Mūsu kultūra

Mēs uzskatām, ka jebkuru Revolut panākumu pamatā ir divas lietas — mūsu cilvēki un kultūra. Uzskatām, ka lieliski cilvēki, kas darbojas lieliskā vidē, sniegs labākos rezultātus.

Never Settle

Mēs pastāvīgi strādājam un tiecamies pēc tā, lai tiktu uz priekšu 10 reizes tālāk no vietas, kur esam šobrīd. Mēs nebaidāmies būt ambiciozi un vienmēr meklējam nākamo lielo atklājumu.

Uzziniet, ko mums nozīmē Never Settle
 1. 1
  Mērķējiet augstāk

  Tiecieties kļūt par lābāko. Meklējiet veidus kā mainīt, piemērot un radīt no jauna. Radiet jaunas, labākas un unikālas idejas. Esiet radošs — atjaunojiet, vienkāršojiet un meklējiet risinājumus ārpus tradicionālās pieejas. Izmantojiet zināšanas par dažādām nozarēm, industrijām un produktiem. Aktīvi uzstādiet ambiciozus, drosmīgus un racionālus mērķus, kas rādīs jums ceļu.

 2. 2
  Pārsniedziet robežas
  Pastāvīgi mainiet perspektīvu. Novērtējiet risinājumus no visiem skatpunktiem, lai sniegtu vislabākos rezultātus. Esiet atvērts uzklausīt kritiku, lai virzītos vēl tālāk. Atpazīstiet un cildiniet tos, kas progresa dēļ izaicina status quo. Neatlaidiet nevienu pavedienu. Nekad neaprobežojieties ar pašu darba minimumu, veltiet laiku un uzmanību detaļām, kad meklējat risinājumus, un neatstājiet darbus nepadarītus.
 3. 3
  Ar pilnu atdevi

  Izbaudiet izaicinājumu, atzīmējiet sasniegumus un gūstiet prieku procesā. Izrādiet iniciatīvu un iedvesmojiet citus. Izmantojiet iespēju uzņemties sarežģītus uzdevumus, pat ja tie ir ārpus jūsu pamata pienākumiem. Dalieties ar savu optimismu un pārliecinātību. Palieciet pozitīvs un enerģisks, stājoties pretim grūtībām.

Dream Team

Mēs ticam, ka panākumu pamatā ir neliela, bet daudzveidīga komanda ar izciliem un mērķtiecīgiem darbiniekiem, kas spēj nojaukt barjeras.

Uzziniet, ko mums nozīmē Dream Team
 1. 1
  Prioritātes — uzņēmums, kolēģi, es pats

  Strādājiet kopā, jo tas ir vienīgais veids, kā uzņēmums var virzīties uz priekšu. Veidojiet kopīgu redzējumu. Atbalstiet viens otru individuāli un profesionāli, pat ja esat dažādās komandās vai nodaļās un tā nav daļa no jūsu galvenajiem darba snieguma rādītājiem (KPI — key performance indicators) vai mērķiem. Esiet atvērts, pretimnākošs un ieinteresēts savu kolēģu darbā, jo īpaši, ja viņiem nepieciešama jūsu palīdzība vai zināšanas.

 2. 2
  Esiet godīgs, tiešs un cieņpilns

  Novērtējumam un atsauksmēm par darbu jābūt noderīgām, skaidrām, tiešām un profesionālām. Vienmēr pasakiet to, ko otram nepieciešams dzirdēt. Un vadieties pēc atsauksmēm, kuras saņemat. Izsakiet savu viedokli un esiet pārliecināts, un iedrošiniet pārējos Revolut darbiniekus rīkoties tāpat. Vienmēr esiet cieņpilns. Atrodiet labāko veidu, laiku un situāciju, kurā sniegt savu novērtējumu un atsauksmes.

 3. 3
  Nekad nepiekāpieties attiecībā uz talantu

  Izdariet pārdomātus darbā pieņemšanas lēmumus. Veltiet laiku, lai atrastu ideāli piemērotu kandidātu. Panākumus nosaka mūsu darbinieku kvalitāte un daudzveidība. Nodrošiniet mentorēšanu, apmācību, iespējas un atbalstu, lai palīdzētu savai komandai attīstīties. Apbalvojiet labākos. Reaģējiet uz nepietiekamu sniegumu. Uzraugiet, sakārtojiet un novērsiet to.

 4. 4
  Vadiet, rādot piemēru

  Uzrotiet piedurknes un dodieties pretim darbam. Iepazīstiet savas komandas specifiku un nianses, lai palīdzētu visiem gūt panākumus. Ļaujiet citiem sasniegt viņu mērķus — priecājieties par labi paveiktu darbu un izsakiet pelnīto atzinību. Uzņemieties atbildību, kad rodas sarežģījumi. Strādājiet ātri, lai atrisinātu situāciju.

Think Deeper

Mēs uzskatām, ka lēmumu pieņemšanas pamatā ir loģiskā un kritiskā domāšana, racionālais un veselais saprāts. Mēs iedziļināmies katrā detaļā. Ja kaut ko nezinām — izsakām minējumu, apkopojam datus un mēģinām vēlreiz.

Uzziniet, ko mums nozīmē Think Deeper
 1. 1
  Sāciet, uzdodot jautājumu: "Kāpēc?"

  Domājiet pirms dariet — skaidri formulējiet esošās grūtības, iedziļinieties tajās. Apsveriet, vai tās tiešām ir īstas problēmas. Iedrošiniet savus kolēģus darīt tāpat. Aplūkojiet datus, lai pieņemtu pareizus lēmumus. Ja nav pieejami atbilstoši dati, esiet atklāts par to, ka rīkojaties, balstoties uz intuīciju. Meklējiet parādību cēloņus un atrodiet risinājumus, kas balstīti uz stingriem un racionāliem principiem. Izvērtējiet pieredzi, datus un pieņēmumus. Vienmēr sev jautājiet: "Vai tā ir taisnība?" un "Kāpēc?". Pastāvīgi pārbaudiet savu kritisko domāšanu, mainiet skatpunktu un esiet gatavs pārvērtēt ieteikto risinājumu vai sākotnējo problēmu.

 2. 2
  Paturiet prātā galamērķi

  Vienmēr domājiet ārpus saņemtā uzdevuma robežām, paturiet prātā kopainu. Domājiet vairākus soļus uz priekšu (Piemēram, vai mūsu risinājums neradīs tikai lielākus sarežģījumus? Kas būs nākamā lieta, kuru vajadzēs atrisināt pēc tam, kad tiksim galā ar šo?). Meklējiet veidu, kā radīt uzdevumu mērogam atbilstošu darbības sistēmu un rīkus, lai veicinātu radīto ietekmi. Centieties izvairīties no pārmērīgas situāciju analīzes, lai spētu virzīties pretim risinājumam. Koncentrējieties uz gala iznākumu un ik pa laikam novērtējiet savu pašreizējo darbības virzienu, lai pārliecinātos, ka joprojām esat uz pareizā ceļa. Ja izrādās, ka neesat, nebaidieties sākt no jauna.

 3. 3
  Esiet atvērts — spējot uzklausīt, jautāt un pielāgoties

  Jautājiet kolēģiem viņu viedokli un uzklausiet kritiku, lai labāk spētu risināt problēmas. Pastāvīgi izaiciniet esošos pieņēmumus savā domāšanā. Nesekojiet akli nevienai iepriekš pieņemtajai pieejai. Gaidiet savu kārtu, lai runātu un uzklausītu. Apsveriet visas atsauksmes neatkarīgi no otra darbinieka amata. Uzņēmumā Revolut nav vietas politiskām spēlēm. Kārtīgi apdomājiet savu ieteikumu, nesakiet "jā" vai "nē" pārāk steidzīgi.

Get it Done

Mēs ticam, ka idejas ir svarīgas, bet to realizācija ir vēl svarīgāka. Tāpēc uzņēmumā Revolut cieņu var nopelnīt ar taustāmiem rezultātiem un uzcītīgu darbu.

Uzziniet, ko mums nozīmē Get it Done
 1. 1
  Apņemieties un izdariet

  Vienmēr saglabājiet darītāja attieksmi. Esiet mierīgs, kad darbs ir izaicinošs. Atbrīvojieties no šķēršļiem. Nojauciet barjeras. Paveiciet visus pienākumus līdz projekts ir gatavs. Pabeigšana nav diskutējama. Un pēc tam sāciet no jauna. Izpildiet savus solījumus un iedvesiet uzticību citos ar savu mērķtiecīgo attieksmi.

 2. 2
  Uzņemieties pilnu atbildību

  Pilnībā pārvaldiet savu darbu un veicamos uzdevumus. Meklējiet atbildes un risinājumus, nevis attaisnojumus. Uzņemieties pilnu atbildību par savu lomu un par to, kas tiek no jums sagaidīts. Negaidiet norādījumus, bet vadiet sevi pats. Tas nekad nav cita pienākums vai problēma.

Deliver Wow

Mēs ticam, ka visam, ko darām, būtu jāatbilst klientu vajadzībām. Lai atstātu iespaidu un iedvesmotu citus, mēs pievēršam uzmanību katram sīkumam.

Uzziniet, ko mums nozīmē Deliver Wow
 1. 1
  Klienti pirmajā vietā

  Iejūtieties ārējā vai iekšējā klienta lomā un centieties saprast, kā viņi izmanto tos vai citus produktus un procesus. Esiet ziņkārīgs. Koncentrējieties un apdomājiet katru detaļu. Neiesniedziet neko, ja vien tas nav pilnībā gatavs un pietiekami daudz testēts un pārskatīts.

 2. 2
  Saglabājiet vienkāršību

  Vienkāršojiet visu — noņemiet jebkādus šķēršļus klienta ceļā. Ietaupiet laiku saviem klientiem, savam vadītājam un ieinteresētajām pusēm. Izlemiet, ko radīsiet un ko ir vērts atstāt pagātnē. Lietojiet visiem viegli saprotamu valodu. Izceliet galveno būtību. Sāciet ar vissvarīgāko informāciju. Lai galvenais teikums būtu pirmais.