Opłaty

Opłaty w planie Premium

Pobierz plik PDF

Niniejsza wersja Regulaminu zacznie obowiązywać 7 czerwca 2023 roku, chyba że wskazano inaczej. Jeśli chcesz wyświetlić warunki poprzedniej wersji Regulaminu, kliknij tutaj.


Subskrypcja

Opłata za subskrypcję

 • 29,99 zł miesięcznie lub 300 zł rocznie.


Wpłacanie pieniędzy

 • Bezpłatnie.

Jeśli jednak wpłacasz pieniądze za pomocą karty, która nie została wydana na terenie EOG (np. karty z USA), lub wpłacasz pieniądze za pomocą karty komercyjnej, możemy naliczyć niewielką opłatę na pokrycie naszych kosztów.


Karta

Pierwsza karta Revolut Premium

 • Bezpłatnie. Twoja pierwsza karta może być kartą Premium lub Standard (pamiętaj jednak, że możesz mieć obowiązek uiszczenia opłaty za dostarczenie karty, jeśli zrezygnujesz z subskrypcji w ciągu 14 dni od daty rejestracji, a karta Premium została już wysłana).

Druga karta Revolut Premium

 • Również bezpłatnie. Twoja druga karta może być kartą Premium lub Standard. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji w ciągu 14 dni od daty zamówienia drugiej karty, możemy naliczyć opłatę za dostarczenie karty.

Dodatkowe karty Revolut

 • Gdy jesteś użytkownikiem planu Premium, Twoje dwie pierwsze karty są bezpłatne (jak określono powyżej). Otrzymasz również jedną bezpłatną kartę zastępczą w każdym kolejnym roku. Następnie będziemy pobierać opłatę w wysokości 150 zł za każdą dodatkową kartę.

Karta niestandardowa (projektowanie własnej karty w aplikacji Revolut)

 • Ta funkcja jest zależna od dostępności kart. O wysokości opłaty poinformujemy Cię, zanim zamówisz kartę w aplikacji. Dostawa ekspresowa karty niestandardowej jest bezpłatna. Ta sama opłata obowiązuje, gdy potrzebujesz zastępczej karty niestandardowej.

Karta z edycji specjalnej

 • Cena za kartę różni się w zależności od edycji (obowiązuje opłata za dostawę – poinformujemy Cię o niej, zanim zamówisz kartę w aplikacji). Jeśli potrzebujesz zastępczej karty z edycji specjalnej, która nadal znajduje się w ofercie, musisz ponownie uiścić tę samą opłatę.

Sekcja „Karta Revolut Pro” obowiązuje od 20 czerwca 2022 r.:

Karta Revolut Pro

 • Jeśli posiadasz konto Revolut Pro i zamawiasz kartę Revolut Pro, damy Ci znać, jaka opłata obowiązuje za kartę, zanim zamówisz ją w aplikacji (obowiązuje też opłata za dostawę — poinformujemy Cię o niej przed zamówieniem karty w aplikacji). Karta Pro nie wlicza się do limitu kart w ramach planu osobistego.

Dostawa ekspresowa kart Revolut

 • Bezpłatna dostawa ekspresowa (ale pamiętaj, że możesz mieć obowiązek uiszczenia opłaty za dostarczenie karty, jeśli zrezygnujesz z planu w ciągu 14 dni od zamówienia karty).

Karty wirtualne Revolut

 • Bezpłatnie.


Wydawanie

Wypłaty z bankomatów

 • Bezpłatne wypłaty do 1600 zł, potem obowiązuje opłata. Wynosi ona 2% wypłacanej kwoty, z zastrzeżeniem minimalnej opłaty w wysokości 5 zł za każdą wypłatę.

Wypłaty gotówkowe kartą kredytową

 • Każda wypłata gotówki za pomocą karty kredytowej jest obciążona w wysokości 5,99% wartości Wypłaty Gotówkowej. Obowiązują również opłaty za wypłatę z Twojego innego planu.


Wysyłanie

Na tej stronie określono płatności, które możesz wysyłać bezpłatnie w planie Premium, oraz opłaty, które poniesiesz za wszelkie inne płatności. Jeśli będzie obowiązywać opłata, poinformujemy Cię o tym w aplikacji Revolut, zanim dokonasz płatności.

Natychmiastowe przelewy do innych użytkowników Revolut

 • Bezpłatnie. Oznacza to dowolne przelewy natychmiastowe do wszystkich użytkowników Revolut na całym świecie.

Natychmiastowe przelewy do innych użytkowników Revolut z konta Karty Kredytowej

 • Pobierana jest opłata w wysokości 5,99% wartości każdego Natychmiastowego Przelewu.

Płatności lokalne

 • Bezpłatnie. Oznacza to płatności w Twojej podstawowej walucie, które są wysyłane na konta w Twoim kraju.

Płatności lokalne z konta Karty Kredytowej

 • Pobierana jest opłata w wysokości 5,99% wartości Płatności lokalnej.

Płatności SEPA

 • Bezpłatnie. Oznacza to płatności w euro wysyłane na konto poza Twoim krajem, ale w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (znanego jako „SEPA”). W przypadku klientów ze Szwecji obejmuje to również te same płatności dokonywane w koronach szwedzkich. W przypadku klientów z Rumunii obejmuje to również te same płatności dokonywane w lejach rumuńskich.

Płatności w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego z konta Karty Kredytowej

 • Pobierana jest opłata w wysokości 5,99% wartości Płatności w ramach Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego.

Przelewy na kartę

Za przelewy na kartę jest pobierana opłata.

 • Oznacza to, że płatność jest kierowana na obsługiwany numer karty spoza Revolut i dokonana przy użyciu aplikacji Revolut. Opłata ta będzie obliczana w czasie rzeczywistym i pokazywana w aplikacji, zanim potwierdzisz płatność. Dokładna wysokość opłaty zależy od samej transakcji (na przykład od tego, jaką kwotę wysyłasz i dokąd). Nasze aktualne opłaty możesz również zobaczyć tutaj.

Wszystkie inne płatności międzynarodowe

 • Aktualne opłaty za płatności międzynarodowe możesz sprawdzić tutaj.
 • Otrzymasz 20% zniżki od opłaty za każdą dokonaną płatność międzynarodową, niezależnie od liczby dokonanych płatności międzynarodowych. Zniżka w wysokości 20% zostanie naliczona w odniesieniu do każdej dokonanej płatności międzynarodowej. Opłata (wraz ze zniżką) będzie obliczana w czasie rzeczywistym i pokazywana w aplikacji, zanim dokonasz płatności. Dokładna wysokość opłaty zależy od tego, w jakiej walucie wysyłasz pieniądze i dokąd je wysyłasz, ale nasze maksymalne opłaty są ograniczone.
 • Oznacza to każdą płatność międzynarodową (inną niż płatność w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro, jak określono powyżej).

Wszystkie inne płatności międzynarodowe z konta Karty Kredytowej

 • Pobierana jest opłata w wysokości 5,99% wartości wszystkich innych płatności międzynarodowych z konta Karty Kredytowej.
 • Dodatkowo, opłata obowiązuje w przypadku płatności międzynarodowych w naszych planach Standard i Plus. Opłata ta zostanie naliczona w czasie rzeczywistym i pokazana w aplikacji zanim dokonasz płatności. Nasze aktualne opłaty możesz również zobaczyć tutaj. Dokładna wysokość opłaty zależy od tego, w jakiej walucie wysyłasz pieniądze i dokąd je wysyłasz, ale nasze maksymalne opłaty są ograniczone.
 • Oznacza to każdą płatność międzynarodową (inną niż płatność w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro, jak określono powyżej).

Wymiana walut

Ilekroć dokonujesz wymiany walut w Revolut, stosujemy prosty i przejrzysty cennik:

 • Otrzymujesz rzeczywisty kurs wymiany;
 • Doliczamy niewielką, przejrzystą opłatę za wymianę walut (jeśli taka obowiązuje); oraz
 • Widzisz całkowity koszt, bez ukrytych opłat i niespodzianek.

Ten cennik dotyczy wymiany walut. Wyjaśniliśmy to bardziej szczegółowo poniżej.


Jeśli przekroczysz przysługujący Ci w planie limit bezpłatnej wymiany walut, zostanie doliczona opłata za wymianę walut poza limitem. Wszystkie plany Revolut umożliwiają wymianę co najmniej 5,000 zł miesięcznie bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. Po przekroczeniu limitu w planie Standard doliczana będzie uzasadniona opłata w wysokości 1%, a w planie Plus — 0,5%. Aby uniknąć dodatkowej opłaty, przejdź na Revolut Premium lub Metal, ponieważ plany te oferują bezpłatną wymianę walut bez limitu.


We wszystkich przypadkach kurs wymiany oraz wszelkie opłaty (jeśli obowiązują) zostaną wyświetlone osobno w aplikacji, wraz z całkowitym kosztem, zanim dokonasz wymiany. Możesz je przejrzeć, porównać z konkurencją i zdecydować, czy podoba Ci się ogólna cena, czy nie. Naszym zdaniem przypadnie Ci do gustu.


Wymiana walut

Ilekroć dokonujesz wymiany walut w Revolut, używamy naszego prostego i przejrzystego wzoru do ustalania ceny: kurs wymiany + prowizja (jeśli ma zastosowanie) = koszt całkowity.

W przypadku wymiany walut stosujemy rzeczywisty kurs wymiany. „Rzeczywisty” kurs może oznaczać różne rzeczy w przypadku różnych osób (i może nosić różne nazwy, jak np. „kurs międzybankowy”). Niemniej prawda jest taka, że waluty są wymieniane przez wielu różnych graczy na wielu różnych rynkach i nie ma jednego kursu, który rządziłby nimi wszystkimi. W Revolut rzeczywisty kurs wymiany oznacza kurs kupna i sprzedaży ustalony przez nas na podstawie danych z rynku walutowego, które pobieramy z wielu różnych niezależnych źródeł. Jest to kurs zmienny, co oznacza, że ulega ciągłym zmianom. Naszym zdaniem przypadnie Ci do gustu.

Opłata, którą pobieramy (jeśli ma zastosowanie), jest pojedynczą opłatą za przewalutowanie pieniędzy. Jest to opłata zmienna, co oznacza, że zmienia się ona w zależności od parametrów Twojej wymiany (np. tego, co i kiedy wymieniasz). W aplikacji możesz zobaczyć, ile wynosi ta opłata i od czego zależy. Obejmuje ona następujące elementy:

 • Wymiana nietypowej waluty – pokrycie kosztów i ryzyka, które ponosimy w związku z transakcjami w walutach mniej popularnych lub objętych ograniczeniami;
 • Wymiana, gdy rynek jest zamknięty – pokrycie ryzyka związanego z dokonaniem wymiany w czasie, gdy rynek jest zamknięty (dlatego nasza opłata może być niższa w godzinach pracy).


Możesz też skorzystać z narzędzi do wymiany walut w naszej witrynie internetowej, aby sprawdzić, jaki kurs wymiany ma zastosowanie podczas następujących czynności:

 • przelewanie środków (w obsługiwanej walucie),
 • płatność kartą (obejmująca wymianę na walutę obsługiwaną lub nieobsługiwaną), lub
 • wymiana waluty (na walutę obsługiwaną) w aplikacji.

Obowiązująca opłata za wymianę walut obejmuje wszelkie stosowne opłaty za wymianę nietypowej waluty lub wymianę, gdy rynek jest zamknięty.


Sekcja „Konto Revolut Pro” obowiązuje od 20 czerwca 2022 r.:

Konto Revolut Pro

Jeśli masz konto Revolut Pro, poniższe opłaty obowiązują w związku z korzystaniem z konta Revolut Pro i wszelkich usług dostępnych dla Ciebie jako klienta Revolut Pro, takich jak produkt do przetwarzania płatności. Więcej informacji na temat usług, z którymi są związane te opłaty, znajdziesz w Regulaminie konta Revolut Pro (który nazywamy „Regulaminem Pro”) i Umowie dotyczącej świadczenia usług z zakresu przetwarzania płatności (którą nazywamy „Regulaminem przetwarzania płatności”).

Opłaty za przetwarzanie płatności Revolut Pro

Jeśli korzystasz z naszego produktu do przetwarzania płatności jako klient Revolut Pro, poniższe opłaty będą miały zastosowanie do usług, z których korzystasz. Więcej informacji na temat usług, z którymi są związane te opłaty, oraz naszego podejścia do łączenia opłat znajdziesz w Regulaminie przetwarzania płatności.

Zastosowane zostaną następujące opłaty (nazywamy je „Opłatami za przetwarzanie płatności Revolut Pro”):

 • 2,5% za płatności online,
 • oraz 1,5% za płatności offline przy użyciu czytnika kart.

Obciążenia zwrotne usługodawcy

Jeśli Twój klient zakwestionuje transakcję, może zgłosić żądanie obciążenia zwrotnego. Może zrobić to na przykład w przypadku uznania, że został oszukany bądź produkt był podrobiony lub nie został dostarczony. Jeśli obciążenie zwrotne powiedzie się, transakcja zostanie zwrócona i zostanie od Ciebie pobrana opłata za obciążenie zwrotne. Opłata za obciążenie zwrotne zależy od waluty pierwotnej transakcji, jak określono poniżej. Możesz mieć możliwość zakwestionowania wniosku o obciążenie zwrotne.

Więcej informacji na temat sporów i obciążeń zwrotnych możesz znaleźć w naszej Umowie dotyczącej świadczenia usług z zakresu przetwarzania płatności.

Wysokość opłaty za obciążenie zwrotne zależy od waluty, w której dokonano pierwotnej transakcji. Jeśli przedstawisz dowody, że transakcja była zgodna z prawem, a produkty lub usługi zostały dostarczone zgodnie z Twoją umową z klientem, bank-wystawca może wycofać obciążenie zwrotne, a Ty otrzymasz zwrot opłaty za obciążenie zwrotne na swoje konto Revolut Pro.

Szczegóły dotyczące wysokości opłat za obciążenie zwrotne znajdują się poniżej:

AUD

30

CAD

25

CHF

20

DKK

130

EUR

15

GBP

15

HKD

150

JPY

2000

NOK

200

NZD

30

PLN

80

SEK

200

USD

20

ZAR

350


Aby zobaczyć te informacje w standardowym formacie określonym przez organ regulacyjny, kliknij tutaj.

Glosariusz terminów użytych w tym dokumencie jest dostępny bezpłatnie.

Opłaty za korzystanie z kryptowalut i metali szlachetnych

Na tej stronie przedstawiamy opłaty za usługi świadczone przez nas, tj. Revolut Bank UAB. Produkty związane z kryptowalutami i metalami szlachetnymi są oferowane przez naszą spółkę brytyjską, Revolut Ltd. Te opłaty możesz znaleźć tutaj (przewiń do dołu strony).