Warunki promocji

Promocja Revolut x Uber x Uber Eats

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut x Uber x Uber Eats („Promocja”) Revolut oferuje nowym klientom mieszkającym w Grecji, Polsce, Rumunii, Czechach, Chorwacji, Estonii i na Słowacji nowe możliwości otrzymania:

 1. bezpłatnej subskrypcji planu Premium przez 3 miesiące („Bezpłatny Okres Próbny”) oraz
 2. cashbacku w wysokości do określonej kwoty* za wszystkie kwalifikujące się płatności kartą fizyczną lub wirtualną Revolut dokonane łącznie w Uber lub Uber Eats („Oferta Cashback”). Oferta Cashback będzie obowiązywać przez okres 4 tygodni od momentu otwarcia konta osobistego Revolut („Okres Cashbacku”).
 3. Oferta Uber Eats Cashback ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli usługa Uber Eats jest dostępna w Twoim kraju.

*Określona kwota cashbacku jest następująca:

- 25 EUR w Grecji, Chorwacji, Estonii i na Słowacji

- 600 CZK w Czechach

- 125 PLN w Polsce

- 125 RON w Rumunii.

Promocja będzie trwać od 18 września 2023 r. od godz. 00:00 GMT do 18 grudnia 2023 r. do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa warunki niniejszej Promocji; musisz przestrzegać jego warunków oraz warunków dotyczących Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w promocji, musisz:

 • mieszkać pod adresem zamieszkania w Grecji, Polsce, Rumunii, Czechach, Chorwacji, Estonii lub na Słowacji oraz
 • otrzymać informację marketingową o Promocji bezpośrednio od Uber lub Uber Eats lub zobaczyć promocję reklamowaną przez Uber lub Uber Eats, aby móc wykonać opisane poniżej kroki w celu skorzystania z Promocji.

Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknąć unikatowy link do strony docelowej Promocji otrzymany w komunikacji marketingowej od Uber lub Uber Eats — link ten przekieruje Cię do strony internetowej Revolut, gdzie konieczne będzie podanie Twojego numeru telefonu. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut.
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnij formularz procedury Poznaj swojego klienta („KYC”) przed zakończeniem Okresu Promocji.
 • Pomyślnie zakończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w Grecji, Polsce, Rumunii, Czechach, Chorwacji, Estonii lub na Słowacji, bez ograniczeń na koncie, przed końcem Okresu Promocji.

Musisz wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Bezpłatny Okres Próbny i Ofertę Cashback.


Jak mogę rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny?

Możesz rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria kwalifikujące i wykonasz wszystkie czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?”.

Aby rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny, musisz wykonać czynności związane z przejściem na wyższy plan Premium na swoim koncie osobistym w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia konta osobistego Revolut, nawet jeśli okres 72 godzin upłynie po zakończeniu Okresu Promocji. Szczegóły planu subskrypcji, w tym ten Regulamin Promocji, zostaną udostępnione w witrynie internetowej Revolut, zanim zarejestrujesz konto osobiste Revolut. Oznacza to, że Twoje konto osobiste Revolut musi zostać otwarte przed końcem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy przejdziesz na odpowiedni plan dopiero po zakończeniu Okresu Promocji; nadal możesz rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny, o ile przejście na wyższy plan nastąpi przed upływem 72 godzin.

Pamiętaj, że regulamin planu Premium (patrz Regulamin planów płatnych) będzie obowiązywać podczas Twojego Bezpłatnego Okresu Próbnego. Nie pobierzemy od Ciebie opłat za Bezpłatny Okres Próbny. W panelu Promocji w aplikacji Revolut poinformujemy Cię o tym, jak długo będzie obowiązywać Twój wybrany bezpłatny plan Premium. Dzięki temu będziesz w stanie to sprawdzić, zanim się zarejestrujesz. Tę informację znajdziesz również w niniejszym Regulaminie Promocji.

Masz prawo zrezygnować z planu Premium przez cały czas trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego („okres możliwości bezpłatnego odstąpienia od umowy”), ale po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego będą miały zastosowanie standardowe zasady anulowania, jak określono w Regulaminie planów płatnych.

Masz również prawo zrezygnować z konta osobistego Revolut w ciągu pierwszych 14 dni od jego otwarcia, informując nas o tym poprzez aplikację Revolut lub wysyłając e-mail na adres feedback@revolut.com. Masz prawo do odstąpienia bez płacenia żadnych kar i bez konieczności podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszelkie pozostałe saldo. Jeśli wcześniej uruchomiłeś(-aś) subskrypcję planu Premium, rezygnacja z konta osobistego spowoduje również rezygnację z planu Premium. Masz także również prawo zrezygnować z planu Premium bez rezygnacji z konta osobistego Revolut. W obu przypadkach musisz zwrócić nam opłatę za dostarczenie karty, jeśli zamówisz kartę przed taką rezygnacją. Jeśli zamówisz drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut i zrezygnujesz z planu Premium w czasie Bezpłatnego Okresu Próbnego, konieczny może być również zwrot kosztów dostawy tych kart. Ma to na celu pokrycie poniesionych przez nas kosztów. Zapoznaj się ze stroną opłat Premium, aby zobaczyć opłaty związane z dostarczeniem karty. Aby dowiedzieć się więcej o prawie do odstąpienia od umowy, możesz również zapoznać się z Regulaminem kont osobistych Revolut i Regulaminem planów płatnych. Po wygaśnięciu Bezpłatnego Okresu Próbnego będziesz nadal korzystać ze swojego planu Premium (chyba że poinformujesz nas o rezygnacji z niego w czasie trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego). Wówczas zastosowanie będą miały standardowe zasady anulowania i rozliczeń (okres możliwości bezpłatnego odstąpienia od umowy nie będzie już obowiązywał). Nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną. Zaczniemy pobierać płatności za Twój plan Premium raz w miesiącu lub raz w roku, w zależności od opcji wybranej przez Ciebie podczas przechodzenia na plan Premium.

