Odoslanie peňazí do zahraničia

Vyhlásenie o porovnaní cien

Náš nástroj na porovnanie cien porovnáva celkové náklady na odoslanie medzinárodného prevodu cez Revolut s podobnými poskytovateľmi služieb (ďalej len „poskytovatelia“). Pod „celkovými nákladmi“ rozumieme celkovú sumu, ktorú musíte zaplatiť za odoslanie prevodu vrátane akéhokoľvek výmenného kurzu a poplatku za prevod. Informácie zobrazené v nástroji na porovnanie cien platia pri odosielaní peňazí v národnej mene v krajine príjemcu a nezahŕňajú prevody zákazníkom Revolutu.

Aké sú náklady na odoslanie prevodu?

Náklady na prevod sa obvykle dajú rozdeliť na dve časti – výmenný kurz a poplatok za prevod. ● Výmenný kurz: pri medzinárodných prevodoch sa často používajú dve rôzne meny – mena, v ktorej platíte za prevod, a mena, ktorú príjemca dostane. Z tohto dôvodu medzinárodné prevody zvyčajne zahŕňajú aj výmenný kurz. Rozdiel medzi výmenným kurzom a trhovým kurzom (napr. takým, ktorý nájdete na Googli) sa nazýva „prirážka“. Niektorí poskytovatelia túto prirážku uvádzajú oddelene od výmenného kurzu, zatiaľ čo iní ju zahŕňajú priamo do výmenného kurzu. ● Poplatok za prevod: ide o náklady, ktoré si poskytovateľ účtuje za odoslanie peňazí po tom, ako bola vykonaná výmena cudzej meny. Zvyčajne ide o kombináciu pevného poplatku a variabilného poplatku vychádzajúceho zo sumy prevodu. Okrem poplatkov zobrazených v porovnávacej tabuľke si môžu sprostredkovateľské banky alebo prijímajúca banka účtovať za medzinárodné prevody svoje vlastné poplatky. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v porovnávacej tabuľke, pretože o nich nemáme prehľad.

Ako sa zhromažďujú údaje na porovnanie cien?

Údaje iných poskytovateľov sú získavané priamo z ich webových stránok prostredníctvom zhromažďovania verejne dostupných informácií o poplatkoch za prevody alebo využitím ich služieb prevodov, ako keby sme boli ich zákazníkmi. Nezhromažďujeme údaje o prevodoch presných súm, namiesto toho pracujeme s rôznymi hraničnými sumami prevodov v mene odosielateľa. Napríklad ak je menou odosielateľa GBP, zhromažďujeme údaje pre nasledujúce sumy: 100 £, 500 £, 1 000 £, 2 500 £, 5 000 £, 25 000 £.* *Nie všetci poskytovatelia umožňujú prevod v sume 25 000 £. V takom prípade zaznamenáme údaje o sume čo najbližšie k maximálnej hodnote, ktorú poskytovateľ umožňuje poslať (napr. 7 000 £, 7 600 £, 15 000 £, 15 500 £, 16 000 £). ● Výmenný kurz: v momente zhromaždenia údajov vypočítame percentuálny rozdiel medzi výmennými kurzmi, ktoré vám poskytovatelia ponúkajú, a trhovým kurzom, ktorý sa nazýva „prirážka“. Ak je napríklad v čase zhromaždenia údajov trhový výmenný kurz GBP na EUR 1,2 a výmenný kurz poskytovateľa je 1,1, potom je prirážka (1,2 – 1,1) : 1,2 = 0,08. Neskôr, keď použijete náš nástroj na porovnanie cien, trhový kurz znova skontrolujeme a odhadneme výmenný kurz, ktorý by vám poskytovatelia ponúkli v tomto momente pri použití tohto percentuálneho rozdielu. Napríklad ak je trhový výmenný kurz GBP na EUR v čase použitia nástroja na porovnanie cien 1,1 a prirážka daného poskytovateľa je 0,08, odhadneme výmenný kurz poskytovateľa na 1,1 * (1 – 0,08) = 1,01. Aby sme boli voči iným poskytovateľom pri výpočte výmenného kurzu spravodliví, používame údaje zaznamenané pre najvyššiu hranicu, ktorá sa vzťahuje na sumu vášho prevodu. Napríklad ak posielate 600 £ a získali sme údaje pre hraničné sumy 100 £, 500 £ a 1 000 £, použijeme hranicu 1 000 £. Dôvodom je, že poplatky sa obyčajne líšia v závislosti od posielanej sumy: väčšinou platí, že čím vyššia je hodnota prevodu, tým nižší je poplatok. ● Poplatok za prevod: pri výpočte poplatku za prevod u iných poskytovateľov berieme do úvahy poplatok za prevod v prípade každej hraničnej výšky prevodu, zistíme, či medzi nimi existuje rozdiel, a ak áno, predpokladáme, že rozdiel je medzi dvomi hodnotami rovnomerne rozložený. Napríklad ak posielate 750 £ a výška poplatku konkrétneho poskytovateľa pri odoslaní 500 £ je 10 £ a poplatok pri odoslaní 1 000 £ je 20 £, počítame s tým, že poplatok u tohto poskytovateľa je 15 £. Poplatky za prevod sú zaokrúhlené nadol na druhé desatinné miesto. Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili presnosť a spoľahlivosť informácií zobrazených v našom widgete a pravidelne ich aktualizujeme (zvyčajne denne). Informácie však nie sú aktualizované v reálnom čase, takže nemôžeme zaručiť, že sú v danom čase 100 % presné, úplné a aktuálne. Z tohto dôvodu a aj preto, že údaje zhromažďujeme pre určené hranice a nie pre presné sumy, sa môžu celkové poplatky, ktoré vidíte v našej porovnávacej tabuľke, líšiť od ceny uvedenej na webovej stránke poskytovateľa. Obsah tejto stránky je určený len na všeobecné informačné účely a nepredstavuje finančné poradenstvo. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej vlastnej situácie, vyhľadajte profesionálne a nezávislé poradenstvo. Revolut finančné poradenstvo neposkytuje.