Warunki promocji

Referrals Terms

Regulamin programu zaproszeń


Czego dotyczy ta promocja?

Revolut oferuje swoim obecnym klientom, którzy korzystają z dowolnego planu konta osobistego, możliwość otrzymania nagrody za polecenie w postaci gotówki dodawanej do głównego salda ich konta osobistego („Nagroda”) w zamian za polecenie komuś („Zaproszona osoba”) konta osobistego Revolut („Promocja”). Zaproszona osoba musi jedynie wykonać czynności określone w niniejszym regulaminie („Regulamin”). Każda osoba, która otrzymała zaproszenie do Promocji bezpośrednio od Revolut na kafelku na ekranie głównym aplikacji Revolut („Zaproszenie do polecenia w aplikacji”), jest uprawniona do polecenia innej osoby. Wyślemy Ci również wiadomość e-mail na adres e-mail zarejestrowany na Twoim koncie osobistym Revolut, która będzie zawierać wszystkie niezbędne informacje (chyba że poprosisz nas o nieprzysyłanie Ci wiadomości marketingowych Revolut).

Promocja będzie dostępna przez określony czas wskazany w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji. Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”. Nagroda zostanie wypłacona wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie zarówno przez wybranego klienta Revolut, jak i jego Zaproszoną osobę w Okresie Promocji. Czasami Zaproszona osoba może mieć więcej czasu na wykonanie odpowiednich kroków, niż wynosi Okres Promocji — w takim przypadku konkretna data zostanie potwierdzona w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji.

Warunki, które mają zastosowanie do Promocji, obejmują niniejszy Regulamin oraz informacje zawarte w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji („Regulamin Promocji”).

Musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji, a także regulaminu, który ma zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut, przez cały czas uczestnictwa w niniejszej Promocji.


Co muszę zrobić, aby otrzymać Nagrodę?

Po otrzymaniu Zaproszenia do polecenia w aplikacji musisz wykonać następujące czynności:

 • Zaprosić kogoś do dołączenia do Revolut, wciskając przycisk „Zaproś” wyświetlany na kafelku z opcją polecenia na ekranie głównym aplikacji lub w otrzymanej od nas wiadomości e-mail.
 • Gdy to zrobisz, wyświetlona zostanie wersja robocza wiadomości e-mail zawierająca unikatowy link polecający. Możesz spersonalizować tę wiadomość i wysłać ją do osób, które chcesz zaprosić.
 • Każda Zaproszona osoba musi kliknąć Twój unikatowy link, aby umożliwić Ci skorzystanie z Promocji.

Maksymalną liczbę osób, którym możesz polecić konto w ramach Promocji, potwierdzimy w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji. Jeśli polecisz konto większej liczbie osób, nie otrzymasz żadnych nagród za takie dodatkowe Zaproszone osoby, nawet jeśli pomyślnie wykonają odpowiednie czynności.

Kwota Nagrody jest unikatowa dla Ciebie i zostanie wypłacona w walucie bazowej Twojego konta osobistego Revolut. Wszystkie szczegóły dotyczące kwoty Nagrody za każde polecenie będą określone w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji.


Nagrody o zmiennej wysokości

Czasami kwota nagrody może być różna w odniesieniu do każdego polecenia dokonanego w Okresie Promocji. Możemy zgodzić się zaoferować Ci jedną z pięciu różnych kwot za każde polecenie, a kwota, którą otrzymasz, zostanie określona w drodze losowania.

Jeśli ma to zastosowanie do Promocji, za każdą Zaproszoną osobę (z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty), który wykona czynności określone w rozdziale „Co musi zrobić Zaproszona osoba, abyśmy przyznali Ci Nagrodę?" niniejszego Regulaminu Promocji w Okresie Promocji, weźmiesz udział w losowaniu Nagród określonych poniżej. W takim przypadku Twoje szanse na otrzymanie każdej Nagrody zostaną określone przy użyciu następującego wzoru, a my potwierdzimy jego stosowanie w Promocji w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji.

Nagrody o zmiennej wartości będziemy oferować wyłącznie na rynkach, na których zezwalają nam na to lokalne przepisy i regulacje.

Nagrody o zmiennej wartości dostępne w poszczególnych podmiotach i na poszczególnych rynkach możesz znaleźć tutaj.

Co musi zrobić Zaproszona osoba, abyśmy przyznali Ci Nagrodę?

Aby umożliwić Ci otrzymanie Nagrody, Zaproszona osoba musi spełnić poniższe warunki przed datą określoną w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji:

 • Pomyślnie otworzyć konto osobiste Revolut po raz pierwszy, korzystając z unikatowego linku polecającego (za osobę, która wcześniej zarejestrowała konto osobiste Revolut w którymkolwiek z naszych globalnych podmiotów, nie otrzymasz Nagrody). Konto otwierane przez Zaproszoną osobę musi być również kontem osobistym Revolut — otwarcie innego konta Revolut, takiego jak konto firmowe lub wspólne, nie zapewni Ci Nagrody
 • Zasilić swoje konto z zewnętrznego źródła (np. za pomocą karty lub przelewu z innego banku, a nie przelewu z innego konta Revolut. Nie ma minimalnej wymaganej kwoty
 • Zamówić kartę fizyczną (może to podlegać opłacie za dostawę i/lub opłacie za samą kartę, zgodnie z ustaleniami na stronie opłat dla klientów indywidualnych, która ma zastosowanie do nowego planu konta osobistego Zaproszonej osoby)
 • Dokonać określonej liczby zakupów kartą na wymaganą minimalną kwotę. Liczba zakupów kartą i wymagana minimalna kwota w odniesieniu do każdego lub wszystkich zakupów jest wskazana w Zaproszeniu do polecenia w aplikacji. Te transakcje mogą być zrealizowane kartą wirtualną lub fizyczną i muszą obejmować prawdziwe zakupy (np. transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych, hazardowych, zakup kart podarunkowych, wymiana walut oraz przelewy pieniężne nie będą brane pod uwagę). Wymagana kwota minimalna zależy od kraju osoby polecającej.

Nie otrzymasz Nagrody (lub wypłacona wcześniej Nagroda może zostać cofnięta), jeśli Zaproszona osoba wycofa jeden z tych kroków po jego wykonaniu, np. jeśli zamknie konto osobiste Revolut w ciągu 14 dni od jego otwarcia, anuluje swoją kartę przed jej otrzymaniem bądź anuluje zakup dokonany kartą lub dokona jego zwrotu.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Promocja jest kampanią jednostronną, w której tylko klient Revolut, który został zaproszony do polecenia znajomego (a nie osoba zaproszona), może otrzymać Nagrodę(-y).
 2. Aby kwalifikować się do otrzymania Nagrody, musisz posiadać aktywne konto osobiste (co oznacza, że Twoje konto nie jest objęte ograniczeniami, zawieszone ani zamknięte) przez cały czas trwania Promocji oraz w momencie, w którym mamy przyznać Ci jakąkolwiek Nagrodę lub Nagrody.
 3. W Zaproszeniu do polecenia w aplikacji potwierdzimy, kiedy możesz spodziewać się otrzymania Nagrody należnej w ramach Promocji.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia wszelkich Nagród przyznanych na Twoje konto osobiste Revolut, jeśli poweźmiemy informację o naruszeniu przez Ciebie niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek Nagrody zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 5. Jeśli uznamy, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji, możemy też, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach. Istotnym nadużyciem niniejszej Promocji jest np. zorganizowanie kampanii mającej na celu czerpanie korzyści z niniejszej Promocji w sposób, który nie skutkuje autentycznymi i unikatowymi nowymi rejestracjami w Revolut, a my, poza cofnięciem wszelkich Nagród, możemy zamknąć Twoje konto osobiste Revolut.
 6. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą zakończenia Okresu Promocji, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię Revolut lub naszą reputację lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności, które mogą uniemożliwić nam dalsze prowadzenie Promocji. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję w odniesieniu do poszczególnych osób lub całą Promocję.
 7. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu obowiązywania Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji i/lub wiadomości e-mail. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, przez które nie może kontynuować promocji zgodnie z planem. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, która nie została Ci przyznana w wyniku wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 8. Biorąc udział w niniejszej Promocji, potwierdzasz, że rozumiesz, iż wszelkie Nagrody mogą podlegać lokalnemu podatkowi dochodowemu w Twoim kraju zamieszkania i/lub na lokalnym terytorium, na którym jesteś rezydentem podatkowym. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich podatków, które mogą wynikać z otrzymania Nagrody. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, które mogą wyniknąć z otrzymania Nagrody w ramach niniejszej Promocji.
 9. Warunki zawarte w niniejszym dokumencie są publikowane w języku angielskim. Jeśli zostały przetłumaczone na inny język, o ile nie określono inaczej w poniższej tabeli, przekład służy wyłącznie do celów informacyjnych, a zastosowanie ma angielska wersja językowa i może ona być wykorzystywana w postępowaniu sądowym.
 10. Wszelkie dane osobowe przetwarzane lub kontrolowane podczas Promocji będą traktowane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności klienta Revolut, które ma zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut. Zapoznaj się z następującymi dokumentami: Oświadczenia o ochronie prywatności klienta Revolut Ltd i podmiotów/oddziałów obsługujących rynki EOR — kliknij tutaj: a. Oświadczenia o ochronie prywatności klienta Revolut Ltd i podmiotów/oddziałów obsługujących rynki EOR — kliknij tutaj b. Oświadczenie o ochronie prywatności klientów w Brazylii — kliknij tutaj c. Zasady ochrony prywatności dla klientów w Japonii — kliknij tutaj d. Zasady ochrony prywatności dla klientów w Singapurze — kliknij tutaj e. Zasady ochrony prywatności dla klientów w USA — kliknij tutaj
 11. Promocja jest organizowana i oferowana przez każdy z następujących podmiotów z grupy Revolut. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich:


Podmiot prawny/oddział grupy Revolut

Siedziba i numer rejestracyjny

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu Promocji


Właściwy sąd

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD, nr rejestracyjny 08804411

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska, nr rejestracyjny 304580906

Prawo litewskie

Sądy litewskie lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia, nr rejestracyjny 909790

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paryż, Francja, nr rejestracyjny SIREN 894 031 244

Prawo francuskie

Jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF). Wszelkie spory mogą być kierowane do właściwego sądu we Francji

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN in Amsterdam, Holandia, nr rejestracyjny 000053153170

Prawo holenderskie

Sąd w Amsterdamie

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Serrano 20, 28001, Madryt (Hiszpania), identyfikator podatkowy W0250845E, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Woluminu 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583.

Prawo hiszpańskie

Właściwy sąd w Hiszpanii

Revolut Tecnologia Brasil Ltda.

Rua Manoel da Nóbrega, 1280, 10o andar , Paraíso, São Paulo – SP, nr CEP 04001-902, wpisana do rejestru podatkowego (CNPJ) pod nr 44.626.880/0001-81

Prawo brazylijskie

Sądy w mieście São Paulo, stan São Paulo

Revolut Technologies Japan, Inc.

ARK Hills South Tower, 1-4-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japonia

Prawo japońskie

Obowiązuje japońska wersja językowa Regulaminu Promocji


Sąd Rejonowy w Tokio

Revolut Technologies Singapore Pte Ltd

30 Cecil Street, #19-08, Prudential Tower, Singapur 049712

Prawo singapurskie

Sądy w Singapurze

Revolut Technologies Inc.*

107 Greenwich Street, Floor 20, Nowy Jork, NY 10006

Prawo stanu Nowy Jork

Sądy hrabstwa Nowy Jork**
*Karty prepaid Revolut Visa® i Mastercard® w USA są wydawane przez Metropolitan Commercial Bank na podstawie licencji Visa U.S.A. Inc. w odniesieniu do kart Visa i Mastercard International w odniesieniu do kart Mastercard i mogą być używane wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa lub Mastercard. Usługi bankowe świadczy Metropolitan Commercial Bank, bank członkowski FDIC, i podlegają one warunkom Umowy dotyczącej korzystania z kart. „Metropolitan Commercial Bank” i „Metropolitan” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Metropolitan Commercial Bank © 2014. Dostawcą usług technologicznych i administratorem oprogramowania do obsługi kart jest spółka Revolut Technologies Inc. Ubezpieczenie podróżne w płatnych planach Revolut dostarcza grupa Chubb Group. Za produkt Sejfy na oszczędności odpowiada Sutton Bank, członek FDIC. Produkty i usługi obrotu papierami wartościowymi świadczy Revolut Securities Inc., członek FINRA/SIPC. Produkty i usługi związane z papierami wartościowymi nie podlegają ubezpieczeniu przez FDIC ani żaden inny organ rządowy, nie są depozytami bankowymi, nie są zobowiązaniami ani nie podlegają gwarancji Metropolitan Commercial Bank i wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym z możliwością utraty całej zainwestowanej kwoty.

**Spory wynikające z regulaminu niniejszej Promocji w Stanach Zjednoczonych podlegają przepisom Umowy dotyczącej korzystania z kart prepaid Revolut Visa i Mastercard, w tym obowiązującym przepisom prawa i postanowieniu o arbitrażu.