Regulaminy

Regulamin kont osobistych

Ta wersja Regulaminu będzie obowiązywać od 9 października 2023 roku.

Aby zapoznać się z regulaminem obowiązującym przed 9 października 2023 roku, kliknij tutaj.Regulamin kont osobistych


Moje konto Revolut

1. Dlaczego te informacje są ważne

Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z konta osobistego Revolut (Twojego konta) i związanych z nim usług. Określa również inne ważne rzeczy, o których musisz wiedzieć.

Niniejszy regulamin wraz ze stroną opłat, polityką prywatności i wszelkimi innymi warunkami, które mają zastosowanie do naszych usług, tworzą porozumienie prawne (umowę) pomiędzy:

Niniejsza umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Oznacza to, że jest ona ważna do czasu jej wypowiedzenia przez nas lub przez Ciebie.

Revolut Bank jest bankiem założonym i licencjonowanym w Republice Litewskiej, zarejestrowanym pod numerem spółki 304580906, kod autoryzacji LB002119, którego siedziba znajduje się pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska. Jesteśmy licencjonowani i regulowani przez Bank Litwy oraz Europejski Bank Centralny jako instytucja kredytowa. Naszą licencję możesz zobaczyć w witrynie Banku Litwy pod tym adresem, a nasze dokumenty założycielskie i firmowe w witrynie Litewskiego Rejestru Podmiotów Prawnych tutaj. Bank Litwy jest bankiem centralnym i organem nadzoru finansowego Republiki Litewskiej z siedzibą pod adresem Gedimino ave. 6, 01103 Wilno, Republika Litewska, numer rejestru 188607684 (więcej informacji o Banku Litwy można uzyskać w jego witrynie internetowej pod adresem www.lb.lt; z Bankiem Litwy można się skontaktować pod numerem telefonu +370 800 50 500).

Podlegamy również Ustawie o płatnościach Republiki Litewskiej, która reguluje naszą działalność i odpowiedzialność, świadczenie usług płatniczych, prawa i obowiązki naszych klientów oraz obowiązujące opłaty.

Pragniemy zwrócić uwagę, że prowadzimy działalność i świadczymy usługi w dni robocze na terenie Republiki Litewskiej i tylko wtedy, gdy takie dni robocze pokrywają się z dniami roboczymi w Wielkiej Brytanii.

Ważne jest, aby nasi użytkownicy rozumieli sposób działania ich kont. W dowolnej chwili możesz poprosić o egzemplarz niniejszego regulaminu w aplikacji Revolut.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, pomocne może być też przeczytanie często zadawanych pytań (przy czym nie stanowią one części naszej umowy).


2. Jakiego rodzaju kontem jest moje konto Revolut?

Twoje konto prowadzone u nas jest kontem płatniczym, a pieniądze na nim przechowywane są przez nas w formie depozytu. Ten rodzaj konta jest powszechnie nazywany „kontem bieżącym” i jest to rodzaj konta bankowego, na którym możesz przechowywać i wypłacać pieniądze oraz dokonywać płatności. W niniejszym regulaminie możemy nazywać je „kontem Revolut”, „kontem bieżącym” lub „kontem”.

Nie możesz używać go do celów biznesowych. Jeśli chcesz używać swojego konta Revolut do celów biznesowych, musisz złożyć wniosek o otwarcie konta Revolut Pro lub Revolut Business.

Nie wypłacamy odsetek od depozytów na Twoim koncie bieżącym. Odsetki możesz uzyskać poprzez zdeponowanie środków w jednym z naszych produktów oprocentowanych, które możemy oferować.


3. Korzystanie z pieniędzy na Twoim koncie

Kiedy będziesz już mieć pieniądze na swoim koncie, możesz korzystać z naszych usług. Możesz na przykład:

 • przesyłać pieniądze na konta Revolut (i inne konta) oraz otrzymywać je z kont Revolut (i innych kont) innych osób;
 • wymieniać pieniądze z jednej waluty na inną (nazywamy to wymianą walut); dostępne waluty mogą ulegać zmianie;
 • dokonywać płatności i wypłacać gotówkę przy użyciu karty Revolut; oraz
 • przeglądać informacje o swoim koncie i zarządzać nim.

Cały czas dodajemy nowe funkcje i usługi. Będziemy Cię o nich informować za pośrednictwem aplikacji Revolut.

Głównym sposobem świadczenia naszych usług jest aplikacja mobilna Revolut. Nasze usługi świadczymy jednak również w inny sposób, na przykład za pośrednictwem stron internetowych, innych aplikacji, interfejsów API i innych środków. Niniejszy regulamin obowiązuje zawsze i niezależnie od tego, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do naszych usług. Oznacza to, że ma on zastosowanie do wszystkich sposobów dostępu do danej usługi, nawet jeśli w niniejszym regulaminie mowa jest o dostępie do usługi za pośrednictwem określonego środka. Gdy np. mówimy o płatnościach kartą Revolut, mamy na myśli płatności kartą fizyczną, ale także kartą wirtualną czy kartą dodaną do usługi Apple Pay lub Google Pay.


4. Jak mogę otworzyć konto Revolut?

Akceptując niniejszy regulamin, potwierdzasz, że:

 • otrzymałeś(-aś) pocztą elektroniczną, przeczytałeś(-aś) i rozumiesz niniejszy regulamin;
 • otrzymałeś(-aś) pocztą elektroniczną, przeczytałeś(-aś) i rozumiesz standardowe informacje dotyczące ubezpieczenia depozytów Instytucja publiczna Zakładu Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji (VŠĮ „Indėlių ir investicijų draudimas”), które są dostępne również tutaj;
 • przeczytałeś(-aś) i rozumiesz i zaakceptowałeś(-aś) naszą Politykę prywatności; oraz
 • podałeś(-aś) poprawne i dokładne informacje kontaktowe (w tym adres e-mail, który regularnie sprawdzasz) na etapie dołączania.

Co do zasady musisz mieć ukończone 18 lat, aby otworzyć konto Revolut. Jeśli masz mniej niż 18 lat i pozwolimy Ci na posiadanie konta Revolut lub jakiejkolwiek innej usługi, poinformujemy Cię o wszelkich specjalnych warunkach, które mają zastosowanie.

Kiedy poprosisz nas o otwarcie konta, my lub osoba działająca w naszym imieniu poprosimy o informacje na Twój temat oraz o wskazanie, skąd pochodzą pieniądze, które będziesz wpłacać na konto. Robimy to z wielu powodów, w tym w celu sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej i tożsamości, a także w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które nas obowiązują. W naszej polityce prywatności wyjaśniamy bardziej szczegółowo to, w jaki sposób wykorzystujemy informacje na Twój temat do tych i innych celów. Kiedy będziemy mieli potrzebne informacje, otworzymy Twoje konto.

Nie możesz:

 • otworzyć więcej niż jednego konta osobistego Revolut; lub
 • używać konta osobistego Revolut do celów biznesowych.

Jeśli chcesz używać konta Revolut do celów biznesowych, musisz złożyć wniosek o otwarcie konta Revolut Pro zgodnie z regulaminem konta Revolut Pro lub otworzyć osobne konto firmowe zgodnie z naszym regulaminem kont firmowych.


5. Jak mogę uzyskać informacje na temat wpłat i wypłat z mojego konta?

Wszystkie wpłaty i wypłaty z konta możesz sprawdzać za pomocą aplikacji Revolut w historii transakcji oraz w informacjach o koncie, które obejmują wyciągi miesięczne i roczne zestawienie opłat. Nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w informacjach dotyczących Twojego konta i będą one dostępne dla Ciebie w aplikacji Revolut tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Jeśli potrzebujesz zachować kopię informacji o swoim koncie po jego zamknięciu, możesz ją pobrać, gdy Twoje konto jest nadal aktywne. Jeśli zamkniesz swoje konto i zechcesz uzyskać te informacje, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected]. W każdej chwili możesz również pobrać informacje z aplikacji.

Ilekroć płatność wpłynie na Twoje konto lub z niego wypłynie, wyślemy powiadomienie na Twoje urządzenie mobilne. Możesz wyłączyć te powiadomienia w aplikacji Revolut, ale jeśli to zrobisz, sprawdzaj regularnie swoje płatności w aplikacji Revolut. Ważna jest wiedza na temat tego, jakie płatności wpływają na Twoje konto i wypływają z niego, dlatego zalecamy pozostawienie włączonych powiadomień.


NASZA KOMUNIKACJA

Zazwyczaj będziemy się z Tobą komunikować za pośrednictwem aplikacji Revolut i jest to bezpłatne. Inne podmioty z grupy Revolut mogą również komunikować się z Tobą za pośrednictwem aplikacji Revolut, jeśli zostało to uzgodnione między Tobą a takim podmiotem.

W ten sposób będziemy dostarczać informacje o koncie (w tym wyciągi miesięczne i roczne zestawienie opłat) i informować Cię o wszelkich oszustwach lub podejrzeniach oszustwa związanych z kontem. Jest to również sposób, w jaki poinformujemy Cię, jeśli wystąpi zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego konta. Upewnij się, że regularnie sprawdzasz te informacje w aplikacji Revolut.

Aby zadbać o bezpieczeństwo swojego konta, pobieraj najnowsze oprogramowanie swojego urządzenia mobilnego oraz najnowszą wersję aplikacji Revolut, gdy tylko będą one dostępne.

Możemy również komunikować się z Tobą za pomocą wiadomości tekstowych, telefonicznie lub przez e-mail, dlatego sprawdzaj regularnie swoje wiadomości tekstowe i konto e-mail.

Twoje zgody, zatwierdzenia, akceptacje i inne oświadczenia złożone za pomocą aplikacji Revolut będą miały taką samą moc prawną jak Twój podpis na dokumencie pisemnym. Twoje umowy zawarte z nami za pośrednictwem aplikacji Revolut będą uważane za pisemne umowy zawarte między Tobą a nami. Wszelkie instrukcje przekazane Revolut, dotyczące przeprowadzania operacji i podejmowania innych działań, przesłane/wykonane przez Ciebie za pośrednictwem aplikacji Revolut, będą traktowane jako przesłane/wykonane przez Ciebie i wiążące jako działania wykonane przez Ciebie.

Zazwyczaj będziemy się z Tobą porozumiewać w języku angielskim.


Informuj nas na bieżąco

Prosimy o aktualizowanie swoich danych i niezwłoczne informowanie nas o zmianach w podanych przez Ciebie informacjach. Jeśli Twoje dane kontaktowe ulegną zmianie, zaktualizuj je w aplikacji lub jak najszybciej poinformuj o tym fakcie dział obsługi klienta.

Jeśli odkryjemy, że któreś z Twoich danych są nieprawidłowe, zaktualizujemy je.

Gdy mówimy o „adresie e-mail”, mamy na myśli adres e-mail podany przez Ciebie na etapie dołączania (chyba że później zaktualizujesz swój adres e-mail). Ważne jest, aby podać swój główny adres e-mail i sprawdzać go regularnie. Jeśli Twój adres e-mail ulegnie zmianie lub jeśli masz jakiekolwiek problemy z otrzymywaniem lub otwieraniem wiadomości e-mail od nas, musisz nas o tym niezwłocznie powiadomić. W przeciwnym razie zgadzasz się, że jeśli wiadomość e-mail została dostarczona na Twój adres e-mail, powinieneś był/powinnaś była ją przeczytać, nawet jeśli nie zrobiłeś(-aś) tego z jakiegokolwiek powodu.

Aby spełnić nasze wymogi prawne i regulacyjne, możemy czasami potrzebować więcej informacji na Twój temat (na przykład gdy Twoje wydatki wzrosną). Prosimy o szybkie przekazanie takich informacji, aby nie doszło do zakłóceń w działaniu Twojego konta lub naszych usług.


6. Jak mogę zamknąć swoje konto?

Możesz w dowolnym momencie zamknąć swoje konto, a tym samym wypowiedzieć umowę, informując nas o tym. Możesz to zrobić za pośrednictwem aplikacji Revolut, pisząc do nas na adres naszej siedziby lub wysyłając e-mail na adres [email protected]. Zamknięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami ani prowizjami.

Nadal konieczne będzie uiszczenie wszelkich opłat (na przykład w przypadku złożenia wniosku o dodatkową kartę Revolut). Możemy również obciążyć Cię opłatami za anulowanie, które mają zastosowanie do innych umów zawartych z nami (na przykład, jeśli anulujesz subskrypcję Metal lub Ultra).

