednom mieste s Revolutom Business.

Preskúmať Prijímanie platieb

Získajte zo zarobených peňazí viac

Podnikajte s ľahkosťou vďaka jednoduchému prijímaniu platieb a ďalším službám

Inteligentnejšie faktúry

Viac o faktúrach

Vytvorte si vlastné prostredie pokladne pomocou rozhrania API pre obchodníkov

Viac o rozhraní API pre obchodníkov

Na čo ešte čakáte?

Zjednodušenie globálnych platieb ešte dnes