Warunki promocji

Płatności osobiste w bezpłatnym okresie próbnym Premium — promocja

Czego dotyczy ta promocja?


W ramach promocji Płatności osobiste w bezpłatnym okresie próbnym („Promocja”) Revolut oferuje nowym klientom możliwość zarejestrowania konta osobistego Revolut po raz pierwszy i otrzymania bezpłatnej wersji próbnej planu Premium („Bezpłatny Okres Próbny”).


Promocja jest dostępna dla nowych klientów w Anglii, Szkocji lub Walii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Danii, Estonii, Włoszech, Finlandii, Grecji, Chorwacji, Węgrzech, Litwie, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Słowenii, Słowacji („Uprawnione Rynki”).


Aby otrzymać Bezpłatny Okres Próbny, musisz zarejestrować konto osobiste Revolut przy użyciu unikatowego linku lub poprzez zeskanowanie kodu QR dostarczonego przez jednego z naszych Partnerów Handlowych, którzy korzystają z urządzenia Revolut POS, czytnika Revolut Card Reader lub funkcji Tap to Pay na urządzeniach iPhone w ramach swoich usług („Partnerzy Handlowi”). Promocja trwa od godziny 00:00 czasu UTC 23 listopada 2023 roku do godziny 00:00 czasu UTC 31 marca 2024 roku („Okres Promocji”).


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady, które mają zastosowanie do Promocji. Musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji, a także regulaminu, który ma zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut, przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Kto może wziąć udział w Promocji?


Aby zostać uznanym za Uprawnionego Uczestnika tej Promocji, musisz:

 • być osobą, która nie ma jeszcze aktywnego konta osobistego Revolut i nie posiadała go w przeszłości w żadnym podmiocie z grupy Revolut;
 • mieszkać pod adresem zamieszkania na jednym z Uprawnionych Rynków;
 • mieć ukończone 18 lat,
 • otrzymać informację marketingową o Promocji bezpośrednio od Revolut lub zobaczyć Promocję reklamowaną przez fizyczny sklep dowolnego Partnera Handlowego, aby móc wykonać opisane poniżej kroki w celu skorzystania z Promocji.


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?


Musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknąć unikatowy link lub zeskanować kod QR Promocji dostarczony przez jednego z Partnerów Handlowych. Taki link lub kod QR przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. W witrynie internetowej Revolut możesz zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi Promocji, w tym z Regulaminem Promocji, Okresem Promocji, szczegółami dotyczącymi Bezpłatnego Okresu Próbnego oraz czasu trwania Twojego Bezpłatnego Okresu Próbnego. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut, gdzie otrzymasz propozycję skorzystania z Bezpłatnego okresu próbnego;
 • Postępować zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut oraz pomyślnie dokończyć rejestrację i przejść procedurę „KYC” („Poznaj swojego klienta”) przed zakończeniem Okresu Promocji.


Musisz pomyślnie wykonać powyższe czynności przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać Bezpłatny Okres Próbny.


Jak mogę rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny?


Możesz rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria kwalifikujące i wykonasz wszystkie czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?”.


Aby rozpocząć Bezpłatny Okres Próbny, musisz wykonać czynności związane z przejściem na wyższy plan Premium na swoim koncie osobistym w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia konta osobistego Revolut, nawet jeśli okres 72 godzin upłynie po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Twoje konto osobiste Revolut musi zostać otwarte przed końcem Okresu Promocji, ale możesz przejść na plan Premium po zakończeniu Okresu Promocji, o ile przejście na wyższy plan nastąpi przed upływem 72 godzin.


Czas trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego wynosi trzy miesiące od daty Twojej rejestracji w Revolut. Ta informacja będzie również widoczna w panelu promocji w Twojej aplikacji Revolut. Regulamin planu Premium oferowanego w ramach Promocji (patrz Regulamin planów płatnych) będzie Cię obowiązywał podczas Bezpłatnego Okresu Próbnego. Nie pobierzemy od Ciebie opłaty za subskrypcję za pierwsze trzy miesiące.


Masz prawo zrezygnować z subskrypcji planu w czasie trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego („Okres do namysłu”). Po upływie Bezpłatnego Okresu Próbnego zaczną obowiązywać standardowe zasady anulowania subskrypcji.


Nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną, a Twój Bezpłatny Okres Próbny nie będzie wliczany do takiego 12-miesięcznego okresu. Możesz zrezygnować z Płatnych Planów wcześniej, ale wówczas mogą obowiązywać opłaty. Przeczytaj rozdział „Opłaty za zmianę wersji planu płatnego na niższą” w Regulaminie planów płatnych, aby uzyskać więcej informacji.


Zamawianie karty Revolut z nową subskrypcją planu Premium


Jeśli zamówisz kartę w czasie Bezpłatnego Okresu Próbnego, ale anulujesz subskrypcję w czasie Bezpłatnego Okresu Próbnego („okres odstąpienia od umowy”), pobierzemy od Ciebie opłatę za dostawę karty. Z tego powodu uzasadnione może być wstrzymanie się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji, czy chcesz zachować swój plan.


Jeśli zamówisz drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut i zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji planu Premium w Okresie do namysłu, konieczny może być również zwrot kosztów dostawy tych kart. Zapoznaj się ze stroną opłat, aby zobaczyć opłaty związane z dostarczeniem karty w planie Premium.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?


 1. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu obowiązywania Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub wiadomości e-mail. Jakiekolwiek zmiany w Regulaminie promocji nie wpływają na Twoje prawa po wzięciu udziału w Promocji.
 2. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą, przez które nie może kontynuować promocji zgodnie z planem.
 3. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 4. Zgadzamy się zapewnić Ci Bezpłatny Okres Próbny, nie pobierając opłat przez odpowiedni okres (poinformujemy Cię o tym okresie przed rozpoczęciem Bezpłatnego Okresu Próbnego). Informację o tym, jak długo będzie trwał Twój Bezpłatny Okres Próbny, znajdziesz w panelu promocji w aplikacji Revolut, zanim się zarejestrujesz. Znajdziesz ją także w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli nie zdążysz wziąć w niej udziału.
 5. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności klientów.
 6. Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim. Jeżeli został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązuje angielska wersja językowa Regulaminu Promocji. Wersja angielska Regulaminu Promocji będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeśli jednak zgodnie z prawem powinien być stosowany język lokalny, wówczas język lokalny ma pierwszeństwo.
 7. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci konto osobiste. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy każdego podmiotu grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które możesz mieć w związku z niniejszą Promocją. Możesz powołać się na zasady ochrony konsumentów obowiązujące w kraju, w którym mieszkasz.


Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Właściwy sąd

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie (lub sądy dowolnego państwa

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, the Netherlands.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii.