O nama

Vodstvo Revolut banke

Uprava Revolut banke provodi poslovnu strategiju, nadzire uspješnost poslovanja Revoluta i donosi odluke o svakodnevnom vođenju poslovanja. Nadzorni odbor je kolegij koji nadzire rad Uprave, odobrava poslovnu strategiju tvrtke i prati napredak njezine provedbe.

Upravni odbor

Nadzorni odbor