Możesz też zakończyć subskrypcję planu Premium w dowolnym momencie po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego. Jeśli to zrobisz, mogą jednak obowiązywać opłaty. Przeczytaj rozdział „Opłaty za zmianę wersji z planu płatnego na niższą wersję” w Regulaminie planów płatnych, aby uzyskać więcej informacji na temat standardowych zasad anulowania, które obowiązują po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego Revolut.


Jak mogę otrzymać cashback?

Jeśli spełnisz kryteria kwalifikacyjne i wykonasz kroki opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?” przed końcem Okresu Promocji, możesz również otrzymać Ofertę Cashback. Musisz wpłacić pieniądze na swoją nową kartę Revolut i dodać ją do swojego profilu Uber lub Uber Eats w aplikacji Uber lub Uber Eats. Wybierz Revolut jako metodę płatności podczas dokonywania zakupu i naciśnij przycisk zapłaty.

Oferta Cashback dotyczy wszystkich płatności kartą fizyczną lub wirtualną Revolut dokonanych w aplikacji Uber lub Uber Eats w Okresie Cashbacku. Oznacza to, że np. jeśli Twoje konto osobiste Revolut zostanie otwarte 17 sierpnia 2023 roku, to Oferta Cashback będzie obowiązywać przez okres 4 tygodni od 17 sierpnia 2023 r. Przyznamy cashback na Twoje konto w ciągu 7 dni od każdej płatności zrealizowanej wirtualną lub fizyczną kartą Revolut, którą wykonasz w aplikacji Uber, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu Promocji. Pamiętaj, że Oferta Cashback jest ograniczona do określonej kwoty, o której mowa w niniejszym Regulaminie Promocji.

Jeśli dokonasz płatności wirtualną lub fizyczną kartą Revolut w Okresie Cashbacku, ale zostanie ona cofnięta lub będziesz starać się o zwrot pieniędzy, nie będziesz mieć prawa do cashbacku, a jeśli już przyznaliśmy cashback na Twoje konto, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia takiego cashbacku. W ostatnim opisanym przypadku uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której adres siedziby to: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Skontaktuj się z obsługą klienta Revolut, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, która nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Możemy zawiesić, zakończyć lub anulować niniejszą Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin Promocji w dowolnym momencie, powiadamiając Cię o tym w ten sam sposób, w jaki powiadomiliśmy Cię o rozpoczęciu promocji. Jeśli zawiesimy lub zakończymy niniejszą Promocję, usuniemy niniejszy Regulamin Promocji z naszej witryny internetowej. W przypadku zmiany Regulaminu Promocji udostępnimy jego zaktualizowaną wersję w naszej witrynie internetowej i powiadomimy Cię o tym w ten sam sposób. Zmiana Regulaminu Promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie Promocji) nie wpływa jednak na Twoje prawa, jeśli wcześniej weźmiesz już udział w Promocji (chyba że wymaga tego jakiekolwiek obowiązujące prawo).
 4. Zgadzamy się zapewnić Ci Bezpłatny Okres Próbny, nie pobierając opłat przez odpowiedni okres (poinformujemy Cię o tym okresie przed rozpoczęciem Bezpłatnego Okresu Próbnego). Po upływie Bezpłatnego Okresu Próbnego zaczną obowiązywać standardowe zasady naliczania opłat i anulowania subskrypcji. Nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną, a Twój Bezpłatny Okres Próbny Revolut nie będzie wliczany do takiego 12-miesięcznego okresu. Informację o tym, jak długo będzie trwał Twój Bezpłatny Okres Próbny Revolut, znajdziesz w panelu Promocji w aplikacji Revolut, zanim się zarejestrujesz. Znajdziesz ją także w niniejszym Regulaminie Promocji. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli nie zdążysz wziąć w niej udziału.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Oferty Cashback otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli Oferta Cashback została przez Ciebie otrzymana w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania Oferty Cashback lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek Oferty Cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 6. Jeśli zamkniesz swoje konto Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie Ofertę Cashback lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do Oferty Cashback w ramach niniejszej Promocji, a jej otrzymaniem, stracisz prawo do takiej Oferty Cashback.
 7. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Oferty Cashback w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 8. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 9. Uber lub Uber Eats będzie wysyłać wiadomości marketingowe do swoich obecnych klientów. Jeśli nie chcesz otrzymywać materiałów marketingowych od Uber lub Uber Eats, możesz zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi bezpośrednio z poziomu Uber lub Uber Eats. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.
 10. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy Promocji nie mogą czerpać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym.
 11. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz.