Warunki promocji

Regulamin promocji "Zarejestruj się"

Proszę przewiń w dół, aby przeczytać warunki wszystkich obowiązujących promocji.


Revolut x Bracia Kacperczyk


Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut x Bracia Kacperczyk („Promocja”), Revolut oferuje potencjalnym klientom możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy i otrzymania nagrody pieniężnej, czyli 50 zł w formie nagrody pieniężnej, którą możesz wykorzystać na dowolne płatności kartą fizyczną lub wirtualną Revolut (“Nagroda pieniężna”). Dostęp do 50 zł uzyskasz po dokonaniu pierwszej transakcji na kwotę minimum 50 zł przy użyciu fizycznej lub wirtualnej karty Revolut.

Aby otrzymać Nagrodę pieniężną należy zarejestrować się w celu założenia konta w Revolut poprzez unikalny link opublikowany w opisie i przypiętym komentarzu filmu na kanale https://www.youtube.com/@sbm_label/ w okresie od 16 maja do 20 czerwca 2023 roku ("Okres Promocji").

Niniejszy regulamin (“Regulamin Promocji") określa warunki Promocji, jesteś zobowiązany przestrzegać Regulaminu Promocji, a także warunków obowiązujących w odniesieniu do Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.

Promocja jest odrębna, ale powiązana z konkursem "Wygraj płytę Braci Kacperczyk" organizowanym przez SBM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ("Konkurs"). Warunki udziału w Konkursie dostępne są na stronie https://gethero.pl/BraciaKacperczykkonkurs/.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w Promocji, musisz:

 • mieszkać pod adresem zamieszkania w Polsce oraz
 • otrzymać informację o tej Promocji od Braci Kacperczyk, na kanale https://www.youtube.com/@sbm_label/, dzięki czemu możesz wykonać poniższe kroki, aby skorzystać z Promocji.

Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknąć w unikatowy link opublikowany w opisie i przypiętym komentarzu filmu na kanale https://www.youtube.com/@sbm_label/ - link ten przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnij formularz procedury “KYC” (Poznaj swojego klienta) przed zakończeniem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już konto osobiste Revolut, nie możesz skorzystać z tej Promocji.
 • Pomyślnie zakończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w Polsce, bez ograniczeń na koncie, przed końcem Okresu Promocji.


Musisz wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Nagrodę pieniężną.


Jak mogę otrzymać Nagrodę pieniężną?

Jeśli spełniasz kryteria uprawniające i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji “Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” po dokonaniu pierwszej wirtualnej lub fizycznej płatności kartą Revolut na kwotę minimum 50 zł, otrzymasz 50 zł na swoje konto Revolut (będzie to Twoja Nagroda pieniężna). Nie ma znaczenia, u jakiego sprzedawcy dokonasz pierwszej płatności, tak długo jak dokonasz pierwszej transakcji płatniczej kartą przed końcem Okresu Promocji, otrzymasz 50 zł Nagrody pieniężnej (zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji). Otrzymasz Nagrodę pieniężną na Twoje konto w ciągu 3 dni od dokonania pierwszej transakcji.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. Nie wpływa to jednak na nabyte już przez Ciebie prawa.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia jakiejkolwiek nagrody pieniężnej otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś nagrodę pieniężną zostanie Ci zwrócona, uzyskałeś takową nagrodę pieniężną w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania nagrody pieniężnej, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie transakcji w postaci nagrody pieniężnej za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 5. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani uznać na Twoim rachunku nagrodę pieniężną, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do uznania i dokonaniem na rachunku uznania takiej nagrody pieniężnej przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do nagrody pieniężnej.
 6. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie nagrody w postaci zwrotu środków w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 7. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Promocji (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 8. Jeśli założysz rachunek Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 9. ​​Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w Konkursie, wyrażasz zgodę na ujawnienie i przekazanie Twoich danych Organizatorowi Konkursu - SBM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w celu weryfikacji Twoich uprawnień do otrzymania nagrody, w przypadku gdy zostaniesz wybrany jako zwycięzca. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wysyłając formularz konkursowy, akceptujesz Regulamin Konkursu i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na ujawnienie przez nas Twoich danych Organizatorowi Konkursu, w tym ujawnienie, że jesteś naszym klientem.
 10. Niniejszy Regulamin Promocji jest publikowany w języku angielskim i polskim. W zakresie dozwolonym przez prawo, angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu Promocji będzie obowiązywać i będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie używana we wszelkich postępowaniach prawnych. Niemniej jednak można polegać na obowiązujących w danym kraju przepisach dotyczących języka używanego w relacji z konsumentami.
 11. W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to mogą Państwo powoływać się na obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane będą wyłącznie przedkładane i rozpatrywane przez właściwy sąd w Republice Litewskiej lub w Polsce.

