Produkty

Regulamin planów płatnych

Jeśli dołączyłeś(-aś) do tego Planu Płatnego 08 12 2023 roku lub później, obowiązuje Cię ta wersja Regulaminu. Jeśli dołączyłeś(-aś) do tego Planu Płatnego przed 08 12 2023, ten Regulamin obowiązuje od 08 01 2024 r. Aby zobaczyć poprzednią wersję, kliknij tutaj.


Regulamin planów płatnych


1. Dlaczego te informacje są ważne

Te informacje określają dodatkowe usługi, które świadczymy dla naszych użytkowników planów Plus, Premium, Metal i Ultra (z których każdy zwany jest dalej planem płatnym). Określają również inne ważne rzeczy, o których musisz wiedzieć.

Niniejszy regulamin jest częścią umowy prawnej (zwanej dalej „umową”) zawartej między Tobą a nami, o której mowa w Regulaminie kont osobistych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Regulaminem kont osobistych a niniejszym regulaminem pierwszeństwo ma niniejszy regulamin.

W dowolnej chwili możesz uzyskać egzemplarz niniejszego regulaminu w aplikacji Revolut („aplikacja”) lub poprosić o niego jednego z naszych agentów wsparcia.


Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem

Twoja subskrypcja planu płatnego będzie automatycznie odnawiana co roku, chyba że powiadomisz nas o chęci jej zakończenia przed takim automatycznym odnowieniem. Niezależnie od sposobu opłacania Twojej subskrypcji możemy naliczyć opłatę w przypadku zakończenia subskrypcji w ciągu 10 miesięcy od jej rozpoczęcia. Nasze opłaty zostały opisane na stronie opłat.

Możemy ograniczyć Twoje prawo do zmiany subskrypcji na wyższą lub niższą wersję więcej niż raz w okresie 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat opłat, które mogą zostać naliczone w przypadku przejścia na niższy plan lub wcześniejszego anulowania subskrypcji, znajduje się w rozdziale 12 niniejszego regulaminu.


2. O nas

Jesteśmy Revolut Bank UAB (Revolut Bank), autoryzowanym bankiem, który podlega regulacji Banku Litwy. Nasza spółka jest zarejestrowana pod numerem 304580906.

W związku z działalnością w zakresie dystrybucji ubezpieczeń spółka Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), zarejestrowana pod numerem 305910164, jest wpisana przez Bank Litwy na listę ubezpieczeniowych przedsiębiorstw brokerskich. Tę listę można znaleźć w witrynie internetowej Banku Litwy.

Zarówno Revolut Bank, jak i Revolut Insurance Europe mają swoją siedzibę przy Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.

O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, prawa i obowiązki określone w niniejszym regulaminie odnoszą się do Ciebie i Revolut Bank.


3. Czym są usługi planów płatnych?

Co to są usługi Revolut Plus?

Użytkownicy planu Plus mają dostęp do wszystkich usług dostępnych dla posiadaczy kont osobistych w planie Standard, a także następujące korzyści:

 • dwie bezpłatne karty Revolut Plus (i jedną bezpłatną kartę zastępczą w każdym kolejnym roku);
 • maksymalnie trzy aktywne fizyczne karty Revolut w tym samym czasie;
 • dostęp do dwóch kont Revolut <18 oraz dostęp do pełnej funkcjonalności usługi <18;
 • wyższe oprocentowanie sejfów na oszczędności niż użytkownicy planu Standard (gdy są one dla nas dostępne);
 • dostęp do cashbacku za noclegi;
 • dostęp do ochrony zakupów, zwrotów i anulowania biletów w przypadku zakupów dokonanych za pomocą konta Revolut; oraz
 • priorytetowe wsparcie klienta w aplikacji.

Co to są usługi Revolut Premium?

Użytkownicy planu Premium mają dostęp do wszystkich powyższych usług dostępnych dla użytkowników Standard i Plus, a także następujące korzyści:

 • dwie bezpłatne karty Revolut Premium (i jedną bezpłatną kartę zastępczą w każdym kolejnym roku);
 • dwukrotnie większy limit bezpłatnych wypłat z bankomatów niż w przypadku użytkowników planu Standard;
 • ubezpieczenie podróżne;
 • możliwość zakupu dostęp do saloników lotniskowych ze zniżką;
 • partnerstwa w ramach planu;
 • bezpłatny dostęp do saloników w przypadku opóźnienia lotu; oraz
 • dostęp do kryptowalut i metali szlachetnych po lepszych kursach niż użytkownicy planów Standard i Plus.


Co to są usługi Revolut Metal?