Jeśli Ty lub my zamkniemy Twoje konto, damy Ci co najmniej 60 dni na wycofanie pieniędzy, które przechowujemy w Twoim imieniu (chyba że istnieją jakiekolwiek powody prawne, które uniemożliwiają ich przesłanie). Oznacza to, że wszelkie standardowe limity płatności i opłaty będą obowiązywać również w tym okresie. Na przykład wszelkie limity dotyczące minimalnej wartości płatności, które obowiązują, gdy konto jest otwarte, będą obowiązywać również po jego zamknięciu.

Po upływie tych 60 dni nie będziesz już w stanie dokonywać żadnych bezpłatnych płatności, do których uprawniał Cię Twój plan, gdy Twoje konto było otwarte. Za każdy zlecony przez Ciebie przelew pobieramy naszą standardową opłatę, która wynosi minimalnie 2 € (lub równowartość tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut). Jeśli np. zlecisz płatność międzynarodową, za którą normalna płatność wynosiłaby 5 € (lub równowartość tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut), gdy Twoje konto było otwarte, obciążymy Cię kwotą 5 € (lub równowartością tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut), ale jeśli zlecisz płatność lokalną, która byłaby bezpłatna, gdy Twoje konto było otwarte, zapłacisz 2 € (lub równowartość tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut). Jeśli pozostałe saldo jest mniejsze lub równe 2 € (lub równowartości tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut) w momencie rozpoczęcia tego 60-dniowego okresu lub spadnie poniżej tej kwoty w dowolnym momencie jego trwania, ta opłata zostanie pobrana automatycznie, a konto zostanie zamknięte na stałe po zakończeniu tego okresu.

Jeśli chcesz, abyśmy wysłali Twoje pieniądze w innej walucie niż waluta, którą przechowujemy w Twoim imieniu, przed wysłaniem ich do Ciebie przeliczymy walutę według kursu obowiązującego w danym momencie i pobierzemy naszą zwyczajową opłatę.

Jeśli tymczasowo została ograniczona funkcjonalność Twojego konta, możemy nie być w stanie go zamknąć, dopóki nie zakończymy naszego postępowania wyjaśniającego.


Anulowanie karty Revolut

Jeśli zmienisz zdanie i nie będziesz już potrzebować karty Revolut, to nie problem. Po prostu daj nam znać, a my ją anulujemy.


Jak mogę odstąpić od umowy?

Możesz odstąpić od tej umowy i tym samym zakończyć ją w ciągu pierwszych 14 dni od otwarcia konta Revolut, informując nas o tym poprzez aplikację Revolut lub wysyłając e-mail na adres [email protected]. Masz prawo do odstąpienia bez płacenia żadnych kar i bez konieczności podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszelkie pozostałe saldo.


7. Co się stanie po zamknięciu mojego konta?

Zatrzymamy ilość pieniędzy wystarczającą na pokrycie wszelkich płatności zatwierdzonych przez Ciebie przed zamknięciem konta. Nadal będą też należne wszelkie kwoty, które wymagały opłacenia, gdy Twoje konto było otwarte.


Jak mogę uzyskać dostęp do moich pieniędzy po zamknięciu konta?

Przez osiem lat po zamknięciu konta lub wygaśnięciu karty Revolut możesz skontaktować się z działem obsługi klienta ([email protected]) i poprosić o przesłanie pieniędzy, które wciąż przechowujemy w Twoim imieniu.

Po zamknięciu konta możesz wypłacić swoje pieniądze w walucie, którą posiadasz w danym momencie na koncie, przelewając je na inne konto bankowe. Jeśli musisz dokonać wymiany waluty przed wypłatą, możesz wymienić pieniądze tylko na swoją walutę bazową (walutę kraju, w którym mieszkasz).


Bezpieczeństwo konta

8. Jak chronione są moje pieniądze?

Twoje pieniądze są chronione, gdy znajdą się na Twoim koncie Revolut lub na koncie depozytowym otwartym w innej instytucji kredytowej, która jest uczestnikiem Systemu Ubezpieczeń Depozytów. Twoje pieniądze zostaną zaksięgowana na Twoim koncie Revolut tak szybko, jak to możliwe po ich dotarciu do nas. W każdym przypadku nastąpi to nie później niż w następnym dniu roboczym.

Jeżeli na przykład dodajesz/przelewasz pieniądze na/z Twojego konta Revolut w dzień wolny od pracy, Twoje pieniądze nie będą chronione przez System Ubezpieczeń Depozytów, dopóki nie dotrą na Twoje Revolut lub konto depozytowe otwarte w innej instytucji kredytowej, która jest uczestnikiem Systemu Ubezpieczeń Depozytów. Mimo to Twoje pieniądze będą chronione w inny sposób, zgodnie z przepisami prawa.

Środki pieniężne na Twoim koncie Revolut są chronione na mocy litewskiego ubezpieczenia depozytów, zarządzanego przez Instytucja publiczna Zakład Ubezpieczeń Depozytów i Inwestycji (VŠĮ „Indėlių ir investicijų draudimas”) zgodnie z postanowieniami na mocy Ustawy o ubezpieczeniu depozytów i zobowiązań wobec inwestorów Republiki Litewskiej, które są dostępne tutaj. Na mocy niniejszego regulaminu nie ma żadnych dodatkowych mechanizmów (nazywamy je „funduszami gwarancyjnymi”), które chroniłyby Twoje pieniądze na Twoim koncie Revolut.


9. Ochrona Twoich danych zabezpieczających i karty Revolut

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Twoje pieniądze były bezpieczne. O to samo prosimy również Ciebie, dlatego dbaj o bezpieczeństwo swoich danych i karty Revolut. Nie trzymaj swoich danych zabezpieczających w pobliżu karty Revolut, a jeśli zapisujesz je lub przechowujesz, chowaj je lub chroń w należyty sposób. Nie udostępniaj swoich danych zabezpieczających nikomu poza dostawcą usług otwartej bankowości lub podmiotem zewnętrznym, który działa zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Więcej informacji na temat dostawców usług otwartej bankowości i dostawców zewnętrznych znajduje się w rozdziale 10 niniejszego regulaminu.

Czasami łatwo jest zapomnieć o podjęciu kroków, które są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Oto kilka wskazówek:

 • upewnij się, że zamykasz aplikację Revolut, gdy jej nie używasz; oraz
 • chroń swój telefon komórkowy i konto e-mail i nie pozwól innym osobom z nich korzystać.


Skontaktuj się z nami poprzez aplikację Revolut tak szybko jak to możliwe, jeśli Twoja karta Revolut zostanie zgubiona lub skradziona lub jeśli Twoja karta Revolut lub dane bezpieczeństwa mogły zostać użyte bez Twojej zgody.

Jeśli jesteś w stanie, zablokuj swoją kartę Revolut tak szybko, jak to możliwe, z poziomu aplikacji Revolut lub dzwoniąc pod poniższy numer automatyczny. Jeśli później zdasz sobie sprawę, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa Twojej karty Revolut, możesz ją odblokować.

Jak możesz się z nami skontaktować

Napisz do nas:

 • Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.

Zablokuj swoją kartę Revolut:

 • +370 5 214 3608 (obowiązują standardowe stawki Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych).

Poinformuj nas, jeśli karta Revolut lub dane zabezpieczające zostaną zgubione lub skradzione:

 • wyślij nam wiadomość za pośrednictwem aplikacji Revolut na urządzeniu innej osoby;
 • wyślij nam wiadomość za pomocą mediów społecznościowych;
 • wyślij e-mail na adres [email protected].

Zadzwoń do nas:

 • +370 5 214 3608 (obowiązują standardowe stawki Twojego dostawcy usług telekomunikacyjnych).

10. Dokonywanie płatności i dostęp do rachunków przy użyciu funkcji „otwartej bankowości”

Możesz skorzystać z funkcji „otwartej bankowości”, aby uzyskać dostęp do kont, które masz u innych dostawców, za pośrednictwem aplikacji Revolut, lub zezwolić innym dostawcom na dostęp do Twojego konta Revolut.


Zezwalanie innym dostawcom na dostęp do Twojego konta Revolut

Możesz zezwolić innym dostawcom na dostęp do informacji o Twoim koncie lub dokonywanie płatności w Twoim imieniu. Tacy dostawcy są często nazywani „dostawcami usługi otwartej bankowości” lub „dostawcami zewnętrznymi”.

Dostawcy ci często będą musieli uzyskać zezwolenie organu regulacyjnego, takiego jak Bank Litwy, lub organu regulacyjnego innego właściwego kraju. Jeśli zamierzasz korzystać z dostawcy usług bankowości otwartej lub podmiotu zewnętrznego, poproś go o szczegółowe informacje na temat jego zezwolenia (jeśli je uzyskał) i sprawdź je osobiście. (Możesz to zrobić, sprawdzając internetowy rejestr upoważnionych spółek prowadzony przez Bank Litwy).

Kiedy uzyskujesz dostęp do swojego konta Revolut poprzez dostawcę usług otwartej bankowości lub innego dostawcę, nasz regulamin nadal ma zastosowanie do korzystania z Twojego konta Revolut.

Możemy być zmuszeni do zablokowania dostępu dostawcy usług otwartej bankowości lub innego dostawcy do Twojego konta (np. jeśli obawiamy się oszustwa, jeśli nie mają oni wymaganego zezwolenia lub jeśli istnieją ku temu powody prawne lub regulacyjne). Jeśli tak się stanie, postaramy się poinformować Cię o tym zawczasu lub tak szybko, jak będzie to możliwe. Zrobimy to za pośrednictwem aplikacji Revolut lub przez e-mail, chyba że byłoby to niezgodne z prawem lub będą istniały ważne względy bezpieczeństwa, dla których nie będziemy mogli tego zrobić. Dostęp zewnętrznego dostawcy zostanie również odblokowany, gdy tylko ustaną przyczyny odmowy takiego dostępu.

Masz również prawo do zablokowania dostępu dostawcy usług otwartej bankowości lub innego dostawcy do swojego konta Revolut. Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że jakikolwiek dostawca zewnętrzny działa bez Twojej zgody.

Kiedy korzystasz z dostawcy usług otwartej bankowości lub innego dostawcy, upoważniasz ich i wyrażasz zgodę na to, aby mieli dostęp do informacji o Twoim koncie Revolut lub dokonywali płatności z Twojego konta Revolut w Twoim imieniu. Sposób, w jaki udostępniamy informacje na Twój temat do tych i innych celów, opisaliśmy w naszej Polityce prywatności.


Korzystanie z aplikacji Revolut w celu uzyskania dostępu do kont u innych dostawców

Możesz również uzyskiwać dostęp do swoich kont u innych dostawców i inicjować płatności z tych kont za pomocą aplikacji Revolut. Nazywamy to „usługami otwartej bankowości”. Revolut jest upoważniony do świadczenia takich usług.

Jeżeli korzystasz z naszych usług otwartej bankowości do przeglądania informacji o koncie posiadanym przez Ciebie u innego dostawcy, musisz upoważnić nas do dostępu do takiego konta. Nie będziemy przechowywać żadnych podanych przez Ciebie poufnych danych dotyczących płatności w celu udzielenia takiego upoważnienia.

Po upoważnieniu nas do dostępu do konta w celu uzyskania o nim informacji:

 • będziemy uzyskiwać dostęp do informacji o Twoim koncie w Twoim imieniu (tj. takich informacji jak szczegóły Twojego konta, historia transakcji i funkcje Twojego konta);
 • będziemy analizować te informacje, aby zapewnić Ci wgląd w Twoje wydatki (np. sugerując, w jaki sposób możesz zaoszczędzić pieniądze);
 • możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji Revolut.

Sposób, w jaki wykorzystujemy informacje na Twój temat do tych i innych celów, opisaliśmy w naszej Polityce prywatności.

Jeżeli korzystasz z naszych usług otwartej bankowości do inicjowania płatności z konta, które posiadasz u innego dostawcy, musisz upoważnić nas również do dokonania takiej płatności. Nie będziemy przechowywać żadnych podanych przez Ciebie poufnych danych dotyczących płatności w celu udzielenia takiego upoważnienia. Uznamy, że wyraziłeś(-aś) zgodę i upoważniłeś(-aś) nas do inicjowania płatności z tych kont, gdy wybierzesz w aplikacji Revolut określoną usługę płatniczą i po wypełnieniu wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji prześlesz je w aplikacji Revolut.


11. Czy istnieją jakieś ograniczenia w korzystaniu z aplikacji Revolut lub karty Revolut?

Prosimy o rozsądne i odpowiedzialne zachowanie podczas korzystania z aplikacji Revolut lub karty Revolut.

Aplikacja Revolut lub karta Revolut nie mogą być używane (bezpośrednio lub pośrednio) w następujący sposób:

 • do celów niezgodnych z prawem (np. popełniania oszustw);
 • w sposób, który mógłby zaszkodzić naszej zdolności do świadczenia naszych usług;
 • tylko do wysyłania pieniędzy na konto karty kredytowej i otrzymywania pieniędzy z takiego konta;
 • do jakichkolwiek transakcji, które mają na celu otrzymanie gotówki, innych niż wypłata z bankomatu;
 • do kontrolowania lub używania konta Revolut, które nie należy do Ciebie;
 • do przekazywania karty Revolut innym osobom;
 • do zezwalania innym osobom na dostęp do Twojego konta lub aplikacji Revolut lub korzystanie z nich;
 • do nadużyć, wykorzystywania lub obchodzenia jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z usług, ustanowionych przez dostawcę usług, u którego zarejestrowana jest karta Revolut; możesz np. używać tylko jednej karty Revolut u dostawcy usług, który oferuje bezpłatną subskrypcję lub okres próbny; lub
 • do obrotu walutami obcymi w celach spekulacyjnych (tj. w celu wykorzystania spodziewanego wzrostu lub spadku wartości waluty) lub w celu wykorzystywania rozbieżności na rynku walutowym.

Prosimy również o zachowanie szacunku wobec nas i naszego zespołu wsparcia technicznego – jesteśmy tu po to, aby Ci pomagać.


Wpłaty i wydatki

12. Wpłacanie pieniędzy na konto

Możesz wpłacić pieniądze na swoje konto:

 • za pomocą karty debetowej lub kredytowej zarejestrowanej u nas (nazywamy ją Twoją zapisaną kartą). Zapisana karta musi być wydana na Twoje imię i nazwisko;
 • przelewem bankowym: Kiedy dodajesz pieniądze za pośrednictwem przelewu bankowego, musisz użyć danych konta wskazanych w aplikacji Revolut. Aby uniknąć opóźnień, upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Dane, których musisz użyć, aby dodać pieniądze do swojego konta, będą zależeć od waluty, w jakiej dodajesz pieniądze. Jeśli np. chcesz dodać pieniądze do swojego konta w euro (EUR), musisz użyć danych konta w EUR, podanych w aplikacji Revolut;
 • wpłacając gotówkę: czasami możemy udostępniać różne sposoby wpłacania gotówki; ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Przy wpłacaniu środków na konto mogą obowiązywać opłaty. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie opłat.

Jeśli używasz zapisanej karty lub konta bankowego, aby dodać pieniądze do swojego konta w innej walucie niż waluta takiej używanej karty lub konta, Twój bank lub dostawca karty może naliczyć opłatę.

Gdy złożysz zlecenie płatnicze w aplikacji Revolut, uznamy to za wyrażenie przez Ciebie zgody i upoważnienie nas do zrealizowania transakcji.

Więcej informacji na temat dodawania pieniędzy do konta znajdziesz w często zadawanych pytaniach.


Przechowywanie pieniędzy na Twoim koncie

Po dodaniu pieniędzy do swojego konta możesz je przenosić pomiędzy różnymi rodzajami subkont, które oferujemy. Możesz np. przelewać swoje pieniądze pomiędzy walutami lub trzymać je w osobistym portfelu Pocket. To wszystko są subkonta Twojego konta. Wszystkie zasady, które odnoszą się do Twojego konta głównego, mają zastosowanie również do Twoich subkont — mogą na przykład być dostępne dla firm windykacyjnych.

W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do zamknięcia Twojego subkonta. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem, dzięki czemu będziesz mieć możliwość przeniesienia lub wymiany wszelkich środków posiadanych na subkoncie przed jego zamknięciem. Upoważniasz nas do przeliczenia wszelkich pozostałych środków na Twoją walutę bazową i zamknięcia Twojego subkonta.


Nigdy nie musisz martwić się, że saldo Twojego konta Revolut jest zbyt niskie

Wiemy, jak ważna jest możliwość dokonywania płatności z konta, kiedy tylko chcesz. Możesz upoważnić nas do zasilania Twojego konta określoną kwotą pieniędzy z Twojej zapisanej karty, gdy ilość pieniędzy na Twoim koncie spadnie poniżej określonej kwoty. Nazywamy to automatycznym zasilaniem. Możesz anulować automatyczne zasilanie w dowolnym momencie w aplikacji Revolut lub kontaktując się z dostawcą karty.


Limity płatności

Ze względu na wymagania dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub limity stosowane przez strony trzecie możemy ograniczyć kwotę, jaką możesz otrzymać na konto lub wypłacić z niego, a także kwotę, jaką możesz wypłacić lub wydać przy użyciu karty Revolut. Możemy również ograniczyć wartość wymiany walut, którą możesz przeprowadzić jednorazowo lub w danym okresie. Te limity mogą ulegać zmianom. Informacje o nich możesz znaleźć tutaj.


Dbanie o spójność walutową

Ważne jest, aby wszelkie płatności na Twoje konto były realizowane w walucie Twojego konta. W przeciwnym razie płatność zostanie przeliczona na walutę Twojego konta. Oznacza to, że na Twoje konto może wpłynąć więcej lub mniej pieniędzy, niż się spodziewasz. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jeśli tak się stanie.


13. Przelewanie pieniędzy między kontami Revolut

Możesz przesyłać pieniądze na inne konta Revolut i otrzymywać je z kont Revolut innych osób. Tego typu płatności nazywamy przelewami natychmiastowymi. Wszystkie przelewy natychmiastowe docierają do odbiorcy niezwłocznie.

Możesz wykonać natychmiastowy przelew na konto innego użytkownika Revolut, wybierając go z listy kontaktów w aplikacji Revolut, używając jego nazwy użytkownika lub korzystając z innej dostępnej metody identyfikacji, a następnie postępując zgodnie z podpowiedziami.


Revolut Messenger


Możesz też używać wątku w sekcji przelewów w aplikacji Revolut, aby rozmawiać ze swoimi kontaktami. Tę funkcję nazywamy „Revolut Messenger”. Revolut Messenger umożliwia komunikację z innymi użytkownikami Revolut na temat Twojej aktywności w aplikacji.


Aby skorzystać z Revolut Messenger:

 • zarówno Ty, jak i użytkownik, z którym chcesz porozmawiać, musicie używać aplikacji Revolut w wersji, która obsługuje Revolut Messenger, musicie być zarejestrowani w kraju, w którym ta funkcja jest wspierana, oraz
 • albo musisz mieć w przeszłości pomyślnie zrealizowaną płatność na rzecz tego użytkownika, albo
 • obaj musicie mieć siebie zapisanych w kontaktach na urządzeniach mobilnych i mieć te kontakty zsynchronizowane z aplikacją Revolut, albo
 • obaj musicie być dodani do funkcji grupy, w której obsługiwany jest Revolut Messenger (takie jak nasza funkcja dzielenia rachunków).

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości w Revolut Messenger od danego użytkownika, masz możliwość jego zablokowania. Jeśli nie chcesz w ogóle otrzymywać wiadomości w Revolut Messenger, możesz go całkowicie wyłączyć. Oba te ustawienia możesz zmienić w aplikacji Revolut.


Aby zapewnić prywatność komunikacji, Revolut Messenger jest chroniony za pomocą funkcji kompleksowego szyfrowania. Oznacza to, że Revolut w żadnych okolicznościach nie ma dostępu do Twoich wiadomości w Revolut Messenger. Jeśli np. skontaktujesz się z naszym zespołem pomocy technicznej w związku z czymś, co wydarzyło się w Revolut Messenger, nie będziemy mogli zobaczyć Twojego wątku. Oznacza to również, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć żadnych informacji na temat Twoich wiadomości w Revolut Messenger, nawet jeśli nas o to poprosisz.


Revolut Messenger nie przechowuje trwale ani nie tworzy kopii zapasowych wiadomości w Twoim wątku. Jeśli usuniesz i ponownie zainstalujesz aplikację Revolut lub zmienisz urządzenie, z którego uzyskujesz dostęp do aplikacji Revolut, Twoje wiadomości zostaną trwale utracone.


Przelewy natychmiastowe widoczne w Twoim wątku Revolut Messenger nie są wiadomościami, nie są szyfrowane i są trwale przechowywane (w taki sam sposób, jak wszystkie inne dane dotyczące Twoich transakcji). Służą one bardziej jako przypomnienia o płatnościach między Tobą a osobą, z którą rozmawiasz na czacie. Będą nadal pojawiać się w Twoim wątku, jeśli zmienisz urządzenia lub ponownie zainstalujesz aplikację.


Nasze Standardy społecznościowe obowiązują zawsze, gdy korzystasz z Revolut Messenger. Jeśli naruszysz Standardy społecznościowe, możemy ograniczyć lub zablokować Twój dostęp do Revolut Messenger lub całkowicie zamknąć Twoje konto Revolut. Jeśli uważasz, że ktoś inny narusza te standardy (np. nęka Cię lub podszywa się pod inną osobę), możesz to zgłosić, kontaktując się z działem obsługi klienta. Pamiętaj jednak, że Twoje wiadomości są zaszyfrowane, dlatego nie będziemy w stanie ich zobaczyć. W związku z tym konieczne może być przesłanie obsłudze klienta zrzutów ekranu, które będą stanowić dowód w Twoim zgłoszeniu.


Pockety grupowe

Jeśli należysz do Pocketu grupowego, możesz wysyłać do niego natychmiastowe przelewy.

Pocket grupowy to konto założone i kontrolowane przez użytkownika Revolut. Wszyscy członkowie Pocketu grupowego mogą wyświetlać swoje własne zrealizowane w nim transakcje. Mogą też opuścić go w dowolnym momencie. Tylko użytkownik Revolut, który założył Pocket grupowy (właściciel), może automatycznie wyświetlić w nim wszystkie transakcje, zamknąć go, dodać lub usunąć innych członków oraz zezwolić członkom Pocketu grupowego na wypłatę środków (a także wycofać ich dostęp do tej opcji). Dołączaj do Pocketu grupowego lub wysyłaj do niego pieniądze tylko wtedy, gdy ufasz właścicielowi, ponieważ to on będzie posiadaczem środków. Jeśli właściciel w którymkolwiek momencie przestanie być posiadaczem konta Revolut lub jego konto zostanie zablokowane, nie będziesz mieć dostępu do środków w Pockecie grupowym.


Zakupy z użyciem funkcji „Zapłać za pomocą Revolut”

Możesz wykonać przelew natychmiastowy do firmy, która korzysta z usługi „Zapłać za pomocą Revolut” do pobierania płatności. Są na to dwa sposoby:

 • Możesz zlecić nam wykonanie przelewu natychmiastowego na określoną kwotę z Twojego konta Revolut do firmy (na przykład zamiast płatności kartą w kasie). Płatności te nazywamy „płatnościami inicjowanymi przez klienta”.
 • Możesz wyrazić zgodę, aby firma pobierała przelewy natychmiastowe z Twojego konta Revolut w przyszłości (możesz na przykład pozwolić na regularne pobieranie z Twojego konta płatności za subskrypcję lub inne zakupy). Te płatności nazywamy „płatnościami inicjowanymi przez usługodawcę”.


Płatności inicjowane przez klienta

Płatności inicjowane przez klienta muszą opiewać na określoną kwotę i są jednorazowe. Firma otrzyma wyłącznie potwierdzoną przez Ciebie kwotę i nie będzie mogła pobierać żadnych innych płatności bez Twojej zgody.