Revolut x Friz

Czego dotyczy ta promocja?


W ramach promocji Revolut x Friz („Promocja”), Revolut oferuje potencjalnym klientom możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy i otrzymania nagrody pieniężnej, czyli 100 zł w formie nagrody pieniężnej, którą możesz wykorzystać na dowolne płatności kartą fizyczną lub wirtualną Revolut (“Nagroda pieniężna”). Dostęp do 100 zł uzyskasz po dokonaniu pierwszej transakcji na kwotę minimum 50 zł przy użyciu fizycznej lub wirtualnej karty Revolut.

Aby otrzymać Nagrodę pieniężną należy zarejestrować się w celu założenia konta w Revolut poprzez unikalny link opublikowany w opisie i przypiętym komentarzu filmu na kanale https://www.youtube.com/@frizoluszek w okresie od 29 kwietnia do 3 czerwca 2023 roku ("Okres Promocji").

Niniejsze regulamin (“Regulamin Promocji") określa warunki Promocji, jesteś zobowiązany przestrzegać Regulaminu Promocji, a także warunków obowiązujących w odniesieniu do Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.

Promocja jest odrębna, ale powiązana z konkursem "Wyjazd z Frizem" organizowanym przez EKIPA HOLDING S.A. ("Konkurs"). Warunki udziału w Konkursie dostępne są na stronie https://gethero.pl/Revolutkonkurs.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?


Aby wziąć udział w Promocji, musisz:

 • mieszkać pod adresem zamieszkania w Polsce oraz
 • otrzymać informację o tej Promocji od Friza, na kanale https://www.youtube.com/@frizoluszek, dzięki czemu możesz wykonać poniższe kroki, aby skorzystać z Promocji.

Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknąć w unikatowy link opublikowany w opisie i przypiętym komentarzu filmu na kanale https://www.youtube.com/@frizoluszek - link ten przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnij formularz procedury “KYC” (Poznaj swojego klienta) przed zakończeniem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już konto osobiste Revolut, nie możesz skorzystać z tej Promocji.
 • Pomyślnie zakończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w Polsce, bez ograniczeń na koncie, przed końcem Okresu Promocji.

Musisz wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Nagrodę pieniężną.


Jak mogę otrzymać Nagrodę pieniężną?


Jeśli spełniasz kryteria uprawniające i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji “Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” po dokonaniu pierwszej wirtualnej lub fizycznej płatności kartą Revolut na kwotę minimum 50 zł, otrzymasz 100 zł na swoje konto Revolut (będzie to Twoja Nagroda pieniężna). Nie ma znaczenia, u jakiego sprzedawcy dokonasz pierwszej płatności, tak długo jak dokonasz pierwszej transakcji płatniczej kartą przed końcem Okresu Promocji, otrzymasz 100 zł Nagrody pieniężnej (zgodnie z niniejszym Regulaminem Promocji). Otrzymasz Nagrodę pieniężną na Twoje konto w ciągu 3 dni od dokonania pierwszej transakcji.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


 1. Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. Nie wpływa to jednak na nabyte już przez Ciebie prawa.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia jakiejkolwiek nagrody pieniężnej otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś nagrodę pieniężną zostanie Ci zwrócona, uzyskałeś takową nagrodę pieniężną w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania nagrody pieniężnej, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie transakcji w postaci nagrody pieniężnej za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 5. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani uznać na Twoim rachunku nagrodę pieniężną, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do uznania i dokonaniem na rachunku uznania takiej nagrody pieniężnej przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do nagrody pieniężnej.
 6. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie nagrody w postaci zwrotu środków w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 7. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Promocji (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 8. Jeśli założysz rachunek Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 9. ​​Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w Konkursie, wyrażasz zgodę na ujawnienie i przekazanie Twoich danych Organizatorowi Konkursu - EKIPA HOLDING S.A. w celu weryfikacji Twoich uprawnień do otrzymania nagrody, w przypadku gdy zostaniesz wybrany jako zwycięzca. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Wysyłając formularz konkursowy, akceptujesz Regulamin Konkursu i wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na ujawnienie przez nas Twoich danych Organizatorowi Konkursu, w tym ujawnienie, że jesteś naszym klientem.
 10. Niniejszy Regulamin Promocji jest publikowany w języku angielskim i polskim. W zakresie dozwolonym przez prawo, angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu Promocji będzie obowiązywać i będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie używana we wszelkich postępowaniach prawnych. Niemniej jednak można polegać na obowiązujących w danym kraju przepisach dotyczących języka używanego w relacji z konsumentami.
 11. W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to mogą Państwo powoływać się na obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane będą wyłącznie przedkładane i rozpatrywane przez właściwy sąd w Republice Litewskiej lub w Polsce.


Promocja Revolut x Autopay


Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut x Autopay („Promocja”) Revolut oferuje klientom Autopay w Polsce możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy i otrzymania:

 1. bezpłatnego korzystania z planu Premium przez trzy miesiące („Bezpłatny okres próbny”);
 2. kwoty do 30 PLN z tytułu cashbacku przy trzech (3) kolejnych płatnościach za pomocą fizycznej lub wirtualnej karty Revolut za opłaty drogowe w aplikacji Autopay („Oferta Cashback”) przez okres 30 dni od daty otwarcia konta osobistego Revolut („Okres obowiązywania Cashbacku”).

Niniejsza Promocja obowiązuje od godziny 00:00 czasu GMT w dniu 15 września 2022 roku do godziny 23:59 czasu GMT w dniu 30 listopada 2022 roku („Okres Promocji”).

Aby otrzymać dostęp do Bezpłatnego okresu próbnego i Oferty Cashback, musisz zarejestrować się w Revolut poprzez unikatowy link z Autopay oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie Promocji w Okresie Promocji.

Organizatorem Promocji jest Revolut Bank UAB („Revolut Bank”).

Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa warunki niniejszej Promocji, jesteś zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji, a także warunków obowiązujących w odniesieniu do Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w Promocji, musisz:

 • mieszkać pod adresem zamieszkania w Polsce oraz
 • otrzymać informację o tej Promocji bezpośrednio od Autopay w ramach działań marketingowych albo zobaczyć Promocję w aplikacji Autopay, dzięki czemu możesz wykonać poniższe kroki, aby skorzystać z Promocji (wiadomość e-mail/powiadomienie push od Autopay otrzymasz tylko wtedy, gdy Twoje dane osobowe zostały wcześniej dodane w Autopay i wyraziłeś(-aś) zgodę na wysyłanie do Ciebie przez Autopay wiadomości marketingowych).

Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij unikatowy link zawarty w wiadomości e-mail/powiadomieniu push od Autopay — link ten przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut, gdzie otrzymasz propozycję skorzystania z Bezpłatnego okresu próbnego;
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut z planem Premium i wypełnij formularz procedury „KYC” (Poznaj swojego klienta) przed zakończeniem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już konto osobiste Revolut, nie możesz skorzystać z tej Promocji;
 • Pomyślnie zakończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w Polsce, bez ograniczeń na koncie, przed końcem Okresu Promocji.

Musisz wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Bezpłatny okres próbny i Ofertę Cashback.


Jak mogę rozpocząć Bezpłatny okres próbny?

Możesz rozpocząć Bezpłatny okres próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria kwalifikujące i wykonasz wszystkie czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji?”. Aby rozpocząć Bezpłatny okres próbny, musisz wykonać czynności związane z przejściem na wyższy plan Premium na swoim koncie osobistym w ciągu72 godzin od pomyślnego otwarcia konta osobistego Revolut, nawet jeśli okres 72 godzin upłynie po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Twoje konto osobiste Revolut musi zostać otwarte przed końcem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy przejdziesz na plan Premium dopiero po zakończeniu Okresu Promocji; nadal możesz rozpocząć Bezpłatny okres próbny, o ile przejście na wyższy plan nastąpi przed upływem 72 godzin.

Pamiętaj, że regulamin planu Premium (zobacz Regulamin planów Plus, Premium i Metal) będzie obowiązywać podczas Twojego Bezpłatnego okresu próbnego. Nie pobierzemy od Ciebie opłat za Bezpłatny okres próbny. W panelu promocji w aplikacji Revolut poinformujemy Cię o tym, jak długo będzie obowiązywać Twój wybrany bezpłatny plan Premium. Dzięki temu będziesz w stanie to sprawdzić, zanim się zarejestrujesz. Tę informację znajdziesz również w niniejszym Regulaminie.

Po wygaśnięciu Bezpłatnego okresu próbnego obowiązywać będą standardowe zasady anulowania i rozliczeń, a my zaczniemy pobierać płatności za Twoją subskrypcję raz w miesiącu lub raz w roku, w zależności od opcji wybranej przez Ciebie podczas przechodzenia na wyższy plan. Jeśli zamówisz kartę w czasie trwania Bezpłatnego okresu próbnego, a następnie anulujesz subskrypcję planu Premium przed końcem lub po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego, musisz zwrócić nam kwotę należną za tę kartę. Ma to na celu pokrycie poniesionych przez nas kosztów. Z tego powodu uzasadnione może być wstrzymanie się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji, czy chcesz zachować swój plan.

Masz prawo zrezygnować z subskrypcji planu Premium w czasie trwania Bezpłatnego okresu próbnego („Okres karencji”), po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego będą miały zastosowanie standardowe zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną. Możesz zrezygnować z płatnych planów wcześniej, ale wówczas mogą obowiązywać opłaty. Przeczytaj rozdział „Opłaty za zmianę na niższą wersję subskrypcji Plus, Premium lub MetalRegulaminu planów Plus, Premium i Metal, aby uzyskać więcej informacji.

Zamawianie karty Premium

Jeśli zrezygnujesz z nowej subskrypcji w czasie trwania Okresu karencji, ale po zamówieniu karty Premium, musisz zwrócić nam opłatę za dostarczenie karty. Jeśli zamówisz drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut i zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji Premium w Okresie karencji, konieczny może być również zwrot kosztów dostawy tych kart. Zapoznaj się ze Stroną opłat Premium, aby zobaczyć opłaty związane z dostarczeniem karty.


Jak mogę otrzymać cashback?

Jeśli spełnisz kryteria kwalifikacyjne i wykonasz kroki opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji?” przed końcem Okresu Promocji, możesz otrzymać Ofertę Cashback, czyli zwrot pieniędzy do kwoty wartości płatności z tytułu trzech (3) opłat drogowych Autopay, ale nie więcej niż 30 PLN.

Oferta Cashback dotyczy płatności kartą fizyczną lub wirtualną Revolut dokonanych w aplikacji Autopay w okresie 30 dni od daty otwarcia konta („Okres obowiązywania Cashbacku”). Oznacza to, że np. jeśli Twoje konto osobiste Revolut zostanie otwarte 20 września 2022 roku, to Oferta Cashback będzie obowiązywać przez okres 30 dni od 20 września 2022 r. Przyznamy cashback na Twoje konto w ciągu 7 dni od każdej płatności zrealizowanej wirtualną lub fizyczną kartą Revolut, którą wykonasz w aplikacji Autopay, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu Promocji. Jeśli dokonasz płatności wirtualną lub fizyczną kartą Revolut w Okresie obowiązywania Cashbacku, ale zostanie ona cofnięta lub będziesz starać się o zwrot pieniędzy, nie będziesz mieć prawa do cashbacku, a jeśli już przyznaliśmy cashback na Twoje konto, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia takiego cashbacku. W ostatnim opisanym przypadku uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której adres siedziby to: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa;
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub w odniesieniu do skali całej promocji. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, która nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Możemy odwołać niniejszą Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin Promocji w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Promocji udostępnimy zaktualizowany Regulamin Promocji na naszej stronie internetowej.
 4. Zmiana Regulaminu Promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie Promocji) nie wpływa jednak na Twoje prawa, jeśli wcześniej weźmiesz już udział w Promocji (chyba że będzie to wymagane na podstawie obowiązującego prawa).
 5. Zgadzamy się udostępnić Ci Bezpłatny okres próbny, nie pobierając od Ciebie opłat za ten okres. Po upływie Bezpłatnego okresu próbnego zaczną obowiązywać standardowe zasady naliczania opłat i anulowania subskrypcji. Nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną, a Twój bezpłatny okres próbny nie będzie wliczany do takiego 12-miesięcznego okresu. Informację o tym, jak długo będzie trwał Twój Bezpłatny okres próbny, znajdziesz w panelu promocji w aplikacji Revolut, zanim się zarejestrujesz. Znajdziesz ją także w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli nie zdążysz wziąć w niej udziału.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia cashbacku otrzymanego przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, za którą otrzymano cashback, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz cashback w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania cashbacku lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 7. Jeśli zamkniesz swoje konto Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie cashback lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do cashbacku w ramach niniejszej Promocji, a jego otrzymaniem, stracisz prawo do takiego cashbacku.
 8. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Bezpłatnego okresu próbnego i Oferty cashback w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 9. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 10. Autopay będzie wysyłać wiadomości marketingowe swoim obecnym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych od Autopay, musisz odpowiednio ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio w serwisie Autopay, ponieważ jest to poza kompetencjami Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.
 11. Niniejsze Warunki Promocji zostały opublikowane w języku angielskim i polskim. W zakresie dozwolonym przez prawo angielska wersja językowa Warunków Promocji będzie obowiązywać i przeważać oraz będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie używana w prowadzonych postępowaniach prawnych. Niemniej jednak możesz polegać na obowiązujących w Twoim kraju przepisach dotyczących języka używanego w relacjach z konsumentami.
 12. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w Polsce. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej lub w Polsce.


Proszę przewinąć w dół strony, by zapoznać się z warunkami dla wszystkich obowiązujących promocji.


Promocja Revolut x Flixbus


Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Flixbus („Promocja”), Revolut oferuje klientom i potencjalnym klientom Flixbus w Niemczech, Francji, Polsce, Szwecji, Rumunii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:


Planu Premium za darmo na 3 miesiące („DarmowyOkresPróbny”); oraz

Nagrody pieniężnej na rachunku Revolut („NagrodaPieniężna”).


Kwota Nagrody Pieniężnej zależy od Twojego miejsca zamieszkania. Wynosi ona: 30 €, jeśli mieszkasz w Niemczech lub we Francji; 25 €, jeśli mieszkasz w Hiszpanii; 100 zł, jeśli mieszkasz w Polsce; 250 SEK jeśli mieszkasz w Szwecji; 100 RON dla osób z Rumunii oraz 25 £, jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie.

By otrzymać Darmowy Okres Próbny i Nagrodę Pieniężną, musisz wykonać wszystkie kroki wymagane w niniejszym regulaminie w okresie od 15 lipca 2022 r. od godz. 00:01 CET do 30 września 2022 r. do godz. 23:59 CET („OkresPromocji”).


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Mieszkać pod adresem znajdującym się w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Szwecji lub Rumunii;
 • Otrzymać zaproszenie i unikalny link, czy to w informacjach marketingowych dostarczonych bezpośrednio przez Flixbus, czy w postaci publicznych informacji marketingowych Flixbus; oraz
 • Nie posiadać obecnie ani w przeszłości rachunku Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

Jeśli jesteś osobą uprawnioną, musisz wykonać następujące kroki:

 • Kliknij unikalny link dostarczony przez Flixbus. Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał zarejestrować się celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut.
 • Przejdź pomyślnie wprowadzenie do rachunku Revolut oraz nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), przy jednoczesnym braku ograniczeń dla Twojego rachunku.
 • Ulepsz swój plan na Plan Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Rachunku Osobistego Revolut.

Musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.

Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś powyższe kroki. Musisz ulepszyć swój Rachunek Osobistu Revolut do planu Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do Planu Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego Planu Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego Planu Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji w Twojej Aplikacji Revolut przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie.

Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania i wystawiania rachunków, a my zaczniemy pobierać opłaty z tytułu subskrypcji raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan. Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym zamówisz kartę, a następnie anulujesz Plan Premium przed zakończeniem (lub wraz z zakończeniem) Darmowego Okresu Próbnego, będziesz zobowiązany do zapłaty opłaty za dostawę karty i zwrotu wartości karty (za wyjątkiem kart Standard i Premium, gdzie obowiązuje jedynie opłata za dostawę karty). Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Jeśli Twój Darmowy Okres Próbny przekracza 14 dni, w trakcie jego trwania przysługuje Ci prawo do anulowania planu subskrypcji Premium (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jego zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Zamówienie karty Premium

Jeśli anulujesz swą nową subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat Premium.


Jak uzyskać moją Nagrodę Pieniężną?

By otrzymać Nagrodę Pieniężną musisz wykonać kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” powyżej oraz:

 • Zamówić fizyczną kartę Revolut. Zależnie od wybranej karty, możemy naliczyć opłaty za kartę i dostawę (sprawdź na stronie Opłaty Premium); oraz
 • dokonaj 3 płatności przy pomocy wirtualnej lub fizycznej karty Revolut opiewających na kwotę minimalną 1£/1€/1SEK/1RON/1zł - każdej w Okresie Promocji. Nie ma znaczenia czy płatność zostanie dokonana na rzecz Flixbus czy innego handlowca. Nie musisz czekać, aż dotrze do Ciebie fizyczna karta Revolut, by dokonać tych 3 płatności - możesz w tym celu skorzystać również z wirtualnej karty Revolut.

Jeśli wykonasz powyższe kroki w Okresie Promocji, Nagroda Pieniężna zostanie uznana na Twoim rachunku Revolut w ciągu trzech dni od transakcji. Nagroda Pieniężna może zostać wykorzystana celem dokonania dowolnych płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut. Nagroda Pieniężna zostanie Ci wypłacona tylko raz, dla Twojej pierwszej płatności kartą (i nie dla kolejnych płatności).


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. W przypadku klientów ze Zjednoczonego Królestwa, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD; w przypadku klientów z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Polski, Szwecji, Rumunii, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa;
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 4. Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia jakiejkolwiek nagrody pieniężnej otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś nagrodę pieniężną zostanie Ci zwrócona, uzyskałeś takową nagrodę pieniężną w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania nagrody pieniężnej, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie transakcji w postaci nagrody pieniężnej za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 6. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani uznać na Twoim rachunku nagrodę pieniężną, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do uznania i dokonaniem na rachunku uznania takiej nagrody pieniężnej przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do nagrody pieniężnej.
 7. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie nagrody pieniężnej w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 8. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 9. Flixbus będzie przesyłać informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Flixbus, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Flixbus, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 10. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 11. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
 12. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).


Promocja Revolut x Kiwi.com


Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Kiwi.com („Promocja”), Revolut oferuje klientom i potencjalnym klientom Kiwi.com w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włochach, Polsce, Rumunii, Czechach, Portugalii, Słowacji i na Węgrzech możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:

 1. planu subskrypcji Premium za darmo na 3 miesiące („Darmowy Okres Próbny”); oraz
 2. Oferty Zwrotu Środków - zwrotu środków do wysokości kwoty zakupu, ale nieprzekraczającego kwoty:
 • 25 €, jeśli mieszkasz w Niemczech, Hiszpanii, Francji lub we Włoszech; lub
 • 20 €, jeśli mieszkasz w Portugalii lub na Słowacji; lub
 • 90 zł, jeśli mieszkasz w Polsce; lub
 • 100 lejów, jeśli mieszkasz w Rumunii; lub
 • 500 Kč, jeśli mieszkasz w Czechach; lub
 • 7300 HUF, jeśli mieszkasz na Węgrzech;

dla wszelkich płatności dokonanych kartą fizyczną lub wirtualną Revolut na Kiwi.com. Oferta Zwrotu Środków obowiązuje przez okres 90 dni od otwarcia Rachunku Osobistego Revolut („OkresZwrotuŚrodków”).