Użytkownicy planu Metal mają dostęp do wszystkich powyższych usług i korzyści dostępnych dla użytkowników planów Standard, Plus i Premium, a także następujące korzyści:

 • jedną bezpłatną zbliżeniową kartę Revolut Metal ze stali nierdzewnej;
 • Cashback w planie płatnym, czyli zwroty pieniędzy w wielu walutach, metalach szlachetnych lub kryptowalutach (dostępne opcje mogą ulegać zmianie);
 • czterokrotnie większy limit bezpłatnych wypłat z bankomatów niż w przypadku użytkowników planu Standard;
 • partnerstwa w ramach planu;
 • wyższe oprocentowanie sejfów na oszczędności (tam, gdzie są one dla nas dostępne);
 • dostęp do maksymalnie 5 kont Revolut <18 oraz
 • wszelkie inne korzyści, które dodajemy z czasem.

Co to są usługi Revolut Ultra?

Użytkownicy planu Ultra mają dostęp do wszystkich usług i korzyści dostępnych dla użytkowników planów Standard, Plus, Premium i Metal wymienionych powyżej (z wyjątkiem bezpłatnego dostępu do saloników w przypadku opóźnienia lotu), a także następujące korzyści:

 • jedną bezpłatną zbliżeniową kartę Revolut Ultra;
 • niższe opłaty za transakcje giełdowe;
 • dodatkową ochronę rezygnacji z podróży i wydarzeń (z wyłączeniem użytkowników w krajach wymienionych w tych często zadawanych pytaniach);
 • bezpłatne karty wstępu do saloników do użytku osobistego oraz możliwość zakupu kart dla gości;
 • dziesięciokrotnie większy limit bezpłatnych wypłat z bankomatów niż w przypadku użytkowników planu Standard;
 • partnerstwa w ramach planu;
 • priorytetową usługę oddzwaniania (tylko w języku angielskim) oraz
 • wszelkie inne korzyści, które dodajemy z czasem.

Co to jest priorytetowa usługa oddzwaniania?

Klienci planu Ultra mogą poprosić o oddzwonienie pod numer telefonu powiązany z ich kontem Revolut. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji Revolut, a nasz agent oddzwoni w czasie wskazanym na pulpicie usługi oddzwaniania. W celu weryfikacji legitymacji agenta agent ujawni kod, który już ci pokazany na desce rozdzielczej. Pamiętaj, że ta usługa jest dostępna tylko w języku angielskim.


Czym jest Cashback w planie płatnym i kiedy można go uzyskać?

Gdy jako użytkownik planu Metal lub Ultra dokonujesz kwalifikującego się zakupu za pomocą karty Revolut, możemy (ale nie musimy) zasilić Twoje konto kwotą odpowiadającą procentowi Twojej płatności. Nazywamy to „cashbackiem w planie płatnym”. Możemy zmienić wartość procentową cashbacku w planie płatnym lub nie wypłacać go z dowolnego powodu, w tym w zależności od kraju, w którym dokonujesz płatności, lub sprzedawcy, na rzecz którego dokonujesz płatności. Aktualne stawki cashbacku w planie płatnym możesz znaleźć w naszych często zadawanych pytaniach.


Nie możemy przyznać Ci zwrotu pieniędzy, jeśli byłoby to sprzeczne z jakimkolwiek prawem lub regulacjami lub jeśli płatność, której dokonujesz kartą Revolut, jest jedynie płatnością na inne konto lub inną kartę płatniczą (np. inny portfel elektroniczny, konto bankowe lub konto karty).


Istnieje ograniczenie kwoty, jaką możesz otrzymać w jednym miesięcznym cyklu rozliczeniowym w ramach usługi Cashback w planie płatnym. Zostało to opisane na naszej stronie opłat dotyczącej Twojego planu płatnego.


Czasami możemy odebrać Ci cashback w planie płatnym, jeśli:

 • płatność, za którą przyznano Ci cashback w planie płatnym, zostanie zwrócona;
 • cashback w planie płatnym został uzyskany w sposób nieuczciwy lub
 • zrezygnujesz z subskrypcji planu Ultra i przejdziesz na niższy plan w ciągu 14-dniowego okresu karencji, lub
 • złamiesz postanowienia tej umowy, aby uzyskać cashback w planie płatnym.

Odzyskamy kwotę cashbacku w planie płatnym poprzez pobranie jej z Twojego konta. Uznamy, że zwrot został dokonany za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.


Jeśli nie uda nam się odzyskać kwoty cashbacku w planie płatnym z Twojego konta, nadal musisz nam ją zwrócić. W takim przypadku możemy odzyskać tę kwotę z zapisanej karty lub skorzystać z prawa do potrącenia. Możemy też podjąć kroki prawne w celu odzyskania należnej nam kwoty. Jeśli to zrobimy, być może obciążymy Cię naszymi uzasadnionymi kosztami związanymi z tym procesem.


Więcej informacji o tym, jak możemy odzyskiwać należne nam kwoty, możesz znaleźć w Regulaminie kont osobistych.


4. Co to są karty w planie płatnym?

Karta Revolut Plus

Jeśli zostaniesz użytkownikiem planu Plus, możesz zamówić kartę Revolut Plus. Wydamy Ci również dodatkową kartę Plus, jeśli o nią poprosisz. Możesz nadal korzystać z innych kart Revolut, które posiadasz.

Możemy pobierać opłaty za wszelkie wydawane przez nas karty Plus, gdy przekroczysz bezpłatny limit.


Karta Revolut Premium

Gdy zostaniesz użytkownikiem planu Premium, możesz zamówić kartę Revolut Premium z wyjątkowym projektem. Wydamy Ci również dodatkową kartę Premium, jeśli o nią poprosisz. Możesz nadal korzystać z innych kart Revolut, które posiadasz.

Możemy pobierać opłaty za wszelkie wydawane przez nas karty Premium, gdy przekroczysz bezpłatny limit.


Karta Revolut Metal

Gdy zmienisz swój plan na wersję Metal, wydamy Ci kartę Revolut Metal, która jest dostępna tylko dla użytkowników planu Metal. W danym momencie możesz mieć tylko jedną kartę Metal. Możesz nadal korzystać z innych kart Revolut, które posiadasz.


Karta Revolut Ultra

Gdy zmienisz swój plan na wersję Ultra, wydamy Ci kartę Revolut Ultra, która jest dostępna tylko dla użytkowników planu Ultra. Możesz nadal korzystać z innych kart Revolut, które posiadasz.


Ubezpieczenia

5. Ubezpieczenie podróżne w planach Premium, Metal i Ultra


Prawa i obowiązki określone w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do Ciebie jako beneficjenta polisy grupowej utrzymywanej przez Revolut Bank, Revolut Bank jako spółki utrzymującej polisę grupową oraz Revolut Insurance Europe jako brokera ubezpieczeniowego dystrybuującego polisę grupową. W tym rozdziale przedstawiamy:

 • W jaki sposób Revolut Insurance Europe organizuje zbiorowe ubezpieczenie podróżne, aby Revolut Bank mógł oferować świadczenia z tytułu z ubezpieczenia podróżnego w ramach Twojej subskrypcji oraz
 • w jaki sposób firma ubezpieczeniowa Cowen Insurance Company Limited (ubezpieczyciel) i Cover Genius B.V. (administrator polisy) są odpowiedzialne wobec Ciebie za obsługę wszelkich roszczeń zgłaszanych w związku ze świadczeniami z tytułu ubezpieczenia podróżnego oraz za dokonywanie wszelkich płatności na rzecz Ciebie po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia (za pośrednictwem https://www.xcover.com/en/login). Jej dane rejestracyjne są następujące:
 • Cowen Insurance Company Ltd (numer rejestracyjny spółki na Malcie: C 55905), Level 3, Gasan Centre, Triq il- Merghat, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1020, Malta. Cowen Insurance Company Limited ma zezwolenie na prowadzenie ogólnej działalności zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1998 roku prawa maltańskiego i jest regulowana przez Malta Financial Services Authority, Triq l-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta (Cowen).
 • Cover Genius Europe B.V. z siedzibą w De Vijzel, 3rd Floor, Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam, Holandia, autoryzowany i regulowany przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) pod numerem referencyjnym 12046177 („Cover Genius”).


Wiemy, że gdy cieszysz się na myśl o podróży, ostatnią rzeczą, którą chcesz sobie zaprzątać głowę, jest załatwianie ubezpieczenia. To właśnie dlatego w Revolut zapewniamy Ci świadczenia z tytułu ubezpieczenia podróżnego. Revolut Bank współpracuje z Revolut Insurance Europe — towarzystwem, które prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego — w celu zorganizowania zbiorowego ubezpieczenia podróżnego w imieniu Revolut Bank. evolut Insurance Europe zorganizował ubezpieczenie podróżne u zewnętrznego ubezpieczyciela podróży Cowen za pośrednictwem usług świadczonych przez Cover Genius. Za tę usługę Revolut Bank uiszcza opłatę na rzecz Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe i Revolut Bank w żaden sposób nie kontrolują ani nie są właścicielami Cowen ani Cover Genius, a Cowen i Cover Genius nie kontrolują nas ani nie są naszymi właścicielami.

Mimo że jesteśmy zobowiązani umową do zorganizowania Twojego ubezpieczenia podróżnego z pomocą Cowen i Cover Genius, Revolut Insurance Europe działa w imieniu Twoim, a nie ubezpieczyciela, i nie będzie udzielać porad ani rekomendacji dotyczących przydatności świadczeń z ubezpieczenia podróżnego. Upewnij się, że świadczenia te są odpowiednie dla Ciebie, czytając dokument z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym oraz treść polisy ubezpieczenia podróżnego i zwracając uwagę na to, co jest, a co nie jest objęte ubezpieczeniem. Jeśli jesteś użytkownikiem planu Ultra, pamiętaj, że anulowanie podróży jest objęte oddzielną ochroną w ramach ubezpieczenia od anulowania podróży i rezygnacji z wydarzeń, jak określono poniżej.

Nie możesz zrezygnować ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia bez jednoczesnego anulowania subskrypcji usługi Premium, Metal lub Ultra.

Aby kwalifikować się do ubezpieczenia podróżnego, musisz mieć ukończone 18 lat. Szczegółowe informacje na temat świadczeń z tytułu ubezpieczenia znajdziesz w treści polisy i informacjach o produkcie ubezpieczeniowym. Zapoznaj się z nimi dokładnie. Kopię tych dokumentów znajdziesz w aplikacji Revolut. Treść polisy zawiera również inne istotne informacje, takie jak prawa ubezpieczyciela w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie warunków określonych w Regulaminie dla beneficjentów, informacje o roszczeniach, informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez ubezpieczyciela, obowiązujące prawo itp.

Dalsze świadczenie, zakres i warunki świadczeń z tytułu ubezpieczenia podróżnego mogą zostać zmienione lub anulowane przez nas lub przez Ubezpieczycieli podróży w dowolnym momencie. W miarę możliwości będziemy informować Cię z wyprzedzeniem o wszelkich szkodliwych zmianach lub anulowaniu świadczeń ubezpieczeniowych.

Jeśli nie spełniasz warunków korzystania ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia, nie zmienia to wysokości kwoty, jaką płacisz za subskrypcję planu Premium, Metal lub Ultra.


6. Skargi dotyczące ubezpieczenia podróżnego: w przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki zostało zorganizowane

Twoje ubezpieczenie podróżne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem aplikacji Revolut. Zazwyczaj problemy można szybko rozwiązać w ten sposób. Szczegółowe informacje na temat rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie ubezpieczenia.


Skargi dotyczące ubezpieczenia podróżnego

Jeśli chcesz złożyć skargę związaną ze świadczeniami z tytułu ubezpieczenia podróżnego, skontaktuj się bezpośrednio z Cover Genius.

Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Cover Genius będzie rozpatrywał Twoją skargę i komunikował się z Tobą w języku angielskim, chyba że poinformuje Cię o innej metodzie. Jeśli wyślesz do nas jakąkolwiek skargę, przekażemy ją do Cover Genius, nie rozpatrując jej.


Jak zgłosić roszczenie dotyczące świadczeń z tytułu ubezpieczenia podróżnego?

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie, skontaktuj się bezpośrednio z Cover Genius (prowadzącą działalność pod nazwą „XCover”). Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. XCover będzie rozpatrywać Twoje roszczenie i komunikować się z Tobą w języku angielskim, chyba że poinformuje Cię o innej metodzie.


7. Ubezpieczenie zakupów, zwrotów i anulowania biletów w ramach subskrypcji planu płatnego

Prawa i obowiązki określone w tym rozdziale dotyczą Ciebie i spółki Revolut Insurance Europe. W tym rozdziale przedstawiamy:

 • W jaki sposób Revolut Insurance Europe organizuje ochronę zakupów, ochronę zwrotów i ochronę przed anulowaniem biletów w ramach subskrypcji w Revolut Bank i przekazuje je Tobie; oraz
 • W jaki sposób nasz pośrednik ubezpieczeniowy wyznaczony przez naszych partnerów ubezpieczeniowych, QOVER SA, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0650.939.878 (RLE Brussels) i zarejestrowany w FSMA jako niezwiązany agent ubezpieczeniowy pod numerem 0650.939.878 (Qover), zarządza produktem i jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wszelkich roszczeń, które zgłaszasz z tytułu ubezpieczenia zakupów, zwrotów i anulowania biletów, oraz za dokonywanie wszelkich płatności na rzecz Ciebie po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia.

Wiemy, że gdy cieszysz się na myśl o zakupie nowego telefonu, laptopa czy biletów na koncert ulubionego wykonawcy, ostatnią rzeczą, na którą masz ochotę, jest załatwianie ubezpieczenia. Dlatego też w planie uwzględniono ochronę zakupów, ochronę zwrotów oraz ochronę przed anulowaniem biletów, zapewniając Ci określone poziomy ochrony w zależności od pozycji zakupionej na Twojej karcie Revolut. Revolut Insurance Europe nie będzie udzielać porad ani rekomendacji co do przydatności świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Upewnij się, że ubezpieczenie jest odpowiednie dla Ciebie, czytając dokument z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym, oświadczenie o ubezpieczeniu oraz ogólny regulamin ubezpieczenia (Regulamin) dotyczący ochrony zakupów, ochrony zwrotów i ochrony przed anulowaniem biletów, zwracając uwagę na to, co jest, a co nie jest objęte ubezpieczeniem.


Revolut Insurance Europe współpracuje z następującymi ubezpieczycielami, aby włączać ochronę zakupów, ochronę zwrotów i ochronę przed anulowaniem biletów do Twojego planu płatnego:

 • W przypadku klientów we wszystkich jurysdykcjach EOG: Chubb European Group SE jest towarzystwem ubezpieczeń materialnych, które podlega przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń oraz ma zezwolenie organu Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) i podlega jego regulacjom, o numerze rejestracyjnym RCS Nanterre 450 327 374, z siedzibą pod adresem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja, adres e-mail: [email protected] (Chubb);oraz
 • W przypadku klientów we wszystkich jurysdykcjach EOG z wyjątkiem Liechtensteinu: Wakam, francuska spółka akcyjna (société anonyme), 120-122, rue Réaumur, 75002 Paryż (Francja), jest towarzystwem ubezpieczeń majątkowych zatwierdzonym przez organ ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, zarejestrowana pod numerem 4020259, adres e-mail: [email protected] (Wakam).

Revolut Insurance Europe w żaden sposób nie kontroluje ani nie jest właścicielem Chubb/Wakam, a Chubb/Wakam nie kontrolują ani nie są właścicielami Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe prowadzi dystrybucję ubezpieczeń w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych Chubb/Wakam. Nie musisz nic płacić Revolut Insurance Europe za pośrednictwo w zawarciu ubezpieczenia z Chubb i Wakam — Revolut Insurance Europe może otrzymać prowizję z tytułu udziału w zyskach od Chubb i Wakam, a także otrzymuje od Revolut Bank opłatę za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Nie możesz zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej bez jednoczesnego anulowania subskrypcji planu płatnego.

Aby kwalifikować się do ochrony zakupów, ochrony zwrotów i ochrony przed anulowaniem biletów, musisz mieć ukończone 18 lat i dokonać odpowiedniego pełnego zakupu za pomocą swojego konta planu płatnego. Istnieją również dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które musisz spełnić, w zależności od tego, czy chcesz zgłosić roszczenie z tytułu ochrony zakupów, ochrony zwrotów czy ochrony przed anulowaniem biletów. Pełna lista kryteriów znajduje się w Polisie. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polisą oraz dokumentem z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym. Kopię tych dokumentów znajdziesz w aplikacji Revolut. Polisa zawiera również inne istotne informacje, takie jak prawa ubezpieczyciela w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie warunków określonych w Polisie, informacje o roszczeniach, informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez ubezpieczyciela, obowiązujące prawo itp.

Jeśli nie spełniasz warunków korzystania z ubezpieczenia, nie zmienia to wysokości kwoty, jaką płacisz za subskrypcję planu płatnego.


8. Skargi i roszczenia dotyczące ubezpieczenia zakupów, zwrotów i anulowania biletów

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki zostało zorganizowane Twoje ubezpieczenie, skontaktuj się z Revolut Insurance Europe za pośrednictwem aplikacji Revolut. Zazwyczaj problemy można szybko rozwiązać w ten sposób. Szczegółowe informacje na temat rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie ubezpieczenia.


Skargi dotyczące ochrony zakupów, ochrony zwrotów i ochrony przed anulowaniem biletów

Jeśli chcesz złożyć skargę w związku z ochroną zakupów, ochroną zwrotów lub ochroną przed anulowaniem biletów, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Qover. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Jeśli wyślesz do nas skargę lub roszczenie, przekażemy je bez rozpatrywania firmie Qover.


Jak zgłosić roszczenie z tytułu ochrony zakupów, ochrony zwrotów lub ochrony przed anulowaniem biletów

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Qover. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut.


9. Ochrona na wypadek anulowania podróży i wydarzeń w ramach subskrypcji Ultra


Prawa i obowiązki określone w tym rozdziale dotyczą Ciebie i spółki Revolut Insurance Europe. W tym rozdziale i w następnym opisano:

 • W jaki sposób będziesz otrzymywać ochronę na wypadek anulowania podróży i wydarzeń w ramach subskrypcji Ultra; oraz
 • W jaki sposób pośrednik ubezpieczeniowy, QOVER SA, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0650.939.878 (RLE Brussels) i zarejestrowany w FSMA jako niezwiązany agent ubezpieczeniowy pod numerem 0650.939.878 (Qover), jest odpowiedzialny wobec Ciebie za rozpatrywanie wszelkich roszczeń, które zgłaszasz w ramach ochrony na wypadek anulowania podróży i wydarzeń, oraz za dokonywanie wszelkich płatności na rzecz Ciebie po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia.


Wiemy, że w życiu bywa różnie, a ostatnią rzeczą, o jakiej marzysz, jest utrata całej kwoty, gdy musisz odwołać podróż lub udział w wydarzeniu. To właśnie dlatego do planu Ultra dołączamy ochronę na wypadek anulowania podróży i wydarzeń. Revolut Bank współpracuje z Revolut Insurance Europe — towarzystwem, które prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego — w celu zorganizowania zbiorowego ubezpieczenia na wypadek anulowania podróży i wydarzeń. Za tę działalność organizacyjną Revolut Bank uiszcza opłatę za usługę na rzecz Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe nie będzie udzielać porad ani rekomendacji co do przydatności świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Upewnij się, że ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie, czytając dokument z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym, deklarację ubezpieczeniową i Polisę ubezpieczenia od anulowania podróży i wydarzeń („Polisa”). Zwróć uwagę na to, co jest, a co nie jest objęte ubezpieczeniem.


Ubezpieczenie na wypadek anulowania podróży i wydarzeń zawarte w planie Ultra świadczy następujący ubezpieczyciel:

 • Wakam, francuska spółka akcyjna (société anonyme), 120-122, rue Réaumur, 75002 Paryż (Francja), jest towarzystwem ubezpieczeń majątkowych zatwierdzonym przez organ ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, zarejestrowana pod numerem 4020259, adres e-mail: [email protected] (Wakam).


Revolut Insurance Europe w żaden sposób nie kontroluje ani nie jest właścicielem Wakam, a Wakam nie kontroluje ani nie jest właścicielem Revolut Insurance Europe.

Aby kwalifikować się do ubezpieczenia, musisz mieć ukończone 18 lat i w pełni opłacić podróż lub wydarzenie przy użyciu swojego konta Revolut Ultra. Istnieją również dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które musisz spełnić, w zależności od tego, czy chcesz zgłosić roszczenie z tytułu ochrony na wypadek anulowania podróży i wydarzeń. Pełna lista kryteriów znajduje się w Polisie. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polisą oraz dokumentem z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym. Kopię tych dokumentów znajdziesz w aplikacji Revolut. Polisa zawiera również inne istotne informacje, takie jak prawa ubezpieczyciela w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie warunków określonych w Polisie, informacje o roszczeniach, informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez ubezpieczyciela, obowiązujące prawo itp.


Nie możesz zrezygnować ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia bez jednoczesnego anulowania subskrypcji usługi Ultra.

Jeśli nie spełniasz warunków korzystania z ubezpieczenia, nie zmienia to wysokości kwoty, jaką płacisz za subskrypcję Ultra.


10. Skargi i roszczenia dotyczące ochrony na wypadek anulowania podróży i wydarzeń

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki zostało zorganizowane Twoje ubezpieczenie, skontaktuj się z Revolut Insurance Europe za pośrednictwem aplikacji Revolut. Zazwyczaj problemy można szybko rozwiązać w ten sposób. Szczegółowe informacje na temat rozpatrywania reklamacji znajdują się w Regulaminie ubezpieczenia.


Skargi dotyczące ochrony na wypadek anulowania podróży i wydarzeń

Jeśli chcesz złożyć skargę w związku z polisą ubezpieczeniową na wypadek anulowania podróży i wydarzeń lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem zgłoszonym w ramach tej polisy ubezpieczeniowej, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Qover. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Jeśli wyślesz do nas skargę lub roszczenie, przekażemy je bez rozpatrywania firmie Qover.


Jak zgłosić roszczenie z tytułu ochrony na wypadek anulowania podróży i wydarzeń?

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Qover. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut.11. Płatność za subskrypcję planu płatnego

Możesz opłacać subskrypcję w miesięcznych ratach lub zapłacić pełną kwotę subskrypcji raz w roku. Opłaty te zostały opisane na naszej stronie opłat.


Gdy zostaniesz użytkownikiem planu płatnego, poprosimy Cię o opłacenie subskrypcji za pomocą zarejestrowanej u nas karty (Twojej zapisanej karty). Opłatę za subskrypcję będziemy pobierać z tej zapisanej karty tak długo, jak pozostajesz użytkownikiem planu płatnego.


Jeśli nie będziemy w stanie pobrać płatności z salda Twojego konta osobistego, spróbujemy pobrać ją z zapisanej karty. Jeśli jednak z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie obciążyć Twojej zapisanej karty (np. z powodu upływu terminu jej ważności), poprosimy Cię o zarejestrowanie innej karty, która stanie się nową zapisaną kartą. Jeśli nie zrobisz tego w ciągu siedmiu dni, wyłączymy subskrypcję na Twoim koncie. Możemy również podjąć kroki prawne w celu pobrania płatności. Jeśli to zrobimy, być może obciążymy Cię naszymi uzasadnionymi kosztami związanymi z tym procesem.


Możesz ponosić odpowiedzialność za opłacanie wszelkich podatków lub kosztów, których pobranie nie leży w zakresie naszych obowiązków.


Niestety, jeśli nie uiścisz opłaty za subskrypcję w ciągu 30 dni od daty jej wymagalności, będziemy zmuszeni anulować Twoją subskrypcję i zmienić wersję Twojego planu na niższą opcję Standard.


12. Opłaty za zmianę wersji z planu płatnego na niższą wersję

W każdej chwili możesz zakończyć subskrypcję planu płatnego (nazywamy to zmianą planu na niższą wersję). Może się jednak wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty. Nadal będziesz w stanie korzystać z usług, które otrzymujesz w ramach subskrypcji, do końca cyklu rozliczeniowego, za który subskrypcja została opłacona, z wyłączeniem wszelkich opłat za przedwczesną rezygnację. Jeśli zatem opłacasz subskrypcję co miesiąc i zdecydujesz się na zmianę wersji planu na niższą, możesz nadal korzystać z subskrypcji w miesiącu, który został już opłacony; jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, będziesz mieć dostęp do subskrypcji do końca rocznego cyklu rozliczeniowego. Po tym czasie ponownie staniesz się użytkownikiem planu Standard (posiadaczem konta osobistego, który nie opłaca subskrypcji za usługę planu płatnego).

W niektórych przypadkach możemy odstąpić od opłaty za zmianę planu na niższą wersję. W takim przypadku może być konieczne złożenie przez Ciebie obietnicy wykonania (lub niewykonania) pewnych czynności, aby kwalifikować się do takiego zwolnienia. Możemy np. zrezygnować z opłaty za zmianę planu na niższą wersję, jeśli zapiszesz się do nowego planu, ale pod warunkiem, że nie zrezygnujesz z tego nowego planu w określonym czasie. Od nas zależy, czy zrezygnujemy z pobierania opłaty. Poinformujemy Cię, jeśli będziemy chcieli zrezygnować z opłaty za przedwczesną rezygnację z planu (np. w aplikacji lub przez e-mail).

Opłaty za zakończenie subskrypcji lub zmianę planu na niższą wersję określono poniżej.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą w ciągu 14 dni

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, zwrócimy Ci jej pełną kwotę. Jeśli wysłaliśmy Ci kartę Plus lub Premium, obciążymy Cię opłatą za dostawę oraz możemy dezaktywować taką kartę. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Metal, obciążymy Cię kwotą 200 zł za kartę oraz kosztami dostawy. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Ultra, obciążymy Cię kwotą 255 zł za kartę oraz kosztami dostawy.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz w roku, zwrócimy Ci jej pełną kwotę. Jeśli wysłaliśmy Ci kartę Plus lub Premium, obciążymy Cię opłatą za dostawę oraz możemy dezaktywować taką kartę. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Metal, obciążymy Cię kwotą 200 zł za kartę oraz kosztami dostawy. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Ultra, obciążymy Cię kwotą 255 zł za kartę oraz kosztami dostawy. Aktualne informacje na temat opłat za dostawę możesz znaleźć na stronie opłat za plan.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po 14 dniach, ale przed upływem 6 miesięcy (dotyczy użytkowników planu Ultra)

Jeśli opłacasz swoją subskrypcję co miesiąc, nie będziemy mogli dokonać zwrotu opłat subskrypcyjnych. Co więcej, musisz opłacić subskrypcję za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci anulowania lub zmiany wersji planu na niższą. Naliczymy również opłatę za przedwczesną rezygnację z planu równą miesięcznej opłacie za subskrypcję. Jest to opłata za przedwczesną rezygnację i nie będziesz w stanie korzystać z usług przez dodatkowy miesiąc, a jedynie przez resztę opłaconego miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Ultra, nie pobierzemy opłaty za tę kartę ani za jej dostawę.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu Ultra ani za kartę i jej dostawę. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę rocznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po 6 miesiącach (dotyczy użytkowników planu Ultra)

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, musisz opłacić subskrypcję za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci anulowania lub zmiany wersji planu na niższą, ale nie naliczymy opłaty za przedwczesną rezygnację z planu. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę miesięcznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę rocznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po 14 dniach, ale przed upływem 10 miesięcy (dotyczy użytkowników pozostałych planów płatnych)

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, nie zwrócimy Ci pieniędzy. Co więcej, musisz opłacić subskrypcję za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci anulowania lub zmiany wersji planu na niższą. Naliczymy również opłatę za przedwczesną rezygnację z planu równą dwukrotności miesięcznej opłaty za subskrypcję. Jest to opłata za przedwczesną rezygnację i nie będziesz w stanie korzystać z usług przez dodatkowe dwa miesiące, a jedynie przez resztę opłaconego miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę rocznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po upływie 10 miesięcy (dotyczy użytkowników pozostałych planów płatnych)

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, musisz opłacić subskrypcję za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci anulowania lub zmiany wersji planu na niższą, ale nie naliczymy opłaty za przedwczesną rezygnację z planu. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę miesięcznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę rocznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.


13. Kiedy możemy zakończyć Twoją subskrypcję planu płatnego?


Możemy zawiesić dostęp do Twojego konta i natychmiast zakończyć Twoją subskrypcję planu płatnego, jeśli:

 • Mamy podejrzenia, że Twoje postępowanie nosi znamiona oszustwa lub innej niedozwolonej działalności;
 • Nie otrzymaliśmy od Ciebie potrzebnych informacji lub mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że podane przez Ciebie informacje są fałszywe;
 • Dopuścisz się złamania tego regulaminu w poważny lub uporczywy sposób;
 • Jesteś nam winien/winna pieniądze i pomimo naszej prośby o zapłatę nie zrobisz tego w rozsądnym terminie;
 • Ogłoszono Twoją upadłość; lub
 • Musimy to zrobić na mocy przepisów prawa, regulacji, nakazu sądowego lub instrukcji rzecznika.

Możemy również zakończyć Twoją subskrypcję z innych przyczyn, ale powiadomimy Cię o tym z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem aplikacji, wiadomości SMS lub e-mail.


14. Odrobina przepisów


Zmiany w regulaminie

Możemy zmieniać niniejszy regulamin, ale zrobimy to tylko z następujących przyczyn:

 • Jeśli uznamy, że dzięki temu będzie on łatwiejszy do zrozumienia lub bardziej pomocny;
 • Aby odzwierciedlić sposób prowadzenia naszej działalności, w szczególności jeśli zmiana jest konieczna ze względu na zmianę sposobu udostępniania systemu finansowego lub technologii;
 • Aby odzwierciedlić wymogi prawne lub regulacyjne, które nas obowiązują;
 • Aby odzwierciedlić zmiany w kosztach prowadzenia naszej działalności; lub
 • Z powodu zmiany naszych produktów lub usług lub wprowadzania nowych.

Jeśli dodamy nowy produkt lub usługę, która nie zmieni niniejszego regulaminu, możemy dodać taki produkt lub usługę natychmiast i poinformować Cię o tym, zanim zaczniesz z niej korzystać.


Jeśli zmienimy istniejący produkt lub usługę, która nie jest związana z płatnościami na Twoje konto lub z Twojego konta, zazwyczaj powiadomimy Cię o tym 30 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany. Jeśli wprowadzimy zmianę, która jest związana z płatnościami na Twoje konto lub z Twojego konta (na przykład z wypłatami gotówki), zazwyczaj powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem aplikacji, wiadomości SMS lub e-mail 60 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany.


Jeśli powiadomimy Cię o zmianie, założymy, że przypadła Ci ona do gustu, chyba że poinformujesz nas o chęci zamknięcia swojego konta, zanim dana zmiana wejdzie w życie.


Nasza umowa zawarta z Tobą

Jedynie Ty, Revolut Bank oraz, jeżeli zostało to wyraźnie wskazane w niniejszym regulaminie, Revolut Insurance Europe mają jakiekolwiek prawa wynikające z umowy.

Umowa ma charakter imienny i nie możesz przenieść żadnych wynikających z niej praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną osobę.


Nasze prawo do przeniesienia

Wyrażasz zgodę i zezwalasz nam na połączenie, reorganizację, wydzielenie, przekształcenie lub przeprowadzenie jakiejkolwiek innej formy reorganizacji lub restrukturyzacji naszej firmy lub działalności i/lub przeniesienie lub przypisanie wszystkich naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu na jakąkolwiek stronę trzecią.

Przeniesiemy jakiekolwiek z Twoich i naszych praw lub obowiązków wynikających z umowy tylko wtedy, gdy rozsądnie uznamy, że nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszego regulaminu lub gdy będziemy musieli to zrobić, aby spełnić jakikolwiek wymóg prawny lub regulacyjny, lub gdy następuje to w wyniku reorganizacji (lub podobnego procesu).


Zastosowanie na prawo litewskie

Do niniejszego regulaminu i umowy zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz.


Obowiązuje angielska wersja umowy

Jeżeli niniejszy regulamin został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, a zastosowanie ma wersja angielska.


Nasze prawo do egzekwowania umowy

Jeśli złamiesz umowę między Tobą a nami, a my nie wyegzekwujemy naszych praw lub opóźnimy ich egzekwowanie, nie uniemożliwi nam to egzekwowania tych praw w późniejszym terminie.


Podejmowanie kroków prawnych przeciwko nam

Kroki prawne na mocy niniejszego regulaminu mogą być podejmowane wyłącznie w sądach Republiki Litewskiej (lub w sądach dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz).


Prywatność

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności klienta dotyczącym Twojego konta, które możesz znaleźć tutaj.

Kryptowaluty i metale szlachetne

Na tej stronie przedstawiamy regulamin usług świadczonych przez nas, tj. Revolut Bank. Niektóre sekcje niniejszego regulaminu wyraźnie wskazują na usługi świadczone dla Ciebie przez Revolut Insurance Europe. Produkty Kryptowaluty i Metale szlachetne oferuje nasza spółka brytyjska, Revolut Ltd, zgodnie z Regulaminem dotyczącym kryptowalut oraz Regulaminem dotyczącym metali szlachetnych.