Płatności inicjowane przez usługodawcę

Płatności inicjowane przez usługodawcę są pobierane przez firmę na podstawie Twojej wcześniejszej zgody, a więc mogą opiewać na dowolną kwotę lub następować w dowolnym odstępie czasu. Jeśli chcesz zatrzymać płatność inicjowaną przez usługodawcę, musisz skontaktować się z firmą, która ją nalicza, aby anulować usługę. Możesz też skontaktować się z nami, aby wycofać swoją zgodę (za pomocą czatu), a my podejmiemy działania związane z Twoją prośbą do końca następnego dnia roboczego.

W aplikacji Revolut otrzymasz powiadomienie, ilekroć płatność inicjowana przez klienta lub usługodawcę zostanie zrealizowana z Twojego konta.


Ochrona podczas korzystania z usługi „Zapłać za pomocą Revolut”

„Zapłać za pomocą Revolut” to usługa oferowana firmom, która pozwala Ci na płacenie im bezpośrednio z konta Revolut — z pominięciem frustrującego procesu wpisywania danych karty. Dążymy jednak do tego, aby usługa ta działała w sposób zadowalający zarówno dla Ciebie, jak i firm, dlatego wprowadziliśmy Politykę ochrony kupujących. Obowiązuje ona podczas dokonywania kwalifikujących się zakupów z użyciem usługi „Zapłać za pomocą Revolut”.


Zwrot płatności zainicjowanej przez usługodawcę

Płatności inicjowane przez usługodawcę są pobierane z Twojego konta na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie w przeszłości. Zachęcamy firmy, aby informowały Cię o kwocie każdej płatności inicjowanej przez usługodawcę przed jej pobraniem. Jeśli jednak uważasz, że płatność zainicjowana przez usługodawcę została pobrana z Twojego konta przez pomyłkę, możesz poprosić nas o jej zwrot w ciągu 8 tygodni od jej pobrania. Aby złożyć wniosek o zwrot pieniędzy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, a my poinformujemy Cię, czy zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany, w ciągu 10 dni roboczych.


14. Dokonywanie płatności innego rodzaju

Możesz łatwo przesłać pieniądze na swoje konto bankowe lub konto innej osoby. Możesz dokonać zarówno jednorazowej płatności, jak i skonfigurować płatność cykliczną. Wystarczy, że w aplikacji Revolut wprowadzisz numer rozliczeniowy i numer konta (lub, w przypadku płatności międzynarodowych, numer IBAN), na które wysyłasz pieniądze, i będziesz postępować zgodnie z instrukcjami. Być może będziemy musieli poprosić Cię również o inne informacje.


Korzystanie z karty Revolut

Możesz również dokonywać płatności lub wypłacać gotówkę za pomocą karty Revolut. Możesz to zrobić, wprowadzając dane swojej karty Revolut (numer karty, datę ważności i numer CVC) lub swój kod PIN. Uznamy te działania za wyrażenie przez Ciebie zgody na dokonanie płatności lub wypłatę gotówki z Twojego konta Revolut. Wyrażasz również zgodę na dokonanie płatności z Twojej karty Revolut poprzez:

 • przyłożenie karty Revolut do terminala (transakcja zbliżeniowa) i wykonanie innych czynności na elektronicznym czytniku kart; przy płatnościach zbliżeniowych do określonej kwoty nie jest wymagany kod PIN;
 • podpisanie zakupu na paragonie wystawionym za pomocą czytnika kart elektronicznych;
 • włożenie swojej karty Revolut do elektronicznego czytnika kart i wykonanie dalszych czynności, o które prosi elektroniczny czytnik kart, bez wprowadzania kodu PIN (np. podczas uiszczania opłaty za przejazd, opłaty parkingowej itp.);
 • podanie numeru swojej karty Revolut i innych danych oraz wyrażenie zgody na inicjowanie zleceń płatniczych w celu obciążania Twojego konta podczas zawierania umowy z przedsiębiorcą lub dostawcą usług; lub
 • podanie numeru swojej karty Revolut i innych danych firmie handlowej lub dostawcy usług oraz uwierzytelnienie takiej płatności metodą 3D Secure; jest to krok, który musisz wykonać podczas dokonywania zakupów online przy użyciu karty Revolut, jeśli firma handlowa lub dostawca usług stosuje tę metodę; jeśli tak się dzieje, w witrynie internetowej firmy handlowej lub dostawcy usług pojawi się wyskakujące okno z prośbą o weryfikację płatności, a Ty otrzymasz powiadomienie push ze swojej aplikacji Revolut; następnie musisz otworzyć swoją aplikację i potwierdzić transakcję, aby dokończyć płatność.

Gdy użyjesz karty Revolut do wypłaty pieniędzy z bankomatu lub dokonania płatności (np. w sklepie lub restauracji), uznamy, że płatność została autoryzowana przez Ciebie, chyba że:

 • poinformujesz nas, że pieniądze zostały skradzione z Twojego konta; lub
 • uznasz, że nie wykonaliśmy Twojego polecenia poprawnie.

Możemy naliczać opłaty za wypłacanie pieniędzy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie opłat.


Nie ponosimy odpowiedzialności za straty w przypadku zwrotu płatności w innej walucie.

Zdarza się, że pieniądze, które chcesz przesłać innej osobie, nie zostaną wpłacone na jej konto i zostaną zwrócone do nas. Jeśli w momencie wysyłania płatności musieliśmy dokonać wymiany waluty i jesteśmy w stanie wykazać, że wszystko zrobiliśmy prawidłowo, zwrócimy pieniądze w wymienionej walucie lub przy zwrocie przeliczymy je z powrotem na walutę pierwotną. Oznacza to, że kwota, którą otrzymasz z powrotem na swoje konto, może być mniejsza lub większa — w zależności od kursu wymiany walut w momencie zwrotu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które to spowoduje.


DOKŁADNE WPISANIE DANYCH OSOBY, KTÓREJ CHCESZ ZAPŁACIĆ

Po wprowadzeniu danych osoby, której chcesz zapłacić, upewnij się, że są one poprawne. Jeśli nie będą, płatność może się opóźnić lub możesz stracić pieniądze, gdy zostaną wysłane na niewłaściwe konto.

Upewnij się, że znasz osobę, której wysyłasz pieniądze. Jeśli ktoś skontaktuje się z Tobą i poprosi o dokonanie płatności, ale nie masz pewności, kim jest ta osoba ani za co masz zapłacić, możesz paść ofiarą oszustwa, a my możemy nie być w stanie odzyskać Twoich pieniędzy.

Gdy osoba, której chcesz zapłacić, nie otrzyma pieniędzy, nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności, jeśli prawidłowo przetworzyliśmy płatność, ale otrzymaliśmy od Ciebie nieprawidłowe dane. Jeśli nas o to poprosisz, z przyjemnością postaramy się odzyskać Twoje pieniądze, ale w niektórych krajach może to być łatwiejsze niż w innych.

Jeśli skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta poprzez aplikację Revolut, możemy udzielić Ci informacji, które pomogą Ci odzyskać pieniądze – w tym dane osoby, która otrzymała płatność (jeśli będziemy mieć takie dane).

W skład EOG wchodzą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. „Dzień roboczy” oznacza dzień, w którym banki są otwarte zarówno w Republice Litewskiej, jak i w Wielkiej Brytanii.


Polecenia zapłaty SEPA

W zależności od miejsca zamieszkania możesz mieć możliwość realizowania poleceń zapłaty w euro z Twojego konta na konta bankowe prowadzone na terenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (czyli we wszystkich krajach EOG oraz Szwajcarii, Monako i San Marino). Te płatności są nazywane poleceniami zapłaty SEPA. Bank prowadzący konto, na które ma trafiać polecenie zapłaty (bank odbiorcy) jest odpowiedzialny za złożenie do nas wniosku o płatność w odpowiednim terminie.

Możesz:

 • ograniczyć kwotę polecenia zapłaty SEPA lub częstotliwość jego wypłacania z Twojego konta (lub obie te rzeczy);
 • anulować polecenia zapłaty SEPA realizowane z Twojego konta; oraz
 • zdecydować, że polecenia zapłaty SEPA mogą być realizowane tylko na rzecz określonych osób.

Możesz to zrobić, kontaktując się z nami poprzez aplikację Revolut.

Jeśli ustawisz polecenie zapłaty SEPA, bank odbiorcy poprosi o nie w dniu roboczym poprzedzającym termin płatności, a my wypłacimy je bankowi w terminie płatności. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy w banku odbiorcy (zazwyczaj jest to weekend lub święto państwowe), pieniądze dotrą do banku w następnym dniu roboczym.

więcej informacji o poleceniach zapłaty SEPA możesz znaleźć w często zadawanych pytaniach.


Płatności za usługi świadczone przez pozostałe firmy z grupy Revolut

Aplikacja Revolut to więcej niż tylko konto bieżące. To platforma, która pozwala uzyskać dostęp do szerokiej gamy usług.

Nie wszystkie z tych usług są świadczone przez nas (Revolut Bank UAB). Niektóre z nich świadczą inne firmy w ramach naszej grupy. W takim przypadku musisz zaakceptować odrębny regulamin takiej firmy, który będzie obowiązywać w odniesieniu do danej usługi. Na przykład:

 • jeśli korzystasz z usług kryptowalutowych, są one świadczone przez Revolut Ltd i podlegają Warunkom korzystania z kryptowalut, które musisz zaakceptować; nie świadczymy tych usług, a Tobie nie przysługują wobec nas żadne prawa na mocy Warunków korzystania z kryptowalut;
 • jeśli korzystasz z usług obrotu metalami szlachetnymi, są one świadczone przez Revolut Ltd i podlegają Regulaminowi dotyczącemu metali szlachetnych, który musisz zaakceptować; nie świadczymy tych usług, a Tobie nie przysługują wobec nas żadne prawa na mocy Regulaminu dotyczącego metali szlachetnych;
 • jeśli korzystasz z usług transakcji giełdowych, są one świadczone przez Revolut Securities Europe UAB i podlegają Regulaminowi dotyczącemu transakcji giełdowych, który musisz zaakceptować; nie świadczymy tych usług, a Tobie nie przysługują wobec nas żadne prawa na mocy Regulaminu dotyczącego transakcji giełdowych;
 • jeśli korzystasz z usług Stays, są one świadczone przez Revolut Ltd i podlegają Warunkom usług Stays, na które wyraziłeś zgodę; nie świadczymy tych usług, a Tobie nie przysługują wobec nas żadne prawa na mocy Warunków usług Stays.
 • wszelkie inne usługi świadczone przez inne firmy z grupy.

Mimo że nie świadczymy takich usług, zazwyczaj powodują one konieczność dokonania płatności na Twoje konto bieżące, które u nas posiadasz, lub z takiego konta. Gdy np. kupujesz lub sprzedajesz kryptowalutę, płatność zostanie pobrana z Twojego konta bieżącego, które u nas posiadasz, lub zrealizowana na to konto. W takim przypadku zasilimy lub obciążymy Twoje konto bieżące, które u nas posiadasz, zgodnie z żądaniem innego podmiotu z grupy Revolut na podstawie zaakceptowanego przez Ciebie regulaminu takiego podmiotu.

Czasami możemy utworzyć subkonto na Twoim koncie bieżącym, jeśli będzie to konieczne do korzystania z takich usług. Jeśli np. korzystasz z usług obrotu giełdowego, możesz zobaczyć subkonto, które musisz zasilić, zanim będzie możliwe korzystanie z usług obrotu giełdowego.


Przelewy na kartę

Możesz używać Revolut do przelewania pieniędzy na kartę. Oznacza to płatność, która jest wysyłana za pośrednictwem systemów kart zamiast tradycyjnych systemów płatności. Odbiorca płatności jest identyfikowany na podstawie numeru karty, a nie numeru konta bankowego.

Przelewy na kartę są wysyłane natychmiast i powinny dotrzeć w ciągu 30 minut. Oznacza to, że nie ma możliwości anulowania tego typu płatności po jej wysłaniu, dlatego prosimy o upewnienie się, że wprowadzone dane są poprawne.

Pamiętaj, że numer Twojej karty to cenna informacja, która może zostać wykorzystana do popełnienia oszustwa przeciwko Tobie. Jedyną informacją na temat swojej karty, którą musisz udostępnić, aby zrealizować przelew, jest jej numer. Nie jest do tego potrzebna data ważności ani tym bardziej kod bezpieczeństwa, dlatego upewnij się, że przechowujesz te informacje w bezpiecznym miejscu.