By otrzymać Darmowy Okres Próbny i Ofertę Zwrotu Środków musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od Kiwi.com w okresie od 3 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. („OkresPromocji”).

Normalnie jedynie Użytkownicy Rachunków Osobistych Revolut posiadający plan Metal otrzymują zwrot środków za zakupy dokonywane przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty (jak określono w Regulaminie Plus, Premium i Metal), jednakże niniejsza Promocja umożliwia uprawnionym użytkownikom otrzymanie zwrotu środków wydanych na Kiwi.com w Okresie Zwrotu Środków jedynie pod warunkiem dokonania płatności przy pomocy karty Revolut.

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Mieszkać pod adresem znajdującym się w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Polsce, Rumunii, Czechach, Portugalii, na Słowacji lub na Węgrzech; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Kiwi.com lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące na stronie Kiwi.com i/lub w mediach społecznościowych Kiwi.com, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji (informacje marketingowe otrzymasz od Kiwi.com w wiadomości mailowej wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Kiwi.com i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez niego informacji marketingowych).

Musisz również wykonać następujące kroki:

 • Kliknij unikalny link na banerze/w wiadomości mailowej Kiwi.com - link ten przekieruje Cię na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i zaoferowany zostanie ci Darmowy Okres Próbny;
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) przed upływem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już Rachunek Osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji;
 • Przejdź pomyślnie proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC) na podstawie adresu zarejestrowanego w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Polsce, Rumunii, Czechach, Portugalii, na Słowacji lub na Węgrzech, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek ograniczeń dla Twojego rachunku, przed godz. 23:59 GMT 30 kwietnia 2022 r.

By otrzymać Darmowy Okres Próbny i Ofertę Zwrotu Środków, musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny?

Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. By rozpocząć Darmowy Okres Próbny musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Twojego Rachunku Osobistego Revolut do planu subskrypcji Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do planu subskrypcji Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu subskrypcji Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu subskrypcji Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie.

Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania i wystawiania rachunków, a my zaczniemy pobierać opłaty z tytułu subskrypcji raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan. Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan subskrypcji Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, będziesz zobowiązany do zwrotu wartości karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu.

W Darmowym Okresie Próbnym przysługuje Ci prawo do anulowania wybranej subskrypcji (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jej zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.

Zamówienie karty Premium

Jeśli anulujesz swą nową subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat Premium.


Jak uzyskać zwrot środków?

Jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” przed upływem Okresu Promocji, będziesz mógł otrzymać Ofertę Zwrotu Środków zapewniającą zwrot środków do wysokości kwoty zakupu, ale nie przekraczającego kwoty (i) 25 €, jeśli mieszkasz w Niemczech, Francji, Hiszpanii lub we Włoszech; (ii) 20 €, jeśli mieszkasz w Portugalii lub na Słowacji; lub (iii) 90 zł, jeśli mieszkasz w Polsce; lub (iv) 100 lejów, jeśli mieszkasz w Rumunii; lub (v) 500 Kč, jeśli mieszkasz w Czechach; lub (vi) 7300 HUF, jeśli mieszkasz na Węgrzech. Oferta Zwrotu środków dotyczy wszelkich płatności dokonanych fizyczną lub wirtualną kartą Revolut na Kiwi.com w Okresie Zwrotu Środków. Oznacza to np., że jeśli Twój Rachunek Osobisty Revolut zostanie otwarty 30 kwietnia 2022 r., Oferta Zwrotu Środków będzie obowiązywać przez okres 90 dni od 30 kwietnia 2022 r. Zwrot środków uznamy na Twoim rachunku w terminie 7 dni od każdej płatności dokonanej wirtualną lub fizyczną kartą Revolut na Kiwi.com, z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu. Jeśli w Okresie Zwrotu Środków dokonasz płatności przy pomocy wirtualnej lub fizycznej karty Revolut, ale płatność zostanie cofnięcia lub będziesz ubiegać się o jej zwrot, nie będzie przysługiwać Ci Zwrot Środków, a jeśli już uznaliśmy go na Twoim rachunku, zastrzegamy sobie prawo do jego cofnięcia. W drugim z przypadków, uznamy cofnięcie transakcji zwrotu środków za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. Promocję organizuje i oferuje Revolut Payments UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 4. ​​Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia jakiejkolwiek nagrody w postaci zwrotu środków otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś zwrot środków zostanie Ci zwrócona, uzyskałeś takową nagrodę w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania nagrody, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie transakcji zwrotu środków za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 6. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani uznać na Twoim rachunku nagrodę w postaci zwrotu środków, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do uznania i dokonaniem na rachunku uznania takiej nagrody w postaci zwrotu środków przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do nagrody w postaci zwrotu środków.
 7. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie nagrody w postaci zwrotu środków w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 8. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku w okresie pomiędzy kwalifikacją do zwrotu środków i otrzymaniem zwrotu środków, zwrot środków przepada.
 9. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 10. Kiwi.com będzie przesyłać informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Kiwi.com, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Kiwi.com, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 11. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie - uczestnicy Promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie wersji przetłumaczonej. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 12. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).


Promocja Revolut x Huawei


Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Huawei („Promocja”), Revolut oferuje klientom i potencjalnym klientom Huawei w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii, Austrii, Chorwacji, Grecji, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, na Islandii, w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii i Słowenii możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania planu subskrypcji Premium na 2 miesiące za darmo („Darmowy Okres Próbny”).

By otrzymać Darmowy Okres Próbny musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od Huawei w okresie od 16 grudnia lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. („OkresPromocji”).

Niniejszy Regulamin („RegulaminPromocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Mieszkać pod adresem znajdującym się w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii, Austrii, Chorwacji, Grecji, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, na Islandii, w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii i Słowenii; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Huawei lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące w aplikacji AppGallery Huawei i/lub w mediach społecznościowych Huawei, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji (wiadomość e-mail/powiadomienie push otrzymasz od Huawei wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Huawei i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez niego informacji marketingowych).

Musisz również wykonać następujące kroki:

 • Kliknij unikalny link w wiadomości mailowej/powiadomieniu push/AppGallery/w mediach społecznościowych Huawei - link ten przekieruje Cię na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i zaoferowany zostanie ci Darmowy Okres Próbny;
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut z planem Premium i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) przed upływem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już Rachunek Osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji;
 • Przejdź pomyślnie proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC) na podstawie adresu zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii, Austrii, Chorwacji, Grecji, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, na Islandii, w Bułgarii, Czechach, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii i Słowenii, przy jednoczesnym braku ograniczeń dla Twojego rachunku, przed upływem Okresu Promocji.

By otrzymać Darmowy Okres Próbny, musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny?

Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. By rozpocząć Darmowy Okres Próbny musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Twojego Rachunku Osobistego Revolut do planu Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Twój Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do planu subskrypcji Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego Planu Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie.

Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania i wystawiania rachunków, a my zaczniemy pobierać opłaty z tytułu subskrypcji raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan. Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, będziesz zobowiązany do zwrotu wartości karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu.

W Darmowym Okresie Próbnym przysługuje Ci prawo do anulowania wybranej subskrypcji (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jej zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Zamówienie karty Premium

Jeśli anulujesz swą nową plan subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat Premium.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. W przypadku klientów ze Zjednoczonego Królestwa, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD; w przypadku klientów z krajów EOG, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Payments UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa;
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 4. ​​Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 5. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 6. Huawei będzie przesyłać informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Huawei, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Huawei, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 7. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie - uczestnicy Promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie wersji przetłumaczonej. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 8. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
 9. W przypadku klientów Revolut Payments UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).