Warunki promocji

Sign Up Promotions Terms

Pobierz plik PDF

Proszę przewiń w dół, aby przeczytać warunki wszystkich obowiązujących promocji.

Promocja Revolut x Autopay


Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut x Autopay („Promocja”) Revolut oferuje klientom Autopay w Polsce możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy i otrzymania:

 1. bezpłatnego korzystania z planu Premium przez trzy miesiące („Bezpłatny okres próbny”);
 2. kwoty do 30 PLN z tytułu cashbacku przy trzech (3) kolejnych płatnościach za pomocą fizycznej lub wirtualnej karty Revolut za opłaty drogowe w aplikacji Autopay („Oferta Cashback”) przez okres 30 dni od daty otwarcia konta osobistego Revolut („Okres obowiązywania Cashbacku”).

Niniejsza Promocja obowiązuje od godziny 00:00 czasu GMT w dniu 15 września 2022 roku do godziny 23:59 czasu GMT w dniu 30 listopada 2022 roku („Okres Promocji”).

Aby otrzymać dostęp do Bezpłatnego okresu próbnego i Oferty Cashback, musisz zarejestrować się w Revolut poprzez unikatowy link z Autopay oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie Promocji w Okresie Promocji.

Organizatorem Promocji jest Revolut Bank UAB („Revolut Bank”).

Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa warunki niniejszej Promocji, jesteś zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji, a także warunków obowiązujących w odniesieniu do Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w Promocji, musisz:

 • mieszkać pod adresem zamieszkania w Polsce oraz
 • otrzymać informację o tej Promocji bezpośrednio od Autopay w ramach działań marketingowych albo zobaczyć Promocję w aplikacji Autopay, dzięki czemu możesz wykonać poniższe kroki, aby skorzystać z Promocji (wiadomość e-mail/powiadomienie push od Autopay otrzymasz tylko wtedy, gdy Twoje dane osobowe zostały wcześniej dodane w Autopay i wyraziłeś(-aś) zgodę na wysyłanie do Ciebie przez Autopay wiadomości marketingowych).

Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij unikatowy link zawarty w wiadomości e-mail/powiadomieniu push od Autopay — link ten przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut, gdzie otrzymasz propozycję skorzystania z Bezpłatnego okresu próbnego;
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut z planem Premium i wypełnij formularz procedury „KYC” (Poznaj swojego klienta) przed zakończeniem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już konto osobiste Revolut, nie możesz skorzystać z tej Promocji;
 • Pomyślnie zakończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w Polsce, bez ograniczeń na koncie, przed końcem Okresu Promocji.

Musisz wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Bezpłatny okres próbny i Ofertę Cashback.


Jak mogę rozpocząć Bezpłatny okres próbny?

Możesz rozpocząć Bezpłatny okres próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria kwalifikujące i wykonasz wszystkie czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji?”. Aby rozpocząć Bezpłatny okres próbny, musisz wykonać czynności związane z przejściem na wyższy plan Premium na swoim koncie osobistym w ciągu72 godzin od pomyślnego otwarcia konta osobistego Revolut, nawet jeśli okres 72 godzin upłynie po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Twoje konto osobiste Revolut musi zostać otwarte przed końcem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy przejdziesz na plan Premium dopiero po zakończeniu Okresu Promocji; nadal możesz rozpocząć Bezpłatny okres próbny, o ile przejście na wyższy plan nastąpi przed upływem 72 godzin.

Pamiętaj, że regulamin planu Premium (zobacz Regulamin planów Plus, Premium i Metal) będzie obowiązywać podczas Twojego Bezpłatnego okresu próbnego. Nie pobierzemy od Ciebie opłat za Bezpłatny okres próbny. W panelu promocji w aplikacji Revolut poinformujemy Cię o tym, jak długo będzie obowiązywać Twój wybrany bezpłatny plan Premium. Dzięki temu będziesz w stanie to sprawdzić, zanim się zarejestrujesz. Tę informację znajdziesz również w niniejszym Regulaminie.

Po wygaśnięciu Bezpłatnego okresu próbnego obowiązywać będą standardowe zasady anulowania i rozliczeń, a my zaczniemy pobierać płatności za Twoją subskrypcję raz w miesiącu lub raz w roku, w zależności od opcji wybranej przez Ciebie podczas przechodzenia na wyższy plan. Jeśli zamówisz kartę w czasie trwania Bezpłatnego okresu próbnego, a następnie anulujesz subskrypcję planu Premium przed końcem lub po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego, musisz zwrócić nam kwotę należną za tę kartę. Ma to na celu pokrycie poniesionych przez nas kosztów. Z tego powodu uzasadnione może być wstrzymanie się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji, czy chcesz zachować swój plan.

Masz prawo zrezygnować z subskrypcji planu Premium w czasie trwania Bezpłatnego okresu próbnego („Okres karencji”), po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego będą miały zastosowanie standardowe zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną. Możesz zrezygnować z płatnych planów wcześniej, ale wówczas mogą obowiązywać opłaty. Przeczytaj rozdział „Opłaty za zmianę na niższą wersję subskrypcji Plus, Premium lub MetalRegulaminu planów Plus, Premium i Metal, aby uzyskać więcej informacji.

Zamawianie karty Premium

Jeśli zrezygnujesz z nowej subskrypcji w czasie trwania Okresu karencji, ale po zamówieniu karty Premium, musisz zwrócić nam opłatę za dostarczenie karty. Jeśli zamówisz drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut i zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji Premium w Okresie karencji, konieczny może być również zwrot kosztów dostawy tych kart. Zapoznaj się ze Stroną opłat Premium, aby zobaczyć opłaty związane z dostarczeniem karty.


Jak mogę otrzymać cashback?

Jeśli spełnisz kryteria kwalifikacyjne i wykonasz kroki opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji?” przed końcem Okresu Promocji, możesz otrzymać Ofertę Cashback, czyli zwrot pieniędzy do kwoty wartości płatności z tytułu trzech (3) opłat drogowych Autopay, ale nie więcej niż 30 PLN.

Oferta Cashback dotyczy płatności kartą fizyczną lub wirtualną Revolut dokonanych w aplikacji Autopay w okresie 30 dni od daty otwarcia konta („Okres obowiązywania Cashbacku”). Oznacza to, że np. jeśli Twoje konto osobiste Revolut zostanie otwarte 20 września 2022 roku, to Oferta Cashback będzie obowiązywać przez okres 30 dni od 20 września 2022 r. Przyznamy cashback na Twoje konto w ciągu 7 dni od każdej płatności zrealizowanej wirtualną lub fizyczną kartą Revolut, którą wykonasz w aplikacji Autopay, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu Promocji. Jeśli dokonasz płatności wirtualną lub fizyczną kartą Revolut w Okresie obowiązywania Cashbacku, ale zostanie ona cofnięta lub będziesz starać się o zwrot pieniędzy, nie będziesz mieć prawa do cashbacku, a jeśli już przyznaliśmy cashback na Twoje konto, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia takiego cashbacku. W ostatnim opisanym przypadku uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której adres siedziby to: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa;
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub w odniesieniu do skali całej promocji. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, która nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Możemy odwołać niniejszą Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin Promocji w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Promocji udostępnimy zaktualizowany Regulamin Promocji na naszej stronie internetowej.
 4. Zmiana Regulaminu Promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie Promocji) nie wpływa jednak na Twoje prawa, jeśli wcześniej weźmiesz już udział w Promocji (chyba że będzie to wymagane na podstawie obowiązującego prawa).
 5. Zgadzamy się udostępnić Ci Bezpłatny okres próbny, nie pobierając od Ciebie opłat za ten okres. Po upływie Bezpłatnego okresu próbnego zaczną obowiązywać standardowe zasady naliczania opłat i anulowania subskrypcji. Nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną, a Twój bezpłatny okres próbny nie będzie wliczany do takiego 12-miesięcznego okresu. Informację o tym, jak długo będzie trwał Twój Bezpłatny okres próbny, znajdziesz w panelu promocji w aplikacji Revolut, zanim się zarejestrujesz. Znajdziesz ją także w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli nie zdążysz wziąć w niej udziału.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia cashbacku otrzymanego przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, za którą otrzymano cashback, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz cashback w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania cashbacku lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 7. Jeśli zamkniesz swoje konto Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie cashback lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do cashbacku w ramach niniejszej Promocji, a jego otrzymaniem, stracisz prawo do takiego cashbacku.
 8. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Bezpłatnego okresu próbnego i Oferty cashback w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 9. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 10. Autopay będzie wysyłać wiadomości marketingowe swoim obecnym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych od Autopay, musisz odpowiednio ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio w serwisie Autopay, ponieważ jest to poza kompetencjami Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.
 11. Niniejsze Warunki Promocji zostały opublikowane w języku angielskim i polskim. W zakresie dozwolonym przez prawo angielska wersja językowa Warunków Promocji będzie obowiązywać i przeważać oraz będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie używana w prowadzonych postępowaniach prawnych. Niemniej jednak możesz polegać na obowiązujących w Twoim kraju przepisach dotyczących języka używanego w relacjach z konsumentami.
 12. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w Polsce. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej lub w Polsce.