Dane konta lokalnego

W zależności od kraju, w którym mieszkasz, możemy udostępnić Ci dane konta lokalnego. Jeśli udostępnimy Ci dane konta lokalnego w obrębie EOG (np. w PLN, RON lub innych walutach), będziemy je traktować jako subkonto Twojego konta głównego, a zasady obowiązujące w odniesieniu do Twojego konta głównego będą dotyczyć również tego subkonta.

Jeśli udostępnimy Ci dane konta lokalnego poza EOG (np. w GBP, USD lub innych walutach), ilekroć otrzymasz płatność na te dane, wyemitujemy równoważną kwotę pieniądza elektronicznego. Kiedy to zrobimy, upoważniasz nas do natychmiastowego przekazania tych pieniędzy elektronicznych na Twoje konto bieżące. Ilekroć dokonujesz płatności z tych danych konta, upoważniasz nas do pobrania środków z Twojego konta bieżącego, natychmiastowego wyemitowania równoważnej kwoty pieniądza elektronicznego i natychmiastowego wypłacenia jej odbiorcy zgodnie z niniejszym regulaminem.


Dokonywanie płatności w chińskich juanach

Jeśli nie zdarzyło Ci się do tej pory angażować w żadną aktywność związaną z kryptowalutami w ramach dowolnego podmiotu prawnego Revolut, możesz używać Revolut do wysyłania płatności w juanach chińskich do każdego, kto ma konto AliPay. Maksymalna wartość pojedynczej płatności wynosi 50 000 CNY.

Obecnie nie obsługujemy płatności w juanach na inne konta, nie można też utrzymywać sald w juanach.

Zgodnie z chińskimi regulacjami istnieją ograniczenia dotyczące kwoty środków oraz liczby przelewów jakie beneficjent Alipay może otrzymać w miesiącu/roku w zależności od powodu przelewu. Jeżeli te limity zostaną przekroczone po stronie beneficjenta, płatność zostanie anulowana.

Niestety, jeśli zdarzyło Ci się zaangażować w jakąkolwiek aktywność związaną z kryptowalutami w ramach dowolnego podmiotu prawnego Revolut, nie możesz używać Revolut do wysyłania płatności w juanach chińskich. Wynika to z ograniczeń wprowadzonych przez partnerów, z których usług korzystamy. Przez aktywność związaną z kryptowalutami rozumiemy:

 • posiadanie, kupno lub sprzedaż kryptowaluty bezpośrednio w aplikacji Revolut; lub
 • otrzymywanie lub wysyłanie wpływów z wymiany kryptowalut na konto kryptowalutowe Revolut.

Aby dokonać jednej z tych płatności, należy podać:

 • imię i nazwisko oraz identyfikator AliPay osoby, do której chcesz wysłać pieniądze;
 • powód płatności; oraz
 • wszelkie inne informacje, których możemy potrzebować do dokonania płatności.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że w przypadku dokonania płatności w juanach chińskich niektóre jego dane osobowe zostaną przekazane do banków partnerskich AliPay w Chinach. Jest to warunek konieczny do przeprowadzenia płatności. Więcej informacji na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników możesz znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności (dostępnym tutaj).

Płatności Alipay są realizowane niemal w czasie rzeczywistym.


Przelewy do portfeli mobilnych

W zależności od kraju, możesz korzystać z aplikacji Revolut do wysyłania płatności wychodzących do odbiorców korzystających z portfeli mobilnych. Ponieważ płatność ta nie jest wysyłana za pośrednictwem tradycyjnego schematu płatności, do jej wykonania nie są wymagane żadne dane konta bankowego. Odbiorca zostanie zidentyfikowany na podstawie numeru telefonu lub adresu e-mail powiązanego z jego kontem portfela mobilnego (numer telefonu lub adres e-mail).

Aby wysłać płatność za pomocą portfela mobilnego, musisz podać identyfikator portfela i informacje o płatności.

Przelewy te są zwykle wysyłane natychmiast i powinny dotrzeć do portfela odbiorcy w ciągu 30 minut, ale czasami może to potrwać do jednego dnia. Ponieważ jest to przelew międzynarodowy, obowiązują nasze standardowe opłaty za płatności międzynarodowe (aby uzyskać dostęp do obowiązujących opłat, zapoznaj się z naszymi tabelami opłat tutaj). W przypadku tych płatności nie obowiązują żadne dodatkowe opłaty.


15. Co się stanie, jeśli płatność została wysłana na niewłaściwe konto, nie została wysłana w ogóle lub została opóźniona?

Zawsze staramy się przetwarzać Twoje płatności poprawnie i terminowo, ale czasami coś może pójść nie tak i płatność może zostać opóźniona lub osoba, której chcesz zapłacić, nie otrzyma jej w ogóle.

Jeśli coś poszło nie tak i:

 • osoba, która Ci płaci;
 • konto bankowe, na które chcesz dokonać wpłaty; lub
 • sprzedawcy, któremu płacisz;

znajduje się na terenie EOG, poinformuj nas o tym przez aplikację Revolut. Musisz to zrobić jak najszybciej i nie później niż w ciągu 13 miesięcy od pobrania kwoty z Twojego konta.

Jeśli pieniądze nie wpłyną na konto, na które zostały wysłane, zwrócimy je na Twoje konto. Jeśli w wyniku naszej pomyłki naliczono Ci jakiekolwiek opłaty lub odsetki, również je zwrócimy.

Jeśli otrzymaliśmy płatność w Twoim imieniu, ale pieniądze nie zostały wpłacone na Twoje konto na czas, natychmiast zasilimy Twoje konto kwotą tej płatności.

Zasady te nie dotyczą wymiany walut.


Co zrobić, jeśli uważasz, że doszło do pomyłki?

Zawsze przed dokonaniem płatności sprawdzaj, czy wprowadzone dane osoby, której chcesz zapłacić, są poprawne. Zawsze dobrze jest dokonać próbnej wpłaty niewielkiej kwoty (np. 1 EUR), aby upewnić się, że dane konta są poprawne. Pamiętaj o następujących rzeczach:

 • zawsze upewniaj się, że znasz osobę, której wysyłasz pieniądze; Jeśli ktoś skontaktuje się z Tobą i poprosi o dokonanie płatności, ale nie masz pewności, kim jest ta osoba albo za co masz zapłacić, możesz paść ofiarą oszustwa;
 • kontakty widoczne w aplikacji Revolut są pobierane z nazw i numerów telefonów zapisanych w Twoim telefonie; te nazwy i numery nie są weryfikowane przez nas ani przez nikogo innego, co oznacza, że jeśli zapiszesz błędny numer lub nazwę w swoim telefonie, możesz zapłacić niewłaściwej osobie i stracić swoje pieniądze;
 • nazwy użytkowników widoczne w aplikacji Revolut mogą wyglądać podobnie do innych nazw użytkowników i mogą być zmieniane przez poszczególnych użytkowników; dokładamy starań, aby usuwać wszelkie nieodpowiednie nazwy użytkowników, ale nazwy te nie są weryfikowane przez nas ani przez nikogo innego; oznacza to, że jeśli nie masz pewności, że dana osoba jest tym, za kogo się podaje, możesz zapłacić niewłaściwej osobie i stracić swoje pieniądze.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli dokonamy płatności na rzecz osoby, którą nam wskażesz – nawet jeśli przez pomyłkę podasz nam zły numer konta, nazwę użytkownika lub numer telefonu. Jeśli jednak nas o to poprosisz, postaramy się odzyskać Twoje pieniądze. Możemy również spróbować uzyskać informacje o odbiorcy, które pozwolą Ci samodzielnie spróbować je odzyskać (jeśli prawo nam na to pozwala). Postaramy się podjąć te działania, ale nie gwarantujemy, że tak się stanie. W niektórych przypadkach może to być niewykonalne.


Co zrobimy, gdy my lub ktoś inny popełni błąd?

Z drugiej strony, jeśli płatność zostanie omyłkowo wpłacona na Twoje konto Revolut przez inną osobę, musisz ją zwrócić.

Jeśli osoba, która omyłkowo dokonała płatności, wystąpi z roszczeniem prawnym, aby odzyskać pieniądze, możemy być zmuszeni udostępnić jej Twoje dane.

Wyrażasz zgodę na to, że jeżeli dokonamy wstępnej wpłaty na Twoje konto podczas inicjowania przez Ciebie zasilenia za pomocą naszych usług otwartej bankowości, jak opisano w punkcie 10, a płatność nie zostanie zrealizowana, możemy wycofać taką płatność lub wstrzymać ją.

W związku z tym zawsze regularnie sprawdzaj swoje konto, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku.

16. Wysyłanie i odbieranie pieniędzy za pomocą linku do płatności

Możesz łatwo wysłać pieniądze znajomemu, który nie ma konta Revolut, za pomocą „linku do płatności” w aplikacji Revolut. Link do płatności pozwala Ci wyrazić zgodę na zapłacenie określonej kwoty bez konieczności wpisywania danych konta lub karty, na które ma zostać dokonana płatność. Zamiast tego wystarczy wprowadzić kwotę i udostępnić link, a odbiorca sam wprowadzi dane swojego konta lub karty.

Możesz też utworzyć link, aby otrzymać płatność po wysłaniu go znajomemu.

Gdy wyślesz taki link, Twój znajomy będzie musiał płatność, wprowadzając odpowiednie dane.

 • Jeśli wysyłasz pieniądze za pomocą linku do płatności, Twój znajomy będzie musiał wprowadzić dane swojego konta bankowego lub karty po otwarciu linku. Wtedy płatność zostanie dokonana na jego konto bankowe lub kartę — tak jak po samodzielnym wprowadzeniu tych danych w Twojej aplikacji. Czasami, ze względu na kwotę lub charakter płatności, Twój znajomy zostanie poproszony o dołączenie do Revolut w celu sfinalizowania transakcji. Gdy to zrobi, płatność zostanie zrealizowana na jego konto Revolut.
 • Jeśli otrzymujesz pieniądze za pomocą linku do płatności, Twój znajomy będzie musiał wprowadzić dane swojej karty debetowej, kredytowej lub dodanej do Apple Pay lub Google Pay po otwarciu linku. Następnie płatność zostanie zrealizowana przy użyciu jego karty. Możemy wprowadzić limity kwot, o które możesz poprosić za pomocą linku do płatności. Limity te będą widoczne w aplikacji.

Czasami z innych powodów będziemy zmuszeni poprosić Twojego znajomego o otwarcie konta Revolut, zanim będzie mógł otrzymać płatność. Jeśli tego nie zrobi, nie będziemy w stanie przesłać mu pieniędzy lub odebrać ich od niego.

Wszystkie linki do płatności mają ograniczenie czasowe. Po tym czasie link wygaśnie, a Twój znajomy nie będzie mógł zrealizować ani odebrać Twojej płatności. Poinformujemy Cię o limicie czasowym podczas tworzenia linku w aplikacji.

Pamiętaj, że gdy tworzysz link do płatności w celu wysłania pieniędzy, wyrażasz zgodę na dokonanie płatności bez samodzielnego wprowadzania danych konta lub karty. Płatność zostanie zrealizowana na dane, które zostaną wprowadzone po otwarciu linku. Zachowaj ostrożność, gdy udostępniasz link, i upewnij się, komu go wysyłasz. Jeśli np. udostępnisz link do wysłania pieniędzy na profilu swojego znajomego w mediach społecznościowych, ktoś inny może kliknąć ten link i odebrać pieniądze. Jeśli obawiasz się o utworzony przez siebie link do płatności, możesz go anulować (zanim płatność zostanie zrealizowana) w historii transakcji w aplikacji.


Revolut.Me

Możesz mieć możliwość wysyłania lub otrzymywania płatności od innych osób za pomocą linków Revolut.Me. Udostępniając swój link Revolut.Me lub kod QR, możesz otrzymywać płatności Revolut.Me w każdym miejscu i od każdej osoby, która ma ważny środek płatniczy. Każdy, kto ma Twoje dane Revolut.Me, może dokonać płatności Revolut.Me na Twoje konto. Wystarczy dodać opis i wprowadzić kwotę, którą chce Ci zapłacić. Jeśli nie dokończy tego procesu, nie otrzymasz zapłaty.

W przeciwieństwie do linków płatniczych linki Revolut.Me są statycznymi adresami URL, których można używać do stałego otrzymywania płatności. Możemy wprowadzić limity kwot, o które możesz poprosić za pomocą linku Revolut.Me. Limity te będą widoczne w aplikacji.

