Produkty

Regulamin planów Plus, Premium i Metal

Pobierz plik PDF

1 lipca 2022 roku połączymy Revolut Payments UAB z Revolut Bank UAB. Ta wersja regulaminu będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Od 1 lipca 2022 roku usługi dystrybucji ubezpieczeń będą świadczone przez Revolut Insurance Europe UAB. Aby zapoznać się z regulaminem obowiązującym przed 1 lipca 2022 roku, kliknij tutaj.

Regulamin planów Plus, Premium i Metal


1. Dlaczego te informacje są ważne

Te informacje określają dodatkowe usługi, które świadczymy dla naszych użytkowników planów Plus, Premium i Metal. Określają również inne ważne rzeczy, o których musisz wiedzieć.

Niniejszy regulamin jest częścią umowy prawnej (zwanej dalej „umową”) zawartej między Tobą a nami, o której mowa w Regulaminie kont osobistych (zwanym dalej „regulaminem kont osobistych”). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między regulaminem kont osobistych a niniejszym regulaminem zastosowanie ma niniejszy regulamin.

W dowolnej chwili możesz uzyskać egzemplarz niniejszego regulaminu w aplikacji Revolut lub od jednego z naszych agentów wsparcia.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

Twoja subskrypcja usługi Plus, Premium lub Metal będzie automatycznie odnawiana co roku, chyba że powiadomisz nas o chęci jej zakończenia przed takim automatycznym odnowieniem. Niezależnie od sposobu opłacania Twojej subskrypcji możemy naliczyć opłatę w przypadku zakończenia subskrypcji w ciągu 10 miesięcy od jej rozpoczęcia. Nasze opłaty zostały opisane na naszej stronie opłat.

Możemy ograniczyć Twoje prawo do zmiany subskrypcji na wyższą lub niższą wersję więcej niż raz w okresie 12 miesięcy.

2. O nas

Jesteśmy Revolut Bank UAB (Revolut Bank), autoryzowanym bankiem, który podlega regulacji Banku Litwy. Nasza spółka jest zarejestrowana pod numerem 304580906.

W związku z działalnością w zakresie dystrybucji ubezpieczeń spółka Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), zarejestrowana pod numerem 305910164, jest wpisana przez Bank Litwy na listę ubezpieczeniowych przedsiębiorstw brokerskich. Tę listę można znaleźć w witrynie internetowej Banku Litwy.

Zarówno Revolut Bank, jak i Revolut Insurance Europe mają swoją siedzibę przy Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.

O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, prawa i obowiązki określone w niniejszym regulaminie odnoszą się do Ciebie i Revolut Bank.


Usługi Metal/Premium/Plus

3. Co to są usługi Plus?

Użytkownicy planu Plus mają dostęp do wszystkich usług dostępnych dla posiadaczy kont osobistych w planie Standard, a także następujące korzyści:

 • dwie bezpłatne karty Revolut Plus (i jedną bezpłatną kartę zastępczą w każdym kolejnym roku);
 • maksymalnie trzy aktywne fizyczne karty Revolut w tym samym czasie;
 • maksymalnie 2 konta Revolut Junior z pełnym zestawem funkcji;
 • dostęp do ochrony zakupów, zwrotów i anulowania biletów w przypadku zakupów dokonanych za pomocą konta Revolut; oraz
 • priorytetowe wsparcie klienta w aplikacji Revolut.

4. Co to są usługi Premium?

Użytkownicy planu Premium mają dostęp do wszystkich usług dostępnych dla użytkowników planów Plus i Standard, a także następujące korzyści:

 • dwie bezpłatne karty Revolut Premium z góry (i jedną bezpłatną kartę zastępczą w każdym kolejnym roku);
 • dostęp do 3 kont Revolut Junior z pełnym zestawem funkcji;
 • nieograniczoną bezpłatną wymianę walut;
 • dwukrotnie większy limit bezpłatnych wypłat z bankomatów niż w przypadku użytkowników planu Standard;
 • międzynarodowe ubezpieczenie podróżne;
 • możliwość zakupu dostęp do lóż na lotniskach; oraz
 • dostęp do kryptowalut i metali szlachetnych po lepszych kursach niż użytkownicy planów Standard i Plus.

5. Co to są usługi Metal?

Użytkownicy planu Metal mają dostęp do wszystkich powyższych usług dostępnych dla użytkowników Standard, Plus i Premium, a także następujące korzyści:

 • jedną bezpłatną zbliżeniową kartę Revolut Metal ze stali nierdzewnej;
 • zwroty pieniędzy w wielu walutach, metalach szlachetnych lub kryptowalutach (dostępne opcje mogą ulegać zmianie);
 • czterokrotnie większy limit bezpłatnych wypłat z bankomatów niż w przypadku użytkowników planu Standard;
 • wyższe oprocentowanie sejfów na oszczędności (tam, gdzie są one dla nas dostępne);
 • dostęp do 5 kont Revolut Junior z pełnym zestawem funkcji; oraz
 • wszelkie inne korzyści, które dodajemy z czasem.

6. Usługa Metal Cashback

Gdy jako użytkownik planu Metal płacisz za pewne rzeczy za pomocą karty Metal, możemy (ale nie musimy) zasilić Twoje konto kwotą odpowiadającą procentowi Twojej płatności. Tę usługę nazywamy zwrotem pieniędzy. Możemy zmienić wartość procentową zwrotu pieniędzy z dowolnego powodu, w tym w zależności od kraju, w którym dokonujesz płatności, lub sprzedawcy, na rzecz którego dokonujesz płatności. W przypadku wszystkich płatności w ramach funkcji Metal Cashback dla klientów ze Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie stosowana stawka 0,1% w Europie i 1% poza nią.

Istnieje ograniczenie kwoty, jaką możesz otrzymać w jednym miesięcznym cyklu rozliczeniowym w ramach usługi Metal Cashback. Zostało to opisane na naszej stronie opłat.

Odbierzemy od Ciebie zwrot pieniędzy, jeśli:

 • płatność, za którą przyznaliśmy zwrot w ramach usługi Metal Cashback, zostanie Ci zwrócona;
 • zwrot w ramach usługi Metal Cashback został uzyskany w sposób oszukańczy;
 • zwrot w ramach usługi Metal Cashback został uzyskany w sposób, które stanowi naruszenie niniejszej umowy.

Kwotę zwrotu pieniędzy otrzymaną w ramach usługi Metal Cashback odbierzemy poprzez pobranie jej z Twojego konta. Uznamy, że odzyskanie należności nastąpiło za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.

Jeśli nie będziemy w stanie odzyskać tej kwoty z Twojego konta, nadal będziesz mieć wobec nas zobowiązanie w danej wysokości. Możemy wówczas odzyskać kwotę z zapisanej karty lub skorzystać z naszego prawa do potrącenia. Możemy też podjąć kroki prawne w celu odzyskania należnej nam kwoty. Jeśli to zrobimy, być może obciążymy Cię naszymi uzasadnionymi kosztami związanymi z tym procesem.

Więcej informacji o tym, jak możemy odzyskiwać należne nam kwoty, możesz znaleźć w Regulaminie kont osobistych.

Płatności, które nie powodują zwrotu pieniędzy

Nie możemy przyznać Ci zwrot pieniędzy, jeśli byłoby to sprzeczne z jakimkolwiek prawem lub regulacjami lub jeśli płatność, której dokonujesz kartą Revolut, jest jedynie płatnością na inne konto lub inną kartę płatniczą (np. inny konto bankowe lub kartę kredytową).

7. Karta Revolut Plus

Jeśli zostaniesz użytkownikiem planu Plus, możesz zamówić kartę Revolut Plus (zwaną dalej kartą Plus). Wydamy Ci również dodatkową kartę Plus, jeśli o nią poprosisz. Możesz nadal korzystać z innych kart Revolut, które posiadasz.

Możemy pobierać opłaty za wszelkie wydawane przez nas karty Plus.

8. Karta Revolut Premium

Gdy zostaniesz użytkownikiem planu Premium, możesz zamówić kartę Revolut Premium (zwaną dalej kartą Premium) z wyjątkowym projektem. Wydamy Ci również dodatkową kartę Premium, jeśli o nią poprosisz. Możesz nadal korzystać z innych kart Revolut, które posiadasz.

Możemy pobierać opłaty za wszelkie wydawane przez nas karty Premium.

9. Karta Revolut Metal

Gdy zmienisz swój plan na wersję Metal, wydamy Ci kartę Revolut Metal (zwaną dalej kartą Metal), która jest dostępna tylko dla użytkowników planu Metal. W danym momencie możesz mieć tylko jedną kartę Metal. Możesz nadal korzystać z innych kart Revolut, które posiadasz.

Ubezpieczenia

10. Ubezpieczenie podróżne w planach Premium i Metal

Prawa i obowiązki określone w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do Ciebie jako beneficjenta polisy grupowej utrzymywanej przez Revolut Bank, Revolut Bank jako spółki utrzymującej polisę grupową oraz Revolut Insurance Europe jako brokera ubezpieczeniowego dystrybuującego polisę grupową. W tym rozdziale opisaliśmy:

 • w jaki sposób Revolut Insurance Europe organizuje zbiorowe ubezpieczenie podróżne, aby Revolut Bank mógł oferować świadczenia z tytułu z ubezpieczenia podróżnego w ramach Twojej subskrypcji; oraz
 • w jaki sposób towarzystwo ubezpieczeń majątkowych AWP P&C S.A. – oddział w Holandii, ubezpieczyciel, adres: Poeldijkstraat 4, 1059 VM, Amsterdam, adres e-mail claims.awpeurope@allianz.com (Allianz Assistance) jest odpowiedzialne wobec Ciebie za rozpatrywanie wszelkich roszczeń, które zgłaszasz w związku ze swoimi świadczeniami z tytułu ubezpieczenia podróżnego, oraz za dokonanie wszelkich płatności na Twoją rzecz po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia.

Wiemy, że gdy cieszysz się na myśl o podróży, ostatnią rzeczą, którą chcesz sobie zaprzątać głowę, jest załatwianie ubezpieczenia. To właśnie dlatego w Revolut zapewniamy Ci świadczenia z tytułu ubezpieczenia podróżnego. Revolut Bank współpracuje z Revolut Insurance Europe — towarzystwem, które prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego — w celu zorganizowania zbiorowego ubezpieczenia podróżnego w imieniu Revolut Bank. Revolut Insurance Europe zorganizował ubezpieczenie podróżne u zewnętrznego ubezpieczyciela, tj. Allianz Assistance. Za tę działalność organizacyjną Revolut Bank uiszcza opłatę za usługę na rzecz Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe i Revolut Bank w żaden sposób nie kontrolują spółki Allianz Assistance ani nie są jej właścicielami, a spółka Allianz Assistance nie kontroluje nas ani nie jest naszym właścicielem.

Nie będziemy udzielać porad ani rekomendacji co do przydatności świadczeń z tytułu ubezpieczenia podróżnego. Upewnij się, że świadczenia te są odpowiednie dla Ciebie, czytając dokument z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym oraz Regulamin ubezpieczenia podróżnego dla beneficjentów (Regulamin dla beneficjentów) i zwracając uwagę na to, co jest, a co nie jest objęte ubezpieczeniem.

Nie możesz zrezygnować ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia bez jednoczesnego anulowania subskrypcji planu Premium lub Metal.

Aby kwalifikować się do ubezpieczenia podróżnego, musisz mieć ukończone 18 lat. Szczegółowe informacje na temat świadczeń z tytułu ubezpieczenia znajdziesz w Regulaminie dla beneficjentów i informacjach o produkcie ubezpieczeniowym. Zapoznaj się z nimi dokładnie. Kopię tych dokumentów znajdziesz w aplikacji Revolut. Regulamin dla beneficjentów zawiera również inne istotne informacje, takie jak prawa ubezpieczyciela w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie warunków określonych w Regulaminie dla beneficjentów, informacje o roszczeniach, informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez ubezpieczyciela, obowiązujące prawo itp.

Dalsze świadczenie, zakres i warunki świadczeń z tytułu ubezpieczenia podróżnego mogą zostać zmienione lub anulowane przez nas lub przez Allianz Assistance w dowolnym momencie. W miarę możliwości będziemy informować Cię z wyprzedzeniem o wszelkich szkodliwych zmianach lub anulowaniu świadczeń ubezpieczeniowych.

Jeśli nie spełniasz warunków korzystania ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia, nie zmienia to wysokości kwoty, jaką płacisz za subskrypcję planu Premium lub Metal.


11. Skargi i roszczenia ubezpieczeniowe

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki zostało zorganizowane Twoje ubezpieczenie podróżne, skontaktuj się z nami za pośrednictwem aplikacji Revolut. Zazwyczaj problemy można szybko rozwiązać w ten sposób. Szczegółowe informacje na temat rozpatrywania reklamacji znajdują się w Warunki ubezpieczenia.

Skargi dotyczące ubezpieczenia podróżnego

Jeśli chcesz złożyć skargę związaną ze świadczeniami z tytułu ubezpieczenia podróżnego, skontaktuj się bezpośrednio z Allianz Assistance. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Allianz Assistance będzie rozpatrywał Twoją skargę i komunikował się z Tobą w języku angielskim, chyba że poinformuje Cię o innej metodzie. Jeśli wyślesz do nas jakąkolwiek skargę, przekażemy ją do Allianz Assistance, nie rozpatrując jej.

Jak zgłosić roszczenie dotyczące świadczeń z tytułu ubezpieczenia podróżnego?

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie, skontaktuj się bezpośrednio z Allianz Assistance. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Allianz Assistance będzie rozpatrywał Twoje roszczenie i komunikował się z Tobą w języku angielskim, chyba że poinformuje Cię o innej metodzie.

12. . Ochrona zakupów, ochrona zwrotów i ochrona przed anulowaniem biletów w ramach subskrypcji Plus, Premium lub Metal

Prawa i obowiązki określone w tym rozdziale dotyczą Ciebie i spółki Revolut Insurance Europe. W tym rozdziale opisaliśmy:

 • w jaki sposób Revolut Insurance Europe organizuje ochronę zakupów, ochronę zwrotów i ochronę przed anulowaniem biletów w ramach subskrypcji w Revolut Bank i przekazuje je Tobie; oraz
 • w jaki sposób nasz pośrednik ubezpieczeniowy wyznaczony przez naszych partnerów ubezpieczeniowych, QOVER SA, zarejestrowany w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0650.939.878 (RLE Brussels) i zarejestrowany w FSMA jako niezwiązany agent ubezpieczeniowy pod numerem 0650.939.878 (Qover), jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wszelkich roszczeń, które zgłaszasz z tytułu ubezpieczenia zakupów, zwrotów i anulowania biletów, oraz za dokonywanie wszelkich płatności na rzecz Ciebie po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia.

Wiemy, że gdy cieszysz się na myśl o zakupie nowego telefonu, laptopa czy biletów na koncert ulubionego wykonawcy, ostatnią rzeczą, na którą masz ochotę, jest załatwianie ubezpieczenia. Dlatego też w planie uwzględniono ochronę zakupów, ochronę zwrotów oraz ochronę przed anulowaniem biletów, zapewniając Ci określone poziomy ochrony w zależności od pozycji zakupionej na Twoim koncie Revolut Plus, Premium lub Metal. Revolut Insurance Europe nie będzie udzielać porad ani rekomendacji co do przydatności świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Upewnij się, że ubezpieczenie jest odpowiednie dla Ciebie, czytając dokument z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym, oświadczenie o ubezpieczeniu oraz ogólny regulamin ubezpieczenia (Regulamin) dotyczący ochrony zakupów, ochrony zwrotów i ochrony przed anulowaniem biletów, zwracając uwagę na to, co jest, a co nie jest objęte ubezpieczeniem.

Revolut Insurance Europe współpracuje z następującymi ubezpieczycielami, aby włączać ochronę zakupów, ochronę zwrotów i ochronę przed anulowaniem biletów do planów Plus, Premium i Metal:

 • Dla klientów we wszystkich jurysdykcjach EOG z wyjątkiem Liechtensteinu: Chubb European Group SE jest towarzystwem ubezpieczeń materialnych, które podlega przepisom francuskiego kodeksu ubezpieczeń oraz ma zezwolenie organu Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) i podlega jego regulacjom, o numerze rejestracyjnym RCS Nanterre 450 327 374, z siedzibą pod adresem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francja, adres e-mail: contact@qover.com (Chubb);
 • Wyłącznie dla klientów z Liechtensteinu: Chubb Insurance (Switzerland) Limited jest towarzystwem ubezpieczeń majątkowych zarejestrowanym w Szwajcarii pod numerem rejestracyjnym CHE-114.502.001, nadzorowanym przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA), z siedzibą pod adresem Bärengasse 32, 8001 Zurych, Szwajcaria, adres e-mail: contact@qover.com (Chubb).oraz
 • Dla klientów we wszystkich jurysdykcjach EOG z wyjątkiem Liechtensteinu: Wakam, francuska spółka akcyjna (société anonyme), 120-122, rue Réaumur, 75002 Paryż (Francja), jest towarzystwem ubezpieczeń majątkowych zatwierdzonym przez organ ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09, zarejestrowana pod numerem 4020259, adres e-mail: contact@qover.com (Wakam).

Revolut Insurance Europe w żaden sposób nie kontroluje ani nie jest właścicielem Chubb/Wakam, a Chubb/Wakam nie kontrolują ani nie są właścicielami Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe prowadzi dystrybucję ubezpieczeń w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych Chubb/Wakam.

Nie musisz nic płacić Revolut Insurance Europe za pośrednictwo w zawarciu ubezpieczenia z Chubb i Wakam — Revolut Insurance Europe może otrzymać prowizję z tytułu udziału w zyskach od Chubb i Wakam, a także otrzymuje od Revolut Bank opłatę za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Nie możesz zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej bez jednoczesnego anulowania subskrypcji planu Plus, Premium lub Metal.

Aby kwalifikować się do ochrony zakupów, ochrony zwrotów i ochrony przed anulowaniem biletów, musisz mieć ukończone 18 lat i dokonać odpowiedniego pełnego zakupu za pomocą swojego konta Revolut Plus, Premium lub Metal. Istnieją również dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, które musisz spełnić, w zależności od tego, czy chcesz zgłosić roszczenie z tytułu ochrony zakupów, ochrony zwrotów czy ochrony przed anulowaniem biletów. Pełna lista kryteriów znajduje się w Polisie. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polisą oraz dokumentem z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym. Kopię tych dokumentów znajdziesz w aplikacji Revolut. Polisa zawiera również inne istotne informacje, takie jak prawa ubezpieczyciela w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie warunków określonych w Polisie, informacje o roszczeniach, informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez ubezpieczyciela, obowiązujące prawo itp.

Jeśli nie spełniasz warunków korzystania z ubezpieczenia, nie zmienia to wysokości kwoty, jaką płacisz za subskrypcję planu Plus, Premium lub Metal.


13. Skargi i roszczenia ubezpieczeniowe

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki zostało zorganizowane Twoje ubezpieczenie, skontaktuj się z Revolut Insurance Europe za pośrednictwem aplikacji Revolut. Zazwyczaj problemy można szybko rozwiązać w ten sposób. Szczegółowe informacje na temat rozpatrywania reklamacji znajdują się w Warunki ubezpieczenia.

Skargi dotyczące ochrony zakupów, ochrony zwrotów i ochrony przed anulowaniem biletów

Jeśli chcesz złożyć skargę w związku z ochroną zakupów, ochroną zwrotów lub ochroną przed anulowaniem biletów, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Qover. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Jeśli wyślesz skargę lub roszczenie do Revolut Insurance Europe, przekażemy je bez rozpatrywania firmie Qover.

Jak zgłosić roszczenie z tytułu ochrony zakupów, ochrony zwrotów lub ochrony przed anulowaniem biletów

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Qover. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut.

Opłaty i rezygnacja

14. Opłacanie subskrypcji Plus, Premium lub Metal

Możesz opłacać subskrypcję w miesięcznych ratach lub zapłacić pełną kwotę subskrypcji raz w roku. Opłaty te zostały opisane na naszej stronie opłat.

Gdy zostaniesz użytkownikiem planu Plus, Premium lub Metal, poprosimy Cię o opłacenie subskrypcji za pomocą zarejestrowanej u nas karty debetowej lub kredytowej (Twojej zapisanej karty). Opłatę za subskrypcję będziemy pobierać z tej zapisanej karty tak długo, jak pozostajesz użytkownikiem planu Plus, Premium lub Metal.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu (np. z powodu upływu terminu ważności karty) nie będziemy mogli dokonać płatności za pomocą Twojej zapisanej karty, poprosimy Cię o zarejestrowanie innej karty, która stanie się Twoją nową zapisaną kartą. Jeśli nie zrobisz tego w ciągu siedmiu dni, usuniemy subskrypcję z Twojego konta. Możemy również podjąć kroki prawne w celu pobrania płatności. Jeśli to zrobimy, być może obciążymy Cię naszymi uzasadnionymi kosztami związanymi z tym procesem.

Możesz ponosić odpowiedzialność za opłacanie wszelkich podatków lub kosztów, których pobranie od Ciebie nie leży w zakresie naszych obowiązków.

Niestety, jeśli nie uiścisz opłaty za subskrypcję w ciągu 30 dni od daty jej wymagalności, będziemy zmuszeni anulować Twoją subskrypcję.

15. Opłaty za zmianę na niższą wersję z subskrypcji Plus, Premium lub Metal

W każdej chwili możesz zakończyć subskrypcję planu Plus, Premium lub Metal (nazywamy to zmianą planu na niższą wersję). Może się jednak wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty. Nadal będziesz w stanie korzystać z usług, które otrzymujesz w ramach subskrypcji, do końca miesiąca, za który subskrypcja została opłacona. Po tym czasie ponownie staniesz się użytkownikiem planu Standard (posiadaczem konta osobistego, który nie opłaca subskrypcji za usługę Plus, Premium lub Metal).

Możemy odstąpić od opłaty za zmianę planu na niższą wersję. W takim przypadku może być konieczne złożenie przez Ciebie obietnicy wykonania (lub niewykonania) pewnych czynności, aby kwalifikować się do takiego zwolnienia. Możemy np. zrezygnować z opłaty za zmianę planu na niższą wersję, jeśli zapiszesz się do nowego planu, ale pod warunkiem, że nie zrezygnujesz z tego nowego planu w określonym czasie. Od nas zależy, czy zrezygnujemy z pobierania opłaty. Poinformujemy Cię, jeśli będziemy chcieli zrezygnować z opłaty za przedwczesną rezygnację z planu (np. w aplikacji lub przez e-mail).

Opłaty za zakończenie subskrypcji lub zmianę planu na niższą wersję określono poniżej.

Jeśli zmienisz wersję planu na niższą w ciągu 14 dni

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, zwrócimy Ci jej pełną kwotę. Jeśli wysłaliśmy Ci kartę Plus lub Premium, obciążymy Cię opłatą za dostawę oraz możemy dezaktywować taką kartę. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Metal, obciążymy Cię kwotą 40 GBP za kartę (lub równowartością tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut) oraz kosztami dostawy.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz w roku, zwrócimy Ci jej pełną kwotę. Jeśli wysłaliśmy Ci kartę Plus lub Premium, obciążymy Cię opłatą za dostawę oraz możemy dezaktywować taką kartę. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Metal, obciążymy Cię kwotą 40 GBP za kartę (lub równowartością tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut) oraz kosztami dostawy.

Nazywamy to Twoim prawem do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że możesz zrezygnować z subskrypcji Plus, Premium lub Metal w ciągu pierwszych 14 dni od daty jej wykupienia. Masz prawo do odstąpienia bez płacenia żadnych kar (z wyjątkiem opłaty za kartę Metal i jej dostawę) i bez konieczności podawania przyczyny.

Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po upływie 14 dni, ale przed upływem 10 miesięcy

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, nie zwrócimy Ci pieniędzy. Co więcej, musisz opłacić subskrypcję za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci anulowania lub zmiany wersji planu na niższą. Naliczymy również opłatę za przedwczesną rezygnację z planu równą dwukrotności miesięcznej opłaty za subskrypcję.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu.

Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po upływie 10 miesięcy

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, musisz opłacić subskrypcję za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci anulowania lub zmiany wersji planu na niższą, ale nie naliczymy opłaty za przedwczesną rezygnację z planu.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu.

Możesz łatwo zakończyć subskrypcję lub zmienić wersję planu na niższą

Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, możesz nas o tym powiadomić za pośrednictwem aplikacji Revolut lub pisząc do nas na adres Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.

16. Kiedy możecie zakończyć moją subskrypcję planu Plus, Premium lub Metal?

Możemy zawiesić dostęp do Twojego konta i natychmiast zakończyć subskrypcję Plus, Premium lub Metal, jeśli:

 • mamy podejrzenia, że Twoje postępowanie nosi znamiona oszustwa lub innej niedozwolonej działalności;
 • nie otrzymaliśmy od Ciebie potrzebnych informacji lub mamy uzasadnione powody, aby sądzić, że podane przez Ciebie informacje są fałszywe;
 • dopuścisz się złamania tego regulaminu w poważny lub uporczywy sposób;
 • jesteś nam winien/winna pieniądze i pomimo naszej prośby o zapłatę nie zrobisz tego w rozsądnym terminie;
 • ogłoszono Twoją upadłość; lub
 • musimy to zrobić na mocy przepisów prawa, regulacji, nakazu sądowego lub instrukcji rzecznika.

Możemy również zakończyć Twoją subskrypcję z innych przyczyn, ale powiadomimy Cię o tym z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem aplikacji Revolut, wiadomości SMS lub e-mail.

17. Zmiany w regulaminie

Możemy zmieniać niniejszy regulamin, ale zrobimy to tylko z następujących przyczyn:

 • jeśli uznamy, że dzięki temu będzie on łatwiejszy do zrozumienia lub bardziej pomocny;
 • aby odzwierciedlić sposób prowadzenia naszej działalności, w szczególności jeśli zmiana jest konieczna ze względu na zmianę sposobu udostępniania systemu finansowego lub technologii;
 • aby odzwierciedlić wymogi prawne lub regulacyjne, które nas obowiązują;
 • aby odzwierciedlić zmiany w kosztach prowadzenia naszej działalności; lub
 • z powodu zmiany naszych produktów lub usług lub wprowadzania nowych.

Informowanie o zmianach

Jeśli dodamy nowy produkt lub usługę, która nie zmieni niniejszego regulaminu, możemy dodać taki produkt lub usługę natychmiast i poinformować Cię o tym, zanim zaczniesz z niej korzystać.

Jeśli zmienimy istniejący produkt lub usługę, która nie jest związana z płatnościami na Twoje konto lub z Twojego konta, zazwyczaj powiadomimy Cię o tym 30 (trzydzieści) dni przed wprowadzeniem takiej zmiany. Jeśli wprowadzimy zmianę, która jest związana z płatnościami na Twoje konto lub z Twojego konta (na przykład z wypłatami gotówki), zazwyczaj powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed wprowadzeniem takiej zmiany.

Jeśli powiadomimy Cię o zmianie, założymy, że przypadła Ci ona do gustu, chyba że poinformujesz nas o chęci zamknięcia swojego konta, zanim dana zmiana wejdzie w życie.

18. Odrobina przepisów

Nasza umowa zawarta z Tobą

Jedynie Ty, Revolut Bank oraz, jeżeli zostało to wyraźnie wskazane w niniejszym regulaminie, Revolut Insurance Europe mają jakiekolwiek prawa wynikające z umowy.

Umowa ma charakter imienny i nie możesz przenieść żadnych wynikających z niej praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną osobę.


Nasze prawo do przeniesienia

Wyrażasz zgodę i zezwalasz nam na połączenie, reorganizację, wydzielenie, przekształcenie lub przeprowadzenie jakiejkolwiek innej formy reorganizacji lub restrukturyzacji naszej firmy lub działalności i/lub przeniesienie lub przypisanie wszystkich naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu na jakąkolwiek stronę trzecią.

Przeniesiemy jakiekolwiek z Twoich i naszych praw lub obowiązków wynikających z umowy tylko wtedy, gdy rozsądnie uznamy, że nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszego regulaminu lub gdy będziemy musieli to zrobić, aby spełnić jakikolwiek wymóg prawny lub regulacyjny, lub gdy następuje to w wyniku reorganizacji (lub podobnego procesu).


Zastosowanie na prawo litewskie

Do niniejszego regulaminu i umowy zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz.


Obowiązuje angielska wersja umowy

Jeżeli niniejszy regulamin został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, a zastosowanie ma wersja angielska.


Nasze prawo do egzekwowania umowy

Jeśli złamiesz umowę między Tobą a nami, a my nie wyegzekwujemy naszych praw lub opóźnimy ich egzekwowanie, nie uniemożliwi nam to egzekwowania tych praw w późniejszym terminie.


Podejmowanie kroków prawnych przeciwko nam

Kroki prawne na mocy niniejszego regulaminu mogą być podejmowane wyłącznie w sądach Republiki Litewskiej (lub w sądach dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz).


Kryptowaluty i metale szlachetne

Na tej stronie przedstawiamy regulamin usług świadczonych przez nas, tj. Revolut Bank. Niektóre sekcje niniejszego regulaminu wyraźnie wskazują na usługi świadczone dla Ciebie przez Revolut Insurance Europe. Produkty Kryptowaluty i Metale szlachetne oferuje nasza spółka brytyjska, Revolut Ltd, zgodnie z Regulaminem dotyczącym kryptowalut oraz Regulaminem dotyczącym metali szlachetnych.