Gdy użyjesz funkcji Revolut.Me po raz pierwszy, wygenerujemy dla Ciebie nazwę użytkownika Revolut.Me. Pojawi się ona jako część kodu QR lub w Twoim linku Revolut.Me. Swój kod QR i link Revolut.Me znajdziesz w aplikacji Revolut.

Możemy pozwolić Ci na zmianę Twojej nazwy użytkownika Revolut.Me, jeśli Ci się ona nie podoba.

Nasze Standardy społecznościowe obowiązują w odniesieniu do Twojej nazwy użytkownika Revolut.Me oraz do Twojego korzystania z Revolut.Me.


17. Jaki kurs wymiany stosujecie?

Więcej szczegółów dotyczących naszych opłat można znaleźć na naszej stronie opłat. Zawsze możesz zobaczyć nasz aktualny kurs wymiany w aplikacji Revolut.

Wszyscy użytkownicy planów Standard i Plus mogą dokonywać określonej liczby wymian po tym kursie miesięcznie. Ustalona kwota zależy od tego, jaka jest Twoja waluta bazowa, i jest określona na naszej stronie opłat. Użytkownicy planów Standard i Plus, którzy przekroczą tę kwotę, zaczynają płacić uzasadnioną opłatę (ale klienci Premium, Metal i Ultra już nie).

Po wymianie waluty w historii transakcji w aplikacji Revolut będzie widoczny również kurs wymiany, który został zastosowany.

Kurs wymiany może ulec zmianie pomiędzy momentem, w którym poinformujesz nas o chęci wymiany waluty, a momentem, w którym faktycznie dokonamy wymiany. Oznacza to, że jeśli poprosisz nas o wymianę waluty, możesz otrzymać nieco większą lub mniejszą kwotę, niż się spodziewasz.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli:

 • stracisz jakiekolwiek pieniądze w wyniku przeliczenia waluty; lub
 • nastąpi obciążenie jakimikolwiek opłatami lub utracisz pieniądze, ponieważ używasz karty Revolut w innym kraju i poprosisz sprzedawcę (lub bank sprzedawcy) o dokonanie przewalutowania (wyobraź sobie, że jesteś np. klientem z Litwy i podróżujesz po Japonii – kiedy płacisz rachunek w restauracji, zgadzasz się na zapłatę w euro, a nie w jenach; oznacza to, że zwracasz się do banku sprzedawcy z prośbą o przeliczenie waluty, a my nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli ten bank da Ci gorszy kurs wymiany lub pobierze opłaty).


18. Czy mogę anulować płatność lub wymianę waluty?

Możesz anulować płatność (w tym płatność cykliczną lub polecenie zapłaty SEPA) w dowolnym momencie przed końcem dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym płatność ma być dokonana z Twojego konta.

Nie możesz anulować płatności w tym samym dniu, w którym ma ona zostać zrealizowana z Twojego konta. Oznacza to, że nie możesz anulować przelewów pomiędzy kontami Revolut.

Nie możesz również anulować wymiany waluty po otrzymaniu przez nas prośby o jej przeprowadzenie.


Możesz łatwo anulować przelew bankowy.

Możesz anulować przelew bankowy w aplikacji Revolut.


19. Jak długo trwa realizacja płatności?

Zdajemy sobie sprawę, że kiedy dokonujesz płatności, jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby osoba, dla której płatność jest przeznaczona, otrzymała ją na czas. To, kiedy ich bank otrzyma pieniądze, zależy od tego, o której godzinie poprosisz nas o dokonanie płatności i w jakiej walucie zechcesz jej dokonać.

Poniżej wyjaśniamy, kiedy będziemy realizować płatności. Pamiętaj, że wszystkie godziny podane w niniejszym regulaminie dotyczą czasu brytyjskiego, czyli Greenwich Mean Time (GMT) od października do marca oraz British Summer Time (BST) od marca do października.


Natychmiastowy przelew na konto Revolut:

 • dyspozycję płatności możesz przekazać nam w każdej chwili, a my otrzymamy ją natychmiast.

Płatność na konto bankowe innej osoby:

 • jeśli złożysz dyspozycję płatności przed godziną 13:00 (lub 15:00 czasu wileńskiego) w dniu roboczym, otrzymamy ją natychmiast;
 • jeśli złożysz dyspozycję płatności po godzinie 13:00 (lub 15:00 czasu wileńskiego) w dniu roboczym, otrzymamy ją w następnym dniu roboczym;
 • jeśli złożysz dyspozycję płatności w dniu wolnym od pracy, otrzymamy ją w następnym dniu roboczym.

Płatność na konto bankowe za pomocą linku do płatności:

 • dyspozycję płatności możesz złożyć w każdej chwili, a my otrzymamy ją, gdy osoba, której chcesz zapłacić, wprowadzi dane swojego konta (pod warunkiem, że nastąpi to w ciągu 24 godzin od wysłania jej linku do płatności).

Płatność na konto bankowe z datą przyszłą (np. płatność cykliczna):

 • możesz złożyć dyspozycję płatności w dowolnym momencie, a my otrzymamy ją w tym samym dniu roboczym (jeśli płatność ma zostać zrealizowana z Twojego konta w dniu roboczym) lub w następnym dniu roboczym (jeśli płatność ma zostać zrealizowana z Twojego konta w dniu wolnym od pracy).

Płatności za pomocą przelewu na kartę:

 • Dyspozycję płatności możesz złożyć w dowolnym momencie, a my otrzymamy ją natychmiast.

Poniżej określono, kiedy będziemy dokonywać płatności w różnych walutach.

Jeśli walutą płatności jest EUR lub GBP:

 • gdy pobierzemy płatność z Twojego konta, wpłynie ona na konto osoby, której płacisz, w tym samym dniu roboczym.

Na konto bankowe na terenie EOG (nie w Wielkiej Brytanii), jeśli walutą płatności jest jakakolwiek waluta inna niż EUR lub GBP:

 • gdy pobierzemy płatność z Twojego konta, wpłynie ona na konto osoby, której płacisz, w ciągu czterech dni roboczych.

Na konto bankowe poza EOG, jeśli walutą płatności jest jakakolwiek waluta inna niż EUR lub GBP:

 • gdy pobierzemy płatność z Twojego konta, wpłynie ona na konto osoby, której płacisz, tak szybko, jak tylko będziemy w stanie ją dostarczyć; czas będzie zależeć od tego, gdzie znajduje się bank osoby, której chcesz zapłacić.

Jeśli zlecisz nam wymianę waluty, przeliczoną kwotę otrzymasz natychmiast.


20. Kiedy odmówimy dokonania płatności lub opóźnimy ją

Mamy obowiązek odmówić dokonania płatności (dotyczy to zarówno płatności przychodzących, jak i wychodzących) w następujących okolicznościach:

 • jeśli wymogi prawne lub regulacyjne uniemożliwiają nam dokonanie płatności lub nakazują przeprowadzenie dodatkowych kontroli;
 • jeśli złamiesz niniejszy regulamin w sposób, który naszym zdaniem uzasadnia odmowę płatności;
 • jeśli realizacja Twojej dyspozycji naruszyłaby niniejszy regulamin lub jeśli Twoja dyspozycja nie zawiera wszystkich informacji potrzebnych nam do prawidłowego dokonania płatności;
 • jeśli kwota przekracza limit Twojego konta lub spowodowałaby przekroczenie takiego limitu; wyznaczone limity możesz znaleźć tutaj;
 • jeśli na Twoim koncie nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, aby dokonać płatności i pokryć wszelkie opłaty;
 • jeśli wydano wobec Ciebie postanowienie o upadłości lub masz zawarty indywidualny, dobrowolny układ z wierzycielami;
 • jeśli, nawet po podjęciu wszelkich uzasadnionych kroków, nie będziemy w stanie zrealizować płatności w terminie;
 • jeśli strona trzecia uniemożliwia nam dokonanie płatności (np. gdy Mastercard lub Visa nie zezwalają na płatność lub wypłatę gotówki przy użyciu Twojej karty Revolut);
 • jeśli poprosiliśmy Cię o ważne informacje, których w uzasadniony sposób potrzebujemy, ale nie otrzymaliśmy ich od Ciebie; lub
 • jeśli zawiesiliśmy Twoje konto.

Możemy również odmówić wydania nowej karty Revolut, jeśli nie masz na swoim koncie wystarczającej kwoty, aby zapłacić nam za wydanie lub dostarczenie karty.

Możemy opóźnić płatność (zarówno przychodzącą, jak i wychodzącą), jeśli wymogi prawne lub regulacyjne uniemożliwiają nam dokonanie płatności lub nakazują przeprowadzenie dodatkowych kontroli.


GDY ODMÓWIMY DOKONANIA PŁATNOŚCI, ZAWSZE (CHYBA ŻE BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM LUB TECHNICZNIE NIEMOŻLIWE) POSTARAMY SIĘ POINFORMOWAĆ CIĘ O TEJ ODMOWIE, JEJ PRZYCZYNACH (JEŚLI TO MOŻLIWE) ORAZ PROCEDURZE USUWANIA BŁĘDÓW RZECZOWYCH, KTÓRE DOPROWADZIŁY DO TAKIEJ ODMOWY. TAKIE POWIADOMIENIE OTRZYMASZ TAK SZYBKO, JAK BĘDZIE TO MOŻLIWE.

Jeśli będziemy w stanie, użyjemy aplikacji Revolut, aby poinformować Cię o odmowie dokonania płatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego odmówiliśmy dokonania płatności i co możesz zrobić, aby rozwiązać problem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem aplikacji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Ciebie w wyniku naszej odmowy lub opóźnienia płatności.


21. Opłaty osób trzecich za dokonywanie lub przyjmowanie płatności

Staramy się, aby nasze płatności były wolne od opłat. Czasami jednak musimy pobierać opłaty, aby móc świadczyć daną usługę. Gdy już to robimy, staramy się utrzymać nasze opłaty na niskim poziomie. Zawsze przed dokonaniem płatności w aplikacji pokażemy Ci wszelkie związane z nią opłaty. Możesz też sprawdzić nasze aktualne opłaty na naszej stronie opłat.

Nie pobieramy żadnych opłat za przyjmowanie płatności. Nie pobieramy również żadnych opłat za wysyłanie lokalnych płatności w Twojej podstawowej walucie.

Jeśli dokonujesz płatności w innej walucie lub do innego kraju, możemy naliczyć opłatę za płatność międzynarodową lub płatność SWIFT. Opłaty te zostały opisane na naszej stronie opłat. Zawsze będziemy Cię o nich informować i podawać ich koszt w aplikacji Revolut przed dokonaniem płatności.

Inne zaangażowane banki, takie jak bank osoby, której płacisz, lub niektóre banki korespondencyjne lub pośredniczące (banki, które pomagają w przekazywaniu pieniędzy między innymi bankami) mogą czasami odejmować swoje opłaty z płatności, które wysyłasz lub otrzymujesz. Może to oznaczać, że Ty lub osoba, której płacisz, otrzymujecie mniej, niż się spodziewaliście. Możesz np. otrzymać tylko 90 EUR od osoby, która wysłała Ci 100 EUR, jeśli bank tej osoby naliczy opłatę w wysokości 10 EUR.

Może się tak zdarzyć, jeśli:

 • bank osoby, do której wysyłasz płatność lub od której otrzymujesz płatność, znajduje się na terenie EOG, a płatność dokonywana jest w walucie, która nie jest walutą państwa członkowskiego EOG; lub
 • dokonujesz płatności na rzecz lub otrzymujesz płatność od osoby, której bank znajduje się poza EOG.

Aby było jasne, sami nie będziemy pobierać od Ciebie żadnych opłat za przyjmowanie płatności. Zawsze przekażemy Ci pełną kwotę, którą otrzymamy z innego banku. Zawsze też wyślemy pełną kwotę, którą chcesz wysłać, ale nie możemy zagwarantować, że pełna kwota zostanie wpłacona na konto drugiej osoby – bez pobrania opłaty przez inny bank. Zrealizowanie przelewu na kartę wiąże się z opłatą. Opłata będzie zależała od kwoty i miejsca docelowego. Opłata ta będzie obliczana w czasie rzeczywistym i pokazywana w aplikacji, zanim dokonasz płatności.


Co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak

22. Co się stanie, jeśli ktoś ukradnie pieniądze z mojego konta?

Poinformuj nas o tym jak najszybciej za pośrednictwem aplikacji Revolut (i nie później niż w ciągu 13 miesięcy od daty kradzieży pieniędzy z Twojego konta). Wpłacimy pieniądze z powrotem na Twoje konto, jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • nie mogłeś(-aś) wiedzieć, że Twoje dane zabezpieczające lub karta Revolut są narażone na ryzyko nadużycia;
 • płatność nastąpiła, ponieważ ktoś, za kogo jesteśmy odpowiedzialni, popełnił błąd;
 • płatność została zrealizowana po tym, jak poinformowałeś(-aś) nas, że ktoś zna Twoje dane zabezpieczające lub Twoja karta Revolut została zgubiona lub skradziona, lub nie daliśmy Ci możliwości poinformowania nas o tym;
 • prawo wymagało od nas, abyśmy poprosili Cię o wykonanie pewnych poleceń, kiedy zleciłeś(-aś) nam dokonanie płatności, a my tego nie zrobiliśmy; lub
 • dokonałeś(-aś) płatności za pewne towary lub usługi zakupione przez Internet lub w inny sposób, który nie jest osobisty (istnieją pewne rodzaje umów, do których może to nie mieć zastosowania, takie jak umowy najmu mieszkania, ale możemy udzielić Ci więcej informacji na ten temat, gdy poinformujesz nas o problemie).

Zwrócimy Ci również wszelkie opłaty poniesione w związku z pobraniem płatności z Twojego konta.

Nie zwrócimy Ci żadnych pieniędzy, jeśli działałeś(-aś) w sposób nieuczciwy bądź celowo lub nieostrożnie nie zadbałeś(-aś) o ochronę swoich danych zabezpieczających lub karty Revolut (chyba, że poinformowałeś(-aś) nas o tym, zanim płatność została pobrana z Twojego konta). Nie dokonamy np. zwrotu pieniędzy, jeśli podasz komuś kod PIN do swojej karty Revolut, a ta osoba dokona płatności przy użyciu Twojej karty bez Twojej wiedzy.


23. Kiedy możemy zablokować Twoje konto lub kartę Revolut

Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy ma dla nas duże znaczenie. Możemy uniemożliwić Ci dokonywanie płatności z Twojego konta lub za pomocą Twojej karty Revolut, jeśli mamy uzasadnione obawy o jej bezpieczeństwo lub o to, że może ona zostać użyta w sposób nieuczciwy lub bez Twojej zgody.

Możemy również być zmuszeni do zablokowania Twojego konta lub karty Revolut w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wynikających z prawa Republiki Litewskiej.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem aplikacji Revolut przed zablokowaniem Twojej aplikacji lub karty Revolut albo tak szybko po ich zablokowaniu, jak będzie to możliwe. Poinformujemy Cię również o tym, dlaczego to zrobiliśmy (chyba że wpłynęłoby to negatywnie na Twoje lub nasze bezpieczeństwo albo byłoby niezgodne z prawem). Odblokujemy Twoje konto, gdy tylko ustaną powody, dla których je zablokowaliśmy.


24. Kiedy możecie zawiesić lub zamknąć moje konto?

W wyjątkowych okolicznościach możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto (w tym dostęp do usług świadczonych przez inne podmioty z grupy Revolut), a także wyłączyć Twój dostęp do naszej witryny internetowej. Takie wyjątkowe okoliczności mogą być następujące:

 • mamy uzasadnione powody, by uznać, że Twoje postępowanie nosi znamiona oszustwa lub innej niedozwolonej działalności;
 • nie otrzymaliśmy od Ciebie (lub osoby występującej w Twoim imieniu) informacji, których potrzebowaliśmy, lub mamy uzasadnione powody, by uznać, że przekazane przez Ciebie informacje są nieprawidłowe lub nieprawdziwe;
 • nasz regulamin był przez Ciebie naruszany w znacznym stopniu i trwale, a problem nie został przez Ciebie rozwiązany w rozsądnym czasie od otrzymania od nas stosownej prośby;
 • mamy informacje o tym, że korzystanie przez Ciebie z aplikacji Revolut wyrządza szkody naszej działalności albo naszemu oprogramowaniu, systemom lub urządzeniom;
 • mamy uzasadnione powody, by uznać, że dalsze korzystanie przez Ciebie z konta mogłoby zaszkodzić naszej reputacji lub przychylności opinii publicznej;
 • poprosiliśmy Cię o spłatę Twoich zobowiązań wobec nas, ale nie udało Ci się tego zrobić w rozsądnym czasie;
 • została przez Ciebie ogłoszona upadłość; lub
 • jest to wymagane przez przepisy prawa, regulacje, nakazy sądowe lub instrukcje rzecznika.

Możemy również podjąć decyzję o zamknięciu lub zawieszeniu Twojego konta z innych powodów. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem aplikacji Revolut co najmniej sześćdziesiąt (60) dni przed podjęciem takiego działania.

Zamknięcie Twojego konta i wypowiedzenie umowy może również spowodować wypowiedzenie wszelkich innych umów zawartych z nami lub za naszym pośrednictwem. Więcej informacji możesz uzyskać w aplikacji Revolut lub kontaktując się z nami.


25. Zmiany w regulaminie

Będziemy zmieniać niniejszy regulamin wyłącznie z następujących przyczyn:

 • jeśli uznamy, że dzięki temu będzie on łatwiejszy do zrozumienia lub bardziej pomocny;
 • aby odzwierciedlić sposób prowadzenia naszej działalności, w szczególności jeśli zmiana jest konieczna ze względu na zmianę sposobu udostępniania systemu finansowego lub technologii;
 • aby odzwierciedlić wymogi prawne lub regulacyjne, które nas obowiązują;
 • aby odzwierciedlić zmiany w kosztach prowadzenia naszej działalności; lub
 • gdy zmieniamy lub wprowadzamy nowe usługi lub produkty, które mają wpływ na nasze istniejące usługi lub produkty objęte niniejszym regulaminem.


Informowanie o zmianach

Jeśli dodamy nowy produkt lub usługę, która nie zmieni regulaminu dotyczącego Twojego konta, możemy dodać taki produkt lub usługę natychmiast i poinformować Cię o tym, zanim zaczniesz z niej korzystać.

W przeciwnym razie przed wprowadzeniem zmian powiadomimy Cię o nich z wyprzedzeniem co najmniej 60 dni za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub poczty elektronicznej. Będziemy zakładać, że zmiana przypadła Ci do gustu, chyba że poinformujesz nas o chęci zamknięcia swojego konta, zanim dana zmiana wejdzie w życie.


26. Twoje prawa do zwrotu pieniędzy za płatności kartą Revolut i polecenia zapłaty SEPA

Płatność kartą Revolut

Możesz poprosić nas o zwrot kwoty pobranej z Twojego konta w następujących przypadkach:

 • zgadza się sam fakt dokonania płatności, ale nie zgadza się jej kwota;
 • pobrana kwota jest wyższa niż oczekiwana w uzasadniony sposób, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności (w tym Twój schemat wydatków);
 • osoba, której płacisz, przebywa na terenie EOG;
 • nie autoryzowałeś(-aś) płatności bezpośrednio u nas;
 • ani my, ani osoba, której płacisz, nie udzieliliśmy Ci żadnych informacji na temat płatności w ciągu czterech tygodni przed jej dokonaniem; oraz
 • poprosisz nas o zwrot w ciągu ośmiu tygodni od pobrania płatności z Twojego konta.

Możesz np. otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę, aby hotel obciążył Twoją kartę Revolut za wszystko, co weźmiesz z minibaru, ale hotel obciążył Cię wyższą kwotą, niż mogłeś(-as) racjonalnie oczekiwać w momencie wyrażania takiej zgody.

Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zbadania sprawy. W ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym podasz nam informacje, o które prosimy, dokonamy zwrotu pieniędzy lub poinformujemy Cię, dlaczego nie mogliśmy tego zrobić.


Polecenia zapłaty SEPA

W przypadku polecenia zapłaty SEPA powyższe okoliczności nie muszą mieć zastosowania. Będzie przysługiwać Ci bezwarunkowy zwrot pieniędzy, jeśli skontaktujesz się z nami w ciągu ośmiu tygodni od daty pobrania płatności z Twojego konta.


Wycofanie zwrotu

Jeśli zwrócimy Ci pieniądze, a potem okaże się, że zwrot Ci nie przysługiwał, konieczne będzie jego wycofanie.


27. Czy ponosicie odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak z moim kontem, kartą lub aplikacją Revolut?

Dołożymy wszelkich starań, aby nasze usługi działały nieprzerwanie i z rozsądną szybkością. Nie możemy jednak obiecać, że tak będzie zawsze ani że usługi będą wolne od wad. W toku świadczenia usług polegamy również na pewnych zewnętrznych podmiotach, co może czasami zakłócać działanie naszych usług. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać ewentualne problemy z naszymi usługami – bez względu na ich przyczynę.

Jeśli posiadasz kartę Revolut, powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w naszym systemie, które będą miały wpływ na możliwość korzystania z niej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z niewywiązania się przez nas z naszych zobowiązań dotyczących płatności na Twoje konto i z Twojego konta, jeśli wyniknie to z:

 • wymogu prawnego lub regulacyjnego;
 • nieprzewidywalnych zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, których nie dało się uniknąć w danym momencie;
 • przestępczych lub jakichkolwiek innych nielegalnych działań osób trzecich, skutkujących szkodą Twoją lub jakiejkolwiek innej osoby (chyba że zostało to bezpośrednio określone w niniejszym regulaminie); lub
 • zablokowania Twojego konta w wyniku przestrzegania wymogów prawnych, w tym związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz użyć swojej karty Revolut, będziemy odpowiedzialni jedynie za wymianę karty.


Ponosimy odpowiedzialność tylko za straty, które były możliwe do przewidzenia.

W przypadku zerwania przez nas umowy będziemy odpowiedzialni jedynie za straty, które mogliśmy przewidzieć w momencie zawierania umowy lub za straty wynikające z naszego oszustwa lub rażącego zaniedbania.

Nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie za żadne z poniższych strat, bezpośrednich lub pośrednich, które wystąpią w związku z niniejszym regulaminem:

 • utratę dochodu lub zysku;
 • utratę dobrego imienia lub uszczerbek na reputacji;
 • utratę kontraktów lub możliwości biznesowych;
 • utratę spodziewanych oszczędności; lub
 • szkody wtórne.

Żadne postanowienie niniejszego regulaminu nie usuwa ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała, wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub fałszywych roszczeń i oświadczeń.


28. Dlaczego możesz być nam winien/winna pieniądze

Nie możesz pożyczać pieniędzy na swoim koncie, chyba że korzystasz z jednego z naszych produktów kredytowych.

Jeśli Twoje saldo stanie się ujemne, musisz natychmiast zasilić swoje konto wymaganą kwotą.

Jeśli nie zasilisz konta i nie zlikwidujesz ujemnego salda lub nadal będą istnieć należne nam opłaty (inne niż opłaty osób trzecich za dokonanie lub otrzymanie płatności) lub jakiekolwiek inne kwoty, możemy w każdej chwili, bez powiadomienia lub żądania, odjąć należną kwotę z jakiejkolwiek kwoty, którą mamy Ci zapłacić, w tym z dowolnego innego konta (osobistego lub wspólnego), które u nas posiadasz. Nazywamy to naszym prawem do potrącenia należności. Możemy też pobrać pieniądze z Twojego konta w walucie kraju, w którym mieszkasz (Twojej walucie bazowej), lub jej równowartość w innej walucie, aż do całkowitej spłaty ujemnego salda.

Jeśli nie masz wystarczających środków na swoim koncie, aby zapłacić opłaty lub inne należne nam kwoty, możemy też odzyskać tę kwotę w inny sposób, jak wyjaśniliśmy poniżej. Poinformujemy Cię o tym przed pobraniem należnej kwoty, którą możemy odzyskać poprzez:

 1. pobranie należnej kwoty z zapisanej karty;
 2. podjęcie innych kroków w celu odzyskania należnych nam pieniędzy, np.:
 • polecenie firmie windykacyjnej skontaktowania się z Tobą;
 • wszczęcie postępowania sądowego w celu egzekucji;
 • poinformowanie agencji ds. zapobiegania oszustwom, jeśli jest to dozwolone;
 • sprzedaż, przeniesienie lub cesję należnej nam kwoty na osobę trzecią.

W przypadku podjęcia przez nas któregokolwiek (lub wszystkich) z powyższych kroków możemy obciążyć Cię poniesionymi w związku z tym uzasadnionymi kosztami. Możesz również podlegać dodatkowym opłatom, takim jak dodatkowe koszty zasilenia, podwyższona marża za wymianę walut w weekendy, koszty powołania firmy windykacyjnej lub poniesione przez nas koszty prawne.


Jeśli masz problemy finansowe, skontaktuj się z nami poprzez czat w aplikacji, aby otrzymać wsparcie.

Możesz ponosić odpowiedzialność za opłacenie podatków lub kosztów, które mają zastosowanie do płatności dokonywanych lub otrzymywanych za pośrednictwem Twojego konta, jeśli ich pobieranie nie leży w zakresie naszej odpowiedzialności. Jeśli na przykład jesteś legalnym rezydentem Republiki Irlandii i wypłacasz pieniądze za pośrednictwem bankomatu w Republice Irlandii, możemy pobrać odpowiednią kwotę opłaty skarbowej do maksymalnej wysokości wymaganej przez irlandzki urząd skarbowy. W efekcie saldo Twojego konta może stać się ujemne (jeśli będzie to konieczne). Warto samodzielnie sprawdzać takie możliwości!


29. Kiedy możesz ponosić odpowiedzialność za nasze straty

Możesz ponosić wobec nas odpowiedzialność za pewne straty

Jeśli złamiesz niniejszy regulamin i/lub spowoduje to poniesienie przez nas strat, zastosowanie mają następujące postanowienia:

 • będziesz ponosić odpowiedzialność za wszelkie możliwe do przewidzenia straty, jakie poniesiemy w wyniku Twojego działania (postaramy się ograniczyć te straty do minimum); oraz
 • będziesz również ponosić odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione koszty prawne, które powstaną w wyniku naszych strat.


30. Składanie skarg

W przypadku Twojego niezadowolenia z naszych usług postaramy się usunąć problemy

Zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, ale zdajemy sobie sprawę, że czasami coś może pójść nie tak. Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami. Przyjmiemy i rozpatrzymy każdą przesłaną do nas skargę. Nasza ostateczna odpowiedź na Twoją skargę lub wiadomość wyjaśniająca, dlaczego ostateczna odpowiedź nie została udzielona, zostanie dostarczona w ciągu 15 dni roboczych od złożenia skargi. W wyjątkowych okolicznościach może to nastąpić w ciągu 35 dni roboczych (w takim przypadku poinformujemy Cię o tym).


Składanie skarg

Jeśli chcesz porozmawiać z kimś o sprawie, która Cię nurtuje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu dostępnego w aplikacji Revolut. Czat w aplikacji jest naszym narzędziem obsługi klienta, a nasze odpowiedzi na pytania przesłane przez Ciebie za pośrednictwem czatu w aplikacji nie podlegają ramom czasowym rozpatrywania reklamacji wskazanym powyżej. Zazwyczaj możemy szybko załatwić Twoją sprawę za pośrednictwem aplikacji. Prawdopodobnie będzie to wymagało podania nam poniższych informacji.

Jeśli chcesz złożyć formalną skargę, możesz to zrobić za pomocą tego formularza. Możesz też wysłać nam wiadomość na adres [email protected]. Jeśli podczas korespondencji z nami wyrazisz chęć złożenia skargi, dostarczymy Ci formularz skargi lub możemy złożyć za Ciebie formalny formularz skargi i zlecić naszym agentom analizę Twojej sprawy jako formalnej skargi.

Musisz podać:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • numer telefonu i adres e-mail powiązane z Twoim kontem;
 • opis zaistniałego problemu;
 • czas wystąpienia problemu;
 • sugerowany sposób rozwiązania problemu.

Rozpatrzymy Twoją skargę i odpowiemy na nią drogą mailową. Będziemy się z Tobą porozumiewać w języku angielskim, chyba że poinformujemy Cię o innym rozwiązaniu.

Niezależnie od powyższego, zawsze masz prawo zwrócić się do wyżej wymienionych pozasądowych organów rozstrzygania sporów w związku z jakąkolwiek skargą dotyczącą naszych usług. Masz również prawo zwrócić się do dowolnego właściwego sądu, jeśli uznasz, że naruszyliśmy prawo.


Pozasądowy organ rozstrzygania sporów dotyczących skarg związanych z usługami finansowymi

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz skierować ją do Banku Litwy w ciągu 1 (jednego) roku od daty jej wysłania do nas. W takim przypadku Bank Litwy będzie pełnił funkcję pozasądowego organu rozstrzygania sporów zajmującego się sporami między konsumentami a dostawcami usług finansowych.

Jego adres to: Žalgirio g. 90, 09303 Wilno, Republika Litewska.

Więcej informacji możesz znaleźć w jego witrynie internetowej.

Pamiętaj, że jeśli chcesz mieć możliwość zwrócenia się do Banku Litwy jako pozasądowego organu rozstrzygania sporów, musisz przesłać nam skargę w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia, w którym dowiesz się (lub powinieneś/powinnaś był(a) dowiedzieć się) o domniemanym naruszeniu Twoich praw lub uzasadnionych interesów wynikających z umowy z nami.

Rozpatrzenie skargi przez Bank Litwy jest bezpłatne.

Pozasądowym organem rozstrzygania sporów konsumenckich niezwiązanych z kompetencjami Banku Litwy jest Państwowy Urząd Ochrony Praw Konsumenta.

Jego adres to: Ul. Vilniaus 25, 01402, Wilno, Republika Litewska.

Więcej informacji możesz znaleźć w jego witrynie internetowej. Możesz też powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju obszaru EOG, w którym mieszkasz. Możesz też złożyć skargę do odpowiednich pozasądowych organów rozstrzygania sporów, które w Twoim kraju rozpatrują skargi konsumentów związane z naszymi usługami finansowymi. Listę takich organów możesz znaleźć tutaj.


Pozasądowy organ rozstrzygania sporów dotyczących skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo wnieść skargę do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (SDPI) – litewskiego organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.

Jego adres to: Ul. L. Sapiegos 17, 10312, Wilno, Republika Litewska; e-mail: [email protected].

Więcej informacji możesz znaleźć w jego witrynie internetowej.


Więcej informacji

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej procedury rozpatrywania skarg.


Odrobina przepisów

31. Zasady ochrony i poufności danych

Aby świadczyć usługi na mocy umowy, musimy gromadzić informacje na Twój temat. Bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnego sposobu korzystania przez nas z Twoich danych osobowych znajdują się w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności (znajdziesz je tutaj).

Zawierając umowę, przyjmujesz do wiadomości że będziemy gromadzić i przechowywać Twoje dane osobowe w celu świadczenia dla Ciebie naszych usług. Nie wpływa to na jakiekolwiek prawa ani obowiązki, zarówno Twoje, jak i nasze, w świetle prawa o ochronie danych.

Możesz wycofać swoją zgodę poprzez zamknięcie konta, co spowoduje wypowiedzenie umowy zawartej między Tobą a nami. Jeśli to zrobisz, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane w celu świadczenia naszych usług, ale możemy być zmuszeni do zachowania ich z innych przyczyn określonych przepisami prawa.


Poufność

Zawierając niniejszą umowę, udzielasz nam pozwolenia na ujawnienie innym podmiotom z grupy Revolut (w tym Revolut Ltd), następujących informacji:

 • faktu, że jesteś naszym klientem;
 • usług, które dla Ciebie świadczymy;
 • numeru konta;
 • sald(a) Twojego konta;
 • operacji wykonanych lub wykonywanych w Twoim imieniu;
 • Twoich zobowiązań wobec nas;
 • okoliczności świadczenia dla Ciebie usług finansowych;
 • Twojej sytuacji finansowej i aktywów;
 • innych informacji handlowych, przekazanych nam przez Ciebie podczas otwierania konta; oraz
 • Twoich działań, planów, zobowiązań związanych z długami lub transakcji z innymi osobami.

Powyższe informacje mogą być ujawnione innym podmiotom z grupy Revolut, jeżeli:

 • jest to niezbędne do prowadzenia rachunkowości finansowej, audytu lub oceny ryzyka;
 • korzystamy ze wspólnych systemów informatycznych lub urządzeń technicznych (serwerów);
 • jest to konieczne do świadczenia usług, o które prosisz; lub
 • jest to niezbędne do rozwoju lub poprawy usług, które świadczymy w całej grupie Revolut.


Wszystko powyższe nazywamy „tajemnicą klienta”, którą musimy chronić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niektóre z funkcji, które udostępniamy za pośrednictwem aplikacji Revolut, mają charakter społecznościowy. Zawierając umowę, rozumiesz i potwierdzasz, że, jeżeli nie zmienisz swoich preferencji prywatności w aplikacji Revolut, inni użytkownicy Revolut będą mogli zobaczyć ograniczone informacje o Tobie (takie jak Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i plan Revolut, z którego korzystasz). Jeśli np. klient wyszuka w aplikacji Twoją nazwę użytkownika, zobaczy Twoje imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia prywatności w aplikacji Revolut.

32. Nasza własność intelektualna

Cała własność intelektualna związana z naszymi produktami (na przykład zawartość naszej aplikacji i naszej witryny internetowej, nasze logo i wzory kart) jest własnością naszej spółki macierzystej, Revolut Ltd (spółki założonej w Anglii i Walii pod numerem 08804411, której siedziba znajduje się pod adresem 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londyn, E14 4HD, Wielka Brytania) i jest wykorzystywana przez nas i inne spółki należące do grupy Revolut. Nie możesz używać tej własności intelektualnej jako swojej własnej w sposób inny niż korzystanie z naszych produktów. Nie możesz również stosować inżynierii wstecznej w odniesieniu do żadnego z naszych produktów (tj. odtwarzać ich po dokładnym zbadaniu ich budowy lub struktury).


33. Odrobina przepisów

Nasza umowa zawarta z Tobą

Tylko Ty i my mamy jakiekolwiek prawa wynikające z umowy.

Umowa ma charakter imienny i nie możesz przenieść żadnych wynikających z niej praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną osobę.


Nasze prawo do przeniesienia i cesji

Wyrażasz zgodę i zezwalasz nam na połączenie, reorganizację, wydzielenie, przekształcenie lub przeprowadzenie jakiejkolwiek innej formy reorganizacji lub restrukturyzacji naszej firmy lub działalności i/lub przeniesienie lub przypisanie wszystkich naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu na jakąkolwiek stronę trzecią.

Przeniesiemy jakiekolwiek z Twoich i naszych praw lub obowiązków wynikających z umowy tylko wtedy, gdy nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszego regulaminu lub gdy będziemy musieli to zrobić, aby spełnić jakikolwiek wymóg prawny lub regulacyjny, lub gdy następuje to w wyniku reorganizacji (lub podobnego procesu). Po otrzymaniu powiadomienia o cesji, fuzji, reorganizacji lub innym podobnym zdarzeniu możesz zamknąć swoje konto.


Zastosowanie na prawo litewskie

Do niniejszego regulaminu i umowy zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz.


Obowiązuje angielska wersja umowy.

Jeżeli niniejszy regulamin został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, a zastosowanie ma wersja angielska. Zawierając niniejszą umowę i akceptując usługi Revolut, potwierdzasz, że rozumiesz język angielski i zgadzasz się komunikować z Revolut w języku angielskim w odniesieniu do stosunków prawnych, które wynikają z niniejszej umowy, w tym na potrzeby składania i rozwiązywania wszelkich skarg.


Nasze prawo do egzekwowania umowy

Jeśli złamiesz umowę między Tobą a nami, a my nie wyegzekwujemy naszych praw lub opóźnimy ich egzekwowanie, nie uniemożliwi nam to egzekwowania tych lub innych praw w późniejszym terminie.


Podejmowanie kroków prawnych przeciwko nam

Kroki prawne na mocy niniejszego regulaminu mogą być podejmowane wyłącznie w sądach Republiki Litewskiej (lub w sądach dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz).